NYHET6 maj 2020

Stängda gränser sinkar personalförsörjningen

Företaget Xervon verkar i en bransch som riskerar att drabbas hårt av coronakrisen – men först om några månader. Långa investeringshorisonter gör att smällen kommer senare, och därmed behovet av stödåtgärder. Personalförsörjningen riskerar också att bli lidande om Europas gränser förblir stängda.

Stängda gränser i Europa gör att Xervon Sweden AB får problem med personalförsörjningen och önskar därför att man i Sverige, på samma sätt som i Tyskland, klassar Xervon som ett samhällsviktigt företag.Foto: Lasse Eklöf
Jens Sjöberg menar att det är viktigt med uthållighet i de åtgärder som regeringen nu har satt in. "Möjligheten att korttidspermittera måste finnas kvar om sex till nio månader när vår sektor drabbas."
Foto: Lasse Eklöf

Som en av Sveriges ledande totalleverantör av ställningar och väderskydd till bygg-, anläggnings- och industriprojekt står Xervon Sweden AB relativt stadigt trots krisande tider. Företagets medarbetare finns lite överallt i landet, som vd Jens Sjöberg beskriver det. På byggen, pappersbruk, kärnkraftverk och värmekraftverk, för att nämna några platser. Företaget har dock som de flesta andra företag ändå påverkats av den rådande situationen på flera olika sätt.

– Vi märkte tidigt att vi skulle få problem med personalförsörjningen. Vi är vana vid snabba ryck, så vi satte personal från andra delar av Europa på färjor och flyg för att få hit dem i tid innan gränserna stängdes. Underhåll av tung industri och energisektorn är en europeisk servicemarknad och fungerar som så att entreprenörer åker runt i Europa och utför olika arbeten, så långt ifrån all personal som vi behöver finns permanent i Sverige, berättar Jens Sjöberg.

Krisen drabbar längre fram

Delar av byggsektorn har inte drabbats så hårt av krisen ännu, enligt honom. Det beror på att det finns en tröghet i sektorn som gör att effekterna kommer senare, först om sex till nio månader. Då kan det gå väldigt fort och slå hårt.

– Vi ser redan idag att det har blivit störningar i byggindustrin, exempelvis då det varit störningar i betongleveranser lokalt eller av armaturer från Europa vilket gör att en byggarbetsplats måste stänga igen, men för Xervons del har det snarare handlat om störningar än om totala stopp. Hjulen rullar fortfarande för oss, om än i makligare takt.

Företaget har en långsiktig strategi för att kunna hantera stora svängningar genom att snabbt få stopp på investeringar och skala ner verksamheten, samtidigt som man behåller en kärntrupp med nyckelpersonal. Företaget har dessutom ett starkt kassaflöde, vilket är en trygghet. Jens Sjöberg ser dock med viss oro på framtiden om den nuvarande krisen blir långvarig.

– Det är klart att vi också kommer att bli drabbade, men det kommer förmodligen att slå mot oss längre fram jämfört med många andra branscher. Därför måste det finnas en uthållighet i de åtgärder som regeringen nu har satt in. Möjligheten att korttidspermittera måste finnas kvar om sex till nio månader när vår sektor drabbas. Annars riskerar vi att tappa duktiga medarbetare och kompetens som det tagit många år för oss och branschen att bygga upp.

Hotad personalförsörjning

Företaget har en stabil, långsiktig verksamhet med långa investeringshorisonter. Därmed finns en vana vid att kunna hantera nedgångar, vilket har varit en nyckel för att kunna hantera den nuvarande krisen. Men det räcker inte. För att företaget ska kunna fortsätta sin verksamhet behöver personalförsörjningen fungera bättre.

– Jag kan inte plocka in vem som helst, för det här är personer som har flera års utbildning och erfarenhet. Vi är beroende av den yrkeskategorin.

Visserligen lyckades man få hit en del personal innan Europas länder stängde sina gränser, men det räcker inte långsiktigt.

Samhällsviktig verksamhet

– I Tyskland har Xervon klassats som ett samhällsviktigt företag, men det har politikerna i Sverige missat. Det skulle vara en oerhörd fördel för oss att bli klassade som det, eftersom det blir enklare att få upp rätt folk från Europa. Den som har dokument som visar att man har en samhällsviktig funktion kommer mycket enklare igenom stängda gränsen. Det fungerar som ett smörjmedel för att komma igenom Europa. Detsamma gäller för varor som ska användas i samhällsviktig verksamhet, förklarar Jens Sjöberg.

Han har varit i kontakt med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men menar att kvarnarna mal för långsamt. Xervon skulle behöva hjälp här och nu.

– Vi behöver få fram dokumentation där det tydligt framgår vilka företag som är samhällsviktiga. Det skulle innebära ett enormt stöd för oss om vi kunde få den hjälpen från svenska myndigheter.

KompetensförsörjningKompetensbehov
Skriven avKarin Carlesten
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist