Unik satsning på samverkan mellan näringsliv och skola

NYHET Publicerad

UTBILDNING Att skapa en hållbar relation mellan utbildningssystemet och företagen är avgörande för att lösa kompetenskrisen. Detta var även i fokus när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning i Stockholm.

Bordsdiskussioner'
Foto: Roza Kizil
Intresset var stort när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning i Stockholm
IMG_1905
Foto: Roza Kizil
Jessica Drugge, projektledare på Svenskt Näringsliv Stockholms län hälsade välkommen.
Representanter från Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer presenterar sig
Foto: Roza Kizil
Flera representanter från Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer fanns på plats och berättade om sina branschers rekryteringsbehov.
Emelie Nordström - Svenskt Näringsliv - presenterar Rekryteringsenkäten
Foto: Roza Kizil
Emelie Nordström från Svenskt Näringsliv - presenterade resultaten i Rekryteringsenkäten.
JOhan Olsson - utbildnignspolitisk expert - SN
Foto: Roza Kizil
Johan Olsson är utbildnignspolitisk expert på Svenskt Näringsliv och pratade bland annat om samverkan mellan skola och näringsliv.
Lunchmingelö
Foto: Roza Kizil
Mats Hellström

”Kompetensförsörjning är vår viktigaste fråga och detta är en väldigt viktig målgrupp”, säger Mats Hellström, rådgivare på Teknikföretagen.

Marie Hellströmer

"För oss handlar det om att säkra företagets generationsväxling och att öka intresset för hissbranschen", säger Marie Hellströmer, talent manager på Kone Skandinavien.

Malin Simonetti Bäckstroms

"Detta är ett fantastiskt kunskapsutbyte inom branschen, studie-och yrkesvägledare och oss företag", säger Malin Simonetti, HR på Bäckström.

Under Svenskt Näringslivs dag för studie- och yrkesvägledare i Stockholm låg fokus på att synliggöra branschernas gemensamma utmaningar som påverkar kompetensförsörjningen. Målet var att skapa långsiktig samverkan, och förstärka utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov.

I samarbete med medlemsorganisationerna genomfördes företagsbesök på NVBS Group, Caverion, Bellman Group, Bäckströms, Eatery Social och KONE AB.

– För oss handlar det om att säkra generationsväxling på företaget och öka intresset för hissbranschen. Samt att jobba regionalt med samarbetspartners, skolor och andra aktörer för att möta utmaningarna med att hitta rätt kompetens för dagens och morgondagens behov. Studie- och yrkesvägledare har en viktig roll då de har en möjlighet att få upp elevers intresse att söka utbildning mot de yrken där det idag finns en brist och där efterfrågan på personal kommer att öka, säger Marie Hellströmer, talent manager på KONE Skandinavien.  

Bristen på arbetskraft med rätt kompetens är en stor utmaning för många företag. Sju av tio företag som försökt rekrytera nya medarbetare har haft svårt att hitta rätt kompetens och problematiken har ökat de senaste åren.

– Idag fick jag bredden av bristyrken bekräftad, att det inte bara är vård och omsorg, utan även inom bygg, transport, installation och restaurang, säger Marie Edenström, studie-och yrkesvägledare vuxenutbildningen i Stockholms stad.

Bristyrken återfinns inom i stort sett alla branscher, och företag vittnar om att svårigheten att hitta rätt utbildad personal. Detta leder till förhindrad expansion och företagen får svårt att möta kundernas behov.

– Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för svenska företag och helt avgörande för svensk konkurrenskraft. I det spelar vuxenutbildningen en avgörande roll. Utbyte av tankar, idéer och möjliga lösningar tar jag med mig från dagen, säger Pär Lundström, expert på yrkesutbildning på Installatörsföretagen.

Utöver svårigheten att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet är brist på personer med rätt attityd och engagemang den vanligaste orsaken till att företagen haft svårt att rekrytera. Mita Thorstensson, studie- och yrkesvägledare på Jobbtorg Unga Globen, berättade efter dagen att hon var nöjd.

– Jag kom hit idag för att få insyn, reflektera och höra hur företagare tänker kring kompetensbehov, och förmågor i rekryteringssituationer. Företagen är intresserad av att hitta rätt människa bakom utbildningen, och lägger stor vikt vid personliga egenskaper som engagemang och attityd i samband med rekrytering, säger Mita Thorstensson.

Dagen avslutades med en gemensam workshop där det konstaterades att både näringslivet och skolan spelar en stor roll för elevernas framtida val av utbildning.

– Flera sådana här träffar behövs för samarbete över gränserna. Detta är ett fantastiskt kunskapsutbyte inom branschen, studie-och yrkesvägledare och oss företag, säger Malin Simonetti, HR på Bäckström.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Kommunservice lovordas av Upplands-Bros näringsliv

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra bemötande från kommunens tjänstemän kan göra stor skillnad för det lokala företagandet. Det vittnar Charlotte Weding Bode, vd för Gällöfsta konferens i Upplands-Bro kommun, om. Ett litet företag hamnar lätt i kläm mellan lagen och verkligheten. Då är engagerade och serviceinriktade kommunala tjänstemän värdefulla.
NYHET Publicerad:

Mod och nyfikenhet lyfter företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Mod, nyfikenhet och vilket perspektiv vi väljer är avgörande faktorer i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Här gäller det att lära av varandra, att lära av de bästa", sammanfattade Christer Östlund, ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunrelationer, på inspirationsdagen på Arlanda för 150 politiker och tjänstemän från kommuner runt om i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sollentuna sätter mål för digitalisering

FÖRETAGSKLIMAT "Vår målsättning är att vara Sveriges ledande kommun inom digital utveckling", säger Fredrik Lind som är näringslivschef i Sollentuna om kommunens digitala satsning. Sollentuna kommun är en av nio kommuner i Stockholms län som erbjuder digital ansökan för både bygglov och serveringstillstånd.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsstrategi gav bättre bygglovshantering

FÖRETAGSKLIMAT Bygglovshanteringen har länge tyngt Haninge kommuns resultat i rankingen av företagsklimatet. Men efter krafttag har hanteringen av bygglovsansökningar förbättrats avsevärt. ”Den enskilt största och bästa förändringen för oss är digitaliseringen av ansökan”, säger Niklas Granström, byggentreprenör i kommunen.
NYHET Publicerad:

Sverige behöver fler unga entreprenörer

HALLÅ DÄR Carl-Johan Hamilton, grundare av företaget Ants och ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. Du kommer tillsammans med andra ledamöter från kommittén att besöka gymnasieskolor under våren för att föreläsa om entreprenörskap och företagande. Varför är det viktigt tycker du?
NYHET Publicerad:

Nyföretagsamheten fortsätter sjunka i Stockholms län

FÖRETAGSAMHETEN För andra året i rad sjunker nyföretagsamheten i Stockholms län och nivån är nu den lägsta sedan Svenskt Näringslivs startade sina mätningar för tio år sedan. Det visar Svenskt Näringslivs nya företagsamhetsmätning.
NYHET Publicerad:

2500 elever visade upp sina företag i Älvsjö

UNG FÖRETAGSAMHET År 2019 driver var fjärde gymnasieelev i Sverige UF-företag och i Stockholms län kommer 6000 av de elever som i vår tar studenten att ha startat ett UF-företag. Sedan organisationen grundades år 1980, har över 400 000 elever startat, drivit och avvecklat sitt företag under sitt UF-år.
NYHET Publicerad:

Kompetensbrist bromsar Stockholm

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Företagen i Stockholms län tror på ökat antal anställda om sex månader jämfört med idag. Men bristen på arbetskraft med rätt kompetens kan hämmar utvecklingen. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel.
NYHET Publicerad:

Unik satsning på samverkan mellan näringsliv och skola

UTBILDNING Att skapa en hållbar relation mellan utbildningssystemet och företagen är avgörande för att lösa kompetenskrisen. Detta var även i fokus när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning i Stockholm.”Kompetensförsörjning är vår viktigaste fråga och detta är en väldigt viktig målgrupp”, säger Mats Hellström, rådgivare på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Utvecklingsprogram ska stärka Nynäshamns företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Nu startar andra omgången av Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram för lokalt företagsklimat, där Nynäshamn är en utav de sju kommuner som kommer att medverka. Målet är att få bättre insikt i det kommunala näringslivets behov, för att på så sätt underlätta för tillväxt och utveckling i företagen.
NYHET Publicerad:

Akut läge: Bostadsbristen slår mot företagen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenska tech-företag skriker efter arbetskraft men har svårt att rekrytera på grund av bostadssituationen i Stockholm. "Även om du har en hög lön, så går det ibland inte att hitta något att hyra", säger Carl-Johan Hamilton, tech-rekryterare på Ants.
NYHET Publicerad:

Välkommen praktikant Kajsa

HALLÅ DÄR, Kajsa Dahlström, ny praktikant på Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholm. Vem är du?
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildningen som ger jobb till samtliga elever

UTBILDNING Sverige är mitt uppe i renovering av miljonprogrammet och marknaden är i stort behov av utbildade VVS-montörer. På Refis Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm testar man konstant nya sätt att arbeta vilket lönar sig för eleverna. ”De senaste åren har samtliga av våra elever som ville jobba fått jobb”, säger Claudia Marcks, rektor på Refis.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Gymnasium och SFI samarbetar med motorbranschen för att lösa bristyrken

UTBILDNING I höst påbörjades för första gången ett samarbete mellan Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium och Vuxenutbildningen i Söderort. Tillsammans kommer de hålla en kombinationsutbildning kallad SFI + lastbilstekniker. Målet är att studerande ska utveckla sin svenska och samtidigt läsa yrkesinriktade kurser.
NYHET Publicerad:

”Ifrågasättandet är obehagligt”

BYRÅKRATI 30 år som företagare gör ingen skillnad. Regelkrånglet tar kraft och energi. Anita Roll tycker fortfarande att ”det måste gå att göra enklare”. Ett av hennes råd i mötet med myndigheter är att inte känna sig i underläge.
NYHET Publicerad:

Stockholmsföretagens önskelista

FÖRETAGSKLIMAT Trafiksituationen och brist på arbetsbetskraft med relevant kompetens är de två största hindren för företagen i Stockholms stad. Det visar Svenskt Näringslivs företagarpanel. 880 företag har svarat på frågan ” I vilken utsträckning utgör följande områden ett hinder för dig att driva företag i Stockholms stad?”
NYHET Publicerad:

Arbetsmiljöverket sätter käppar i företagshjulen

BYRÅKRATI Nya krav från Arbetsmiljöverket i kombination med verkets brist på kommunikation har fått företaget Ramén Valves att reagera. Det riskerar att ge ökade kostnader och snedvriden konkurrens både i Sverige och Europa.