Unik satsning på samverkan mellan näringsliv och skola

NYHET Publicerad

UTBILDNING Att skapa en hållbar relation mellan utbildningssystemet och företagen är avgörande för att lösa kompetenskrisen. Detta var även i fokus när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning i Stockholm.

Bordsdiskussioner'
Foto: Roza Kizil
Intresset var stort när Svenskt Näringsliv arrangerande en dag för studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildning i Stockholm
IMG_1905
Foto: Roza Kizil
Jessica Drugge, projektledare på Svenskt Näringsliv Stockholms län hälsade välkommen.
Representanter från Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer presenterar sig
Foto: Roza Kizil
Flera representanter från Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer fanns på plats och berättade om sina branschers rekryteringsbehov.
Emelie Nordström - Svenskt Näringsliv - presenterar Rekryteringsenkäten
Foto: Roza Kizil
Emelie Nordström från Svenskt Näringsliv - presenterade resultaten i Rekryteringsenkäten.
JOhan Olsson - utbildnignspolitisk expert - SN
Foto: Roza Kizil
Johan Olsson är utbildnignspolitisk expert på Svenskt Näringsliv och pratade bland annat om samverkan mellan skola och näringsliv.
Lunchmingelö
Foto: Roza Kizil
Mats Hellström

”Kompetensförsörjning är vår viktigaste fråga och detta är en väldigt viktig målgrupp”, säger Mats Hellström, rådgivare på Teknikföretagen.

Marie Hellströmer

"För oss handlar det om att säkra företagets generationsväxling och att öka intresset för hissbranschen", säger Marie Hellströmer, talent manager på Kone Skandinavien.

Malin Simonetti Bäckstroms

"Detta är ett fantastiskt kunskapsutbyte inom branschen, studie-och yrkesvägledare och oss företag", säger Malin Simonetti, HR på Bäckström.

Under Svenskt Näringslivs dag för studie- och yrkesvägledare i Stockholm låg fokus på att synliggöra branschernas gemensamma utmaningar som påverkar kompetensförsörjningen. Målet var att skapa långsiktig samverkan, och förstärka utbildningssystemets relevans för arbetsmarknadens behov.

I samarbete med medlemsorganisationerna genomfördes företagsbesök på NVBS Group, Caverion, Bellman Group, Bäckströms, Eatery Social och KONE AB.

– För oss handlar det om att säkra generationsväxling på företaget och öka intresset för hissbranschen. Samt att jobba regionalt med samarbetspartners, skolor och andra aktörer för att möta utmaningarna med att hitta rätt kompetens för dagens och morgondagens behov. Studie- och yrkesvägledare har en viktig roll då de har en möjlighet att få upp elevers intresse att söka utbildning mot de yrken där det idag finns en brist och där efterfrågan på personal kommer att öka, säger Marie Hellströmer, talent manager på KONE Skandinavien.  

Bristen på arbetskraft med rätt kompetens är en stor utmaning för många företag. Sju av tio företag som försökt rekrytera nya medarbetare har haft svårt att hitta rätt kompetens och problematiken har ökat de senaste åren.

– Idag fick jag bredden av bristyrken bekräftad, att det inte bara är vård och omsorg, utan även inom bygg, transport, installation och restaurang, säger Marie Edenström, studie-och yrkesvägledare vuxenutbildningen i Stockholms stad.

Bristyrken återfinns inom i stort sett alla branscher, och företag vittnar om att svårigheten att hitta rätt utbildad personal. Detta leder till förhindrad expansion och företagen får svårt att möta kundernas behov.

– Kompetensförsörjning är en av de viktigaste frågorna för svenska företag och helt avgörande för svensk konkurrenskraft. I det spelar vuxenutbildningen en avgörande roll. Utbyte av tankar, idéer och möjliga lösningar tar jag med mig från dagen, säger Pär Lundström, expert på yrkesutbildning på Installatörsföretagen.

Utöver svårigheten att hitta personer med rätt yrkeserfarenhet är brist på personer med rätt attityd och engagemang den vanligaste orsaken till att företagen haft svårt att rekrytera. Mita Thorstensson, studie- och yrkesvägledare på Jobbtorg Unga Globen, berättade efter dagen att hon var nöjd.

– Jag kom hit idag för att få insyn, reflektera och höra hur företagare tänker kring kompetensbehov, och förmågor i rekryteringssituationer. Företagen är intresserad av att hitta rätt människa bakom utbildningen, och lägger stor vikt vid personliga egenskaper som engagemang och attityd i samband med rekrytering, säger Mita Thorstensson.

Dagen avslutades med en gemensam workshop där det konstaterades att både näringslivet och skolan spelar en stor roll för elevernas framtida val av utbildning.

– Flera sådana här träffar behövs för samarbete över gränserna. Detta är ett fantastiskt kunskapsutbyte inom branschen, studie-och yrkesvägledare och oss företag, säger Malin Simonetti, HR på Bäckström.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Företagarna berättar och kommunen lyssnar i Sollentuna

FÖRETAGSKLIMAT ”Nyckeln till ett gott företagsklimat är samverkan mellan företagen och politiken. Då behövs en god dialog och det är viktigt att alla partier deltar i den”, säger Peter Werner vd för Sollentuna. Det var konstruktiva samtal när politiker, tjänstemän och företagare träffades på Scandic Star i Sollentuna för att diskutera företagsklimat på Walk & Talk som arrangerades av Svenskt Näringsliv och Sollentuna kommun.
NYHET Publicerad:

E-tjänst ur funktion i tre år

DIGITALISERING Hälften av företagen använder e-tjänster i sina kontakter med hemkommunen och det finns en önskan om fler digitaliserade tjänster. Utvecklingen varierar dock rejält mellan olika kommuner i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

”Liberala värderingar står på spel i EU-valet”

EU-VALET Karin Karlsbro räds inte att kalla sig själv för Sveriges mest Europavänliga kandidat i EU-valet. Som Liberalernas toppnamn och tidigare egenföretagare vill hon värna om ett fördjupat EU-samarbete med fokus på klimatet och stark konkurrenskraft för svenska företag.
NYHET Publicerad:

Dags att lyfta säkerheten för svenska företag

GÄSTKRÖNIKA "Företagandet i Sverige har kommit lång väg och allt som oftast är det en fröjd att få driva eget. Men säkerhetsfrågan måste prioriteras och regelkrånglet måste minska för att människor ska våga och orka att starta och driva företag". Det skriver Peter Simonsson, VD Stjärnurmakarna, i sin gästkrönika.
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog med politiker och företagare om företagens betydelse för Sverige

VÄLFÄRDSSKAPARNA Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel och flexibiliteten på arbetsmarknaden är fyra politiska områden som påverkar svenska företags möjligheter att fortsätta växa i Stockholm. Det framkom när politiker och branschorganisationer, tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte åtta företag i Stockholms län under fredagen. ’’Utan företag har vi inte någon välfärd”, säger Camilla Brodin, riksdagsledamot för Kristdemokraterna.
NYHET Publicerad:

Bättre företagsklimat i Stockholms län

FÖRETAGSKLIMAT Tolv kommuner går framåt och sju backar. Det område som genomgående får lägst betyg är kommunernas upphandlingar. Även kompetensförsörjningen är fortsatt en stor utmaning för länets företag. Det visar Svenskt Näringslivs årliga enkätundersökning om företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Över 30 000 företagare, varav nästan 3500 från länet, har satt betyg på sin kommun.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Prisbelönt pedagog vill se mer entreprenörskap i skolan

UNG FÖRETAGSAMHET Michael Lindquist har prisats både nationellt och internationellt i näringslivet för sina insatser inom entreprenörskap. Med sin långa erfarenhet som expert för Skolverket, UF- lärare och läromedelsförfattare vill han få fler lärare att integrera entreprenörskap i undervisningen.
NYHET Publicerad:

Rätt tugg i affärsplanen tog VitaBite UF till SM-final

UNG FÖRETAGSAMHET Kreativitet, entreprenörskap och företagsamhet genomsyrar VitaBite UF som kammade hem en andra plats i kategorin “Årets affärsplan” när SM avgjordes i Stockholm den 6 maj 2019. “Jag har lärt mig mer ekonomi under mitt UF-år än vad jag har under mina tre år som ekonomistudent”, säger Elin Samuelsson, VD på UF-företaget VitaBite.
NYHET Publicerad:

Dialog ska förbättra Huddinges upphandlingar

UPPHANDLING ”Det behövs mer dialog före, under och efter upphandlingar. Att jobba för stärkt konkurrens är otroligt viktigt” säger Roger Himmelsköld, ny upphandlingschef i Huddinge kommun.
NYHET Publicerad:

Prao en bra chans att lära om hur företag fungerar

HALLÅ DÄR Elvira Holm som gör sin prao hos Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholm och på Nytidas dagliga verksamhet i Nacka.
NYHET Publicerad:

Kvinnor väljer bort teknikutbildning trots starkt intresse

TEKNIK Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor, trots ett initialt teknikintresse, tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får veta vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Roza Kizil!

STUDENTMEDARBETARE Vi välkomnar Roza Kizil som studentmedarbetare till Svenskt Näringslivs regionkontor i Stockholms län.
NYHET Publicerad:

Kraftsamling för företagsklimatet i Nynäshamn

FÖRETAGSKLIMAT ”Att öka förståelsen för företagares vardag och situation är en viktig fråga för Nynäshamns kommun att sätta sig in i.” säger Marita Andersson, VD på Skärgårdshotellet i Nynäshamn.
NYHET Publicerad:

Webbinar om psykisk ohälsa - vilket ansvar har du?

WEBBINAR Vilket ansvar kan, bör och ska arbetsgivaren, medarbetaren respektive samhället ta när det gäller att förebygga psykisk ohälsa? Vad innebär Arbetsmiljöverkets föreskrift om ”organisatorisk och social arbetsmiljö”? Se vårt medlemswebbinar där Anna Bergsten, arbetsmiljöexpert på Svensk Näringsliv, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Webbinar om säkerhet - Så skyddar du ditt företag

WEBBINAR Vad kan och får du göra när brott sker i din verksamhet? Vad behövs för att polisen ska hantera ditt ärende och vad kan ni egentligen kräva av rättsväsendet? Hur kan brotten förebyggas? Se vårt medlemswebbinar där Per Geijer, säkerhetschef Svensk Handel, rätar ut en hel del av frågetecknen och ger handfasta tips.
NYHET Publicerad:

Kommunservice lovordas av Upplands-Bros näringsliv

FÖRETAGSKLIMAT Ett bra bemötande från kommunens tjänstemän kan göra stor skillnad för det lokala företagandet. Det vittnar Charlotte Weding Bode, vd för Gällöfsta konferens i Upplands-Bro kommun, om. Ett litet företag hamnar lätt i kläm mellan lagen och verkligheten. Då är engagerade och serviceinriktade kommunala tjänstemän värdefulla.
NYHET Publicerad:

Mod och nyfikenhet lyfter företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Mod, nyfikenhet och vilket perspektiv vi väljer är avgörande faktorer i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Här gäller det att lära av varandra, att lära av de bästa", sammanfattade Christer Östlund, ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunrelationer, på inspirationsdagen på Arlanda för 150 politiker och tjänstemän från kommuner runt om i Sverige.
NYHET Publicerad:

Sollentuna sätter mål för digitalisering

FÖRETAGSKLIMAT "Vår målsättning är att vara Sveriges ledande kommun inom digital utveckling", säger Fredrik Lind som är näringslivschef i Sollentuna om kommunens digitala satsning. Sollentuna kommun är en av nio kommuner i Stockholms län som erbjuder digital ansökan för både bygglov och serveringstillstånd.
NYHET Publicerad:

Ny näringslivsstrategi gav bättre bygglovshantering

FÖRETAGSKLIMAT Bygglovshanteringen har länge tyngt Haninge kommuns resultat i rankingen av företagsklimatet. Men efter krafttag har hanteringen av bygglovsansökningar förbättrats avsevärt. ”Den enskilt största och bästa förändringen för oss är digitaliseringen av ansökan”, säger Niklas Granström, byggentreprenör i kommunen.