LogoLogo
LogoLogo
NYHET8 december 2020

Viss ljusning men fortsatt tufft för företagen 

Svenskt Näringslivs företagarpanel för det fjärde kvartalet är särskilt intressant eftersom den jämför nuläget med den redan kristyngda situationen för sex månader sedan. Över hälften av företagen i Stockholms län uppger att de har lägre produktions- och försäljningsvolym jämfört med för ett halvår sedan. Samtidigt ger dock företagarpanelen en något ljusare bild av framtiden för industri- och tjänstesektorn. Vissa branscher blöder men ekonomin i stort ger tecken på viss återhämtning.

”Stockholms län är Sveriges mest hotell- och konferenstäta region och här finns även en stor koncentration av transportföretag inom personresor. Det bidrar till att länet är hårt drabbat”, säger Olle Karstorp.Foto: Ernst Henry Photography AB

– Att nedgången har dämpats något inger hopp men det är viktigt att ha i åtanke att det är från historiskt låga siffror. Vi ser en återhämtning inom industrin, det är positivt då det är en bransch som påverkar BNP mycket. Besöksnäring, handel och transport drabbas på nytt extremt hårt i ett redan utsatt läge. Efter första vågen av smittspridning stod sommaren inför dörren vilket gav hopp, nu är det istället en lång vinter att vänta, säger Olle Karstorp, regionchef Stockholms län. 

Stockholm är ett av de hårdast drabbade länen i minskade produktions- och försäljningssiffror. 24% av företagen är också pessimistiska om framtiden och tror att produktions- och försäljningssiffrorna kommer att vara ännu lägre om sex månader.

– Stockholms län är Sveriges mest hotell- och konferenstäta region och här finns även en stor koncentration av transportföretag inom personresor. Det bidrar till att länet är hårt drabbat. Nu måste stöden träffa rätt och komma de mest drabbade företagen till del, säger Olle Karstorp.

Investeringar

Så få som en femtedel av företagen i länet tror att investeringarna i företaget kommer att vara högre om sex månader. Även investeringarna de senaste sex månaderna har varit låga, då endast 15 procent anger att de investerat mer. Företagarpanelen för kvartal två visade att näringslivets investeringar har fallit snabbare än under finanskrisen 2008 och 2009.

– Under coronakrisen har det skett en kraftfull ekonomisk inbromsning, vilket fått till följd att företagens investeringar har minskat drastiskt. Minskade investeringar slår hårt mot framtida arbetstillfällen i Stockholms län. För att företag ska våga investera på nytt vill vi göra det lönsamt att investera genom att sänka bolagsskatten till 18 procent. Vi önskar också underlätta investeringar i mindre företag genom att förbättra den så kallade förenklingsregeln inom 3:12, säger Olle Karstorp.

Antalet anställda

Trots att vissa siffror börjar vända uppåt så går arbetslösheten åt fel håll. Det är dystra siffror när man ser till antalet anställda. 41 procent av företagen berättar att de har färre anställda idag jämfört med för sex månader sedan.

– På nationell nivå var 100 000 fler arbetslösa i oktober i år jämfört med oktober förra året. Det är oroväckande, även om BNP repar sig under nästa år så brukar det ta lång tid för arbetslösheten att återhämta sig. Den följer vanligtvis inte med i samma takt. Även här är Stockholms län hårt drabbat, bara Gotlands län visar på dystrare siffror i andel människor som förlorat jobbet vilket inte är konstigt med tanke på att det till stor del är en säsongsbaserad ekonomi. Nu är det viktigt att stödåtgärder som gör det möjligt för företagen att anställa sätts i kraft. Till exempel önskar vi att utvidga och tidigarelägga sänkta arbetsgivaravgifter för unga som är tänkt att börja gälla från första april nästa år, säger Olle Karstorp.  

Fakta

Svenskt Näringsliv undersöker löpande hur våra medlemsföretag ser på konjunkturutvecklingen och andra aktuella samhällsfrågor. I årets fjärde undersökning svarade 850 företag över hela Stockholms län. Tidsperiod 3 november - 20 november 2020.

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist