NYHET13 februari 2009

Arbetsrätt vid uppsägning

Vad finns det för rättigheter och skyldigheter vid uppsägning på grund av arbetsbrist, något som är mycket aktuellt i dag? Om det berättade Niklas Beckman, arbetsrättsjurist vid Svenskt Näringsliv för en samling intresserade företagare i samband med ett frukostmöte på regionkontoret i Uppsala.

Foto: Marie Lindell

I Sverige måste arbetsgivaren vid uppsägning ta hänsyn till lagen om anställningsskydd, medbestämmandelagen, arbetsmiljölagen, lagen om anställningsfrämjande åtgärder och kollektivavtal.

Lagen om anställningsskydd, las, gäller för arbetsgivarna, men kan kompletteras av bestämmelser i kollektivavtal. Turordningen vid uppsägningar där de anställda ska ordnas efter driftsenhet, kollektivavtalsområde och anställningstid kan också ändras genom avtal med det lokala facket om det finns stöd för det i kollektivavtal.

Arbetsbrist är saklig grund

Enligt las ska det föreligga saklig grund för en uppsägning. Saklig grund kan vara arbetsbrist som till exempel driftsinskränkning eller omorganisation. Det kan annars vara personliga skäl som hänvisas till arbetstagaren personligen, till exempel att denne inte följer regler på arbetsplatsen eller presterar dåligt.

– Las kom till på 1970-talet och innehållet präglar den tidsanda som rådde då med synen på arbetstagarna som utbytbara kuggar i ett maskineri och den strikta turordningen sist in först ut vid uppsägning. Svenskt Näringsliv menar att lagen borde ta hänsyn till arbetstagarnas skicklighet och kompetens istället, sa Niklas Beckman.

Skriftlig uppsägning

Uppsägningstiden enligt las kan vara upp till sex månader beroende på anställningstid. Annat kan gälla enligt kollektivavtal. För föräldralediga börjar uppsägningstiden löpa när den föräldralediga återvänder till arbetet eller skulle ha gjort det enligt anmälan. Själva uppsägningen ska ges i skriftlig form.

– Använd gärna blanketter från medlemsförbunden. Det finns många fallgropar, konstaterade Niklas Beckman.

Anställningen löper på under uppsägningstiden och arbetstagaren ska stå till arbetsgivarens förfogande och har rätt till lön inklusive förmåner. Uppsägningstiden är semestergrundande. Arbetstagaren har rätt att i skälig omfattning vara ledig för att söka annat arbete och får inte omplaceras till en annan ort om det betydligt försämrar hans eller hennes möjligheter att söka arbete.

Skriftlig utredning

Innan uppsägningen ska arbetsgivaren göra en skriftlig riskbedömning om driftsinskränkningen innebär några hälsorisker för de anställda. Till exempel vad gäller ändringar av arbetstiderna, arbetsmängd eller arbetsuppgifter.

Har arbetsgivaren kollektivavtal eller om arbetstagare som är med i facket berörs vid en driftsinskränkning måste de lokala parterna MBL-förhandla. Ett vanligt fel som arbetsgivare gör vid en uppsägningsprocess är att besluta om uppsägning innan MBL-förhandlingarna ägt rum. Facket kan då begära skadestånd.

Vill du veta mer om de olika arbetslöshetsförsäkringarna? Läs mer här! Olika arbetslöshetsförsäkringar

Text och bild: Marie Lindell

ArbetsrättArbetsgivarfrågor
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist