NYHET30 juni 2021

Effektiv kameraövervakning ska göra det säkert att handla i Gottsunda Centrum

Som ett led i arbetet mot att minska brottsligheten i Gottsunda Centrum har fastighetsägaren, Uppsala Kommuns Fastighets AB, och polismyndigheten ingått ett samarbete. Sedan i början av april har polisen direkt tillgång till bildmaterial från de kameror som Uppsala Kommuns Fastighets AB har placerat ut i centrets offentliga utrymmen. 

Gottsundaområdet klassades som ett särskilt utsatt område år 2017. I samband med det började polisen placera ut kameror på platser där det ofta förekom brottslighet. Samtidigt inleddes också diskussioner mellan centrumledningen och polisen om möjligheten att samarbeta kring kameraövervakningFoto: Jeppe Gustafsson/TT

Att människor känner sig säkra är en viktig förutsättning för att företag ska etableras och utvecklas. Den upplevda säkerheten kan påverka såväl arbetsmiljö som konsumenters beslut om vart man åker för att handla. Vid ICA Kvantum i Gottsunda Centrum är säkerhetsfrågan högt prioriterad, om det vittnar Jonas Blomgren, handlare vid ICA Kvantum sedan drygt 20 år tillbaka.

– Säkerhet är en av de absolut viktigaste frågorna vi arbetar med och det är inte unikt för Gottsunda. Det är ett utbrett problem för många handlare idag, konstaterar Jonas.

Gottsundaområdet klassades som ett särskilt utsatt område år 2017. I samband med det började polisen placera ut kameror på platser där det ofta förekom brottslighet. Det inleddes också diskussioner mellan centrumledningen och polisen om möjligheten att samarbeta kring kameraövervakning.

Martin Gunér är gruppchef för en av polisens två områdesgrupper på lokalpolisområdet Uppsala-Knivsta menar att kameraövervakningen gör polisarbetet mer effektivt.
Foto: Privat

– För unga vuxna, många med en kriminell livsstil, har Gottsunda Centrum blivit en samlingsplats. Det bidrar till att besökare ibland känner sig otrygga i centret, berättar Martin Gunér, gruppchef för en av polisens två områdesgrupper på lokalpolisområdet Uppsala-Knivsta.

Nu delas bildmaterial från centrets kameror direkt till polisen inom ramen för ett projekt lett av den nationella operativa avdelningen, NOA. Möjligheten att nyttja redan aktiva kameror gör det mindre kostsamt för polisen att skala upp arbetet med kameraövervakning och effektivisera polisarbetet.

– Polisen hade tillgång till bildmaterial från centrumets allmänna ytor redan före initiativet, men då behövde vi lämna en begäran om att få tillgång till ett visst material i samband med att ett brott begåtts. Nu har vi direkt tillgång till filmerna och kan dessutom övervaka området i realtid, berättar Martin.

Samtidigt som polisarbetet blir effektivare, kräver arbetet med kameraövervakning mer resurser och omorganisering hos polisen.

– För att kunna nyttja teknikens fulla potential måste polisen lägga mer resurser på personer som kan bevaka bildströmmarna live och guida patruller som kan följa upp utefter vad de ser och vad som händer, berättar Martin.

Ulf Lundgren, säkerhetschef vid Uppsala Kommuns Fastighets AB menar att det är viktigt att kunder såväl som butiksägare och anställda ska känna sig trygga i centrumet.
Foto: Privat

Ulf Lundgren, säkerhetschef vid Uppsala Kommuns Fastighets AB, var själv polis i området när diskussionerna om att samarbeta kring kameraövervakning inleddes och har nu kunnat fortsätta arbetet med att implementera projektet. Vid centret genomförs flera insatser för att öka säkerheten i området.

– Vi har nolltolerans mot brottslighet. Sedan ett drygt år tillbaka arbetar vi med ett vaktbolag och vi anmäler all form av brottslighet och skadegörelse. Samarbetet kring kameraövervakning kan bli ett bra komplement till arbetet som pågår. Målet är att kunder såväl som butiksägare och anställda ska känna sig trygga, säger Ulf.

Jonas är positiv till samarbetet som ingåtts mellan polisen och Uppsala Kommuns Fastighets AB.

– Det är jättebra. Både i preventivt syfte genom att initiativet skyltas och uppmärksammas, men också genom att det finns bra material att tillgå om något händer, konstaterar Jonas.

Ännu är det tidigt att utvärdera effekterna av initiativet. Även om det under våren blivit lugnare i Gottsunda Centrum, är det flera faktorer som måste tas i beaktning. Varmare väder har bidragit till att färre vistas inne. Samtidigt har smittskyddsrestriktioner begränsat möjligheterna att vistas på vissa utrymmen, däribland centrets food court. 

– I höst kan vi få en indikation på i vilken utsträckning arbetet med kamerorna bidrar till att trycka undan oönskat beteende. Vi kan ha uppnått en viss kortsiktig effekt under de första veckorna då vi arbetade väldigt aktivt med kamerorna och lagförde flera individer för brott. För en långsiktig effekt måste vi dock vara aktiva över tid, konstaterar Martin.

Nu är intentionen att sprida arbetssättet till flera områden i landet där kameraövervakningen har ett tydligt syfte.

– Resecentrum i Uppsala är ett område där det vore intressant att få testa arbetssättet. Där är det många som uppehåller sig och där det förekommer handel med narkotika, berättar Martin.

Jonas upplever att utvecklingen i Gottsundaområdet går i rätt riktning, men ser fortfarande att det finns behov av fler insatser.

– Polisen och centrumledningen gör ett bra arbete! Kameraövervakning är ett bra komplement, men det ersätter inte polisnärvaro. Det behövs fler poliser. Det optimala vore en lokal polisstation, säger Jonas.

Ulf hänvisar till flera initiativ som kan tänkas bidra till att Gottsunda utvecklas i en positiv riktning.

– Utvecklingen är ett resultat av ett helhetsgrepp från både polis och kommun. Utöver att polisen klassade området som särskilt utsatt, har kommunen utarbetat en ambitiös handlingsplan för att få ned brottsligheten. Det handlar bland annat om insatser för skola och näringsliv. Nu arbetar vi mot målet att Gottsunda inte längre ska klassas som ett riskområde, avslutar Ulf.

BrottslighetSäkerhet
Skriven avHanna Johansen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist