Man som platerar små tallplantor
Foto: Eduard Goricev

Skogsbranschen påverkas nu av att den utländska arbetskraften som brukar vara i Sverige för planteringsjobb under sommarsäsongen inte har möjlighet att komma.

Gröna jobb ett ljus i coronamörkret

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Många branscher är hårt drabbade av coronakrisen med permitteringar, varsel och i värsta fall konkurser som följd. Men situationen är inte likadan överallt. Länets skogs- och trädgårdsföretagare står nu beredda att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer.

Erik Viklund, skogsvårdschef och samordningsansvarig på Mellanskog i Uppsala.

Erik Viklund menar att rådande situation är oroande på både kort och lång sikt. Just nu är problemet att få hit arbetskraft allvarligt och längre fram kommer det bli en fråga om överlevnad för flera av entreprenaderna.

Foto: Mellanskog
Anna-Lena Holmström

"Flexibilitet på arbetsmarknaden är alltid viktigt, och nu mer än någonsin", säger Anna-Lena Holmström.

Foto: Ernst Henry Photography

Skogsägarföreningen Mellanskog märker tydligt av bristen på säsongsarbetare.

– Denna situation vi befinner oss i är oroande på både kort och lång sikt. På kort sikt är problemet att få hit arbetskraft allvarligt eftersom det hotar entreprenadernas möjlighet att genomföra de arbeten som är planerade den närmaste tiden. På lång sikt är det allvarligt eftersom det blir en fråga om överlevnad för flera av entreprenaderna om de inte kan genomföra de planerade jobben, säger Erik Viklund, skogsvårdschef och samordningsansvarig på Mellanskog i Uppsala.

Det är bland annat svårigheterna för utländsk personal att resa till Sverige som ställer till det för företagen inom de gröna näringarna. Hittar företagen inte arbetskraft riskerar sektorn omfattande produktionsminskningar. Svårigheten för utländsk personal att komma till Sverige riskerar även få konsekvenser i skogsnäringen, som bland annat har behov av personal som kan nyplantera träd. Det handlar om 5 000 arbetstillfällen inom trädgårdsnäringen och 3 000 inom skogsplantering, enligt Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

– Det ser också lite olika ut för olika delar av landet. Exempelvis så har de södra delarna i Sverige, vars säsong börjar tidigare på året, haft lättare i sin personalrekrytering då en del säsongsarbetare kom hit innan coronakrisen nådde Sverige på allvar. De nordligare regionernas framtid är därför mer osäker, säger Erik Viklund.

LRF vill bland annat att Arbetsförmedlingen och andra omställningsaktörer bidrar till att permitterade och varslade från andra branscher kan få jobb i företag i det gröna näringslivet där personalbehov finns. Dessutom föreslår de ett löneutjämningsbidrag till individen, som utjämnar löneskillnaden för dem som kommer från arbeten med högre lön än vad som kan betalas för det aktuella arbetet i primärproduktionen.

Lantbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk går nu in i den delen av året som kräver många säsongsanställda. Jan Andersson som är projektledare för ”Mer mat fler jobb” som Arbetsförmedlingen genomför tillsammans med LRF, menar att behoven är stora.

– Förhoppningen är att många av de som nu varslas kan växla över till lantbruks- och trädgårdsnäringarna. Vanliga exempel på säsongsjobb är inom trädgård, både friland, växthus och bär. Åretruntjobb är till exempel inom livsmedelsproduktionen; slaktare, styckare, bagare samt djurskötare. Samtliga har stort rekryteringsbehov, säger Jan Andersson i ett uttalande på Arbetsförmedlingens hemsida.

På Mellanskog arbetar man för fullt med att underlätta för entrepernaderna att rekrytera, bland annat med branschsamordning via sajten gröna jobb och lättnader i certifieringsreglerna så att entreprenaderna får en bredare bas att rekrytera från.

– Vi för även kommunikation mellan olika entreprenader och regioner för att vid möjlighet kunna allokera resurser som kanske behövs bättre på andra ställen, berättar Erik Viklund.

Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringslivs regionchef i Uppsalaregionen, hoppas på att samhället snabbt kan ställa om så att företagen får tag på rätt kompetens.

– Flexibilitet på arbetsmarknaden är alltid viktigt, och nu mer än någonsin. Tyvärr är det många som nu varslas och permitteras, men samtidigt finns det branscher med större behov. Där behöver politikerna se över vad de kan göra för att det ska finnas folk med kompetens och incitament nog att ta dessa jobb. Det gröna näringslivet är viktigt här i Uppsala län står för 2 procent av bruttoregionalprodukten. Bara skogsindustrin och dess medarbetare här i länet finansierar 700 jobb i offentlig sektor.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Noors Slott efterlyser mer flexibla krisåtgärder

CORONAKRISEN Noors slott i Knivsta ekar tomt och företaget har drabbats hårt i och med den pågående coronakrisen. Företaget som just nu borde gå in i sin bästa period står istället med avbokade konferenser, bröllop och fester. Trots hjälp i form av krispaket kämpar ägare Sofia och Håkan Hjärner för att för att hålla företaget flytande. ”Jag vet ju att man måste gå efter likabehandlingsplan och det ska vara lika för alla företag, men alla är inte drabbade på samma sätt”, säger Sofia.
NYHET Publicerad:

Bästa och sämsta företagsklimatet finns i Norduppland

FÖRETAGSKLIMAT När företagen sätter betyg på företagsklimatet i Uppsalaregionen får Älvkarleby det högsta och Östhammar det lägsta helhetsbetyget, 3,61 respektive 2,76 på en sexgradig skala.
NYHET Publicerad:

Gröna jobb ett ljus i coronamörkret

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Många branscher är hårt drabbade av coronakrisen med permitteringar, varsel och i värsta fall konkurser som följd. Men situationen är inte likadan överallt. Länets skogs- och trädgårdsföretagare står nu beredda att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer.
NYHET Publicerad:

Så här ser företagen i Uppsalaregionen på framtiden

KONJUNKTUR En gång i kvartalet tar Svenskt Näringsliv tempen på näringslivet regionalt och i Sverige. Resultatet är en viktig input till de politiska beslut som bör fattas för att få ett företagsklimat i toppklass. Uppsalaregionens företag beskriver ett läge som ser något ljusare ut än riket som helhet, även om bilden är långt ifrån ljus. "Det är viktigt att ta situationen på största allvar, att stötta företagen på alla sätt det är möjligt och hålla noga koll på utvecklingen framöver för att kunna göra mer där det behövs", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stärkt inre marknad i EU, en väg ur krisen

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd. Det skriver Anna-Lena Holmström i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Bussarna står stilla i en hårt pressad bransch

CORONAKRISEN Uppsala läns transportföretag inom olika sektorer är nu hårt pressade. Verksamheter som håller ihop länet och säkerställer en fungerande transportinfrastruktur riskerar nu att gå omkull, till följd av coronakrisen. Om branschen ska överleva krävs kraftfullare politiska åtgärder, menar Joakim Mattsson, vd på Håbo Buss.
NYHET Publicerad:

Få kontakter i omsorgen är livsnödvändigt

CORONAKRISEN På Allas Vård och Omsorg i Enköping är fokus i coronakrisen att deras kunder ska träffa så få personer som möjligt under en vecka. "Det är viktigt för att skapa trygghet i vanliga fall, just nu är det livsnödvändigt. Ju färre kontakter, desto bättre", säger vd Elvir Blacevic.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

Uttråkade barn räddade Läslusen

KREATIVITET SOM LIVBOJ Från barnbokhandeln Läslusen i Uppsala går det nu att beställa pysselpaket till hemmasittande och uttråkade barn. Detta har lett till att ägaren Eija Lietoff Schüssler kan fortsätta att jobba på, trots bristande kundunderlag, men med nya metoder och tillvägagångssätt.
NYHET Publicerad:

TSL står rustade för omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Katina Korlevska, Trygghetsfonden  TSL region Stockholm.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens kommuner kan göra mer

ÅTGÄRDER I KRISTIDER Extraordinära omständigheter kräver extraordinära insatser. Uppsalaregionens kommuner har alla tagit fram stödpaket för att stötta sina företag genom att frigöra tid och stärka deras likviditet. Stödpaketen bygger till stor del på Svenskt Näringslivs rekommendationer om ett ”basstödpaket”.
NYHET Publicerad:

Vikten av att göra

KRÖNIKA "Bakom alla modiga beslut finns människor. Människor som gör. Människor som vågar fatta beslut, även om det hade känts bra att tänka lite till och sova på saken. Det finns inte tid till det nu." Det skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Vi måste vara minst lika kreativa som företagen

KOMMUNER SOM GÖR I coronakrisens spår har Heby kommunen hitta en lösning för att både skydda riskgrupper och stötta det lokala näringslivet. "De lokala företagen är enormt kreativa och vi vill inte vara sämre", säger Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg i Heby kommun och menar att vi alla behöver få kraft och energi av att det går att hitta lösningar.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens kommuner levererar

KOMMUNER SOM GÖR Företagen har det tufft i Coronatider. Då är det extra viktigt att även den egna hemkommunen gör vad den kan för att underlätta i en tuff vardag där kunderna uteblir. Den 17 mars skickade Svenskt Näringsliv ut en lista med förslag på stödåtgärder en kommun kunde vidta för att frigöra tid och ge likviditetslättnader till Uppsalaregionens kommuner (Uppsala län och Norrtälje kommun). Redan den 18 mars hade den första kommunen, Norrtälje, genomfört alla förslagen och mer därtill.
NYHET Publicerad:

Nära på avstånd i Tierp

KOMMUNER SOM GÖR Coronakrisen har slagit hårt mot många företag. Nu har kommunerna agerat för att mildra effekterna på näringslivet. I Tierp försöker man hitta win-win situationer för både kommunen och det lokala näringslivet.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.