Man som platerar små tallplantor
Foto: Eduard Goricev

Skogsbranschen påverkas nu av att den utländska arbetskraften som brukar vara i Sverige för planteringsjobb under sommarsäsongen inte har möjlighet att komma.

Gröna jobb ett ljus i coronamörkret

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Många branscher är hårt drabbade av coronakrisen med permitteringar, varsel och i värsta fall konkurser som följd. Men situationen är inte likadan överallt. Länets skogs- och trädgårdsföretagare står nu beredda att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer.

Erik Viklund, skogsvårdschef och samordningsansvarig på Mellanskog i Uppsala.

Erik Viklund menar att rådande situation är oroande på både kort och lång sikt. Just nu är problemet att få hit arbetskraft allvarligt och längre fram kommer det bli en fråga om överlevnad för flera av entreprenaderna.

Foto: Mellanskog
Anna-Lena Holmström

"Flexibilitet på arbetsmarknaden är alltid viktigt, och nu mer än någonsin", säger Anna-Lena Holmström.

Foto: Ernst Henry Photography

Skogsägarföreningen Mellanskog märker tydligt av bristen på säsongsarbetare.

– Denna situation vi befinner oss i är oroande på både kort och lång sikt. På kort sikt är problemet att få hit arbetskraft allvarligt eftersom det hotar entreprenadernas möjlighet att genomföra de arbeten som är planerade den närmaste tiden. På lång sikt är det allvarligt eftersom det blir en fråga om överlevnad för flera av entreprenaderna om de inte kan genomföra de planerade jobben, säger Erik Viklund, skogsvårdschef och samordningsansvarig på Mellanskog i Uppsala.

Det är bland annat svårigheterna för utländsk personal att resa till Sverige som ställer till det för företagen inom de gröna näringarna. Hittar företagen inte arbetskraft riskerar sektorn omfattande produktionsminskningar. Svårigheten för utländsk personal att komma till Sverige riskerar även få konsekvenser i skogsnäringen, som bland annat har behov av personal som kan nyplantera träd. Det handlar om 5 000 arbetstillfällen inom trädgårdsnäringen och 3 000 inom skogsplantering, enligt Lantbrukarnas Riksförbund, LRF.

– Det ser också lite olika ut för olika delar av landet. Exempelvis så har de södra delarna i Sverige, vars säsong börjar tidigare på året, haft lättare i sin personalrekrytering då en del säsongsarbetare kom hit innan coronakrisen nådde Sverige på allvar. De nordligare regionernas framtid är därför mer osäker, säger Erik Viklund.

LRF vill bland annat att Arbetsförmedlingen och andra omställningsaktörer bidrar till att permitterade och varslade från andra branscher kan få jobb i företag i det gröna näringslivet där personalbehov finns. Dessutom föreslår de ett löneutjämningsbidrag till individen, som utjämnar löneskillnaden för dem som kommer från arbeten med högre lön än vad som kan betalas för det aktuella arbetet i primärproduktionen.

Lantbruk, trädgårdsnäring och skogsbruk går nu in i den delen av året som kräver många säsongsanställda. Jan Andersson som är projektledare för ”Mer mat fler jobb” som Arbetsförmedlingen genomför tillsammans med LRF, menar att behoven är stora.

– Förhoppningen är att många av de som nu varslas kan växla över till lantbruks- och trädgårdsnäringarna. Vanliga exempel på säsongsjobb är inom trädgård, både friland, växthus och bär. Åretruntjobb är till exempel inom livsmedelsproduktionen; slaktare, styckare, bagare samt djurskötare. Samtliga har stort rekryteringsbehov, säger Jan Andersson i ett uttalande på Arbetsförmedlingens hemsida.

På Mellanskog arbetar man för fullt med att underlätta för entrepernaderna att rekrytera, bland annat med branschsamordning via sajten gröna jobb och lättnader i certifieringsreglerna så att entreprenaderna får en bredare bas att rekrytera från.

– Vi för även kommunikation mellan olika entreprenader och regioner för att vid möjlighet kunna allokera resurser som kanske behövs bättre på andra ställen, berättar Erik Viklund.

Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringslivs regionchef i Uppsalaregionen, hoppas på att samhället snabbt kan ställa om så att företagen får tag på rätt kompetens.

– Flexibilitet på arbetsmarknaden är alltid viktigt, och nu mer än någonsin. Tyvärr är det många som nu varslas och permitteras, men samtidigt finns det branscher med större behov. Där behöver politikerna se över vad de kan göra för att det ska finnas folk med kompetens och incitament nog att ta dessa jobb. Det gröna näringslivet är viktigt här i Uppsala län står för 2 procent av bruttoregionalprodukten. Bara skogsindustrin och dess medarbetare här i länet finansierar 700 jobb i offentlig sektor.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SOMMARKRÖNIKA "Krisen har gjort det uppenbart hur viktiga företagen är som skapare av välstånd. Företagen producerar de varor och tjänster som vi behöver, och därtill skapas jobb och skatteintäkter till välfärden". Det skriver Johan Fall, Svenskt Näringsliv, i sin sommarkrönika och pekar på att det finns en rad strukturella problem i ekonomin som synliggjorts under krisen, inte minst på skattesidan.
NYHET Publicerad:

Er tid är nu

SOMMARKRÖNIKA "Framtiden ska vara ljus och inspirerande. Det är därför högst bekymmersamt att ungas oro för framtiden nu ökar. Enligt UB uppger hälften av gymnasieungdomarna att de är oroliga inför framtiden, att jämföra med tre av tio när de ställde samma fråga hösten 2019." Det skriver Johan Olsson, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Skogsbackens ost hoppas på snabb återhämtning för hotell och restauranger

CORNONAKRISEN Hallå där Marih Jonsson, som driver Skogsbackens ost och är en del av Fjärdhundraland. Hur mår ni i coronatider och hur har ni anpassat er?
NYHET Publicerad:

Fyra prioriteringar i EU:s återhämtningsplan

EU Bara månader efter att den nya EU-kommissionen tillträdde och presenterade sina planer för den kommande mandatperioden slog corona-pandemin till. Till de stora utmaningarna, som Brexit och en ny långtidsbudget, lades nu ytterligare en: att få EU att återhämta sig ur en medicinsk och ekonomisk kris. Vi har träffat chefen på Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel, Anders Edholm, för att höra vad svenska företag bör hålla koll på i EU den närmaste tiden.
NYHET Publicerad:

"Krisen har gjort att vi behöver vara mer pragmatiska"

CORONAKRISEN I Håbo kommun har många företag drabbats hårt av den rådande coronakrisen och flera företagare står utan uppdrag och med utebliven beläggning. Flera stycken större industriföretag har dock sett en ökning i produktionen under pandemin. Som lösning på detta har kommunen etablerat en matchningsfunktion. ”Syftet är att matcha ihop företag som saknar och under rådande pandemi behöver personal med företag vars verksamhet har avstannat.” förklarar Liselotte Grahn Elg, kommunstyrelseordförande i Håbo kommun.
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

"Man måste vara beredd att tänka nytt"

CORONAKRISEN Hallå där Anna Hidegren, arrendator av Rullsands Havsbad och Camping. Hur mår ni i coronatider och hur har ni anpassat er?
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Utan utländska turister och bröllop hoppas Gimo Herrgård på "svemester"

CORONAKRISEN Hallå där, Mathias Schneider, General Manager på Gimo Herrgård. Hur mår ni i coronatider och hur har ni anpassat er? Och hur ser sommaren ut?
NYHET Publicerad:

Återstart av Uppsala läns ekonomi

DEBATT "Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Uppsalaregionen kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt." Det skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen, i dennan debatt.
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Noors Slott efterlyser mer flexibla krisåtgärder

CORONAKRISEN Noors slott i Knivsta ekar tomt och företaget har drabbats hårt i och med den pågående coronakrisen. Företaget som just nu borde gå in i sin bästa period står istället med avbokade konferenser, bröllop och fester. Trots hjälp i form av krispaket kämpar ägare Sofia och Håkan Hjärner för att för att hålla företaget flytande. ”Jag vet ju att man måste gå efter likabehandlingsplan och det ska vara lika för alla företag, men alla är inte drabbade på samma sätt”, säger Sofia.
NYHET Publicerad:

Bästa och sämsta företagsklimatet finns i Norduppland

FÖRETAGSKLIMAT När företagen sätter betyg på företagsklimatet i Uppsalaregionen får Älvkarleby det högsta och Östhammar det lägsta helhetsbetyget, 3,61 respektive 2,76 på en sexgradig skala.
NYHET Publicerad:

Gröna jobb ett ljus i coronamörkret

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Många branscher är hårt drabbade av coronakrisen med permitteringar, varsel och i värsta fall konkurser som följd. Men situationen är inte likadan överallt. Länets skogs- och trädgårdsföretagare står nu beredda att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer.
NYHET Publicerad:

Så här ser företagen i Uppsalaregionen på framtiden

KONJUNKTUR En gång i kvartalet tar Svenskt Näringsliv tempen på näringslivet regionalt och i Sverige. Resultatet är en viktig input till de politiska beslut som bör fattas för att få ett företagsklimat i toppklass. Uppsalaregionens företag beskriver ett läge som ser något ljusare ut än riket som helhet, även om bilden är långt ifrån ljus. "Det är viktigt att ta situationen på största allvar, att stötta företagen på alla sätt det är möjligt och hålla noga koll på utvecklingen framöver för att kunna göra mer där det behövs", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stärkt inre marknad i EU, en väg ur krisen

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.