“Hållbarhet är en fråga om att skapa trygghet för våra kunder”

NYHET Publicerad

ÅRETS HÅLLBARA FÖRETAG 2019 Länsförsäkringar Uppsala har de senaste tre åren jobbat hårt för att tydliggöra vad hållbarhet innebär för bolaget. Utmaningarna är många, men likaså är möjligheterna. “Som bank- och försäkringsbolag handlar hållbarhet om att hantera risker och göra rätt saker på både lång och kort sikt”, säger Joel Grauman, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Uppsala.

Porträtt Joel Grauman

"För oss är det en fråga om att skapa långsiktiga förutsättningar för trygga privatpersoner och stabila företag", säger Joel Grauman, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Uppsala.

Foto: Q IMAGE

Länsförsäkringar Uppsala är ett av de 30 företag som skrivit på ett hållbarhetslöfte genom länsstyrelsens projekt “Färdplan för ett mer hållbart län”. Färdplanen är ett regionalt åtgärdsprogram med syfte att öka takten i genomförandet av hållbara åtgärder i länet, och därmed minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energianvändningen. För Länsförsäkringar Uppsala var det självklart att skriva på hållbarhetslöftet och därmed bli en del av projektet.

– Även om vi är en relativt stor aktör i Uppsala län kan vi  inte lösa något på egen hand. Vi hoppas på fler samarbeten mellan näringsliv, kommuner och regionen kring detta. Tänk vad vi skulle kunna åstadkomma om vi går ihop. Dessutom hoppas jag att denna typ av samarbete kan bidra till en lokal stolthet här i Uppsala län, säger Joel Grauman, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Uppsala.

Varför är hållbarhet viktigt för er?

– Jag vill svara med en motfråga: Hur kan det inte vara viktigt? Själva definitionen av hållbar utveckling är att jobba långsiktigt och ha en helhetssyn ur ett lokalt och globalt perspektiv. Vi har funnits i 175 år och ska vi finnas kvar i 175 år till behöver vi rent affärsmässigt arbeta hållbart, annars kommer vi ju upphöra. För oss är det en fråga om att skapa långsiktiga förutsättningar för trygga privatpersoner och stabila företag. Det handlar om att i verksamheten, och med våra investeringar, bidra till ett tryggare samhälle, där fler människor kan känna sig hemma.

Hur arbetar ni för att bli mer hållbara?

– Det viktigaste för oss har varit att definiera vad hållbarhet är för oss och vad det betyder för våra intressenter utifrån vår kärnaffär, mer än att springa dit alla andra springer och vad det pratas om för tillfället. Jag känner att en del företag missar att utgå från sin värdekedja när de ska definiera vad hållbarhet är för dem. Vi har varit mycket noggranna med att titta på hur vi ska vara hållbara utifrån vår värdekedja, inte vilken väsentlighet det rapporteras om mest i media just nu.

Självklart väljer även Länsförsäkringar Uppsala att källsortera och ha en miljövänlig bilpolicy, men detta menar Joel Grauman är hygienfaktorer. Företag bör istället fundera på inom vilka områden de kan göra störst skillnad för klimatet utifrån sin egen affär. Spelar det roll om vi sorterar sopor men inte arbetar med hur vi placerar vårt kapital?, frågar Joel Grauman.

– Ett exempel på vad vi konkret gjort de senaste åren är att förändra hur vi förvaltar vårt kapital. Vår utgångspunkt är att bolag som agerar ansvarsfullt och hållbart är en bättre investering på lång sikt och därför har vi valt att avyttra fonder som inte levde upp till våra krav.

Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som verkar i sitt lokala län. Detta gör att Länsförsäkringar Uppsala kan lägga sitt fokus på att arbeta regionalt.

– Det som gör oss unika är att vi är kundägda och lokala. Vi verkar bara i Uppsala län. Under senaste åren har vi därför arbetat aktivt med att stötta utvecklingen i det lokala näringslivet genom att utöka den del av kapitalportföljen som har ett lokalt hållbarhetsfokus. Sedan två år tillbaka har vi därför investerat i lokala startups. Denna form av ekonomiskt ansvarstagande är viktigt då vi här kan vi göra ett stort avtryck med en tydlig koppling till vår affär.

Joel Grauman menar att just återinvesteringar är ett viktigt verktyg för att påverka i rätt riktning. Därför återinvesterar de en del av sitt överskott i projekt som får fler att må bra, hitta sitt sammanhang och se en framtid full av möjligheter. På så sätt är deras kunder med och bidrar till att fler kommer till sin rätt.

– Exempel på det är vikten av jämlikhet och jämställdhet. Vi ser vår sponsring som en helhet där allt går ut på att inkludera människor. För tre år sedan beslutade vi att vår sponsring därför ska vara helt jämställd. Alla ska ha möjlighet att förverkliga sina drömmar och därför valde vi att Fair Pay-certifiera oss med målsättning om lika stöd till damers och herrars idrott. Det målet nådde vi 2019 – ett år tidigare än planerat.

Förutom kapitalförvaltning gör Länsförsäkringar stora åtgärder för att förebygga skador som får stor påverkar på klimatet.

– Vi vet att vi gör störst miljö- och klimatnytta i vårt skadeförebyggande arbete. En skada påverkar ju inte bara människor och ägodelar – den påverkar också miljön och klimatet i stort. Både genom direkta utsläpp exempelvis i samband med en brand men också eftersom saker skadas och på olika sätt måste lagas eller kasseras. Att hjälpa kunderna att se till att skadan aldrig inträffar är därför en av våra viktigaste insatser för att minska den negativa miljöpåverkan. Exempelvis så innebär en brand i en medelstor villa utsläpp på 25 ton koldioxid. Därför jobbar vi aktivt med att besiktiga de hus vi försäkrar och ge våra kunder råd om t.ex. brandskydd.

Dessutom ställer bolaget tuffa krav på sina samarbetspartners.

– Vi reglerar många bilskador och de verkstäder vi samarbetar med som ska laga dessa skador ska i så stor utsträckning som möjligt använda begagnat och miljövänligt material. För att kontrollera att detta faktiskt sker gör vi själva stickprov och följer kontinuerligt upp våra leverantörer.

Precis som alla andra företag står Länsförsäkringar Uppsala inför flertalet utmaningar kopplade till hållbarhetsarbetet.

– Den största utmaningen skulle jag säga är att klimatet utmanar försäkringsbranschen då vi ser allt fler bränder, stormar och andra klimatförändringar vilket ökar kostnaderna och kräver att vi hittar nya lösningar för att arbeta preventivt. Med hjälp av insamlad information kring konsekvenserna av exempelvis bränder, skyfall och översvämningar så arbetar vi för att kartlägga utsatta områden. Det hjälper oss att hantera framtida risker. Att vi kan dela data och information både internt och externt gör att vi ytterligare kan öka tryggheten för samhället.

Färdplan för ett hållbart län

30 företag i länet har skrivit på ett hållbarhetslöfte genom länsstyrelsens projekt "Färdplan för ett hållbart län".

Färdplanen är ett första åtgärdsprogram i en serie av fyra, som har tagits fram i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd med representanter från såväl näringsliv som LRF för att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen.

Läs mer här

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Man måste vara beredd att tänka nytt"

CORONAKRISEN Hallå där Anna Hidegren, arrendator av Rullsands Havsbad och Camping. Hur mår ni i coronatider och hur har ni anpassat er?
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Utan utländska turister och bröllop hoppas Gimo Herrgård på "svemester"

CORONAKRISEN Hallå där, Mathias Schneider, General Manager på Gimo Herrgård. Hur mår ni i coronatider och hur har ni anpassat er? Och hur ser sommaren ut?
NYHET Publicerad:

Återstart av Uppsala läns ekonomi

DEBATT "Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Uppsalaregionen kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt." Det skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen, i dennan debatt.
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Noors Slott efterlyser mer flexibla krisåtgärder

CORONAKRISEN Noors slott i Knivsta ekar tomt och företaget har drabbats hårt i och med den pågående coronakrisen. Företaget som just nu borde gå in i sin bästa period står istället med avbokade konferenser, bröllop och fester. Trots hjälp i form av krispaket kämpar ägare Sofia och Håkan Hjärner för att för att hålla företaget flytande. ”Jag vet ju att man måste gå efter likabehandlingsplan och det ska vara lika för alla företag, men alla är inte drabbade på samma sätt”, säger Sofia.
NYHET Publicerad:

Bästa och sämsta företagsklimatet finns i Norduppland

FÖRETAGSKLIMAT När företagen sätter betyg på företagsklimatet i Uppsalaregionen får Älvkarleby det högsta och Östhammar det lägsta helhetsbetyget, 3,61 respektive 2,76 på en sexgradig skala.
NYHET Publicerad:

Gröna jobb ett ljus i coronamörkret

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Många branscher är hårt drabbade av coronakrisen med permitteringar, varsel och i värsta fall konkurser som följd. Men situationen är inte likadan överallt. Länets skogs- och trädgårdsföretagare står nu beredda att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer.
NYHET Publicerad:

Så här ser företagen i Uppsalaregionen på framtiden

KONJUNKTUR En gång i kvartalet tar Svenskt Näringsliv tempen på näringslivet regionalt och i Sverige. Resultatet är en viktig input till de politiska beslut som bör fattas för att få ett företagsklimat i toppklass. Uppsalaregionens företag beskriver ett läge som ser något ljusare ut än riket som helhet, även om bilden är långt ifrån ljus. "Det är viktigt att ta situationen på största allvar, att stötta företagen på alla sätt det är möjligt och hålla noga koll på utvecklingen framöver för att kunna göra mer där det behövs", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stärkt inre marknad i EU, en väg ur krisen

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen.
NYHET Publicerad:

Stöd till dig som ledare vid omställning

WEBBINAR Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. I detta webbinarium får du information om vilket stöd och vilken hjälp du kan få via trygghetsorganisationen TRR i en omställningsprocess.
NYHET Publicerad:

Så kan vi rädda företag och jobb

DEBATT Coronaviruset har försatt Sverige och stora delar av världen i en extrem situation. Det påverkar vår vardag och skapar oro för nära och kära. Personalen inom vård och omsorg gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Men krisen har också en ekonomisk effekt som håller på att få allvarliga konsekvenser för företag, jobb och välfärd. Det skriver Anna-Lena Holmström i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Bussarna står stilla i en hårt pressad bransch

CORONAKRISEN Uppsala läns transportföretag inom olika sektorer är nu hårt pressade. Verksamheter som håller ihop länet och säkerställer en fungerande transportinfrastruktur riskerar nu att gå omkull, till följd av coronakrisen. Om branschen ska överleva krävs kraftfullare politiska åtgärder, menar Joakim Mattsson, vd på Håbo Buss.
NYHET Publicerad:

Få kontakter i omsorgen är livsnödvändigt

CORONAKRISEN På Allas Vård och Omsorg i Enköping är fokus i coronakrisen att deras kunder ska träffa så få personer som möjligt under en vecka. "Det är viktigt för att skapa trygghet i vanliga fall, just nu är det livsnödvändigt. Ju färre kontakter, desto bättre", säger vd Elvir Blacevic.
NYHET Publicerad:

Upphandling under coronatider

WEBBINAR Coronapandemin slår brett mot alla delar i samhället. Tillsammans bidrar också alla till att samhällets nödvändiga delar kan upprätthållas under krisen och att alla delar kan fungera ordentligt när krisen är över. Offentliga myndigheters upphandling är viktig både för att offentlig verksamhet ska fungera och som marknad för många företag. I den krissituation som nu råder ger lagstiftningen om offentlig upphandling möjligheter att på ett konstruktivt sätt säkerställa en god affär för båda parter.
NYHET Publicerad:

Uttråkade barn räddade Läslusen

KREATIVITET SOM LIVBOJ Från barnbokhandeln Läslusen i Uppsala går det nu att beställa pysselpaket till hemmasittande och uttråkade barn. Detta har lett till att ägaren Eija Lietoff Schüssler kan fortsätta att jobba på, trots bristande kundunderlag, men med nya metoder och tillvägagångssätt.