“Hållbarhet är en fråga om att skapa trygghet för våra kunder”

NYHET Publicerad

ÅRETS HÅLLBARA FÖRETAG 2019 Länsförsäkringar Uppsala har de senaste tre åren jobbat hårt för att tydliggöra vad hållbarhet innebär för bolaget. Utmaningarna är många, men likaså är möjligheterna. “Som bank- och försäkringsbolag handlar hållbarhet om att hantera risker och göra rätt saker på både lång och kort sikt”, säger Joel Grauman, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Uppsala.

Porträtt Joel Grauman

"För oss är det en fråga om att skapa långsiktiga förutsättningar för trygga privatpersoner och stabila företag", säger Joel Grauman, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Uppsala.

Foto: Q IMAGE

Länsförsäkringar Uppsala är ett av de 30 företag som skrivit på ett hållbarhetslöfte genom länsstyrelsens projekt “Färdplan för ett mer hållbart län”. Färdplanen är ett regionalt åtgärdsprogram med syfte att öka takten i genomförandet av hållbara åtgärder i länet, och därmed minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energianvändningen. För Länsförsäkringar Uppsala var det självklart att skriva på hållbarhetslöftet och därmed bli en del av projektet.

– Även om vi är en relativt stor aktör i Uppsala län kan vi  inte lösa något på egen hand. Vi hoppas på fler samarbeten mellan näringsliv, kommuner och regionen kring detta. Tänk vad vi skulle kunna åstadkomma om vi går ihop. Dessutom hoppas jag att denna typ av samarbete kan bidra till en lokal stolthet här i Uppsala län, säger Joel Grauman, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Uppsala.

Varför är hållbarhet viktigt för er?

– Jag vill svara med en motfråga: Hur kan det inte vara viktigt? Själva definitionen av hållbar utveckling är att jobba långsiktigt och ha en helhetssyn ur ett lokalt och globalt perspektiv. Vi har funnits i 175 år och ska vi finnas kvar i 175 år till behöver vi rent affärsmässigt arbeta hållbart, annars kommer vi ju upphöra. För oss är det en fråga om att skapa långsiktiga förutsättningar för trygga privatpersoner och stabila företag. Det handlar om att i verksamheten, och med våra investeringar, bidra till ett tryggare samhälle, där fler människor kan känna sig hemma.

Hur arbetar ni för att bli mer hållbara?

– Det viktigaste för oss har varit att definiera vad hållbarhet är för oss och vad det betyder för våra intressenter utifrån vår kärnaffär, mer än att springa dit alla andra springer och vad det pratas om för tillfället. Jag känner att en del företag missar att utgå från sin värdekedja när de ska definiera vad hållbarhet är för dem. Vi har varit mycket noggranna med att titta på hur vi ska vara hållbara utifrån vår värdekedja, inte vilken väsentlighet det rapporteras om mest i media just nu.

Självklart väljer även Länsförsäkringar Uppsala att källsortera och ha en miljövänlig bilpolicy, men detta menar Joel Grauman är hygienfaktorer. Företag bör istället fundera på inom vilka områden de kan göra störst skillnad för klimatet utifrån sin egen affär. Spelar det roll om vi sorterar sopor men inte arbetar med hur vi placerar vårt kapital?, frågar Joel Grauman.

– Ett exempel på vad vi konkret gjort de senaste åren är att förändra hur vi förvaltar vårt kapital. Vår utgångspunkt är att bolag som agerar ansvarsfullt och hållbart är en bättre investering på lång sikt och därför har vi valt att avyttra fonder som inte levde upp till våra krav.

Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som verkar i sitt lokala län. Detta gör att Länsförsäkringar Uppsala kan lägga sitt fokus på att arbeta regionalt.

– Det som gör oss unika är att vi är kundägda och lokala. Vi verkar bara i Uppsala län. Under senaste åren har vi därför arbetat aktivt med att stötta utvecklingen i det lokala näringslivet genom att utöka den del av kapitalportföljen som har ett lokalt hållbarhetsfokus. Sedan två år tillbaka har vi därför investerat i lokala startups. Denna form av ekonomiskt ansvarstagande är viktigt då vi här kan vi göra ett stort avtryck med en tydlig koppling till vår affär.

Joel Grauman menar att just återinvesteringar är ett viktigt verktyg för att påverka i rätt riktning. Därför återinvesterar de en del av sitt överskott i projekt som får fler att må bra, hitta sitt sammanhang och se en framtid full av möjligheter. På så sätt är deras kunder med och bidrar till att fler kommer till sin rätt.

– Exempel på det är vikten av jämlikhet och jämställdhet. Vi ser vår sponsring som en helhet där allt går ut på att inkludera människor. För tre år sedan beslutade vi att vår sponsring därför ska vara helt jämställd. Alla ska ha möjlighet att förverkliga sina drömmar och därför valde vi att Fair Pay-certifiera oss med målsättning om lika stöd till damers och herrars idrott. Det målet nådde vi 2019 – ett år tidigare än planerat.

Förutom kapitalförvaltning gör Länsförsäkringar stora åtgärder för att förebygga skador som får stor påverkar på klimatet.

– Vi vet att vi gör störst miljö- och klimatnytta i vårt skadeförebyggande arbete. En skada påverkar ju inte bara människor och ägodelar – den påverkar också miljön och klimatet i stort. Både genom direkta utsläpp exempelvis i samband med en brand men också eftersom saker skadas och på olika sätt måste lagas eller kasseras. Att hjälpa kunderna att se till att skadan aldrig inträffar är därför en av våra viktigaste insatser för att minska den negativa miljöpåverkan. Exempelvis så innebär en brand i en medelstor villa utsläpp på 25 ton koldioxid. Därför jobbar vi aktivt med att besiktiga de hus vi försäkrar och ge våra kunder råd om t.ex. brandskydd.

Dessutom ställer bolaget tuffa krav på sina samarbetspartners.

– Vi reglerar många bilskador och de verkstäder vi samarbetar med som ska laga dessa skador ska i så stor utsträckning som möjligt använda begagnat och miljövänligt material. För att kontrollera att detta faktiskt sker gör vi själva stickprov och följer kontinuerligt upp våra leverantörer.

Precis som alla andra företag står Länsförsäkringar Uppsala inför flertalet utmaningar kopplade till hållbarhetsarbetet.

– Den största utmaningen skulle jag säga är att klimatet utmanar försäkringsbranschen då vi ser allt fler bränder, stormar och andra klimatförändringar vilket ökar kostnaderna och kräver att vi hittar nya lösningar för att arbeta preventivt. Med hjälp av insamlad information kring konsekvenserna av exempelvis bränder, skyfall och översvämningar så arbetar vi för att kartlägga utsatta områden. Det hjälper oss att hantera framtida risker. Att vi kan dela data och information både internt och externt gör att vi ytterligare kan öka tryggheten för samhället.

Färdplan för ett hållbart län

30 företag i länet har skrivit på ett hållbarhetslöfte genom länsstyrelsens projekt "Färdplan för ett hållbart län".

Färdplanen är ett första åtgärdsprogram i en serie av fyra, som har tagits fram i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd med representanter från såväl näringsliv som LRF för att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen.

Läs mer här

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens kommuner kan göra mer

CORONAKRISEN Extraordinära omständigheter kräver extraordinära insatser. Uppsalaregionens kommuner har alla tagit fram stödpaket för att stötta sina företag genom att frigöra tid och stärka deras likviditet. Stödpaketen bygger till stor del på Svenskt Näringslivs rekommendationer om ett ”basstödpaket”.
NYHET Publicerad:

Vikten av att göra

KRÖNIKA "Bakom alla modiga beslut finns människor. Människor som gör. Människor som vågar fatta beslut, även om det hade känts bra att tänka lite till och sova på saken. Det finns inte tid till det nu." Det skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Vi måste vara minst lika kreativa som företagen

KOMMUNER SOM GÖR I coronakrisens spår har Heby kommunen hitta en lösning för att både skydda riskgrupper och stötta det lokala näringslivet. "De lokala företagen är enormt kreativa och vi vill inte vara sämre", säger Ann-Marie Sundgren, näringslivsstrateg i Heby kommun och menar att vi alla behöver få kraft och energi av att det går att hitta lösningar.
NYHET Publicerad:

Uppsalaregionens kommuner levererar

KOMMUNER SOM GÖR Företagen har det tufft i Coronatider. Då är det extra viktigt att även den egna hemkommunen gör vad den kan för att underlätta i en tuff vardag där kunderna uteblir. Den 17 mars skickade Svenskt Näringsliv ut en lista med förslag på stödåtgärder en kommun kunde vidta för att frigöra tid och ge likviditetslättnader till Uppsalaregionens kommuner (Uppsala län och Norrtälje kommun). Redan den 18 mars hade den första kommunen, Norrtälje, genomfört alla förslagen och mer därtill.
NYHET Publicerad:

Nära på avstånd i Tierp

KOMMUNER SOM GÖR Coronakrisen har slagit hårt mot många företag. Nu har kommunerna agerat för att mildra effekterna på näringslivet. I Tierp försöker man hitta win-win situationer för både kommunen och det lokala näringslivet.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

”God beredskap bottnar i rutiner och bra kultur” 

ARBETSMILJÖ En kultur av tillit och högt i tak ger en trygg grund i oroliga tider på företaget Lappset. ”Väl utformade rutiner och en bra arbetsmiljö har stor betydelse när något sådant som corona händer”, säger vd:n Katja Skånér.
NYHET Publicerad:

"Vi är inte rädda för att göra fel"

KOMMUNER SOM GÖR Norrtälje kommun har agerat snabbt och kraftfullt för att hjälpa sina företag i coronatider. "Man kan inte bara sitta och vara passiv. Har vi gjort fel får vi rätta till det i efterhand", säger Bino Drummond som är kommunstyrelsens ordförande.
NYHET Publicerad:

Kommuner kan lyfta börda för sina företag i Coronatider

CORONA Svenskt Näringsliv följer noggrant utvecklingen kring corona/covid-19. I vår Företagarpanel ser vi att det under den senaste veckan fått allt mer omgående konsekvenser i en stor andel av företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant. Utöver de nationella åtgärder som nu görs, behövs även åtgärder i kommuner, regioner och länsstyrelser. Vi har listat ett antal förslag till åtgärder som kan genomföras för att mildra konsekvenserna i detta läge.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Färre unga företagsamma i Uppsala län

FÖRETAGSAMHETEN Allt färre ung blir företagsamma visar ny statistik. Svenskt Näringslivs sammanställning av företagsamheten visar den lägsta nivån som vi hittills uppmätt.
NYHET Publicerad:

Bring siktar på helt fossilfritt om fem år

MILJÖSATSNING Logistikföretaget Bring vill tillsammans med Länsstyrelsen arbeta för ett hållbarare län. År 2025 har företaget satt som målsättning att vara helt fossilfria. Men för att nå alla mål och göra skillnad menar företaget att det behövs nya mer hållbara lösningar och ett bättre samarbete.
NYHET Publicerad:

"Vi vill erbjuda kunderna hållbara valmöjligheter"

MILJÖSATSNING För KG Knutsson AB har hållbarhet länge varit en stor del av deras arbete och de hoppas bland annat genom ett hållbart sortiment att kunna vägleda sina kunder till att bli mer hållbara. Nu vill de dela med sig av sin kunskap och inspirera andra genom Länsstyrelsen samarbete ”Färdplan för ett hållbart län”.
NYHET Publicerad:

GE Healthcare satsar hållbart

MILJÖSATSNING GE Healthcare i Uppsala har tillsammans med Länsstyrelsen och flera andra aktörer i länet precis dragit igång arbetet för en minskad klimatpåverkan. För dem är det en självklarhet att vara med och ta ansvar i miljö- och klimatfrågor.
NYHET Publicerad:

Energifylld och idérik mässa

UF-MÄSSA Så var det då äntligen dags för årets mässa för Entreprenörskap på riktigt, i folkmun även kallad UF-mässan. 270 värmländska UF-företag ställde ut och visade upp vad de presterat hittills under läsåret och det var verkligen imponerade. 
NYHET Publicerad:

Hur påverkas ditt företag av Brexit?

WEBBINAR En av Sveriges största handelspartner Storbritannien lämnade formellt den Europeiska Unionen den 31 januari, efter 46 års medlemskap. Vad händer nu?
NYHET Publicerad:

Högbergskolan får ut alla i jobb

SAMVERKAN Elever från Högbergskolan i Tierp har nästan 100% etableringsgrad på arbetsmarknaden och hög lön efter de tagit studenten. Skolan menar att samarbetet med näringslivet är en stor del av framgången men att företag måste inse att för att få kompetenta medarbetare krävs delaktighet.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildning ger många möjligheter

UTBILDNING Yrkesutbildningar kan leda till hög lön och stor möjlighet till jobb efter studenten. På arbetsmarknaden finns en stor efterfrågan på just yrkesutbildade och på Praktiska gymnasiet i Uppsala har de allra flesta ett jobb vid utbildningens slut. "Allt vi gör i skolan handlar om att förbereda eleverna för arbetslivet. Vi vill att eleverna inte bara ska tänka vilken utbildning de vill ha utan vilket jobb de vill ha i framtiden, att de siktar längre än tre år framåt", säger rektor Sofi Westerin.