“Hållbarhet är en fråga om att skapa trygghet för våra kunder”

NYHET Publicerad

ÅRETS HÅLLBARA FÖRETAG 2019 Länsförsäkringar Uppsala har de senaste tre åren jobbat hårt för att tydliggöra vad hållbarhet innebär för bolaget. Utmaningarna är många, men likaså är möjligheterna. “Som bank- och försäkringsbolag handlar hållbarhet om att hantera risker och göra rätt saker på både lång och kort sikt”, säger Joel Grauman, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Uppsala.

Porträtt Joel Grauman

"För oss är det en fråga om att skapa långsiktiga förutsättningar för trygga privatpersoner och stabila företag", säger Joel Grauman, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Uppsala.

Foto: Q IMAGE

Länsförsäkringar Uppsala är ett av de 30 företag som skrivit på ett hållbarhetslöfte genom länsstyrelsens projekt “Färdplan för ett mer hållbart län”. Färdplanen är ett regionalt åtgärdsprogram med syfte att öka takten i genomförandet av hållbara åtgärder i länet, och därmed minska de klimatpåverkande utsläppen och effektivisera energianvändningen. För Länsförsäkringar Uppsala var det självklart att skriva på hållbarhetslöftet och därmed bli en del av projektet.

– Även om vi är en relativt stor aktör i Uppsala län kan vi  inte lösa något på egen hand. Vi hoppas på fler samarbeten mellan näringsliv, kommuner och regionen kring detta. Tänk vad vi skulle kunna åstadkomma om vi går ihop. Dessutom hoppas jag att denna typ av samarbete kan bidra till en lokal stolthet här i Uppsala län, säger Joel Grauman, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Uppsala.

Varför är hållbarhet viktigt för er?

– Jag vill svara med en motfråga: Hur kan det inte vara viktigt? Själva definitionen av hållbar utveckling är att jobba långsiktigt och ha en helhetssyn ur ett lokalt och globalt perspektiv. Vi har funnits i 175 år och ska vi finnas kvar i 175 år till behöver vi rent affärsmässigt arbeta hållbart, annars kommer vi ju upphöra. För oss är det en fråga om att skapa långsiktiga förutsättningar för trygga privatpersoner och stabila företag. Det handlar om att i verksamheten, och med våra investeringar, bidra till ett tryggare samhälle, där fler människor kan känna sig hemma.

Hur arbetar ni för att bli mer hållbara?

– Det viktigaste för oss har varit att definiera vad hållbarhet är för oss och vad det betyder för våra intressenter utifrån vår kärnaffär, mer än att springa dit alla andra springer och vad det pratas om för tillfället. Jag känner att en del företag missar att utgå från sin värdekedja när de ska definiera vad hållbarhet är för dem. Vi har varit mycket noggranna med att titta på hur vi ska vara hållbara utifrån vår värdekedja, inte vilken väsentlighet det rapporteras om mest i media just nu.

Självklart väljer även Länsförsäkringar Uppsala att källsortera och ha en miljövänlig bilpolicy, men detta menar Joel Grauman är hygienfaktorer. Företag bör istället fundera på inom vilka områden de kan göra störst skillnad för klimatet utifrån sin egen affär. Spelar det roll om vi sorterar sopor men inte arbetar med hur vi placerar vårt kapital?, frågar Joel Grauman.

– Ett exempel på vad vi konkret gjort de senaste åren är att förändra hur vi förvaltar vårt kapital. Vår utgångspunkt är att bolag som agerar ansvarsfullt och hållbart är en bättre investering på lång sikt och därför har vi valt att avyttra fonder som inte levde upp till våra krav.

Länsförsäkringar består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag som verkar i sitt lokala län. Detta gör att Länsförsäkringar Uppsala kan lägga sitt fokus på att arbeta regionalt.

– Det som gör oss unika är att vi är kundägda och lokala. Vi verkar bara i Uppsala län. Under senaste åren har vi därför arbetat aktivt med att stötta utvecklingen i det lokala näringslivet genom att utöka den del av kapitalportföljen som har ett lokalt hållbarhetsfokus. Sedan två år tillbaka har vi därför investerat i lokala startups. Denna form av ekonomiskt ansvarstagande är viktigt då vi här kan vi göra ett stort avtryck med en tydlig koppling till vår affär.

Joel Grauman menar att just återinvesteringar är ett viktigt verktyg för att påverka i rätt riktning. Därför återinvesterar de en del av sitt överskott i projekt som får fler att må bra, hitta sitt sammanhang och se en framtid full av möjligheter. På så sätt är deras kunder med och bidrar till att fler kommer till sin rätt.

– Exempel på det är vikten av jämlikhet och jämställdhet. Vi ser vår sponsring som en helhet där allt går ut på att inkludera människor. För tre år sedan beslutade vi att vår sponsring därför ska vara helt jämställd. Alla ska ha möjlighet att förverkliga sina drömmar och därför valde vi att Fair Pay-certifiera oss med målsättning om lika stöd till damers och herrars idrott. Det målet nådde vi 2019 – ett år tidigare än planerat.

Förutom kapitalförvaltning gör Länsförsäkringar stora åtgärder för att förebygga skador som får stor påverkar på klimatet.

– Vi vet att vi gör störst miljö- och klimatnytta i vårt skadeförebyggande arbete. En skada påverkar ju inte bara människor och ägodelar – den påverkar också miljön och klimatet i stort. Både genom direkta utsläpp exempelvis i samband med en brand men också eftersom saker skadas och på olika sätt måste lagas eller kasseras. Att hjälpa kunderna att se till att skadan aldrig inträffar är därför en av våra viktigaste insatser för att minska den negativa miljöpåverkan. Exempelvis så innebär en brand i en medelstor villa utsläpp på 25 ton koldioxid. Därför jobbar vi aktivt med att besiktiga de hus vi försäkrar och ge våra kunder råd om t.ex. brandskydd.

Dessutom ställer bolaget tuffa krav på sina samarbetspartners.

– Vi reglerar många bilskador och de verkstäder vi samarbetar med som ska laga dessa skador ska i så stor utsträckning som möjligt använda begagnat och miljövänligt material. För att kontrollera att detta faktiskt sker gör vi själva stickprov och följer kontinuerligt upp våra leverantörer.

Precis som alla andra företag står Länsförsäkringar Uppsala inför flertalet utmaningar kopplade till hållbarhetsarbetet.

– Den största utmaningen skulle jag säga är att klimatet utmanar försäkringsbranschen då vi ser allt fler bränder, stormar och andra klimatförändringar vilket ökar kostnaderna och kräver att vi hittar nya lösningar för att arbeta preventivt. Med hjälp av insamlad information kring konsekvenserna av exempelvis bränder, skyfall och översvämningar så arbetar vi för att kartlägga utsatta områden. Det hjälper oss att hantera framtida risker. Att vi kan dela data och information både internt och externt gör att vi ytterligare kan öka tryggheten för samhället.

Färdplan för ett hållbart län

30 företag i länet har skrivit på ett hållbarhetslöfte genom länsstyrelsens projekt "Färdplan för ett hållbart län".

Färdplanen är ett första åtgärdsprogram i en serie av fyra, som har tagits fram i samråd med Uppsala läns miljö- och klimatråd med representanter från såväl näringsliv som LRF för att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen.

Läs mer här

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hur påverkas ditt företag av Brexit?

WEBBINAR En av Sveriges största handelspartner Storbritannien lämnade formellt den Europeiska Unionen den 31 januari, efter 46 års medlemskap. Vad händer nu?
NYHET Publicerad:

Högbergskolan får ut alla i jobb

SAMVERKAN Elever från Högbergskolan i Tierp har nästan 100% etableringsgrad på arbetsmarknaden och hög lön efter de tagit studenten. Skolan menar att samarbetet med näringslivet är en stor del av framgången men att företag måste inse att för att få kompetenta medarbetare krävs delaktighet.
NYHET Publicerad:

Yrkesutbildning ger många möjligheter

UTBILDNING Yrkesutbildningar kan leda till hög lön och stor möjlighet till jobb efter studenten. På arbetsmarknaden finns en stor efterfrågan på just yrkesutbildade och på Praktiska gymnasiet i Uppsala har de allra flesta ett jobb vid utbildningens slut. "Allt vi gör i skolan handlar om att förbereda eleverna för arbetslivet. Vi vill att eleverna inte bara ska tänka vilken utbildning de vill ha utan vilket jobb de vill ha i framtiden, att de siktar längre än tre år framåt", säger rektor Sofi Westerin.
NYHET Publicerad:

NOTE – precisionsarbete i Roslagen

ENTREPRENÖRSKAP NOTE Norrtelje är en ledande tillverkningspartner belägen i hjärtat av Roslagen. På företaget komponeras elektroniken bakom flera stora varumärken. Under ett besök av Svenskt Näringslivs Anna-Lena Holmström, tillsammans med Norrtäljes näringslivsutvecklare Marcus Iliev samt exploateringschef Benjamin Råd Vaher, berättade kvalitetschef Niklas Andreasson och miljöansvarig Mikael Eklöf om hur NOTE Norrteljes förutsättningar ser ut idag.
NYHET Publicerad:

“Hållbarhet är en fråga om att skapa trygghet för våra kunder”

ÅRETS HÅLLBARA FÖRETAG 2019 Länsförsäkringar Uppsala har de senaste tre åren jobbat hårt för att tydliggöra vad hållbarhet innebär för bolaget. Utmaningarna är många, men likaså är möjligheterna. “Som bank- och försäkringsbolag handlar hållbarhet om att hantera risker och göra rätt saker på både lång och kort sikt”, säger Joel Grauman, hållbarhetsansvarig på Länsförsäkringar Uppsala.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Rebecca

STUDENTMEDARBETARE Vi hälsar vår nya studentmedarbetare Rebecca Berglund-Schwarz varmt välkommen! Rebecca kommer att finnas på Svenskt Näringslivs regionkontor i Uppsala. "Svenskt Näringsliv är en spännande utmaning för mig och ett perfekt tillfälle att få en ökad inblick och skapa kontakter inom näringslivet", säger Rebecca.
NYHET Publicerad:

Lönsam hållbarhet i fokus hos Sandvik Coromant

MILJÖSATSNING Sandvik Coromant i Gimo har världens största fabrik för tillverkning av skär- och verktygssystem, företaget är också en stor aktör i branschens hållbara utveckling. I samarbete med Länsstyrelsen Uppsala jobbar man för att lyfta miljöarbetet ytterligare. “Ett hållbart tänk slår an i alla perspektiv, det är en fråga om lönsamhet och planetens hälsa”, säger platschef Joakim Fagerudd.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning toppar näringslivsrådets agenda

FÖRETAGSKLIMAT I Tierp invigs det nya året med ett uppgraderat näringslivsråd. Syftet är att bibehålla en positiv utveckling av företagsklimatet och lägga grunden för en långsiktigt hållbar utveckling. I rådet kommer aktörer från såväl jordbruk, som politik och näringsliv finnas representerade. Henrik Nyström, platschef på Atlas Copcos Tierpverken, välkomnar det nya forumet som kan komma att spela en betydande roll när nya utmaningar väntar kommunen.
NYHET Publicerad:

Elprogrammet på Praktiska gymnasiet i Uppsala bäst i länet

UTBILDNING I Uppsala län ska cirka 4 100 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

“Vi ska bli Sveriges mest hållbara företag”

MILJÖSATSNING I Morgongåva, sex mil väster om Uppsala, ligger Apoteas logistikcenter. Det är motorn i Sveriges första fullskaliga nätapotek. Med vd Pär Svärdson i täten, är de nu i full gång med att också bli Sveriges mest hållbara företag. "För oss är miljönytta är likställt med konkurrenskraft. Låga priser kan alltid bjudas under, men alla gynnas av hållbara klimatsatsningar!"
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

”Vi vill kunna säga att vi tagit vårt ansvar”

MILJÖSATSNING Nya innovativa lösningar är nödvändiga för att parera en klimatkris. En viktig källa till nytänk och initiativtagande är våra företagare. På ICA Flygfyren i Norrtälje, pågår butikens hittills största miljösatsning. Om det berättade VD Magnus Aronsson, när Svenskt Näringslivs Anna-Lena Holmström, tillsammans med Norrtäljes näringslivsutvecklare Marcus Iliev och tidigare näringslivschef Rodrigo Garay, var på företagsbesök i Roslagen.
NYHET Publicerad:

Tierp inleder nytt år med uppgraderat näringslivsråd

FÖRETAGSKLIMAT I höst hade Tierps kommun all anledning att fira. När Svenskt Näringsliv tog den årliga tempen på företagsklimatet runt om i landet, klättrade Tierp 65 placeringar i kommunrankingen. I syfte att främja en fortsatt positiv trend och en hållbar näringslivsutveckling har kommunen klubbat igenom en uppgradering av sitt näringslivsråd.
NYHET Publicerad:

Väktare ska trygga butikskunder i Tierp

SÄKERHET Brottslighet medför stora ekonomiska konsekvenser för företagare. Det visar den rapport som HUI Research tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Det är också något Erik Bergström och Magnus Lindberg, ägare av Hemköpsbutiker i Uppsala och Tierp, fått erfara. Oroligheter kring butiken har medfört både snatteri och otrygghet. Nu anlitar de vakter för att trygga kunder och medarbetare.
NYHET Publicerad:

Svensk e-identitet ”ser till att du är du”

ENTREPRENÖRSKAP I SVT:s gamla lokaler på Svartbäcksgatan huserar IT-företaget Svensk e-identitet. Företaget grundades för tio år sedan efter att matchningstjänsten Connect fört tre Uppsalaentreprenörer samman; Mikael Westöö, Jörgen Hellgren och Patrik Sandberg hade på var sitt håll fått upp ögonen för nya behov och en ny bransch.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Arbetsbyrån UF hjälper unga ut i arbete

UNG FÖRETAGSAMHET Jadd Saliba, Kevin Amin och Mathias Lind går sista året på Celsiusskolans Handels- och administrationsprogram. Som gymnasieprojekt driver de UF-företaget Arbetsbyrån. I februari går startskottet för deras event som ska föra samman arbetsgivare och arbetssökande.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.