NYHET8 juni 2020

Kompetensförsprång efter krisen

För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen?

Nu sker en kraftig ökning av distansutbildningar som kommer underlätta för kompetensinsatser oberoende av tid och rum även efter corona.Foto: Matej Kastelic
"Mitt råd är att nu identifiera vilka underliggande kompetensbehov som finns i företaget", säger Maria Bernhardsen.
Foto: Ernst Henry Photography AB

– Ja, det kan man, säger Maria Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, och menar att nu finns det stora möjligheter att kompetenssäkra företagen för att stå starkare när det vänder...

Regeringen har snabbt genomfört en rad åtgärder för att underlätta kompetensutveckling i coronakrisen, tex riktas pengar via europeiska socialfonden om till kompetensinsatser för jobb och omställning. Pengarna går också till omställningsorganisationer såsom TSL för utbildnings- och valideringsinsatser under omställning.

– Förutom projektfinansieringar har man även ökat tillgången på avgiftsfria yrkesutbildningar för vuxna inom yrkeshögskolan och yrkesvux, säger Maria Bernhardsen och berättar att tidigare rekryteringsenkäter visat att det råder stor efterfrågan på praktiskt yrkeskunnande och yrkeserfarenhet bland medlemsföretag inom Svenskt Näringsliv. Vi ser nu en kraftig utveckling och utbyggnad av yrkesinriktade distansutbildningar som kommer att underlätta för kompetensinsatser oberoende av tid och rum även efter corona, fortsätter Maria Bernhardsen. Det här stärker Sveriges infrastruktur för det livslånga lärandet och framtida tillgång på arbetskraft.

Nästan en halv miljon anställda har gått ner i arbetstid och regelverket tillåter att de som korttidspermitterats utbildas under den tid de inte är på arbetet. Hur stor del av tiden behöver uppges i det korttidsavtal som gäller för arbetsplatsen. Har man inte redan tagit höjd för det när avtalet tecknades är det inte för sent utan går att kompletteras i efterhand tillsammans med den part man tecknade avtalet med.

– Mitt råd är att nu identifiera vilka underliggande kompetensbehov som finns i företaget. Kanske stod man inför en teknikutveckling och inte hunnit med att utbilda i den högkonjunktur som rått under senaste åren. Kanske finns det anställda med ambition att ta nästa kliv i företaget men som behöver komplettera för att få den formella kompetensen? Man kanske har anpassat eller kompletterat verksamheten för att svara mot behov och efterfrågan under coronakrisen? Nu är tillfället att bygga vidare och komplettera kompetensluckor i företag, säger Maria Bernhardsen.
Den här möjligheten är också viktig ur fler aspekter, den anställdes välmående är minst lika värdefull som att företaget gynnas av välutbildad personal. – Jag tror inte att man mår bra i längden av att vara hemma stora delar av sin arbetstid, konstaterar Maria Bernhardsen. Att fortsätta utvecklas i sin yrkesroll stärker inte bara din ställning på arbetsmarknaden utan också ditt välbefinnande.

Men för många företag har korttidspermitteringen inte räckt till som lösning utan man har tvingats att säga upp sin personal. De som via sitt kollektivavtal omfattas av omställningsförsäkringen hamnar hos TSL eller TRR som gör en kartläggning av individens kompetens för att matchas mot nya jobb direkt eller en kompletterande utbildningsinsats.
– Det är ett tungt beslut att behöva skiljas från sin personal som man ofta lagt stora rekryteringsinsatser på att hitta. Många hoppas så klart på att det är tillfälligt och att kunna återanställa längre fram. Förstärkningen av kompetenssinsatser i samband med omställning gör det möjligt att rusta individer med efterfrågade kompetens. Vi måste undvika att coronakrisen övergår i en kompetenskris när det vänder, säger Maria Bernhardsen.

Det finns också de företag som det går bra för, till och med bättre, än innan coronakrisen och som är i behov av att rekrytera. Maria Bernhardsen tror att snabba omställningsinsatser, likt den när flygkabinpersonal tillfälligt kliver in i vården eller företag/branscher som ”lånar” personal av varandra är något vi kommer få se mer av även efter krisen. Vår förmåga till flexibilitet rustar oss för att möta en föränderlig arbetsmarknad.
– För de företag som har rekryteringsbehov just nu handlar det främst om att hålla sig synlig, berätta om sitt behov, be om hjälp och vara kreativ. Det ligger i entreprenörskapets natur att se möjligheter och lösningar i varje given situation men i extraordinära situationer är det viktigt att också ta den hjälp som finns.

Fakta

  • Övrigripande om kollektivavtalade försäkringar www.finfa.se men också på www.afaforsakring.se
  • Vad gäller min bransch? Covid 19- info på arbetsgivarorganisationernas hemsidor.
  • Vilka regler gäller för korttid? - www.tillvaxtverket.se
  • Om jag vill komplettera mitt korttidsavtal med utbildning - Din lokala avtalspart. Samma som du tecknade det ursprungliga avtalet med. Kolla även med arbetsgivarorganisationen om det finns färdiga skrivningar om utbildning!
  • För kompetensinsatser i samband med omställning - www.esf.se alt din arbetsgivarorganisation alt trygghetsfonden, beroende på avtal.
  • För att kolla utbildnings- och kursutbud - www.yrkeshogskolan.se och www.skolverket.se i kombination med en kontakt med kommunen/kommuner i närheten av ditt företag.
  • För din personal - www.studera.nu
  • Kontakter med utbildningsföretag inom Almega som arbetar med kompetensutveckling – www.utbildningsforetagen.se
  • Se webbinariet: Så kompetenssäkrar du företaget under krisen
Corona och covid-19KompetensutvecklingRekryteringsenkätenKompetensförsörjningUtbildning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist