NYHET22 mars 2022

Stor brist på maskinförare

Kompetensbristen är ett fortsatt stort problem i Uppsala län, där tre av tio rekryteringsförsök misslyckas helt. Detta påverkar inte bara företagen, utan hämmar tillväxten och skadar hela samhällsekonomin. Fredrik Nilsson, vd på F15 Bergteknik i Bålsta, ser behov av reformer gällande både utbildningssektorn och arbetskraftsinvandringen.

Fredrik Nilsson ser behov av både fler och vassare yrkesutbildningar där eleverna förbereds för arbetsmarknaden.Foto: Sören Karlsson

Företaget F15 Bergteknik AB grundades av Fredrik Nilsson genom en utbrytning ur ett anläggningsbolag i syfte att renodla verksamheten mot bergteknik. Företaget bedriver arbeten med losstagning av berg med i huvudsak vibrationsfria metoder då lejonparten av arbetena sker i tätbebyggd miljö. Fredrik Nilsson som också är vd för företaget har, liksom många andra företagare i anläggningsbranschen, stora problem med att hitta rätt personal.

– Vi behöver för dagen anställa 2-3 yrkesarbetare men det är jättesvårt att hitta. Vi har svårt att bemanna de tjänsterna. Det är ett generellt problem i branschen, vi lånar till och med personal mellan varandra för att täcka upp behovet.

Fredrik Nilsson ser behov av både fler och vassare yrkesutbildningar där eleverna förbereds för arbetsmarknaden. Dessutom vill han bredda förståelsen för vad det innebär för ett företag att anställa nyexaminerade.

– De som kommer ut ur skolan idag som till exempel maskinförare är långt ifrån färdiga som maskinister. De har många timmar kvar innan de kan arbeta på egen hand och den utbildning som kvarstår kostar maskin- och anläggningsföretagen mycket pengar i såväl tid som ökade reparationskostnader. Och som företag finns ingen garanti på att den anställde sen stannar kvar när de väl är utbildade.

Utöver maskinister upplever F15 stor brist på anläggare och borrvagnsförare. Inom branschen görs mycket för att stärka utbildningarnas kvalitet och attraktivitet, men Fredrik Nilsson ser behov av närmare samarbeten med kommun och stat för att bygga bort kompetensbristen.

– Oavsett lokal eller nationell nivå måste det fram fler maskinister och detta måste så klart ske genom utbildning men jag tror även att man måste öka intresset för yrket. Det finns stora möjligheter i vår bransch. De unga behöver få en bättre uppfattning om hur man arbetar sig in i ett yrke och hur man bygger en karriär i ett yrke.

För Fredrik Nilsson står det klart att det krävs en kombination av flera verktyg för att skapa bättre förutsättningar för det svenska näringslivet. Kan inte företagen hitta medarbetare tvingas de avböja ordrar och skrinlägga investeringar. Detta samtidigt som många står utan jobb i Sverige. Fredrik Nilsson nämner bland annat bostadsbrist som en försvårande faktor vid rekryteringar i delar av landet.

– Sen tror jag ändå inte att det kommer att räcka med dessa åtgärder, utan man måste också underlätta för välutbildade maskinister från andra länder att få rätt behörighet i Sverige utan att det skapar för mycket administration eller för höga kostnader för företagen.

Kompetensförsörjning
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist