Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET10 maj 2021

Bättre framtidsutsikter - men företagen signalerar om tillväxthinder

Framtidsutsikterna förbättras och nästan 6 av 10 företag i Värmland har höga tillväxtambitioner under de nästkommande två åren. Vart tredje företag tror på fler anställda redan under det kommande halvåret. Det visar Svenskt Näringslivs konjunkturundersökning ”Företagarpanelen” för årets andra kvartal. 

Allt fler företag i Värmland anger att de ökat sin försäljning och produktion och hälften av de tillfrågade företagen väntar sig att försäljningen kommer att vara högre om sex månader. Dessutom tror en större andel företag på nyanställningar. 

Det råder dock fortsatt stora skillnader mellan olika branscher - tillverkningsindustrin och tjänsteföretag visar positiva signaler medan besöksnäring och delar av handeln fortfarande tyngs av restriktioner.  

Anna Hedberg
Foto: Ernst Henry Photography AB

— Det är ett mycket bra tecken att företagen har framtidstro och att orderingången ser bra ut framöver i flera branscher. Det borgar också för att skapa fler arbetstillfällen, säger Anna Hedberg, regionchef på Svenskt Näringsliv i Värmland.  

I undersökningen säger sig 6 av 10 företag ha höga ambitioner att växa när det gäller antalet anställda under de kommande två åren. Det är den tredje högsta siffran i landet efter Stockholm och Norrbotten. Vart tredje företag tror dessutom att antalet anställda i deras företag kommer att vara högre redan om sex månader. Främst är det företag mellan 50–249 anställda, inom tillverkningsindustrin och tjänstesektorn, som visar störst behov av att anställa. 

Företagen signalerar dock om flera försvårande faktorer som hindrar tillväxt och nyanställningar. Trots en ökad arbetslöshet så anger 67 procent av företagen i länet att de har svårt att hitta erfaren personal. 65 procent anger även att höga löneskatter är ett problem.  

—  Vi kan konstatera att företagen vill växa och de som blivit arbetslösa behöver hitta tillbaka till arbetsmarknaden. Det ställer höga krav på matchningen mellan företagens efterfrågan och utbudet av de som söker arbete för att inte en hög arbetslöshet ska bita sig fast. Kompetensförsörjning var innan pandemin en viktig fråga som nu blir ännu viktigare för att kunna starta om och göra Värmland och Sverige starkare, avslutar Anna Hedberg.  

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen, mätt som produktion/försäljning, investeringar och antal anställda, hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Totalt svarade 158 företag (43% svarsfrekvens) på undersökningen för det andra kvartalet 2021, under perioden 13 april till 30 april. 

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist