NYHET6 juli 2022

Företagen ger underkänt till upphandling i många av länets kommuner

Upphandling är den fråga som överlag får lägst betyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av företagsklimatet i landets kommuner. Många företag upplever att det är så krångligt och tidskrävande att man helt enkelt avstår från att lägga anbud. Så har det sett ut över ganska lång tid. I år når endast 6 av Värmlands 16 kommuner upp till betyget godkänt. 

En framgångsfaktor i det arbetet är dialog med företagen i branschen både inför och efter avslutad upphandling. På så sätt kan kravställan bli mer relevant och aktuell.  Foto: Ernst Henry Photography & Mostphotos

Svenskt Näringsliv undersöker varje år företagsklimatet i landets 290 kommuner. En av enkätfrågorna handlar om hur företagen bedömer att den kommunala upphandlingen fungerar. I Värmland ger företagen ett snittbetyg på 2,9 på en 6-gradig skala i årets mätning. Resultatet är marginellt bättre jämfört med förra året.

Högst betyg i länet får Grums följt av Säffle och Munkfors och därefter Hagfors, Kil och Kristinehamn. Kil och Säffle är inte bara bland de godkända kommunerna, utan även de som haft den största ökningen sedan förra mätningen. (Kil +0,5 och Säffle +0,4 i betyget från företagarna).

Sveriges kommuner genomför varje år ca 13 000 annonserade upphandlingar. De kommunala inköpen uppgår till ca 500 miljarder kronor om året. I 40 procent av alla upphandlingar inkommer endast 1–2 anbud och 13 procent av alla upphandlingar avbryts. Sverige har generellt få anbud jämfört med övriga OECD-länder.

Mot den bakgrunden måste det bli enklare och mer attraktivt att bli leverantör åt kommunen. Idag upplever många företag att de uppsatta kraven är för höga och de bedömer chansen att vinna upphandlingen som alldeles för liten i förhållande till insatsen det tar att lämna ett komplett anbud. Sammantaget gör detta att många företag väljer att avstå att lämna anbud. De anser att det helt enkelt inte är värt besväret.

För att öka företagens incitament att delta i en upphandling krävs relevanta kravspecifikationer. Det är också viktigt att flytta fokus från pris till kvalitet. Många företag väljer just att avstå på grund av den omfattande regelbördan och att det är för stort fokus på lägsta pris. Vilket även i vissa fall gynnar oseriösa aktörer att ta sig in på marknaden. Många upplever också att kompetensen i kommunen är bristfällig.  

För att vända trenden behöver många kommuner lyfta blicken och titta på de som lyckats lite bättre. Ett antal kommuner i Värmland har påbörjat resan mot att förenkla och förbättra sina upphandlingar.  En framgångsfaktor i det arbetet är dialog med företagen i branschen både inför och efter avslutad upphandling. På så sätt kan kravställan bli mer relevant och aktuell.  

Svenskt Näringsliv har tagit fram en “guide” där vi samlat konkreta tips om hur man kan arbeta vidare med frågorna.

En effektivare och strategisk offentlig upphandling som ger mer nytta för varje skattekrona behöver prioriteras och bör stå högt på agendan i alla Värmlands kommuner. 

Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist