NYHET4 januari 2024

Gymnasievalet 2024: Här är gymnasieprogrammen som ger jobb

Inom de kommande veckorna är det dags för Värmlands niondeklassare att göra sitt gymnasieval. För att hjälpa elever att göra genomtänkta val har Ekonomifakta, som är en del av Svenskt Näringsliv, tagit fram statistik om elever som avslutat gymnasiet på sajten Gymnasiepejl. 

Foto: MostPhotos

På Gymnasiepejl kan man bland annat se vilka program som har lett till jobb i störst utsträckning, vilken medianinkomst elever från olika program har och hur många elever som studerar vidare efter respektive program.

- Vi ser en tydlig skillnad på vilka utbildningar som leder till jobb efter examen, i stora drag leder yrkesprogrammen till direkt anställning i högre grad än de teoretiska programmen, säger Anna Hedberg, regionchef i Värmland.

Sedan förra året ger även de gymnasiala yrkesprogrammen högskolebehörighet, så att välja ett yrkesprogram innebär inte att man stänger dörren till vidareutbildning på högskola eller universitet. Det är svårt att veta exakt hur framtidens arbetsmarknad ser ut. Det vi vet är att det länge - så väl som vid låg- och högkonjunktur - har varit ett stort glapp mellan utbildning och efterfrågan.

- Yrkeskompetens från gymnasienivå är något som våra medlemsföretag efterfrågar främst. Dessutom finns det en stor kompetensbrist att fylla i Värmland. Gymnasiepejl visar tydlig statistik hur eleverna etablerat sig på arbetsmarknaden och till vilka lönenivåer ett år och tre år efter examen, säger Anna Hedberg, regionchef i Värmland.

Men vilket yrkesprogram ska man välja egentligen? Från statistiken kan några goda exempel presenteras. Tre år efter avslutad utbildning var etableringsgraden bland elever som gått Fordons- och transportprogrammet i Hagfors 100 procent. Bygg- och anläggningsprogrammet i Torsby och El- och energiprogrammet i Filipstad hade båda en etableringsgrad på 88 procent.
Ta del av all statistik här.

Om Gymnasiepejl

Gymnasiepejl visar arbetsmarknadsutfall under år 2021 för personer som avslutat gymnasiet med examens- och studiebevis om minst 2500 poäng år 2018 och 2020. Det som redovisas är utfall för tidigare årskullar och inte garanterade resultat för de elever som påbörjar gymnasiet idag. Årets Gymnasiepejl redovisar resultat på kommunnivå istället för skolenhet som tidigare år.

Besök hemsidan: https://www.ekonomifakta.se/gymnasiepejl

GymnasiepejlGymnasievaletKompetensförsörjning
Skriven avAnna Hedberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist