NYHET25 april 2023

”Skogsindustrin förutsätter väl fungerade och säkra transporter”

Skogsindustrin är en basindustri för Sverige och ska den fungera måste transporterna som möjliggör den också ges rätt förutsättningar, säger Jesper Söder, vd på VSV Frakt och Unite Logistics.

Foto: VSV Frakt och Unite Logistics

Många företag inom transportsektorn upplever att dagens eftersatta underhåll på vägarna påverkar verksamheten negativt. Dåliga vägar orsakar ökade och helt onödiga kostnader för företagen. Försenade varuleveranser, längre kötider och olyckor är bara några av konsekvenserna.

Under ett seminarium om just infrastruktur träffade Svenskt Näringsliv Jesper Söder, som är vd för VSV Frakt och Unite Logistics i Karlstad.

– Vi är verksamma inom skogslogistik, från stubbe till industri brukar vi säga. Största områdena är rundvirkestransporter inom VSV samt transporter av flis, spån, bark och sågade trävaror inom Unite Logistics. Vi har runt 300 fordon som rullar på våra vägar och ungefär 700 personer som dagligen jobbar inom VSV Unite aktivt dagligen.

Vi måste se transporter ur ett helhetsperspektiv, om inte transporter fungerar så fungerar inte industrin, vilket får stora konsekvenser för hela samhället.
Jesper Söder

För att företag som VSV Unite ska kunna bedriva effektiva transporter är väl fungerande och säkra vägar en förutsättning.

- Det vi upplever är att det allmänna och ordinarie underhållet är problematiskt i princip i hela Mellansverige, där vi är verksamma. I Värmland har även vinterväghållning, med snöröjning och halkbekämpning varit särskilt utmanande den senaste tiden och i synnerhet vintern 2022/2023. Våra transporter rullar året om och vägarnas tillstånd är därför lika viktigt på vintern som på sommaren, säger Jesper Söder.

Det är dock inte bara det egna företaget som drabbas av ett dåligt underhåll av vägar, i längden får det större effekter enligt Jesper Söder.

– Vi själva påverkas på så sätt att vi inte kan utföra våra uppdrag åt våra kunder. Men det leder också till att de kunder som ska ta emot våra transporter inte kan bedriva sin verksamhet. Det finns också en viktig säkerhetsaspekt i det hela, vi kör tunga och stora ekipage och då är det viktigt att vägarna är säkra och i gott skick för att minska olycksrisken.

Värmlands infrastruktur måste bli bättre. Inte bara för de företag som transporterar varor, utan för hela Värmlands och Sveriges väl. Jesper Söder ger ett tydligt medskick till politiken.

– Ta det här på allvar, transporter är en förutsättning för att Sverige ska fungera. Skogsindustrin är en basindustri för Sverige och den skulle inte fungera om vi inte hade ett fungerande transportnätverk. Både bilvägs- och järnvägsnätet är oerhört viktigt för att den ska fungera. Vi måste se transporter ur ett helhetsperspektiv, om inte transporter fungerar så fungerar inte industrin, vilket får stora konsekvenser för hela samhället.

InfrastrukturskuldenInfrastrukturLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist