Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET12 mars 2021

”Det finns många motande intressen” 

Vi har frågat några av länets riksdagsledamöter hur de vill arbeta för att stärka gruv- och mineralnäringen. Nu har turen kommit till Isak From (S).

”Vi behöver lyfta upp och starta om arbetet med riksintresseutredningen, och driva på för ett förtydligande i klimatlagen för att premiera svensk mineralbrytning av strategiskt viktiga mineraler”, säger Isak From.


De frågor som har ställts till riksdagsledamöterna är följande:  

  1. 1.
    Vad vill ni göra för att förbättra tillståndsprocesserna?
  2. 2.
    Idag kan ett enskilt tjänstemannabeslut innebära nya restriktioner för verksamheten. Hur vill ni arbeta för att säkerställa en långsiktighet för gruvnäringen?  
  3. 3.
    Hur ska konkurrenskraftiga villkor säkerställas för den svenska gruvnäringen?  

Starta om arbetet med riksintresseutredningen  

Isak From säger att det finns många motande intressen, bland annat rennäring, strandskydd, skogsbruk, jordbruk, friluftsliv, vindkraft, försvar, plan- och bygglagen, miljömålen osv. och att lagstiftningen i dag inte tydligt premierar det ena före det andra.  

– Vi behöver lyfta upp och starta om arbetet med riksintresseutredningen, och driva på för ett förtydligande i klimatlagen för att premiera svensk mineralbrytning av strategiskt viktiga mineraler. Samt genomföra främjande åtgärder och nödvändiga förtydliganden mot länsstyrelser och naturvårdsverket, säger han.  

”Finns brister i minerallagen” 

Isak From säger att vi måste konstatera att motstående svårtolkad lagstiftning inte alltid beror på tjänstemännen. 

– Det finns motstående lagstiftning, inte sällan har det på senare år renderat i spretande beslut från olika tjänstemän, som i sin tur inte sällan genererar långa rättsprocesser. Det finns i dag ”brister” i minerallagen inte minst i ljuset av flera domar inte minst Högsta domstolens dom rörande brytningstillståndet för Norra kärr.  Den domen är nu praxis, jag menar att den praxisändringen påverkar all mineralprövning och kommande utvinning, därav anser jag det nödvändigt att göra justeringar i minerallagen. Av den anledningen kan det vara nödvändigt att efter utredning också stärka SGU och Bergsstatens roll i arbetet med en hållbar mineralutvinning, fortsätter han.  

–  Men, vi behöver dessutom minska spekulationer och begränsa resurssvaga aktörer som inte klarar nödvändiga lagstadgade åtaganden. Därav likt Finland ställa mycket större krav på ekonomisk deposition på det projekt som de aktörer som faktiskt får förtroende att bryta våra värdefulla mineraler, avslutar Isak From.  

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist