NYHET27 oktober 2022

Elfrågan påverkar även norra Sverige

Leveranssäker el till konkurrenskraftiga priser är en grundförutsättning för många svenska industrier. Så också för Compia Storuman, vars vd är orolig över hur energifrågor hanteras i Sverige och vilka konsekvenser det kan få för verksamheten.

Foto: Mostphotos

Compia Storuman är ett industriföretag som tillverkar maskin- och plåtkomponenter i olika former och storlekar. Vd Per-Anders Wenngren berättar att Compia försöker att göra så mycket som möjligt inhouse. 

– Vi gör allt ifrån att skära upp råplåt, bearbeta den, svetsa och lacka. Det har två fördelar, dels får vi koll på ledtiderna då vi slipper transporter, dels är det en ekonomisk fråga då transporter mellan oss och exempelvis målerier kostar mycket pengar, säger han.

Compia tillverkar alltifrån relativt enkla produkter till färdiga maskinhytter. Bolaget har 45 000 artiklar i MPS-systemet (material- och planeringssystem).

– Våra produkter har blivit mer avancerade med åren. Vi har också arbetat med att höja förädlingsgraden från bockade komponenter i stål till mer sammansatta, vilket skapar en bättre ekonomi då konkurrensen är mindre.  

En verksamhet som kräver el

Precis som många andra industrier är detta en verksamhet som kräver mycket el och de senaste åren har elräkningen blivit allt högre.

– Vi har förvisso klarat oss ganska bra jämfört med andra delar av landet, men priserna stiger här uppe också. Uppgången började ju dessutom före kriget i Ukraina och det senaste året har det blivit 60-70 procent dyrare i reda pengar. Och så har vi nätavgifterna på det. Elen är en stor utgiftspost i vår budget.

Även om situationen är betydligt mer akut i södra Sverige är de senaste årens utveckling något som oroar Per-Anders Wenngren.

– Den välfärd vi har i Sverige har byggts upp bland annat av att vi har billig energi och det gäller även många företag. Nu börjar den konkurrensfördelen urholkas alltmer på grund av att politiker har fattat beslut utan att tänka på vilka konsekvenser de får, exempelvis för oss elintensiva företag. Ingen kan stå och påstå att de inte visste något, då de har fått många varningar genom åren.

Utöver ett billigt elpris som är förutsägbart har en annan viktig faktor för svenskt välstånd varit att elen varit leveranssäker. Svenska företag har kunnat räkna med att elen är tillgänglig hela året på alla dygnets timmar.

– Detta handlar inte bara om att kunna planera verksamheten, utan också om att de typer av maskiner som används i industrier sällan mår bra av att plötsligt bli utan ström. Vi har nyligen bytt två spindlar på en av våra skärande maskiner vilket kostade en miljon totalt. Skälet till att dessa behövde bytas ut var ett tidigare strömavbrott som fått maskinerna att stänga av vid fel tillfälle. När det i debatten pratas om bortkoppling av el under vintern borde det oroa många. I en tid när vi vet att elbehovet ökar måste de investeringar som behövs snabbt bli verklighet, avslutar Per-Anders Wenngren.  

ElElpriser
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist