NYHET11 april 2022

”Gör det enklare för vuxna att yrkesväxla” 

Att nyrekrytera yrkeschaufförer är en stor utmaning för UT Transport i Umeå, och det påverkar deras möjligheter att ta på sig nya uppdrag. Vd Ulrika Dorsch vill se fler utbildningsplatser och ett bättre system för den som vill yrkesväxla. 

”Systemet för de som vill byta yrke skulle behöva ses över så att det blir ännu enklare att omskola dig till ett yrke där det verkligen behövs folk”, säger Ulrika Dorsch. 

Som för många i transportbranschen har UT Transport ökat sin omsättning under pandemin. Med verksamhet från Sundsvall i söder till Gällivare i norr erbjuder företaget all typ av åkeritjänster i hela norra Sverige. Idag har de 110 personer på lönelistan och omsätter över 100 miljoner kronor. 

Enligt Ulrika Dorsch har nyrekryteringen av yrkeschaufförer blivit allt svårare. Framför allt är kraven idag helt annorlunda, förut räckte det med ett körkort, idag behöver du en bred kompetens för att klara jobbet. 

– Det är framför allt till våra tjänster där tyngre behörigheter behövs, som c-körkort, som vi har svårt att rekrytera, säger hon. 

Hon menar att tjänsterna för så kallad distribution är svårast att tillsätta, tjänster som innebär många stopp och kontakt med kunder.  

Sänkta kompetenskrav 

Problemen att hitta personal har gjort att UT Transport ibland tvingas tacka nej till uppdrag. Vilket de inte är ensamma om i Västerbotten. Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät visar att hela 47 procent av företagarna i länet tvingas tacka nej till ordrar eller uppdrag på grund av kompetensbrist. 

– När vi får förfrågan om stora uppdrag på kort varsel har vi svårt att ta på oss det när vi känner att vi inte kan leverera den kvalitet vi skulle vilja, säger Dorsch. 

Som för 26 procent av företagarna i Västerbotten måste UT Transport också sänka kompetenskraven när de anställer. 

– Idag kan vi inte anställa de personer vi skulle vilja. Vi vill helst ha dem med extra kunskaper och erfarenhet. Nu får vi sänka kravprofilen och nöja oss om vi hittar personer som har baskunskaper, säger Ulrika Dorsch. 

Enklare att yrkesväxla 

Antalet utbildningsplatser är enligt henne den stora flaskhalsen. UT Transport har bra samarbete med gymnasieskolan i Vännäs, där det finns utbildning för yrkeschaufförer. Men hon menar att platserna skulle behöva bli markant fler. 

– I Umeå finns ingen gymnasieutbildning för chaufförer, och för att vi och andra företag ska kunna växa behövs betydligt fler platser. Idag är det minst två sökanden till varje utbildningsplats så underlaget saknas inte, säger hon. 

Att som vuxen läsa på komvux och växla yrke tycker Ulrika Dorsch inte fungerar optimalt idag. 

– Det är ganska svårt att yrkesväxla idag, det kostar mycket pengar och om du ska få stöd krävs det att du är arbetslös eller i övrigt har en svag ställning på arbetsmarknaden. Systemet för de som vill byta yrke skulle behöva ses över så att det blir ännu enklare att omskola dig till ett yrke där det verkligen behövs folk. 

Ulrika Dorsch anser också att politikerna måste göra mer för att inflyttningen i hela norra Sverige ska öka. 

– Vi ser framför allt på vår terminal i Gällivare att det på behövs inflyttare, vi hittar inte medarbetare lokalt. 

Kompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist