NYHET12 november 2020

Investera i tid för att rädda västerbottniska företag


Coronakrisen har inneburit enorma prövningar för stora delar av näringslivet. Många kommuner har under krisen gjort betydelsefulla insatser för att underlätta för företagen. Krisen är dock inte över och ett viktigt steg att underlätta för näringslivet är att tidigarelägga planerade investeringar.  

”Kommunerna i länet kan genom att tidigarelägga planerade investeringar och offentliga inköp bidra till en uppehållen efterfrågan från företag som just nu kämpar för att överleva krisen”, säger Mats Andersson, regionchef, Svenskt Näringsliv Västerbotten.  
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Under coronakrisen har det skett en ekonomisk inbromsning av sällan skådat slag, vilket fått till följd att företagens investeringar har minskat drastiskt. Minskade investeringar slår hårt mot arbetstillfällena i Västerbotten. Över 10 000 personer är fortfarande korttidspermitterade i Västerbotten.  

Såväl staten, som kommuner, regioner och länsstyrelser har vidtagit åtgärder för att underlätta för krisande företag, vilket varit helt avgörande för att många av dessa kunnat överleva. Många företag kämpar dock fortfarande för sin överlevnad och en återupprepning av vårens situation kan vara det som leder många företag till konkurs.   

För att ekonomin ska kunna återstartas måste efterfrågan hållas uppe. I den svenska ekonomin, som har ett relativt högt skatteuttag, är den offentliga konsumtionen en betydande andel av BNP och har således en stor påverkan på företagen. Därför är det viktigt att den offentliga köpkraften används på ett effektivt sätt för att stimulera ekonomin.  

– Kommunerna i länet kan genom att tidigarelägga planerade investeringar och offentliga inköp bidra till en uppehållen efterfrågan från företag som just nu kämpar för att överleva krisen, säger Mats Andersson, regionchef, Svenskt Näringsliv Västerbotten.  

Ökade investeringar handlar inte om att det offentliga ska hitta på kreativa lösningar för att stimulera efterfrågan. Det handlar om att genomföra de investeringar som redan är planerade, säger Mats Andersson. Exempel på sådana investeringar kan vara underhållsåtgärder, anläggning av nya gator, cykelvägar, VA-nät och fortsatt fiberutbyggnad.  

– Länets kommuner vet naturligtvis bäst vilka åtgärder som behöver göras kommande år, exempelvis vilket renoveringsbehov som finns eller vilka gator som behöver rustas upp. Det viktiga nu är att dessa åtgärder görs när den samhällsekonomiska effekten är som störst. Genom att hålla efterfrågan uppe kan det offentliga hjälpa till att undvika konkurser och ökad arbetslöshet, avslutar Mats Andersson.  

Återstarta SverigeInvesteringar
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist