Anja Palm
Foto: Paulina Holmgren

”Jag ser företagarna som hjältar!”

NYHET Publicerad

FÖRETAGSKLIMAT I höst tillträder Anja Palm som ny näringslivschef i Skellefteå kommun. Hon har fram tills dess rollen som biträdande näringslivschef, men i höst tar hon över ansvaret för kommunens näringslivsarbete. Vi har ställt några frågor om hur hon ser på sin kommande tjänst.

Du tillträder som näringslivschef i höst. Vad är det första du kommer att göra?

Jag kommer inte göra några stora förändringar utan ha fortsatt fokus på att hålla uppe tempot i pågående utvecklingsfrågor. Det händer mycket i Skellefteå just nu med utvecklingen av Campus Skellefteå, nya och pågående etableringar och fokus på befintligt näringsliv. Vi följer utvecklingen av Corona och hur detta påverkar företagen.

Vid Svenskt Näringslivs senaste ranking av företagens syn på företagsklimatet hamnade Skellefteå på plats 225. Vad tror du är viktigast att göra för att skapa ett bättre företagsklimat?

Det finns flera frågor där vi får goda betyg i mätningen, till exempel tycker en majoritet av företagen att näringslivsklimatet har blivit bättre de senaste fem åren. Men det finns också utmaningar vi behöver jobba med. De vanligaste svaren för hur kommunen kan få ett bättre näringslivsklimat är bättre infrastruktur och fler bostäder vilket Skellefteå kommun arbetar aktivt med. Det finns även frågor som rör relationen mellan företagare och kommunen. Dessa frågor arbetar vi med genom att träffa företagare och föra dialog genom företagsbesök men även organiserade träffar runt om i kommunen. Vi arbetar även mycket internt för att skapa förståelse för företagarnas förutsättningar så att de tjänster som utvecklas och de möten som sker med kommunen upplevs som professionella och serviceinriktade.

Ser du några särskilda utmaningar när det kommer till företagande i Skellefteå?

Många företag vittnar om utmaningar kopplat till kompetensförsörjning. Skellefteå befinner sig i stark tillväxt och jakten på kompetens kommer vara påtaglig för företagare i de flesta branscher. Genom samarbeten mellan det privata, offentliga och akademin kommer vi hitta nya lösningar på de problem som uppstår. Det kommer alltid att finnas utmaningar och det är viktigt att vi har ett gemensamt förhållningssätt att vilja hitta lösningar tillsammans.

Varför är ett gott företagsklimat viktigt för er kommun?

Företagsklimatet är en känsla som varje företagare har och som sprider den känslan vidare till sina vänner, partners och kunder. Vi kan inte alltid få varje företagare att känna sig nöjd men om tillräckligt många är nöjda med det företagsklimat som finns i kommunen kommer det spridas vidare och viljan att investera här ökar. Vår målsättning är att ha en nära dialog med företagarna och förstå vilka frågor som är viktiga för dem. Svenskt Näringsliv företagsmätning är ett av flera underlag som vi tar till oss och som vi har med oss i diskussionen med företag och internt i kommunen.

Finns det något särskilt du vill skicka med till kommunens företagare?

Jag ser företagarna som hjältar! De arbetstillfällen som finns och skapas av företagare är grunden till att vi kan bedriva den välfärd som invånare förväntar sig. Men betydelsen är mycket större än bara de skatteintäkter som företagen bidrar med. Företagen skapar mening och samhörighet för många tusen anställda. Det mesta av det vi uppskattar i en kommun i form av olika tjänster, produkter och upplevelser levereras av lokala företagare. I Skellefteå har vi ett näringsliv att vara stolta över och som attraherar personer från hela värden.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 
NYHET Publicerad:

”Först ville man bara gråta”

CORONAKRISEN "Om vi hade varit ett relativt nystartat företag hade det redan varit kört. Tack vare att vi har kunnat lägga under pengar under dessa år klarar vi av att övervintra krisen i alla fall detta år", säger Grete Tuven som driver Bayhill Center i Hemavan.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SKATTER Coronapandemin har ställt hela vår tillvaro på ända. Sedan mitten av mars har många företag och i vissa fall hela branscher befunnit sig i fritt fall. Andra företag har drabbats genom brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Ingen har lämnats oberörd. 
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

Tuff sommar väntar Västerbottens företag

Coronakrisen har slagit hårt mot Västerbotten. Detta gäller särskilt besöksnäring, restaurang och handel. I dagsläget har närmare 10 000 personer korttidspermitterats i länet. Det är ytterst allvarligt.
NYHET Publicerad:

”Jag ser företagarna som hjältar!”

FÖRETAGSKLIMAT "De arbetstillfällen som finns och skapas av företagare är grunden till att vi kan bedriva den välfärd som invånare förväntar sig", säger Anja Palm, tillträdande näringslivschef i Skellefteå kommun.
NYHET Publicerad:

Viktigt att hjälpa hjulen att börja snurra igen

CORONAKRISEN Nyligen genomfördes Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte, som på grund av rådande omständigheter för första gången skedde digitalt.  Fokus låg på hur Sverige och det svenska näringslivet ska överleva och komma tillbaka efter krisen.Vi har pratat med några företagare som deltog.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 i coronatider

FÖRETAGSKLIMAT Att presentera företagsklimatet i dessa tider är inte enkelt. Enkäten visar företagens svar före coronakrisen slog till med full kraft. Sedan dess har vi också sett hur kommunerna har agerat i denna kris, vilket också visar på hur de värdesätter sina lokala företag. Nu är det avgörande att vi skapar ett ännu bättre företagsklimat också efter krisen.
NYHET Publicerad:

Välkommet beslut för ägare av fjällnära skog

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skog, är glad att domen äntligen har kommit.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för Västerbottens företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 60 procent av företagen i Västerbotten har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. "Siffrorna för Västerbottens län bör vara en varningsklocka. Det är av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats för att undvika att företagen fortsätter att blöda", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i länet 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Västerbotten. Bara 11 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 47 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Västerbottniskt företag hjälper vården med skyddsvisir

CORONAKRISEN Byggkonsultföretaget TM Konsult med säte i Lycksele har börjat tillverka skyddsvisir till kommunerna. "Vår 3D-skrivare går på högvarv och om allt flyter på som det ska hinner vi tillverka mellan 15 och 20 skyddsvisir per dygn tillsammans med andra företag i Lycksele", säger Anders Franklin.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Västerbotten

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader, minskar intäktsbortfallet och ökar möjligheten att överleva krisen", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

UF i Västerbotten kör mässan digitalt

UNG FÖRETAGSAMHETUF Då den stora UF-mässan Entreprenörskap på riktigt, som skulle engagera mer än 500 personer, inte går att genomföra fysiskt så kommer den att ställas om till ett digitalt event för Västerbottens UF-företag.
NYHET Publicerad:

Ytterligare kommuner i länet underlättar för företagen

CORONAKRISEN Lycksele, Skellefteå och Dorotea är tre ytterligare kommuner i Västerbotten som vidtar åtgärder för att underlätta för företagen som drabbats av effekterna av Corona.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Robertsfors underlättar för företagen i krisen

CORONA Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder till stöd för de lokala företag som drabbats hårt i Corona-krisen. Kommunen ger företag inom vissa branscher möjlighet till förlängd betalningstid på fakturor för att underlätta likviditeten.
NYHET Publicerad:

Förslag till kommuner, regionen och länsstyrelsen i Västerbotten

CORONA I vår Företagarpanel ser vi att det under den senaste veckan fått allt mer omgående konsekvenser i en stor andel av företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant. Vi har skickat ut information till samtliga kommuner i Västerbotten, samt regionen och länsstyrelsen med förslag på åtgärder som kan vidtas för att mildra effekter på företagen av Corona/Covid-19.