NYHET3 december 2021

Lågt förtroende i Västerbotten för nuvarande energipolitik

Det svenska näringslivet är redan i dag den svenska klimatpolitikens effektivaste del och gör stor skillnad. Svenska företags konkurrenskraft, vårt välstånd och klimatomställningen hänger på att vi kan utveckla och värna vårt fossilfria elsystem.

Foto: Pok Rie, Pexels
Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Därför är det oroande att den svenska energipolitiken i dagsläget inte klarar av att möta företagens behov av en långsiktigt stabil elförsörjning i takt med att behovet växer, vilket försenar en klimatomställning. I Västerbotten uppger sex av tio tillfrågade företag till Svenskt Näringsliv att de har ganska litet eller inget förtroende alls för att den nuvarande energipolitiken kommer att kunna bemöta den framtida efterfrågan på el.

Mer än hälften av företagen i Västerbotten känner sig också tveksamma till om den extra elkraft som de behöver för kommande investeringar kommer att kunna levereras. På frågan om vad konsekvenserna skulle bli om investeringar uteblir på grund av elbrist uppger 8 av 10 företag att deras konkurrenskraft kommer att försämras.

En framtida elbrist äventyrar inte bara företagens konkurrenskraft utan även deras möjlighet att anställa, växa och bidra till vårt välstånd. Det är också ett hot mot regeringens högt satta klimatambitioner.

Svenskt Näringsliv anser att följande åtgärder är centrala för att vända utvecklingen:

  • Halverade handläggningstider för tillståndsprocesser
  • Säkra att existerande planerbar elproduktion kan fortsätta och skapa förutsättningar för ny planerbar elproduktion i Sverige
  • Sätt ett mål för försörjningstrygghet och leveranssäkerhet
  • Ändra målet för elsystemet till att det ska vara 100 procent fossilfritt

Svenska företag skapar redan i dag en betydande klimatnytta långt bortom Sveriges gränser. Genom att tränga undan smutsigare produktion utomlands sänkte svensk export de globala utsläppen med 26 miljoner ton 2018. Det motsvarar hälften av Sveriges samlade utsläpp. Ett gott näringsklimat är en nyckelfråga för att Sverige ska göra sitt för att klara de globala klimatutmaningarna.

Kunnandet, viljan och resurserna finns för att företagen även framöver ska vara ledande i klimatomställningen. Även om det svenska näringslivet redan i dag är effektivt är potentialen mångfalt större. Men en förutsättning för det är stabila, fossilfria elpriser och att den förda energipolitiken faktiskt också kommer att kunna bemöta företagens framtida efterfrågan på el.

Kraftsamling elförsörjning och tillståndElförsörjning
Skriven avMats Andersson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist