Mathias Andersson, vd för Glasmästeriet i Umeå, stämmer kommunen.
Foto: Johan Gunseus

Umeå rundar lagen – stäms på en miljon

NYHET Publicerad

RÄTTSTVIST Umeå kommun gjorde upprepade inköp utanför ramavtalet. Till slut tröttnade det företag som har ett exklusivt avtal med kommunen på att se affärer försvinna åt annat håll och stämde kommunen. Inköpen utanför avtalet har dessutom varit dyrare samtidigt som kommunen nu riskerar ett skadestånd.

I september 2015 undertecknade Mathias Andersson ett ramavtal med Umeå kommun. Det egna företaget Glasmästeriet i Umeå AB fick exklusiv rätt att leverera alla kommunens glasmästerijobb under två år men möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

– Det var första gången jag fick ett ramavtal så jag var ju fantastiskt nöjd och stolt, säger han.

Trots glädjen så fanns det en del uppgifter kring avtalet som störde, bland annat en skrivning om att kommunen under avtalsperioden hade rätt att prova andra leverantörer i mindre omfattning. När Mathias Andersson frågade vad som skulle hända om kommunen fuskade med inköpen, fick han bara svaret: ”Stäm oss”.

– Jag visste att kommunen tidigare gjort inköp vid sidan av ramavtalet. Därför höll jag ögonen på de fakturor som skickats till kommunen och som handlade om jobb i min bransch och hittade också fakturor från andra glasmästerier.

Det var framför allt volymen på inköpen som fick larmklockorna att ringa. Normalt ligger kommunens inköp av glasmästeritjänster på cirka två miljoner per år men Mathias Andersson kunde bara räkna in 1,2 miljoner det första året.

– Jag kunde ju konstatera att det fanns inköp på 700-800 000 kronor från andra leverantörer. Trots att jag hade ensamrätt på försäljning till kommunen.

I början av sommaren förra året tog Mathias Andersson kontakt med upphandlingsenheten och visade vad han kommit fram till. Anders Westman är upphandlare i Umeå kommun och nekar inte till inköpen utanför ramavtalet men menar att det hela är ett informationsproblem.

– Ja, det är riktigt att vi gjort inköp vid sidan av ramavtalet. Vi är en jätteorganisation där många har rätt att göra beställningar och det är svårt att få ut information till alla om att vi har ett nytt ramavtal. När vi sedan skulle göra en rättelse fungerade inte vår felanmälningsrutin så de gamla ramavtalsleverantörerna låg kvar i systemet.

Det är en förklaring som Mathias Andersson har svårt att ta på allvar, särskilt som hans klagomål åtföljdes av vad han menar är förtäckta hot om att han, om han fortsatte att bråka, inte får några fler ramavtal.

– De vet att de gjort fel men lade inte ner någon kraft på att ändra det. Sen erbjöd de 1 100 kronor i kompensation vilket de sedan ändrade till 31 000. Samtidigt har jag sett att inköpen utanför avtalet är upp till 50 procent dyrare än om jag hade gjort jobben. Så kan man inte hålla på med skattepengar.

Till slut tröttnade Mathias Andersson på allt förhalande och stämde kommunen på det belopp som han anser att han förlorat på att kommunen handlat vid sidan om.

– Det här är en het potatis bland företagare i Umeå. Jag vet att andra företag i andra branscher råkat ut för liknande händelser men inte vågat göra något utan håller god min. Därför är det här viktigt och jag ser ingen som helst möjlighet att vi ska förlora det här. Kommunen har gjort bort sig och det måste påpekas.

Den 7 mars skulle en första förhandling ha skett i tingsrätten i Umeå. Men eftersom kommunen ännu inte lämnat in några svar eller dokument till rätten, så har datumet senarelagts tillsvidare.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.
NYHET Publicerad:

Nya krav stoppar småföretag i upphandling

UPPHANDLING Riksdagen har röstat ja till arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling. Svenskt Näringsliv befarar färre anbudsgivare, fler tolkningstvister, mer byråkrati och att den svenska modellen äventyras.
NYHET Publicerad:

Kommunens krav utesluter företag

UPPHANDLING Skellefteå kommun har nyligen avslutat en upphandling av resebyråtjänster. I upphandlingen har de ställt krav som exkluderar ett stort antal leverantörer. ”Jag undrar varför kommunen ställer krav som gör att färre leverantörer kan lämna anbud”, säger vd:n på en lokal resebyrå.
NYHET Publicerad:

Stoppa regeringens nya upphandlingslag

KOMMENTAR Regeringen har presenterat ett nytt förslag till upphandlingslagstiftning. Ändringarna är marginella i jämförelse med det tidigare förslaget som inte fick tillräckligt stöd. Den nya propån är förödande för konkurrensen och för seriösa företagare, skriver Carina Lindfelt och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Dalakommun sprider fakta om upphandling

ÄLVDALEN Älvdalens kommun samlar information om andra myndigheters upphandlingar på sin hemsida. Reaktionerna är positiva. Företag hittar nya uppdrag och upphandlande myndigheterna får fler och bättre anbud.
NYHET Publicerad:

Bättre resultat när utbildning upphandlas som funktion

UPPHANDLING Utbildningsföretaget Lexicon vill se fler funktionsupphandlingar. ”Med ett funktionstänk i upphandlingen har leverantören större möjlighet att leverera det som beställaren efterfrågar och åstadkomma ett bättre resultat”, säger Stefan Kihlgård, verksamhetsansvarig för Lexicon i Örebro.
NYHET Publicerad:

Digitala lösningar höjer kvalitén i äldreomsorgen

UPPHANDLING Företaget Phoniro levererar nya digitala lösningar till den offentliga och privata äldreomsorgen. Företaget upplever ett ökat intresse av de digitala tjänsterna från offentlig sektor och brukarna. ”Allt fler kommuner får upp ögonen för våra lösningar och idag efterfrågas de till och med av brukarna själva”, säger Stefan Timbäck, säljansvarig på Phoniro i Örebro.
NYHET Publicerad:

Umeå rundar lagen – stäms på en miljon

RÄTTSTVIST Umeå kommun gjorde upprepade inköp utanför ramavtalet. Till slut tröttnade Mathias Andersson, som har ett exklusivt avtal med kommunen, på att se affärer försvinna åt annat håll och stämde kommunen. Inköpen utanför avtalet har dessutom varit dyrare samtidigt som kommunen nu riskerar ett skadestånd.
NYHET Publicerad:

Orimliga kontroller vid upphandling

REGELKRÅNGEL Färre anbud, mer pappersarbete och integritetskränkande. Krav på utdrag ur belastningsregistret vid offentlig upphandling får flera negativa konsekvenser. ”En vansinnig administration väntar”, säger Marcus Westdahl, vd för möbelföretaget European Furniture Group.
NYHET Publicerad:

Orimliga krav på raka päron i upphandlingar

OFFENTLIG UPPHANDLING Ett päron får inte se ut hur som helst. Det har fått Lars Renius, vd på Frukleveransen Sverige, att reagera.”Det är häpnadsväckande att kraven skiljer så mycket mellan privata och offentliga kunder. Varför kan de offentliga beställarna inte tänka mer kostnadseffektivt", säger han.
NYHET Publicerad:

Ny lagstiftning om offentlig upphandling

UPPHANDLING Nya EU-direktiv innebär att Sverige har fått tre nya lagar på området offentlig upphandling. Lagarna trädde i kraft den 1 januari 2017.
NYHET Publicerad:

Så blir färdtjänstupphandlingarna bättre

UPPHANDLING Regeringen och flera fackförbund har kritiserat hur färdtjänstupphandlingar genomförs. Svenskt Näringsliv har pratat med representanter från taxibranschen för att höra vad de tycker. ”Upphandlarna har ett stort ansvar att ställa relevanta krav och förkasta orimligt låga anbud”, säger Abraham Dal, arbetsrättsjurist på Biltrafikens Arbetsgivareförbund.
NYHET Publicerad:

"Krav på funktion i upphandlingar gynnar leverantörerna"

UPPHANDLING I november har Svenskt Näringsliv tillsammans med Upphandlingsmyndigheten anordnat tre seminarier om funktionsupphandling. ”Vi är pionjärer som går i bräschen för funktionsupphandlingar”, konstaterade Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv, på första seminariet i Malmö.
NYHET Publicerad:

Välkommet riksdagsbeslut om offentlig upphandling

UPPHANDLING Riksdagen har röstat ja till allianspartiernas motion om offentlig upphandling. "Det är glädjande, eftersom regeringens förslag var illa underbyggt och skulle orsakat betydande problem," säger Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne.
NYHET Publicerad:

Regeringens lagförslag ökar upphandlingskrånglet

KOMMENTAR Regeringen förslag till ny upphandlingslagstiftning riskerar att i onödan slå ut konkurrens och göra upphandlingar mer krångliga. Svenska företag och skattebetalarna är värda en bättre lösning, skriver Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv, och Ulf Lindberg, Almega, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Dålig kunskap om nya upphandlingsregler

UPPHANDLING 70 procent av medlemsföretagen har ingen kunskap om vad de nya upphandlingsreglerna innebär. De som konkurrerar om offentliga kontrakt anser att det är svårt att påverka kraven som ställs i upphandlingar, visar en undersökning bland medlemsföretagen.
NYHET Publicerad:

Innovativa och effektiva lösningar behövs i offentlig sektor

UPPHANDLING Den offentliga sektorn står inför stora ekonomiska utmaningar och är i behov av tjänster och produkter som effektiviserar verksamheten. Företaget Carefox har utvecklat ett digitalt system som hjälper hemtjänstföretag att planera och effektivisera sin verksamhet. ”Den offentliga sektorn är i stort behov av tjänster och produkter från innovativa företag”, säger Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Svenska modellen i gungning

ARBETSMARKNAD Respekten för att arbetsmarknadens parter fastställer villkoren för arbete genom kollektivavtal är grundmurad. Fram till nu. Med förslaget om nya upphandlingsregler åsidosätter regering och fack den svenska modellen, anser arbetsrättsjurist Lars Gellner.
NYHET Publicerad:

Ekonomiska anbudskrav försvårar för leverantörer

UPPHANDLING Vid byggupphandlingar ställer beställare ofta krav på att leverantören tecknar en säkerhet för bygget som garanterar en ekonomisk kompensation till beställaren om den valda leverantören inte kan slutföra projektet. Nu har en kommun begärt att ett intyg på säkerheten ska presenteras redan i anbudet. ”Det är inte klokt att varje anbudslämnare ska teckna en säkerhet utan att veta om den får kontraktet”, säger Carin Stoeckmann, vd på Byggmästar’n i Skåne.
NYHET Publicerad:

Ingen vinner på taktisk prissättning

UPPHANDLING Taktisk prissättning är ett växande problem. ”Det finns ingen vinnare i upphandlingar där taktisk prissättning förekommer, men det går att undvika sådana anbud”, säger Stefan Berglund, expert offentlig marknad på Almega Bemanningsföretagen.