Mathias Andersson, vd för Glasmästeriet i Umeå, stämmer kommunen.
Foto: Johan Gunseus

Umeå rundar lagen – stäms på en miljon

NYHET Publicerad

RÄTTSTVIST Umeå kommun gjorde upprepade inköp utanför ramavtalet. Till slut tröttnade det företag som har ett exklusivt avtal med kommunen på att se affärer försvinna åt annat håll och stämde kommunen. Inköpen utanför avtalet har dessutom varit dyrare samtidigt som kommunen nu riskerar ett skadestånd.

I september 2015 undertecknade Mathias Andersson ett ramavtal med Umeå kommun. Det egna företaget Glasmästeriet i Umeå AB fick exklusiv rätt att leverera alla kommunens glasmästerijobb under två år men möjlighet till förlängning i ytterligare ett år.

– Det var första gången jag fick ett ramavtal så jag var ju fantastiskt nöjd och stolt, säger han.

Trots glädjen så fanns det en del uppgifter kring avtalet som störde, bland annat en skrivning om att kommunen under avtalsperioden hade rätt att prova andra leverantörer i mindre omfattning. När Mathias Andersson frågade vad som skulle hända om kommunen fuskade med inköpen, fick han bara svaret: ”Stäm oss”.

– Jag visste att kommunen tidigare gjort inköp vid sidan av ramavtalet. Därför höll jag ögonen på de fakturor som skickats till kommunen och som handlade om jobb i min bransch och hittade också fakturor från andra glasmästerier.

Det var framför allt volymen på inköpen som fick larmklockorna att ringa. Normalt ligger kommunens inköp av glasmästeritjänster på cirka två miljoner per år men Mathias Andersson kunde bara räkna in 1,2 miljoner det första året.

– Jag kunde ju konstatera att det fanns inköp på 700-800 000 kronor från andra leverantörer. Trots att jag hade ensamrätt på försäljning till kommunen.

I början av sommaren förra året tog Mathias Andersson kontakt med upphandlingsenheten och visade vad han kommit fram till. Anders Westman är upphandlare i Umeå kommun och nekar inte till inköpen utanför ramavtalet men menar att det hela är ett informationsproblem.

– Ja, det är riktigt att vi gjort inköp vid sidan av ramavtalet. Vi är en jätteorganisation där många har rätt att göra beställningar och det är svårt att få ut information till alla om att vi har ett nytt ramavtal. När vi sedan skulle göra en rättelse fungerade inte vår felanmälningsrutin så de gamla ramavtalsleverantörerna låg kvar i systemet.

Det är en förklaring som Mathias Andersson har svårt att ta på allvar, särskilt som hans klagomål åtföljdes av vad han menar är förtäckta hot om att han, om han fortsatte att bråka, inte får några fler ramavtal.

– De vet att de gjort fel men lade inte ner någon kraft på att ändra det. Sen erbjöd de 1 100 kronor i kompensation vilket de sedan ändrade till 31 000. Samtidigt har jag sett att inköpen utanför avtalet är upp till 50 procent dyrare än om jag hade gjort jobben. Så kan man inte hålla på med skattepengar.

Till slut tröttnade Mathias Andersson på allt förhalande och stämde kommunen på det belopp som han anser att han förlorat på att kommunen handlat vid sidan om.

– Det här är en het potatis bland företagare i Umeå. Jag vet att andra företag i andra branscher råkat ut för liknande händelser men inte vågat göra något utan håller god min. Därför är det här viktigt och jag ser ingen som helst möjlighet att vi ska förlora det här. Kommunen har gjort bort sig och det måste påpekas.

Den 7 mars skulle en första förhandling ha skett i tingsrätten i Umeå. Men eftersom kommunen ännu inte lämnat in några svar eller dokument till rätten, så har datumet senarelagts tillsvidare.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.
NYHET Publicerad:

Nya krav stoppar småföretag i upphandling

UPPHANDLING Riksdagen har röstat ja till arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling. Svenskt Näringsliv befarar färre anbudsgivare, fler tolkningstvister, mer byråkrati och att den svenska modellen äventyras.
NYHET Publicerad:

Kommunens krav utesluter företag

UPPHANDLING Skellefteå kommun har nyligen avslutat en upphandling av resebyråtjänster. I upphandlingen har de ställt krav som exkluderar ett stort antal leverantörer. ”Jag undrar varför kommunen ställer krav som gör att färre leverantörer kan lämna anbud”, säger vd:n på en lokal resebyrå.
NYHET Publicerad:

Stoppa regeringens nya upphandlingslag

KOMMENTAR Regeringen har presenterat ett nytt förslag till upphandlingslagstiftning. Ändringarna är marginella i jämförelse med det tidigare förslaget som inte fick tillräckligt stöd. Den nya propån är förödande för konkurrensen och för seriösa företagare, skriver Carina Lindfelt och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Dalakommun sprider fakta om upphandling

ÄLVDALEN Älvdalens kommun samlar information om andra myndigheters upphandlingar på sin hemsida. Reaktionerna är positiva. Företag hittar nya uppdrag och upphandlande myndigheterna får fler och bättre anbud.
NYHET Publicerad:

Bättre resultat när utbildning upphandlas som funktion

UPPHANDLING Utbildningsföretaget Lexicon vill se fler funktionsupphandlingar. ”Med ett funktionstänk i upphandlingen har leverantören större möjlighet att leverera det som beställaren efterfrågar och åstadkomma ett bättre resultat”, säger Stefan Kihlgård, verksamhetsansvarig för Lexicon i Örebro.
NYHET Publicerad:

Digitala lösningar höjer kvalitén i äldreomsorgen

UPPHANDLING Företaget Phoniro levererar nya digitala lösningar till den offentliga och privata äldreomsorgen. Företaget upplever ett ökat intresse av de digitala tjänsterna från offentlig sektor och brukarna. ”Allt fler kommuner får upp ögonen för våra lösningar och idag efterfrågas de till och med av brukarna själva”, säger Stefan Timbäck, säljansvarig på Phoniro i Örebro.
NYHET Publicerad:

Umeå rundar lagen – stäms på en miljon

RÄTTSTVIST Umeå kommun gjorde upprepade inköp utanför ramavtalet. Till slut tröttnade Mathias Andersson, som har ett exklusivt avtal med kommunen, på att se affärer försvinna åt annat håll och stämde kommunen. Inköpen utanför avtalet har dessutom varit dyrare samtidigt som kommunen nu riskerar ett skadestånd.
NYHET Publicerad:

Orimliga kontroller vid upphandling

REGELKRÅNGEL Färre anbud, mer pappersarbete och integritetskränkande. Krav på utdrag ur belastningsregistret vid offentlig upphandling får flera negativa konsekvenser. ”En vansinnig administration väntar”, säger Marcus Westdahl, vd för möbelföretaget European Furniture Group.
NYHET Publicerad:

Orimliga krav på raka päron i upphandlingar

OFFENTLIG UPPHANDLING Ett päron får inte se ut hur som helst. Det har fått Lars Renius, vd på Frukleveransen Sverige, att reagera.”Det är häpnadsväckande att kraven skiljer så mycket mellan privata och offentliga kunder. Varför kan de offentliga beställarna inte tänka mer kostnadseffektivt", säger han.
NYHET Publicerad:

Ny lagstiftning om offentlig upphandling

UPPHANDLING Nya EU-direktiv innebär att Sverige har fått tre nya lagar på området offentlig upphandling. Lagarna trädde i kraft den 1 januari 2017.