Anders Franklin
Foto: Mia Berglund

"Vi norrlänningar måste synas mer"

NYHET Publicerad

NY SME-LEDAMOT Den engagerade företagaren Anders Franklin från Lycksele tar plats i Svenskt Näringslivs SME-kommitté. I bagaget har han med sig erfarenheter som han vill dela med sig av när han arbetar för att förbättra företagsklimatet, inte minst i Norrland.

Anders Franklin är vd för TM-konsult med verksamhet i Lycksele, Umeå, Örnsköldsvik, Sollefteå, Härnösand, Kramfors, Sundsvall och Skellefteå. Ett företag som hans far var med och startade på 60-talet.

– Jag arbetade många år som elingenjör, sedan var jag teknikchef för företaget under en period och för tre år sedan tog jag över vd-rollen. Vi är ett företag som haft en spännande resa och vuxit från ett tio-tal anställda på 70-talet till att nu vara 110 medarbetare på åtta orter, berättar han.

Anders Franklin har alltid engagerat sig i företagsfrågor och under våren deltog han vid ett lunchmöte med Magnus Höij, förbundsdirektör för Innovationsföretagen.

– Det var en träff om konjunkturläget och vi hamnade i en intressant diskussion efteråt. Jag hade en hel del åsikter om upphandlingsfrågor, men även om vilken sorts statistik som de presenterade under mötet. Magnus Höij lyssnade och noterade, berättar han.

Efter en tid fick han frågan från valberedningen om han var intresserad av att vara med i SME-kommittén, som har ett speciellt ansvar för att ta tillvara de små och medelstora företagens intressen. I SME-kommittén kommer Anders Franklin vara med i LOU-gruppen, som arbetar med upphandlingsfrågor, något som intresserar honom speciellt.

– Det finns mycket att göra inom LOU för att det ska bli enklare, smartare och med högre kvalitet på upphandlingar. Idag så är upphandlingar för fokuserade på priset. Man undviker ofta att utvärdera och vikta mer på kvalitet, miljö och andra parametrar som kan vara nog viktiga. Är det bara lägsta pris som gäller, då är risken stor att det läggs på extra timmar istället, för att utövaren ska gå i vinst, menar han.

Vad är det viktigaste med SME-kommittén?

– Vi har en viktig uppgift att informera och tala om för politiker vilken roll näringslivet har för att Sverige ska vara ett välmående land.  Att företag med sina varor och tjänster drar in pengar till Sverige. Har vi inga företag så fungerar inte Sverige. Vi har jättemycket att stå upp för, säger han.

Och Anders Franklin tycker att det är extra viktigt med representanter från Norrland i SME-kommittén.

– Vi norrlänningar måste synas mer och ta för oss mer. Vi måste står upp för vår del av landet. Att hela Sverige ska leva är en viktig tes. Det är orimligt att vi ska samla allt och alla i storstäderna. Men i debatten så blir lätt budskapet – det är landsbygden som tär på storstan, istället för att vi alla är en tillgång. Om man tittar i Västeuropa så har man även fabriker utanför storstadsområdena. Kina och övriga exportländer i Asien kan transportera varor till våra marknader, då borde det verkligen inte vara något problem att arbeta inom hela Sverige.

Och att samarbeta för bästa resultat är något som han trivs med även som ledare.

– Som ledare så kör jag mycket med samråd, vill att fler känner ett ansvar. Vill också att fler ska vara med på besluten och förankra brett. Jag tror att det är en bra väg att gå. Vi har ledningsmöten varannan månad där vi är öppna med vår strategi och våra beslut så långt in i organisationen som är möjligt.

Tillsammans är ett nyckelord. Vi har medarbetare och kontor i sex städer och i många projekt samarbetar vi mellan kontoren, så det är klart att vi jobbar mycket med den moderna tekniken, med digital kommunikation. Vi delar alla handlingar digitalt, så att vi kan sprida ut vår kompetens geografiskt och ändå arbeta tillsammans. Det är en av våra fördelar när vi jobbar med Stockholmsregionen, där vi har våra största kunder. Vi är miljöcertifierade och försöker sköta så mycket som möjligt via Skype-möten, förklarar Anders.

SME-kommitté har uppstartsmöte den 19-20 september 2019 och det blir den första träffen med SME kommittén för Anders Franklin.

– Det ska bli riktigt spännande, säger han.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tuff sommar väntar Västerbottens företag

Coronakrisen har slagit hårt mot Västerbotten. Detta gäller särskilt besöksnäring, restaurang och handel. I dagsläget har närmare 10 000 personer korttidspermitterats i länet. Det är ytterst allvarligt.
NYHET Publicerad:

”Jag ser företagarna som hjältar!”

FÖRETAGSKLIMAT "De arbetstillfällen som finns och skapas av företagare är grunden till att vi kan bedriva den välfärd som invånare förväntar sig", säger Anja Palm, tillträdande näringslivschef i Skellefteå kommun.
NYHET Publicerad:

Viktigt att hjälpa hjulen att börja snurra igen

CORONAKRISEN Nyligen genomfördes Svenskt Näringslivs stämma och framtidsmöte, som på grund av rådande omständigheter för första gången skedde digitalt.  Fokus låg på hur Sverige och det svenska näringslivet ska överleva och komma tillbaka efter krisen.Vi har pratat med några företagare som deltog.
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 i coronatider

FÖRETAGSKLIMAT Att presentera företagsklimatet i dessa tider är inte enkelt. Enkäten visar företagens svar före coronakrisen slog till med full kraft. Sedan dess har vi också sett hur kommunerna har agerat i denna kris, vilket också visar på hur de värdesätter sina lokala företag. Nu är det avgörande att vi skapar ett ännu bättre företagsklimat också efter krisen.
NYHET Publicerad:

Välkommet beslut för ägare av fjällnära skog

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. Jonas Eriksson, medlemschef på Norra Skog, är glad att domen äntligen har kommit.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för Västerbottens företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 60 procent av företagen i Västerbotten har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. "Siffrorna för Västerbottens län bör vara en varningsklocka. Det är av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats för att undvika att företagen fortsätter att blöda", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i länet 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Västerbotten. Bara 11 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 47 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Västerbottniskt företag hjälper vården med skyddsvisir

CORONAKRISEN Byggkonsultföretaget TM Konsult med säte i Lycksele har börjat tillverka skyddsvisir till kommunerna. "Vår 3D-skrivare går på högvarv och om allt flyter på som det ska hinner vi tillverka mellan 15 och 20 skyddsvisir per dygn tillsammans med andra företag i Lycksele", säger Anders Franklin.
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera kommuner i Västerbotten

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader, minskar intäktsbortfallet och ökar möjligheten att överleva krisen", säger Mats Andersson, regionchef Svenskt Näringsliv Västerbotten.
NYHET Publicerad:

UF i Västerbotten kör mässan digitalt

UNG FÖRETAGSAMHETUF Då den stora UF-mässan Entreprenörskap på riktigt, som skulle engagera mer än 500 personer, inte går att genomföra fysiskt så kommer den att ställas om till ett digitalt event för Västerbottens UF-företag.
NYHET Publicerad:

Ytterligare kommuner i länet underlättar för företagen

CORONAKRISEN Lycksele, Skellefteå och Dorotea är tre ytterligare kommuner i Västerbotten som vidtar åtgärder för att underlätta för företagen som drabbats av effekterna av Corona.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Robertsfors underlättar för företagen i krisen

CORONA Robertsfors kommun har vidtagit åtgärder till stöd för de lokala företag som drabbats hårt i Corona-krisen. Kommunen ger företag inom vissa branscher möjlighet till förlängd betalningstid på fakturor för att underlätta likviditeten.
NYHET Publicerad:

Förslag till kommuner, regionen och länsstyrelsen i Västerbotten

CORONA I vår Företagarpanel ser vi att det under den senaste veckan fått allt mer omgående konsekvenser i en stor andel av företagen. Antalet varsel om uppsägningar har tyvärr ökat markant. Vi har skickat ut information till samtliga kommuner i Västerbotten, samt regionen och länsstyrelsen med förslag på åtgärder som kan vidtas för att mildra effekter på företagen av Corona/Covid-19.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Företag upplever konkurrens från Skellefteå kommun

OSUND KONKURRENS Skellefteå kommuns bolag Solkraft har anmälts till Konkurrensverket för att det säljer ved till underpris. Detta dumpar priserna och bidrar till en osund konkurrens, vilket slår särskilt hårt mot mindre företag. "Solkraft säljer ved till ett pris som vi inte kan matcha, då det ligger under marknadsvärdet", säger Kenneth Söderström, vd på Qvarnsjö Skogstjänster AB.
NYHET Publicerad:

Det är svårt att göra gröna val

FÖRETAGARKRÖNIKA "Som företagare har jag en möjlighet att bidra till en bättre miljö, genom val av material och arbetssätt. Men den oförutsägbarhet som präglar miljöpolitiken och de höga kostnader miljömässiga val medför gör det svårt", skriver Fredrik Gustafsson, vd Grubbe Ventilation, i en krönika.
NYHET Publicerad:

Ny strategi ska lyfta företagsklimatet i Vilhelmina

FÖRETAGSKLIMAT Vilhelmina är en liten kommun i fjällvärden. Ett förbättrat företagsklimat innebär utmaningar. Kommunstyrelsens ordförande Annika Andersson (C) och utvecklingschef Ulrica Burman har diskuterat en ny näringslivsstrategi med kommunens företagare.