NYHET5 april 2022

”Vi tvingas kannibalisera på varandra” 

Smidestjänster har varit räddningen för AIT i Umeå när hela flygindustrin störtdök under pandemin. Nu tror företaget på en uppgång igen och orderingången ser stark ut.  

”Den stora utmaningen nu är att hitta kompetens utan att företagen kannibaliserar på varandra”, menar Mikael Nensén, vd på AIT. Foto: Ronny Hedman

Att som företag har flera ben att stå på blev tydligt för Advanced Integration Technology, AIT, när pandemin slog till. Deras huvudverksamhet är nyckelfärdiga processlösningar för flygindustrin, och den verksamheten tog tvärstopp i mars 2020. Då gick istället deras smidestillverkning mot byggindustrin som tåget. 

– Det har förstås varit till stor hjälp med smidet under de här åren, när flygdelen gått på sparlåga, säger Mikael Nensén. 

AIT har 58 anställda och nu när vindarna vänt och orderingången åter ser bra ut även på flygsidan kommer mer kompetens att behövas. Mikael Nensén ser flera hinder i Västerbotten när det idag är brist inom de flesta yrkesgrupper. 

– Jag tycker att det största problemet nu är att vi tvingas kannibalisera på varandra. Om jag behöver kompetens så utarmar jag min affärskollegas organisation. Det blir en rundgång på resurser och situationen blir ohållbar när efterfrågan på resurser är större än tillgången, säger han. 

Ta höjd för framtiden 

Han upplever att det finns ett starkt driv i näringslivet i regionen nu och att det händer mycket. Att ta vara på den drivkraften och att näringslivet gör gemensam sak för att locka fler till regionen tror han kommer att bli avgörande för att lyckas med kompetensförsörjningen i länet. 

– Näringslivet måste tillsammans ta det övergripande ansvaret och försöka ta höjd för framtidens kompetensbehov. Framför allt vi mindre företagare behöver hjälpas åt. För de större bolagen är det enklare att göra stora kampanjer och locka folk, det har vi inte möjlighet till på samma sätt och då är risken att vi dräneras på kompetens. 

Dela på resurser 

Mikael Nensén menar att det måste till både en mer djupgående analys av läget och nya sätt att arbeta. 

– I framtiden tror jag att vi måste behöva dela på resurserna över företagsgränser på ett annat sätt. Jag tror inte vi kan jobba som idag där min personal bara är min, utan att du till exempel inom industrin kan jobba på flera ställen. Om jag har en lugn period hos mig kan personalen jobba på ett annat företag som istället har mycket, säger han. 

AIT samarbetar både med gymnasieutbildningar och universitetsutbildningar, men Mikael Nensén anser att utbildningsplatserna generellt är för få i förhållande till efterfrågan. Han tycker också att utbildningarna på alla nivåer inte är anpassade efter verkligheten. 

– Jag skulle säga att det ofta är för teoretiskt och de som kommer från utbildningarna kan inte yrket. Jag förstår att högskolan måste vara forskningsförberedande, men det borde gå att hitta en balans så att utbildningen också blir yrkesinriktad. 

Kompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist