Com Hem löste kompetensförsörjning med mod och samverkan

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRNING Succé. Det är resultatet av Com Hems satsning på praktik för nyanlända från arabiskspråkiga länder. "Vi löste ett problem med kompetensförsörjning samtidigt som vi har bidragit till integration i samhället och har fått väldigt positiv uppmärksamhet", säger Anna Hemmingsson, HR-chef på Com Hem.

Anna Hemmingsson, Com Hem
Foto: Anders Lövgren
Anna Hemmingsson, Com Hem, menar att man inte bara lyckades hitta kompetens via sitt rekryteringsprojekt. Com Hem har även fått massor av positiv uppmärksamhet. Även bland befintlig personal växer stoltheten över att tillhöra ett företag som agerar på det sätt Com Hem gör.
Peder Björk, Sundsvalls kommun
Foto: Anders Lövgren
Sundsvall kommunalråd Peder Björk inledde seminariet: "Kompetensförsörjning och dess stora utmaningar är ett ämne som kommer upp på varje möte med företag. I dag spelar det ingen roll vilken bransch det gäller så finns problemen där. Alla parter kan bli mer flexibla och hitta fler samarbeten på det här området. Kommunen kan till exempel gå före och visa vägen genom att ge möjligheter inom den egna organisationen för kompetensväxling. Från kommunens sida vill vi starta med studie- och yrkesvägshandledning redan från årskurs 3. Som det är i dag dröjer det för länge innan eleverna börjar se vilka möjligheter som finns ute i arbetslivet. Och när det gäller yrkesutbildning för vuxna så behöver vi bli mer specifika med vilka behov som finns i regionens näringsliv och sedan skapa utbildningar".
Anna Hemmingsson, Com Hem och Jonas Wessling, Härnösands kommun
Foto: Anders Lövgren
Anna Hemmingsson, Com Hem, och Jonas Wessling, Härnösands kommun berättade om bra teamwork mellan Com Hem och Härnösands kommun.
Deltagarna i panelen vid seminarium i Sundsvall
Foto: Anders Lövgren
Paneldebatt med Tomas Nordensson Flygare Almega), Lars-Olov Johansson, (Teknikföretagen), Teres Gärdin (Visita), Johan Zetterström (TRR), Martin Davén, (Handelskammaren Mittsverige), Therése Brink (Svensk Handel) och Hanna Magnusson, (Sveriges Byggindustrier). Samtliga bidrog med nulägesrapport från den egna branschen och inte oväntat var bilden samstämmig, kompetensbristen är ett gemensamt och stort dilemma. "Elever i grundskolan har inte tillräcklig kunskap om vilka yrken som finns att välja mellan och framtidsutsikterna blir för snäva. Det finns 9 000 registrerade yrkestitlar, men en niondeklassare känner bara till 25 jobb. Vi måste ut och berätta och skapa intresse", säger Martin Davén, Handelskammaren Mittsverige, i en av kommentarerna från scenen.
Susanne Gustafsson, Julia Melin Bhy och Johan Zetterström
Foto: Anders Lövgren
Susanne Gustafsson, Julia Melin Bhy och Johan Zetterström från TRR samtalar om kompetensförsörjning. Många som kommer till TRR efter att ha blivit uppsagda kan sakna erfarenhet av ny bransch som de är intresserade av, och TRR kan då hjälpa dem att hitta vägar in med introduktion och utbildning.
Michael Lie, Anna Engnell och Martin Davén
Foto: Anders Lövgren
Michael Lie, studie- och yrkesvägledare på Vibackeskolan samt Anna Engnell och Martin Davén från Handelskammaren Mittsverige träffas i en paus och diskuterar samverkan mellan skola och näringsliv. Det handlar inte bara om att eleverna ska ut på prao, utan även om att näringslivet ska in i skolan och visa upp sig. Handelskammaren Mittsverige har bidragit i ett aktuellt projekt med att träffa 5 000 elever i högstadiet och gymnasiet.
Anna Hedensjö Johansson och Per Johansson, Ljud & Ljus Control
Foto: Anders Lövgren
Per Johansson från företaget Ljud & Ljus Control var på plats för att göra sitt arbete som tekniker under seminariet, men blev även intervjuad av moderatorn Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv, om situationen i det egna företaget. “Jag har under lång tid försökt rekrytera två personer men det är väldigt svårt att hitta rätt kompetens. Tyvärr tvingas vi tacka nej till en del uppdrag”, säger Per Johansson som drivit företaget sedan 1986.
Anna Libietis, Företagarna
Foto: Anders Lövgren
Anna Libietis, expert på integration och arbetsmarknad på Företagarna, kunde berätta att 23 procent av de företag i Västernorrland som varit med i en undersökning som gjorts har svårt att hitta arbetskraft. När företagen uppger vad de söker efter för kompetens kommer rätt attityd, ansvarstagande och självgående högst upp på önskelistan. "Vi har från Företagarnas sida varit med och initierat kartläggning av vilka roller som finns i företag som söker arbetskraft, och i stället för att rekrytera de tjänster man först trodde sig behöva har man sett att det går att stuva om bland personalen eller rekrytera kompetens som är enklare att hitta. Ett exempel är att den som startade företaget och som har stor kunskap om ämnesområdet i dag kanske fått en mer administrativ roll i stället för det personen är bäst lämpad att göra".
Patrik Karlsson
Foto: Anders Lövgren
Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert från Svenskt Näringsliv, involverade samtliga deltagare i en diskussionsövning. Utfallet ur den blev tydligt när flera ur publiken önskade att företagens behov av kompetens i högre grad ska styra vilka utbildningar som startas. Vänd på dialogen och börja med att prata med arbetsgivare och matcha sedan in en insats, var kontentan av de inspel som kom.
Ordmoln kompetens och tillväxt
Foto: Anders Lövgren
Ordmoln med nyckelord från deltagarna under dagen på temat ”Vad behövs göras och vem ska ta taktpinnen?”

Anna Hemmingsson var en av talarna när Svenskt Näringsliv bjöd in till seminarium kring kompetensförsörjning och tillväxt på Södra berget i Sundsvall. Det har inte passerat obemärkt hur Com Hem i Härnösand lyckats rekrytera kompetens genom att vara nytänkande.

– Det började som för många andra att vi ställde oss frågan, hur vi skulle få tag i kompetens i ett besvärligt läge. Att vi sedan lyckades bygger på att vi vågade dra igång en satsning utan att göra det för svårt, samt att vi samarbetat bra med Härnösands kommun och Arbetsförmedlingen, säger Anna Hemmingsson.

När Com Hem erbjöd praktik för nyanlända från arabiskspråkiga länder anmälde sig många med akademisk bakgrund som såg chansen att få en bra språkutbildning och ett steg in på arbetsmarknaden. En uppmärksammad detalj är att kunder som ringt in till Com Hems telefonsupport fått välja mellan att prata med en av deltagarna i projektet, eller med en “vanlig” anställd. Följden blev att oväntat många valde att prata med praktikanterna, även om språket kanske haltade en aning.

2017 erbjöds sju av nio deltagare anställning och sex av dem är idag anställda av Com Hem. 2018 startade 13 personer praktik enligt samma modell och Com Hem kommer att erbjuda anställning till en stor del av dem. Syftet med varje praktikplats är att den ska leda till anställning.

– Arbetsförmedlingen hjälper oss att hitta deltagare och kommunen har varit väldigt tillmötesgående med lokaler. Helt klart kan den här modellen kopieras av andra verksamheter, vi har haft många studiebesök, säger Anna Hemmingsson.

På plats på Södra berget var även Härnösands kommuns näringslivsutvecklare Jonas Wessling, som har sin teori till varför Com Hem lyckats så bra.

– Com Hem har gjort mycket rätt, men man har också tillåtit projektet att ta lite extra tid och det har varit viktigt.

– Framför allt har vi aldrig känt att det har varit svårt. Många företag tror att det är stort och övermäktigt att dra igång något liknande, men det är inte det. Våga prova, uppmanar Anna Hemmingsson.

En åsikt som uttrycktes generellt under seminariet var att kompetensbehoven från näringslivet måste kunna fångas upp betydligt bättre av utbildningssystemet och leda till snabbare omställning med kurser som verkligen behövs. I bildtexterna berättar vi mer ur innehållet från seminariet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Näringslivsutvecklare är vi allihopa …

KRÖNIKA ”Alla vi som jobbar på kommunen måste förstå att vi är näringslivsutvecklare på ett eller annat sätt”. Citatet kommer från en deltagare som var med på en inspirationsdag som handlade om hur man kan jobba med att förbättra en kommuns företagsklimat. Sedan dess har jag funderat en hel del på innebörden i medskicket från deltagaren. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Studieersättning kan ge ny karriär efter uppsägning

LIVSLÅNGT LÄRANDE Från årsskiftet finns möjligheten att få studieersättning från TRR Trygghetsrådet, i vissa fall kombinerad med studiestöd från CSN, för den som vill studera och byta bransch. "En helt unik möjlighet som vi räknar med blir populär", säger Johan Zetterström, rådgivare, TRR.
NYHET Publicerad:

Com Hem löste kompetensförsörjning med mod och samverkan

KOMPETENSFÖRSÖRNING Succé. Det är resultatet av Com Hems satsning på praktik för nyanlända från arabiskspråkiga länder. "Vi löste ett problem med kompetensförsörjning samtidigt som vi har bidragit till integration i samhället och har fått väldigt positiv uppmärksamhet", säger Anna Hemmingsson, HR-chef på Com Hem.
NYHET Publicerad:

Dialog löste städning på högsta nivå

UPPHANDLING En konstruktiv dialog hjälpte entreprenören Ann-Christine Lundqvist att ta hem ett uppdrag på toppnivå: höghöjdsstädning för Sundsvalls kommun. "Offentlig upphandling är en jättemöjlighet som många missar", säger hon.
NYHET Publicerad:

Dressed for success?

KRÖNIKA Vi är inne i den tid på året när Ung Företagsamhet (UF) syns som mest. Det bokstavligen kokar på de regionala mässorna runt om i landet när unga entreprenörer tampas om att ta sig till SM i Stockholm. I samband med årets mässa i Västernorrland passade vi på att bjuda in till ett panelsamtal med UF-företagaren i centrum. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Företagen i fokus efter politisk rockad

FÖRETAGSKLIMAT Förra kommunalrådet Åsa Sjödén, S, satte ljuset på företagarfrågorna. Nu vill efterträdaren Johan Andersson, C, gå ännu längre. "Företagen i Sollefteå ska känna sig trygga i att det här inte är något spel för galleriet. Att vi deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram är en viktig pusselbit", säger han.
NYHET Publicerad:

Smarta rör tar Härnösandstjejer till SM

UNG FÖRETAGSAMHET Hållbarhet var en tydlig trend på årets regionala UF-mässa i Nordichallen. Re-Mark UF, som säljer pantrör för lyktstolpar, blev Årets UF-företag. De fyra Härnösandstjejerna tävlar därmed i riksfinalen i maj.
NYHET Publicerad:

”Det är en jättestor fråga att få nyanlända i arbete”

INSPIRATIONSDAG Att få nyanlända att ta steget från bidrag till självförsörjning är en viktig fråga för många kommuner, det framkom på Svenskt Näringslivs inspirationsdag för ett bättre företagsklimat. ”Här måste vi hitta arbetsmodeller tillsammans med näringslivet. Efter flyktingvågen har vi praktikförstört många företag,” säger Jonas Wessling, näringslivsutvecklare i Härnösands kommun.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga utställare på årets UF-mässa

UNG FÖRETAGSAMHET Ung Företagsamhet Västernorrlands regionchef Erik med medarbetare Elias, Jennie och Adam har bråda dagar inför den stundande regionala UF-mässan som äger rum den 20-21 mars på Nordichallen i Sundsvall. Hela 179 UF-företag och ca 500 ungdomar kommer på plats att visa upp sina kreativa produkter och tjänster.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten i länet ökar

NY RAPPORT Svenskt Näringslivs rapport ”Företagsamheten 2019” visar att företagsamheten ökar i Västernorrlands samtliga kommuner. Länet är dessutom ett av få i riket där även nyföretagsamheten ökar. "Västernorrlands framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Sveriges snabbaste byråkrati i sikte?

FÖRETAGSKLIMAT Den rödgröna makten är numera beroende av stöd från KD. Både kommunalråd och oppositionsråd är nya. Nu hoppas företagen i Härnösand att det nya politiska läget ska ge ökad dialog och mer fokus på näringslivsfrågor. "En av mina ambitioner är att tona ned käbblet", säger färska kommunalrådet Andreas Sjölander, (S).
NYHET Publicerad:

Företagen i Västernorrland ser en stagnerad arbetsmarknad

KONJUNKTUREN Produktions- och försäljningsvolymerna för företagare i Västernorrland har fallit det senaste halvåret jämfört med genomsnittet för övriga landet. Dock förväntar sig 60 procent av företagen inom industri- och tjänstesektorn att produktion och försäljning ska öka det kommande halvåret. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för första kvartalet 2019.
NYHET Publicerad:

Tidiga kundmöten – en outnyttjad resurs

FÖRETAGSKLIMAT Sundsvalls kommuns näringslivsbolag vässar arbetet med nya chefen Maria Åslin vid rodret. "Vi är inte nöjda med vår placering i rankingen och ska bland annat bli mycket bättre på innehållet i våra företagsbesök", säger hon.
NYHET Publicerad:

Starka företag driver samhället framåt

AVSTAMP 2019 Ett 80-tal företagare, politiker och tjänstemän från regionen och kommunerna var på plats när Svenskt Näringsliv kickade igång 2019 med en inspirationsträff och paneldebatt med riksdagspolitiker.
NYHET Publicerad:

Spelreglerna för företagen under lupp

NÄRINGSPOLITIK Företagens önskan om en handlingskraftig regering med företagens bästa för ögonen hålls vid liv i möten och dialog. Vid ett politiker- och företagarmöte i Sundsvall i början av februari var ett inslag ett panelsamtal med tre av länets åtta riksdagspolitiker; Jörgen Berglund (M) och Malin Larsson (S) och Jasenko Omanovic (S).
NYHET Publicerad:

Ungas perspektiv och innovationskraft knäcker koden

SKOLA/NÄRINGSLIV Nordea i Sundsvall tog chansen att låta 40 gymnasieelever knäcka en av deras tuffaste utmaningar – hur får man ungdomar att börja månadsspara. "Otroligt inspirerande att ta del av alla idéer", säger en mycket nöjd Carina Bergquist Palm, regionchef, Nordea.
NYHET Publicerad:

Nytt kommunstyre öppnar upp för valfrihet

FÖRETAGSKLIMAT Med nytt politiskt styre ska det bli bättre förutsättningar för Örnsköldsviks näringsliv. Valfrihet i vården är en fråga som varit död men där man nu gläntar lite på dörren.
NYHET Publicerad:

Kommunal tillväxtchef vill rekrytera som industrin

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Kan industrin, så kan offentlig verksamhet. Så förklarar Susanne Königson, tillväxtchef i Kramfors kommun, samarbetet med Sollefteå och Härnösand. Projektet inspireras av hur industriföretag i regionen samverkar för att rekrytera kompetens. "Många av företagen konkurrerar om arbetskraft men drar ändå åt samma håll", säger hon.
NYHET Publicerad:

Val av gymnasieprogram för framtida jobb och studier

GYMNASIEVALET Ungefär 3 000 niondeklassare i Västernorrland och deras föräldrar ska de närmaste veckorna välja gymnasieprogram. För att underlätta genomtänkta val lanserar Svenskt Näringsliv nu sajten Gymnasiekvalitet.se. Där finns fakta om program och gymnasieskolor i hela Sverige.
NYHET Publicerad:

Ingenjörer från Pakistan ger Timråföretaget växtkraft

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Bristen på rätt kompetens är stor – inte minst inom teknikområdet. Midnet i Timrå anställde två ingenjörer med rötter i Pakistan. ”Utan dem hade vi aldrig kunnat växa”, säger vd och delägaren Jonathan Malmberg.