Com Hem löste kompetensförsörjning med mod och samverkan

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRNING Succé. Det är resultatet av Com Hems satsning på praktik för nyanlända från arabiskspråkiga länder. "Vi löste ett problem med kompetensförsörjning samtidigt som vi har bidragit till integration i samhället och har fått väldigt positiv uppmärksamhet", säger Anna Hemmingsson, HR-chef på Com Hem.

Anna Hemmingsson, Com Hem
Foto: Anders Lövgren
Anna Hemmingsson, Com Hem, menar att man inte bara lyckades hitta kompetens via sitt rekryteringsprojekt. Com Hem har även fått massor av positiv uppmärksamhet. Även bland befintlig personal växer stoltheten över att tillhöra ett företag som agerar på det sätt Com Hem gör.
Peder Björk, Sundsvalls kommun
Foto: Anders Lövgren
Sundsvall kommunalråd Peder Björk inledde seminariet: "Kompetensförsörjning och dess stora utmaningar är ett ämne som kommer upp på varje möte med företag. I dag spelar det ingen roll vilken bransch det gäller så finns problemen där. Alla parter kan bli mer flexibla och hitta fler samarbeten på det här området. Kommunen kan till exempel gå före och visa vägen genom att ge möjligheter inom den egna organisationen för kompetensväxling. Från kommunens sida vill vi starta med studie- och yrkesvägshandledning redan från årskurs 3. Som det är i dag dröjer det för länge innan eleverna börjar se vilka möjligheter som finns ute i arbetslivet. Och när det gäller yrkesutbildning för vuxna så behöver vi bli mer specifika med vilka behov som finns i regionens näringsliv och sedan skapa utbildningar".
Anna Hemmingsson, Com Hem och Jonas Wessling, Härnösands kommun
Foto: Anders Lövgren
Anna Hemmingsson, Com Hem, och Jonas Wessling, Härnösands kommun berättade om bra teamwork mellan Com Hem och Härnösands kommun.
Deltagarna i panelen vid seminarium i Sundsvall
Foto: Anders Lövgren
Paneldebatt med Tomas Nordensson Flygare Almega), Lars-Olov Johansson, (Teknikföretagen), Teres Gärdin (Visita), Johan Zetterström (TRR), Martin Davén, (Handelskammaren Mittsverige), Therése Brink (Svensk Handel) och Hanna Magnusson, (Sveriges Byggindustrier). Samtliga bidrog med nulägesrapport från den egna branschen och inte oväntat var bilden samstämmig, kompetensbristen är ett gemensamt och stort dilemma. "Elever i grundskolan har inte tillräcklig kunskap om vilka yrken som finns att välja mellan och framtidsutsikterna blir för snäva. Det finns 9 000 registrerade yrkestitlar, men en niondeklassare känner bara till 25 jobb. Vi måste ut och berätta och skapa intresse", säger Martin Davén, Handelskammaren Mittsverige, i en av kommentarerna från scenen.
Susanne Gustafsson, Julia Melin Bhy och Johan Zetterström
Foto: Anders Lövgren
Susanne Gustafsson, Julia Melin Bhy och Johan Zetterström från TRR samtalar om kompetensförsörjning. Många som kommer till TRR efter att ha blivit uppsagda kan sakna erfarenhet av ny bransch som de är intresserade av, och TRR kan då hjälpa dem att hitta vägar in med introduktion och utbildning.
Michael Lie, Anna Engnell och Martin Davén
Foto: Anders Lövgren
Michael Lie, studie- och yrkesvägledare på Vibackeskolan samt Anna Engnell och Martin Davén från Handelskammaren Mittsverige träffas i en paus och diskuterar samverkan mellan skola och näringsliv. Det handlar inte bara om att eleverna ska ut på prao, utan även om att näringslivet ska in i skolan och visa upp sig. Handelskammaren Mittsverige har bidragit i ett aktuellt projekt med att träffa 5 000 elever i högstadiet och gymnasiet.
Anna Hedensjö Johansson och Per Johansson, Ljud & Ljus Control
Foto: Anders Lövgren
Per Johansson från företaget Ljud & Ljus Control var på plats för att göra sitt arbete som tekniker under seminariet, men blev även intervjuad av moderatorn Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv, om situationen i det egna företaget. “Jag har under lång tid försökt rekrytera två personer men det är väldigt svårt att hitta rätt kompetens. Tyvärr tvingas vi tacka nej till en del uppdrag”, säger Per Johansson som drivit företaget sedan 1986.
Anna Libietis, Företagarna
Foto: Anders Lövgren
Anna Libietis, expert på integration och arbetsmarknad på Företagarna, kunde berätta att 23 procent av de företag i Västernorrland som varit med i en undersökning som gjorts har svårt att hitta arbetskraft. När företagen uppger vad de söker efter för kompetens kommer rätt attityd, ansvarstagande och självgående högst upp på önskelistan. "Vi har från Företagarnas sida varit med och initierat kartläggning av vilka roller som finns i företag som söker arbetskraft, och i stället för att rekrytera de tjänster man först trodde sig behöva har man sett att det går att stuva om bland personalen eller rekrytera kompetens som är enklare att hitta. Ett exempel är att den som startade företaget och som har stor kunskap om ämnesområdet i dag kanske fått en mer administrativ roll i stället för det personen är bäst lämpad att göra".
Patrik Karlsson
Foto: Anders Lövgren
Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert från Svenskt Näringsliv, involverade samtliga deltagare i en diskussionsövning. Utfallet ur den blev tydligt när flera ur publiken önskade att företagens behov av kompetens i högre grad ska styra vilka utbildningar som startas. Vänd på dialogen och börja med att prata med arbetsgivare och matcha sedan in en insats, var kontentan av de inspel som kom.
Ordmoln kompetens och tillväxt
Foto: Anders Lövgren
Ordmoln med nyckelord från deltagarna under dagen på temat ”Vad behövs göras och vem ska ta taktpinnen?”

Anna Hemmingsson var en av talarna när Svenskt Näringsliv bjöd in till seminarium kring kompetensförsörjning och tillväxt på Södra berget i Sundsvall. Det har inte passerat obemärkt hur Com Hem i Härnösand lyckats rekrytera kompetens genom att vara nytänkande.

– Det började som för många andra att vi ställde oss frågan, hur vi skulle få tag i kompetens i ett besvärligt läge. Att vi sedan lyckades bygger på att vi vågade dra igång en satsning utan att göra det för svårt, samt att vi samarbetat bra med Härnösands kommun och Arbetsförmedlingen, säger Anna Hemmingsson.

När Com Hem erbjöd praktik för nyanlända från arabiskspråkiga länder anmälde sig många med akademisk bakgrund som såg chansen att få en bra språkutbildning och ett steg in på arbetsmarknaden. En uppmärksammad detalj är att kunder som ringt in till Com Hems telefonsupport fått välja mellan att prata med en av deltagarna i projektet, eller med en “vanlig” anställd. Följden blev att oväntat många valde att prata med praktikanterna, även om språket kanske haltade en aning.

2017 erbjöds sju av nio deltagare anställning och sex av dem är idag anställda av Com Hem. 2018 startade 13 personer praktik enligt samma modell och Com Hem kommer att erbjuda anställning till en stor del av dem. Syftet med varje praktikplats är att den ska leda till anställning.

– Arbetsförmedlingen hjälper oss att hitta deltagare och kommunen har varit väldigt tillmötesgående med lokaler. Helt klart kan den här modellen kopieras av andra verksamheter, vi har haft många studiebesök, säger Anna Hemmingsson.

På plats på Södra berget var även Härnösands kommuns näringslivsutvecklare Jonas Wessling, som har sin teori till varför Com Hem lyckats så bra.

– Com Hem har gjort mycket rätt, men man har också tillåtit projektet att ta lite extra tid och det har varit viktigt.

– Framför allt har vi aldrig känt att det har varit svårt. Många företag tror att det är stort och övermäktigt att dra igång något liknande, men det är inte det. Våga prova, uppmanar Anna Hemmingsson.

En åsikt som uttrycktes generellt under seminariet var att kompetensbehoven från näringslivet måste kunna fångas upp betydligt bättre av utbildningssystemet och leda till snabbare omställning med kurser som verkligen behövs. I bildtexterna berättar vi mer ur innehållet från seminariet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Tillsammans gör vi skillnad, på riktigt

GÄSTKRÖNIKA "Första läsåret som regionchef för Ung företagsamhet Västernorrland är avklarat och när jag reflekterar över ett fullspäckat år av ungt entreprenörskap, energi och företagsamhet är orden som först dyker upp att vi verkligen gör skillnad, på riktigt", skriver Erik Eriksson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Målet: Vara en professionell myndighet som ger bra service

FÖRETAGSKLIMAT Bra service och trevligt bemötande krockar inte med kommunal myndighetsutövning. Det menar Maria Söderlund, miljö- och byggchef vid Sollefteå kommun.
NYHET Publicerad:

Ingen skatt på tankekraften

SOMMARKRÖNIKA "Nu råder säsongen då vi tankar energi. Energi i form av sommarsemester där tid och utrymme ges för tillvaron att snurra i en annan takt. Oavsett om man gillar en aktiv semester eller lata dagar i solstolen så är det i alla fall min erfarenhet att det är då tankarna ges plats att vändas och vridas på lite extra. Vardagshjulets alla intryck och brus får nytt syre och lite perspektiv". Det skriver Anna Hedensjö Johansson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Mera pang för pengarna genom dialog

KRÖNIKA "Den senaste statistiken visar att företagens intresse av att delta i offentliga upphandlingar avtagit år efter år. Att dialog mellan offentliga aktörer och leverantörer är en av nycklarna för att nå en bättre upphandling är alla överens om men många upphandlare klagar på att de inte har den tiden. Har ni förslag på hur upphandlingarna kan göras bättre – ta er tid att framföra detta till upphandlarna eller politikerna", skriver Birgitta Laurent i en krönika.
NYHET Publicerad:

Brist på förare och långa tillståndsprocesser hämmar tillväxten

KONKURRENSKRAFT För den som gillar transporter är ett stort skogsbolag ett paradis. Det är betydande volymer – kubikmeter på ”skogsspråket” – som transporteras varje dag, året runt. Med lastbil, med järnväg och med sjöfart. Att Transportföretagens vd Mattias Dahl tillsammans med sina motsvarigheter i Skogsindustrierna och Industriarbetsgivarna, Carina Håkansson och Per Hidesten valde att lägga en branschgemensam resa i Sundsvall är inte att förvåna. Beröringspunkterna är åtskilliga och det rådde ingen brist på samtalsämnen.
NYHET Publicerad:

Därför får Timrå sitt bästa betyg genom tiderna

UPPHANDLING En genuin omtanke om företagen på orten. Det präglar Timrå kommuns kontakter med näringslivet. ”En bra upphandling har tre vinnare. Kommunen, medborgarna och de lokala företagen”, säger upphandlingsstrategen Stefan Eriksson.
NYHET Publicerad:

Dags att göra upp med kunskapssynen i skolan

RAPPORT En av de stora utmaningarna för Västernorrland är svårigheterna att rekrytera arbetskraft. Detta problem sammanfaller med de låga kunskapsresultaten i svensk skola. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv som släpps i dag. För att komma åt problemen föreslår Svenskt Näringsliv att betydelsen av bas- och ämneskunskaper ska stärkas.
NYHET Publicerad:

Så klarar du sommarens utmaningar

ARBETSRÄTT Semestertrubbel kan höja temperaturen hos vilken arbetsgivare som helst. Therése Brink och Anna Wedin på Svensk Handel tog tillfället i akt och bjöd in till ett seminarium på temat ”sommarens utmaningar” med fokus på de skyldigheter som arbetsgivare och arbetstagare har i samband med semester och andra ledigheter.
NYHET Publicerad:

Företagare vana att arbeta med offentlig upphandling

UPPHANDLING Annica Axelsson, som driver Inredningshuset och Gardinmästarna, menar att kommuner och övrig offentlig verksamhet skulle spara mycket tid och pengar på att samverka med leverantörerna i samband med att förfrågningsunderlaget sammanställs. ”Vi kan det här med upphandling och lagstiftning och vad som krävs för att få ett så tryggt och säkert underlag som möjligt”, säger hon
NYHET Publicerad:

Drivkraft ger resultat för företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Företagen i Västernorrlands kommuner har sagt sitt om företagsklimatet 2019. Tre av länets sju kommuner har fått bättre omdöme jämfört med föregående år (Timrå, Sollefteå och Härnösand). Två kommuner får i det närmaste samma omdöme (Sundsvall och Ånge) medan Kramfors och Örnsköldsviks kommun får lägre betyg.
NYHET Publicerad:

Callans sänder varm tanke till grannlandet 17 maj

EXPORT I dag, den 17 maj,  är det stort firande i vårt kära grannland Norge. Ett företag i Västernorrland som gjort många affärer i landet och som gärna är med och uppmärksammar dagen är Callans Trä i Ånge. "Norge är speciellt för oss som gjort affärer där sedan 40-talet", säger vd:n Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

För tillväxt och mot regelkrångel

FÖRETAGSAMMA RESAN Svenskt Näringsliv Västernorrland bjöd in länets politiker, tjänstemän och medlemsföretag till två dagars turné i länet med företagsbesök.
NYHET Publicerad:

Välstånd, konkurrenskraft och EU-val

KRÖNIKA Den 26 maj hålls det val till Europaparlamentet i Sverige och det är hög tid att vi påminner oss själva om ursprungstanken med vårt europeiska samarbete som är att bevara fred genom handel och ekonomisk integration. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Elbranschen utbildar färdiga montörer på gymnasiet

SKOLA OCH NÄRINGSLIV Elteknikföretagen har hittat en egen modell för att utbilda gymnasieelever och studerande inom Yrkesvux. I stället för att slussas in i det traditionella lärlingssystemet kan elever komma ut som färdiga montörer vilket är attraktivt för branschföretagen. "Den här modellen är bra både för eleverna och för företagen", säger Jan Svensson, avdelningschef på Bravida i Sundsvall som gärna rekryterar från ETG-skolor.
NYHET Publicerad:

Optimism bland Västernorrlands företag

KONJUNKTUREN Företagen i länet har haft den mest positiva utvecklingen i Sverige de senaste sex månaderna, när det gäller ökade produktions- och försäljningsvolymer. Bäst har det gått för företag inom industrin, visar Svenskt Näringslivs konjunkturrapport för andra kvartalet 2019. De medelstora företagen har fortsatt höga förväntningar på det kommande halvåret jämfört med företag i övriga regioner i Sverige.
NYHET Publicerad:

Läkare varnar för momssmocka

MOMSKAOS Den 1 juli införs moms på uthyrning av läkare. Det riskerar att slå undan benen på den privata sjukvården. "Våra kostnader skulle öka med sex miljoner kronor per år. Vi kommer att tvingas dra ned på vården", säger läkaren Patrik Wreeby som driver fem vårdcentraler i Södra Norrland.
NYHET Publicerad:

Näringslivsutvecklare är vi allihopa …

KRÖNIKA ”Alla vi som jobbar på kommunen måste förstå att vi är näringslivsutvecklare på ett eller annat sätt”. Citatet kommer från en deltagare som var med på en inspirationsdag som handlade om hur man kan jobba med att förbättra en kommuns företagsklimat. Sedan dess har jag funderat en hel del på innebörden i medskicket från deltagaren. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i sin krönika.
NYHET Publicerad:

Studieersättning kan ge ny karriär efter uppsägning

LIVSLÅNGT LÄRANDE Från årsskiftet finns möjligheten att få studieersättning från TRR Trygghetsrådet, i vissa fall kombinerad med studiestöd från CSN, för den som vill studera och byta bransch. "En helt unik möjlighet som vi räknar med blir populär", säger Johan Zetterström, rådgivare, TRR.
NYHET Publicerad:

Com Hem löste kompetensförsörjning med mod och samverkan

KOMPETENSFÖRSÖRNING Succé. Det är resultatet av Com Hems satsning på praktik för nyanlända från arabiskspråkiga länder. "Vi löste ett problem med kompetensförsörjning samtidigt som vi har bidragit till integration i samhället och har fått väldigt positiv uppmärksamhet", säger Anna Hemmingsson, HR-chef på Com Hem.
NYHET Publicerad:

Dialog löste städning på högsta nivå

UPPHANDLING En konstruktiv dialog hjälpte entreprenören Ann-Christine Lundqvist att ta hem ett uppdrag på toppnivå: höghöjdsstädning för Sundsvalls kommun. "Offentlig upphandling är en jättemöjlighet som många missar", säger hon.