Com Hem löste kompetensförsörjning med mod och samverkan

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRNING Succé. Det är resultatet av Com Hems satsning på praktik för nyanlända från arabiskspråkiga länder. "Vi löste ett problem med kompetensförsörjning samtidigt som vi har bidragit till integration i samhället och har fått väldigt positiv uppmärksamhet", säger Anna Hemmingsson, HR-chef på Com Hem.

Anna Hemmingsson, Com Hem
Foto: Anders Lövgren
Anna Hemmingsson, Com Hem, menar att man inte bara lyckades hitta kompetens via sitt rekryteringsprojekt. Com Hem har även fått massor av positiv uppmärksamhet. Även bland befintlig personal växer stoltheten över att tillhöra ett företag som agerar på det sätt Com Hem gör.
Peder Björk, Sundsvalls kommun
Foto: Anders Lövgren
Sundsvall kommunalråd Peder Björk inledde seminariet: "Kompetensförsörjning och dess stora utmaningar är ett ämne som kommer upp på varje möte med företag. I dag spelar det ingen roll vilken bransch det gäller så finns problemen där. Alla parter kan bli mer flexibla och hitta fler samarbeten på det här området. Kommunen kan till exempel gå före och visa vägen genom att ge möjligheter inom den egna organisationen för kompetensväxling. Från kommunens sida vill vi starta med studie- och yrkesvägshandledning redan från årskurs 3. Som det är i dag dröjer det för länge innan eleverna börjar se vilka möjligheter som finns ute i arbetslivet. Och när det gäller yrkesutbildning för vuxna så behöver vi bli mer specifika med vilka behov som finns i regionens näringsliv och sedan skapa utbildningar".
Anna Hemmingsson, Com Hem och Jonas Wessling, Härnösands kommun
Foto: Anders Lövgren
Anna Hemmingsson, Com Hem, och Jonas Wessling, Härnösands kommun berättade om bra teamwork mellan Com Hem och Härnösands kommun.
Deltagarna i panelen vid seminarium i Sundsvall
Foto: Anders Lövgren
Paneldebatt med Tomas Nordensson Flygare Almega), Lars-Olov Johansson, (Teknikföretagen), Teres Gärdin (Visita), Johan Zetterström (TRR), Martin Davén, (Handelskammaren Mittsverige), Therése Brink (Svensk Handel) och Hanna Magnusson, (Sveriges Byggindustrier). Samtliga bidrog med nulägesrapport från den egna branschen och inte oväntat var bilden samstämmig, kompetensbristen är ett gemensamt och stort dilemma. "Elever i grundskolan har inte tillräcklig kunskap om vilka yrken som finns att välja mellan och framtidsutsikterna blir för snäva. Det finns 9 000 registrerade yrkestitlar, men en niondeklassare känner bara till 25 jobb. Vi måste ut och berätta och skapa intresse", säger Martin Davén, Handelskammaren Mittsverige, i en av kommentarerna från scenen.
Susanne Gustafsson, Julia Melin Bhy och Johan Zetterström
Foto: Anders Lövgren
Susanne Gustafsson, Julia Melin Bhy och Johan Zetterström från TRR samtalar om kompetensförsörjning. Många som kommer till TRR efter att ha blivit uppsagda kan sakna erfarenhet av ny bransch som de är intresserade av, och TRR kan då hjälpa dem att hitta vägar in med introduktion och utbildning.
Michael Lie, Anna Engnell och Martin Davén
Foto: Anders Lövgren
Michael Lie, studie- och yrkesvägledare på Vibackeskolan samt Anna Engnell och Martin Davén från Handelskammaren Mittsverige träffas i en paus och diskuterar samverkan mellan skola och näringsliv. Det handlar inte bara om att eleverna ska ut på prao, utan även om att näringslivet ska in i skolan och visa upp sig. Handelskammaren Mittsverige har bidragit i ett aktuellt projekt med att träffa 5 000 elever i högstadiet och gymnasiet.
Anna Hedensjö Johansson och Per Johansson, Ljud & Ljus Control
Foto: Anders Lövgren
Per Johansson från företaget Ljud & Ljus Control var på plats för att göra sitt arbete som tekniker under seminariet, men blev även intervjuad av moderatorn Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv, om situationen i det egna företaget. “Jag har under lång tid försökt rekrytera två personer men det är väldigt svårt att hitta rätt kompetens. Tyvärr tvingas vi tacka nej till en del uppdrag”, säger Per Johansson som drivit företaget sedan 1986.
Anna Libietis, Företagarna
Foto: Anders Lövgren
Anna Libietis, expert på integration och arbetsmarknad på Företagarna, kunde berätta att 23 procent av de företag i Västernorrland som varit med i en undersökning som gjorts har svårt att hitta arbetskraft. När företagen uppger vad de söker efter för kompetens kommer rätt attityd, ansvarstagande och självgående högst upp på önskelistan. "Vi har från Företagarnas sida varit med och initierat kartläggning av vilka roller som finns i företag som söker arbetskraft, och i stället för att rekrytera de tjänster man först trodde sig behöva har man sett att det går att stuva om bland personalen eller rekrytera kompetens som är enklare att hitta. Ett exempel är att den som startade företaget och som har stor kunskap om ämnesområdet i dag kanske fått en mer administrativ roll i stället för det personen är bäst lämpad att göra".
Patrik Karlsson
Foto: Anders Lövgren
Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert från Svenskt Näringsliv, involverade samtliga deltagare i en diskussionsövning. Utfallet ur den blev tydligt när flera ur publiken önskade att företagens behov av kompetens i högre grad ska styra vilka utbildningar som startas. Vänd på dialogen och börja med att prata med arbetsgivare och matcha sedan in en insats, var kontentan av de inspel som kom.
Ordmoln kompetens och tillväxt
Foto: Anders Lövgren
Ordmoln med nyckelord från deltagarna under dagen på temat ”Vad behövs göras och vem ska ta taktpinnen?”

Anna Hemmingsson var en av talarna när Svenskt Näringsliv bjöd in till seminarium kring kompetensförsörjning och tillväxt på Södra berget i Sundsvall. Det har inte passerat obemärkt hur Com Hem i Härnösand lyckats rekrytera kompetens genom att vara nytänkande.

– Det började som för många andra att vi ställde oss frågan, hur vi skulle få tag i kompetens i ett besvärligt läge. Att vi sedan lyckades bygger på att vi vågade dra igång en satsning utan att göra det för svårt, samt att vi samarbetat bra med Härnösands kommun och Arbetsförmedlingen, säger Anna Hemmingsson.

När Com Hem erbjöd praktik för nyanlända från arabiskspråkiga länder anmälde sig många med akademisk bakgrund som såg chansen att få en bra språkutbildning och ett steg in på arbetsmarknaden. En uppmärksammad detalj är att kunder som ringt in till Com Hems telefonsupport fått välja mellan att prata med en av deltagarna i projektet, eller med en “vanlig” anställd. Följden blev att oväntat många valde att prata med praktikanterna, även om språket kanske haltade en aning.

2017 erbjöds sju av nio deltagare anställning och sex av dem är idag anställda av Com Hem. 2018 startade 13 personer praktik enligt samma modell och Com Hem kommer att erbjuda anställning till en stor del av dem. Syftet med varje praktikplats är att den ska leda till anställning.

– Arbetsförmedlingen hjälper oss att hitta deltagare och kommunen har varit väldigt tillmötesgående med lokaler. Helt klart kan den här modellen kopieras av andra verksamheter, vi har haft många studiebesök, säger Anna Hemmingsson.

På plats på Södra berget var även Härnösands kommuns näringslivsutvecklare Jonas Wessling, som har sin teori till varför Com Hem lyckats så bra.

– Com Hem har gjort mycket rätt, men man har också tillåtit projektet att ta lite extra tid och det har varit viktigt.

– Framför allt har vi aldrig känt att det har varit svårt. Många företag tror att det är stort och övermäktigt att dra igång något liknande, men det är inte det. Våga prova, uppmanar Anna Hemmingsson.

En åsikt som uttrycktes generellt under seminariet var att kompetensbehoven från näringslivet måste kunna fångas upp betydligt bättre av utbildningssystemet och leda till snabbare omställning med kurser som verkligen behövs. I bildtexterna berättar vi mer ur innehållet från seminariet.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv blir fabrik för nya reformer inför 2022

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv startar nu projektet Reformagenda 2022. "Vi kommer tillsammans med företagen att ta fram en rad konkreta förslag till förbättringar och leverera till politikerna i god tid inför nästa val. Vi blir mer konstruktiva i stället för att gnälla på missförhållanden", säger Fredrik Persson, ordförande, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Företagare ska uppleva att de får hjälp snarare än att bara bli kontrollerade”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Det leder i sin tur till att flera företag väljer bort expansionsplaner för verksamheten.
NYHET Publicerad:

Omvårdnadsprogrammet i Örnsköldsvik har gett högst andel i jobb

UTBILDNING I Västernorrlands län ska cirka 2 800 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Klimatet för företagen under lupp

FÖRETAGSKLIMAT Nu är enkäten om det lokala företagsklimatet utskickad till drygt 30 000 företagare i Sverige varav 1800 i Västernorrland. Vad företagare svarar speglar deras uppfattning om möjligheten att driva och utveckla sina verksamheter utifrån attityder, bemötande och ärendehantering hos kommunerna.
NYHET Publicerad:

Att tänka tanken och våga göra skillnad

JULHÄLSNING "Det börjar närma sig tiden att lägga 2019 års arbete till handlingarna. Ett år som präglats av dialog och möten med företagare, politiker och tjänstemän med företagsklimatet i fokus. Möten som ger mig kraft och energi i mitt arbete", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Bättre inköpskontroll kan rädda kommunalt underskott

UPPHANDLING När Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen och Maskinentreprenörerna bjöd in till Samhällsbyggardagen med fokus på offentliga upphandlingar så var intresset stort och 75 personer från en mängd olika branscher och verksamheter deltog.
NYHET Publicerad:

Ingen ljusning att vänta i konjunkturen

KONJUNKTUR "Världsekonomin mattas av och läget för svensk ekonomi är oroande. Ett problem är den snabba befolkningsökningen och ett alldeles för svagt bostadsbyggande". Det sa nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv när han besökte Sundsvall för ett lunchmöte med tema konjunktur.
NYHET Publicerad:

Framtidens yrkesmöjligheter under lupp

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetsmarknaden är i ständig förändring och för studie- och yrkesvägledarna är det en utmaning att på bästa sätt guida skoleleverna i studie- och yrkesval. Som ett led i att minska glappet mellan utbildning och jobb bjöd Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationer in till en SYV-dag där ett 50-tal SYV:are från hela länet deltog.
NYHET Publicerad:

Krav på heltid oroar omsorgsföretag

UPPHANDLING I handlingsplanen till Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi slås fast att företag inom vård och omsorg ska erbjuda sin personal heltidstjänster. "En ekonomisk katastrof för oss", säger Anne-Lie Ströberg, vd på ES Hemservice i Stöde.
NYHET Publicerad:

Höga Kusten Teknikresurs gasellvinnare 2019

ENTREPRENÖRSKAP Det snabbast växande företaget i Västernorrland är Höga Kusten Teknikresurs i Kramfors, nu utsett till länets gasellvinnare med en tillväxt på 311 procent 2015 - 2018. "Den stora skillnaden för oss kom när vi själva började tillverka maskiner i stället för att endast vara konsult", säger vd:n och ägaren Stefan Andersson.
NYHET Publicerad:

Spelar företagsklimatet någon roll?

FÖRETAGSKLIMAT Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet i länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen.
NYHET Publicerad:

Tvärnit för industrin ger inget utrymme i avtalsrörelsen

KONKURRENSKRAFT Avtalsrörelsen 2020 närmar sig och kan bli en rysare för svensk industri. Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna, Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringslivs regionchef i Västernorrland och Per Braconier, projektledare, Svenskt Näringsliv, bjöd tillsammans in till ett lunchseminarium om avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

Spelet mellan politiker och företagare allt mer komplext och rörligt

ARBETSGIVARDAG Arbetsgivardagen i Sundsvall 2019 kryddades med en inspirerad föreläsning av Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl. Företagarna på plats fick höra hennes tankar om spelet mellan politiker, företagare och väljare. "Det är ett spel som blir allt mer komplext och rörligt. Var beredda på att många vill använda er för sina syften och se till att reflektera över er egen roll", var två av hennes råd.
NYHET Publicerad:

Kritiserat krav på heltid tonas ned

UPPHANDLING Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi tonas ned betydligt. Enligt den tillhörande handlingsplanen är det bara företag inom vård och omsorg som måste erbjuda heltider – och endast vid större upphandlingar. "Kravet ska också bara användas då det är rimligt att en leverantör kan bemanna med heltidstjänster", säger kommunens nya inköpschef Nils-Göran Johansson.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på (o)lika villkor

FÖRETAGKLIMAT En osund konkurrens mellan näringsidkare och kommuner drabbar ofta små lokala företagare. "Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet", menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Trots den nya tobakslagen – låga avgifter och mindre krångel

FÖRETAGSKLIMAT Det går att förenkla för företagare efter införandet av nya tobakslagen. Krokom och Sollefteå är kommuner som aktivt arbetat för att näringsidkare varken ska få oskäligt höga avgifter eller för mycket administration.
NYHET Publicerad:

Härnösand kan bli ett utbildningsnav för sjöfarten

YRKESUTBILDNING I dagarna träffas kommunstyrelsen i Härnösand för att diskutera den nyligen nedlagda sjöfartsutbildningens eventuella framtid. Vår förhoppning är att utbildningen ska återupptas eftersom Härnösand och hela Norrland skulle vinna stort på att utveckla ett utbildningsnav för sjöfarten. Det skriver Caj Luoma, Björn Lyngfelt och Anna Hedensjö Johansson i en gemensam debattartikel.
NYHET Publicerad:

Näringslivspolitiskt program ska förbättra kommunens service

FÖRETAGSKLIMAT Ett nytt näringslivspolitiskt program i Sundsvalls kommun ska ge fler nöjda företagare och ökad tillväxt. "Det här verktyget skickar viktiga signaler både internt och externt. Vi kan nu tydliggöra att företagens frågor ska prioriteras högst upp för tjänstemän på alla förvaltningar och ute i de kommunala bolagen, ja för alla som arbetar inom kommunen", säger kommunalrådet Peder Björk (S).
NYHET Publicerad:

Timrå tar upp kampen mot osund konkurrens

FÖRETAGSKLIMAT Timrå kommun startar flera aktiviteter samt ett internt konkurrensråd för att stoppa osund konkurrens. "Det är viktigt att vi inte finns på arenor där privata näringsidkare har sin intäkt. Vi hoppas också att det ska bli mer öppen dialog på det här området, för nu är det mest rykten som går ute bland företag", säger upphandlingsstrategen Stefan Eriksson.
NYHET Publicerad:

Serviceinriktad myndighetsutövning lönar sig

RANKING 2019 Västernorrlands bästa företagsklimat finns i Timrå. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2019. Årets klättrare i länet är Sollefteå som förbättrar sig med hela 60 placeringar jämfört med året innan och kniper genom det titeln ”länets näst bästa företagsklimat”.