NYHET2 januari 2019

Digitaliserar primärvården tillsammans

I februari lanserar Premicare, som driver fem hälsocentraler i länet, appar och annan teknik för distansoberoende undersökningar. "Vi tar ett helhetsgrepp från sjukhistoria till undersökning och provtagning. Patientens medicinska behov sätts i fokus, samtidigt som vi kompetensväxlar från läkare till sjuksköterska och vidare till undersköterska. Det ökar nyttan för både patient och vårdgivare. Vården blir också mer jämlik", säger Patrik Wreeby, delägare i Premicare och själv läkare.

Digitaliseringen öppnar helt nya möjligheter för vården i Västernorrland. I februari släpper Premicare, som driver fem hälsocentraler i länet, en sammanhängande serie av digital mjukvara för ett digitaliserat vårdförlopp.

Tack vare den distansoberoende tekniken kan sjuksköterskor och undersköterskor vara läkarens förlängda arm vid vissa undersökningar. Exempelvis screena hjärtan eller titta på misstänkta hudförändringar. Efter undersökningen skickas ljud, bild och annan data till en läkare på distans som gör en bedömning.

– En sådan bedömning kan göras betydligt snabbare och är oberoende av tid och plats, säger Patrik Wreeby.

Förutom att spara tid kan vården göras mer tillgänglig, inte minst för dem som bor i mindre orter. En hälsocentral kan exempelvis ha kvällsöppet även om det inte finns en läkare på plats.

Arbetet har väckt stort intresse hos Region Västernorrland (tidigare landstinget), som driver 21 av länets 33 hälsocentraler. När regionen sökte EU-medel för digitalisering av primärvården vände man sig därför till Premicare och Mittuniversitetet.

– De kändes som givna samarbetspartners, säger Anna-Lena Lundberg, primärvårdsdirektör.

Projektet Digitalisera hälsocentralen startade i augusti och ska pågå till hösten 2021. Syftet är att utveckla digitala tjänster för att exempelvis kunna ge invånarna möjlighet till vård på distans och själv kunna boka sin tid via 1177.se.

– Vi behöver utveckla nya arbetssätt. Målet är att projektet ska ge stöd och skapa verktyg för detta, säger Anna-Lena Lundberg.

Totalt har projektet en budget på 47 miljoner kronor. EU står för 21 miljoner. Regionen, Premicare och den tredje samarbetspartners Mittuniversitetet skjuter till resterande 26 miljoner kronor. Mittuniversitet bidrar med kompetens kring digitalt arbetssätt och utveckling av digitala lösningar och ska även forska kring befolkningens upplevelse av digitalisering.

Målet är att alla hälsocentraler i Västernorrland, oavsett om de är offentligt eller privat drivna, ska vara kopplade till den nya digitala plattformen. Tanken är att detta minskar regionens behov av stafettläkare.

– Genom att erbjuda både digitala och fysiska kontakter kan primärvården i regionen bli det självklara valet för västernorrlänningarna, oavsett om de befinner sig här hemma eller är ute på resa, säger Patrik Wreeby.

Mål för Digga hälsocentralen

- Minst tio nya digitala tjänster

- Ökad digital kompetens hos vårdsökande och personal

- Minskat behov av vårdtransporter

- Ökad jämställhet och jämlikhet

Digitalisering
Skriven avOlof Axelsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist