NYHET15 september 2023

Flygtillgängligheten viktig för länets företag

Fungerande och tillgängliga transporter är en pusselbit för ett gott företagsklimat. För företag som verkar i regioner utanför storstadsområdena är de mindre regionala flygplatserna ofta viktiga för resor till Stockholm eller vidare ut i världen. För Valmet i Sundsvall och Permobil i Timrå är Sundsvall Timrå Airport en förutsättning som möjliggör för företagen att verka i länet.

Foto: Foto: Mats Samuelsson

Flyget är en del av transportsystemet och möjliggör snabba resor över långa avstånd, inom och utanför landet. Det är särskilt viktigt för exportorienterade företag med marknader bortom Sverige. Enkel åtkomst med flyg till Sundsvall gör det möjligt för kunder och andra utländska gäster att komma till Västernorrland.

Efterlängtat besked från regeringen

På regeringens bord ligger sedan februari i år en flygplatsutredning för beslut. Utredningen föreslår en rad reformer för att säkra tillgängligheten för näringslivet i hela landet.

Flygets infrastruktur finansieras allt väsentligt genom avgifter som betalas av flygbolag och passagerare. Några icke-statliga flygplatser erhåller dock driftsbidrag eller ersättning för beredskap för samhällsviktigt flyg från Trafikverket och nyligen meddelade regeringen att stödet till flygplatserna, däribland Sundsvall Timrå Airport, ska öka nästa år vilket föreslogs i utredningen.

Beskedet välkomnas av Svenskt Näringsliv.

– Små flygplatser har svårt att bära sig ekonomiskt eftersom passagerarunderlaget är begränsat. Samtidigt kan flygtrafik vara en förutsättning för företagens verksamhet och i förlängningen för sysselsättning och lokala skatteintäkter, regeringens besked att öka stödet från 103 till 210 miljoner kronor är därför efterlängtat, säger Nils Paul, expert infrastruktur, Svenskt Näringsliv

Viktigt för länets företag

För Permobil med huvudkontor och produktion i Timrå har Sundsvall Timrå Airport en stor betydelse för deras verksamhet.

– En fungerande infrastruktur som är tillgänglig för alla är mycket viktigt för oss som företag. Med den stora satsning vi gör i regionen så ser vi positivt på det ökade stödet som flygplatsen erhåller med tillägget att en stor del av våra resor görs med tåg och med en lägre klimatpåverkan. Här kan flygindustrin göra lite mer, säger Bengt Thorsson, vd Permobil.

Rickard Andersson, platschef för Valmet i Sundsvall, håller med om flygplatsens betydelse.

– Valmet Sundsvall gör största delen av sina affärer med kunder utanför Sverige och vi är helt beroende av snabba transporter till Stockholm och vidare ut i världen. En viktig del är också att kunna ta emot kunder till våra verksamheter i Sundsvall och här är flyget helt avgörande. Flyget är dessutom inte oviktigt i arbetet att vara en attraktiv arbetsplats och att kunna locka expertkompetens till företaget, säger han.

Infrastruktur en prioriterad fråga

I Svenskt Näringslivs undersökning Företagens regionala utveckling uppskattar mer än vart tionde företag i länet att dålig infrastruktur är ett betydande tillväxthinder. För att vända utvecklingen krävs satsningar på underhåll av vägar och järnvägar för mer tillförlitliga transporter, men även långsiktiga förutsättningar för flygplatserna.

– Godsflöden och resvanor i Sverige ser självklart olika ut, men det råder inget tvivel om att flyget är viktigt för möjligheten att bedriva företag i Västernorrlands län, avslutar Nils Paul.

Infrastruktur
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist