NYHET16 december 2021

Företagen i Västernorrland signalerar fortsatt tillväxt 

Färska siffror från Svenskt Näringslivs företagarpanel i Västernorrland visar att försäljning, produktion, investeringar och antalet anställda ökar jämfört med för sex månader sedan och bedöms även öka de kommande sex månaderna. 

Såväl försäljningen som sysselsättningen fortsätter att förstärkas i Västernorrlands företag. Däremot är uppväxlingen betydligt lägre än vad som uppmäts i riket som helhet. Närmare hälften av företagen uppger att försäljningen ökat under de senaste sex månaderna, samtidigt som en femtedel uppger en försvagad försäljning.  

Gällande de kommande sex månaderna tror Västernorrlands företag på en fortsatt tillväxt vad gäller försäljning och sysselsättning. Men förväntningarna är avsevärt mindre uppskruvade än för riket som helhet. När det gäller antal anställda uppger 34 procent av företagen att antal anställda kommer att öka, samtidigt som 13 procent tror att de kommer att minska. 

När det gäller antal anställda har de blivit fler i 28 procent av företagen i Västernorrland. Det är en bit högre än vad som rådde under tiden innan pandemin slog till, men klart lägre än motsvarande andel som gäller i Sverige som helhet (34 procent). 

 – Den förväntade tillväxttakten utifrån antal anställda överstiger med råge regionens normala tillväxttakt vilket är en glädjande och positiv signal. Men sett till övriga riket så är förväntningar i länet bland de lägst ställda, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv i Västernorrland.  

För att kunna möta den förväntade positiva tillväxttakten är en avgörande faktor att företagen lyckas rekrytera medarbetare med rätt kompetens.  

– Kompetensbristen är inget nytt problem, men förstärks i konjunkturuppgången. För att få fler i arbete krävs både möjlighet till utbildning och reformer som stärker drivkrafterna för att arbeta och att anställa, säger Anna Hedensjö Johansson. 

Problemen på arbetsmarknaden och den förhållandevis höga arbetslösheten skall ses i ljuset av det stora utanförskapet i Sverige där det finns 1,3 miljoner människor i yrkesverksam ålder som inte är självförsörjande. 

Även på investeringssidan är förväntningarna mycket höga på framtiden. Ett orosmoln är att de senaste tidernas turbulens kring elpriserna, och oro kring elförsörjning, kan få företag att vänta eller avstå från vissa investeringar.

Den goda framtidstron gällande investeringar, antal anställda och försäljning/produktion är positiv men det finns ytterligare parametrar som utmanar. Anna Hedensjö Johansson berättar; 

– Företagen i länet vittnar om kostnadsökningar på insatsvaror som överstiger 50 procent och att bristen på komponenter gör det både dyrare och svårare att planera leveranser. Lägg därtill den fortsatta osäkerheten kring pandemin, företagen har blivit duktiga på att hantera situationen men det är även fortsättningsvis en utmaning, inte bara för företagen utan för hela samhället.  

Företagarpanelen

Företagarpanelen är Sveriges största panel av företagare med drygt 12 000 registrerade medlemmar. Större utskick sker fyra gånger per år där bland annat konjunkturfrågor avhandlas tillsammans med andra kort- och långsiktiga näringslivsfrågor. 

Företagarpanelen utgör ett viktigt verktyg för Svenskt Näringsliv i mötet med politiker, opinionsbildare och allmänheten när vi förklarar företagens situation. 

Vill du vara med i Företagarpanelen – läs mer och anmäl dig här!

Konjunkturen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist