LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 mars 2019

Företagsamheten i länet ökar

Svenskt Näringslivs rapport ”Företagsamheten 2019” visar att företagsamheten ökar i Västernorrlands samtliga kommuner. Länet är dessutom ett av få i riket där även nyföretagsamheten ökar. Den ökar sett till totalen och framför allt gällande unga personer. Kvinnors nyföretagsamhet däremot tappar jämfört med året innan.

Tabell över andel företagsamma i Västernorrlands län
Anna Hedensjö Johansson
"Västernorrlands framtid är beroende av att vi har starka och växande företag. Och bakom varje företag finns det en eller flera människor. I den här rapporten sätter vi fokus på dem", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.

En gång per år gör Svenskt Näringsliv en sammanställning av företagsamheten i Sverige nedbrutet per kommun. Det unika med rapporten är att den ser till antalet företagsamma människor, istället för att räkna antalet organisationsnummer. I rapporten presenteras en bild av hur det ser ut i Västernorrland och hur trenderna ser ut över tid.

– Vi är beroende av att ha starka, växande och nya företag. Det är det som skapar välstånd och välfärd. Men, för att företag ska startas och utvecklas krävs det företagsamma människor som vågar ta risker och som axlar ansvar. Vi som samhälle måste säkerställa att vi har en bra grogrund för de här människorna så att de kan blomma ut, men också så att fler vågar och vill ta steget att bli företagsamma, säger Anna Hedensjö Johansson regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.

I Sverige ser vi en långsam men stadig ökning av antalet företagsamma människor i förhållande till befolkningen i arbetsför ålder. Av rikets 21 län registreras en ökning i 17 av dem i årets rapport. I Västernorrland ökar den totala företagsamheten i samtliga kommuner.

– I kommunerna i Västernorrland är det Ånge som står för den högsta andelen företagsamma personer och Timrå för den lägsta. Det är glädjande läsning att samtliga kommuner i länet går åt rätt håll, att företagsamheten fortsätter att öka, betonar Anna Hedensjö Johansson.

Kvinnornas företagsamhet stiger i nästan hela landet, så även i Västernorrland om än dock marginellt. Även ungas företagsamhet (16-34 år) ökar. Trots uppgången ligger länet som helhet under Sverigesnittet och står för rikets åttonde lägsta företagsamhet.

– Framför allt är det glädjande att se att den unga företagsamheten ökar. Jag vet att bland annat Ung Företagsamhet jobbat intensivt, strategiskt och långsiktigt med att utbilda och motivera våra ungdomar i entreprenörskap och företagande. Det ger resultat. Jag tycker också att vi fått allt fler unga och företagsamma förebilder som tar plats i offentligheten. Det tror jag är viktigt, säger Anna Hedensjö Johansson.

Nyföretagsamheten

Västernorrland står för den tionde högsta nyföretagsamheten i Sverige, där Sundsvall står för den högsta nivån och för den snabbaste tillväxten. Framför allt är det de yngres nyföretagsamhet (16-34 år) som utvecklas positivt. Kvinnors nyföretagsamhet däremot utvecklas negativt och tappar jämfört med förra året. Det betyder att andelen nyföretagsamma personer i större utsträckning ökat bland män än bland kvinnor.

– Det är glädjande att nyföretagsamheten ökat i positiv riktning. Däremot ringer en varningsklocka för de svikande siffrorna gällande kvinnors nyföretagsamhet, där visar länet fjärde lägsta nivå i riket. Det är bekymmersamt då den redan utgår från en redan låg nivå. Den negativa utvecklingen syns tydligt i kvinnodominerande branscher som välfärdssektorn och RUT-sektorn. För att kunna öka kvinnors nyföretagsamhet behöver förbättringar som finns med i det så kallade 73-punktsprogrammet genomföras så snart som möjligt, säger Anna Hedensjö Johansson.

I undersökningen framkommer även att:

 • Västernorrland har landets sjunde mest åldersstigna företagsamhet. Drygt 22 procent av de företagsamma människorna är äldre än 65 år. Störst andel äldre företagsamma finner vi i Ånge och lägst andel i Sundsvall.
 • Två tredjedelar av de som var nyföretagsamma år 2014 är fortsatt aktiva; överlevnadsgrad.
 • Sett till den totala ekonomin är knappt 30 procent av de företagsamma människorna kvinnor. Inom RUT sektorn är motsvarande siffra 71 procent och inom välfärdssektorn 49 procent. Inom bägge sektorerna ser vi en negativ utveckling av företagsamma de senaste fem åren.

Mer information finns i rapporten som finns för nedladdning längst ner.

Om undersökningen

 • Svenskt Näringsliv presenterar varje år ny statistik över företagsamheten i Sverige.
 • Syftet är att visa om antalet personer som har ett juridiskt och strategiskt ansvar för ett företag ökar eller minskar. Statistiken sätts i relation till populationen, för att ta hänsyn till befolkningsförändringar från år till år.
 • Uppgifterna hämtas från UC AB i början av året och utgår från en totalundersökning av antalet företagsamma personer, snarare än antalet företag.
 • En person räknas som företagsam om personen antingen:
  - har en F-skattsedel, eller - är delägare i ett aktivt handelsbolag, eller - är vd eller ordinarie styrelsemedlem i ett aktivt aktiebolag
 • Individerna räknas bara en gång oavsett om personen ansvarar för ett eller flera företag
 • Nyföretagsamma personer är sådana som inte klassades som företagsamma förra året, men som gör det under innevarande år.
 • Yngre personer definieras som 16-34 år.
 • På webbplatsen www.foretagsklimat.se finns statistik för Sveriges samtliga 21 län och 290 kommuner att ladda ned.

FöretagsklimatEntreprenörskap
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist