Framtidens yrkesmöjligheter under lupp

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetsmarknaden är i ständig förändring och för studie- och yrkesvägledarna är det en utmaning att på bästa sätt guida skoleleverna i studie- och yrkesval.

SYV-dagen i Sundsvall 2019 - MO-torg
Deltagarna fick genom speeddating med medlemsorganisationerna aktuell uppdatering om framtida jobbmöjligheter.
Staffan Söder och Linda Moberg, Maskinentreprenörerna
Linda Moberg och Staffan Söder från Maskinentreprenörerna berättade om att behovet av maskinförare är stort. Utbildning är i princip lika med garanterat jobb när man är klar oavsett om man kommer från gymnasiet eller komvux. De som väljer att bli maskinförerare gillar ofta att jobba praktiskt och vara ute i verkligheten.
Gudrun Andersson, Installatörs
Gudrun Andersson, företagsrådgivare på Installatörsföretagen, lyfte en hel del kring branschens anpassning till framtidens utmaningar som t ex digitalisering och AI. Elektriker, VVS-montörer, elkraftsmontörer, tele/data/säkerhets-roller, sprinklertekniker och isolermontörer är några av de många rollerna som efterfrågas av branschen.
Sanna Strömstedt, Transportföretagen
Sanna Strömstedt från Transportföretagen vill specifikt lyfta sjöfartsutbildningen i Härnösand. Sjöfartsutbildningen kommer att ta in nya elever nästa höst.
Carina Grip, Teknikföretagen
Carina Grip från Teknikföretagen var på plats och berättade om hur ungas intresse för matematik, naturvetenskap och teknik är avgörande för att teknikföretag ska kunna attrahera kompetenta medarbetare. Teknikföretags behov av kompetens är stort och det är inte troligt att antalet ungdomar som kommer direkt från utbildningssystemet kommer att räcka framöver. Teknikföretag behöver därför även kunna rekrytera vuxna. Därför är det viktigt att se hela utbildningssystemet som en helhet från grundskola och gymnasium till komvux/yrkesvux samt yrkeshögskola och högskola. I utbildningssystemet är det viktigt att det genom hela livet finns vägar till utbildning, både akademiska och yrkesinriktade.
Hans Bergström, Plåt & Ventföretagen
Hans Bergström och Niklas Angelöf från Plåt & Ventföretagen var på plats och uppdaterade SYV:arna om vad som gäller för de elever som är intresserade av plåtslageriinriktning. Bland annat berättade de om branschskola-försöket som pågår under 2018–2023. Huvudmän för yrkesutbildningar kan söka statsbidrag för att skicka sina elever till en branschskola inom försöket. Något man hoppas gör att fler elever får upp ögonen för utbildning och jobb inom plåt och vent.
Therése Brink, Svensk Handel
Therése Brink, arbetsrättsexpert på Svensk Handel, berättade om en bransch i stor förändring. Digitala eran som slagit igenom och hur det påverkar handeln i mycket hög grad. Omvandlingen medför i sin tur omställning av den traditionella fysiska handel och jobben. Omställningen till e-handeln skapar efterfrågan på nya kompetenser och då främst utvecklare, analytiker, statistiker men även chaufförer och truckförare. Handeln som arbetsplats blir alltmer avancerad och mer utbildning kan behövas idag jämfört med tidigare.
Towe Emtfeldt Ersson
Towe Emtfeldt Ersson, företagsrådgivare på Sverige Byggindustrier, berättade om olika möjligheter som ges inom byggsektorn. Efterfrågan är stor av både yrkesarbetare från Bygg- och anläggningsprogrammet samt tjänstemän som t ex arbetsledare och byggingenjörer med utbildning från yrkeshögskola eller högskola/universitet. Jobben inom byggbranschen utvecklas kontinuerligt och nya yrken skapas som t ex drönartekniker. Branschen blir mer och mer digitaliserad, det ställer nya krav på medarbetarna inom sektorn.
Julia Karström och Ulricha Flemström Edlund
Ulricha Flemström Edlund, studie- och yrkesvägledare vid Hagaskolan i Sundsvall, använder Svenskt Näringslivs skolmaterial i undervisningen och vill gärna rekommendera andra att göra detsamma. Här tillsammans med Julia Karström, Svenskt Näringslivs skolnätverksansvarig i Gävleborg och Västerbotten, som fanns på plats under dagen för att berätta om Eduna.se där skolor enkelt kan beställa läromedel om företagande, jobb och ekonomi.
Adam Malmrot, Ung Företagsamhet Västernorrland
Ung företagsamhet gör skillnad på riktigt. Adam Malmrot, projektledare för UF i Västernorrland, var på plats under dagen och berättade om bland annat prao i entreprenörskap. Ett nytt grepp kopplat till prao som kan inspirera unga till företagsamhet och förståelse för företagande.
Arrangörerna av SYV-dagen i Sundsvall 2019
Svensk Handel, Plåt & Ventföretagen, Sveriges Byggindustrier, Transportföretagen, Almega, Teknikföretagen, Maskinentreprenörerna, Installatörsföretagen, TYA, Svenskt Näringsliv och Ung Företagsamhet välkomnade Västernorrlands läns studie- och yrkesvägledare till en heldag om framtida jobbmöjligheter.

Som ett led i att minska glappet mellan utbildning och jobb bjöd Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationer in till en SYV-dag där ett 50-tal SYV:are från hela länet deltog.

– Att hitta medarbetare med rätt kompetens till jobben är en av utmaningarna som står högst på agendan för många arbetsgivare. Det är oerhört viktigt att få till en bättre matchning mellan utbildning och jobb för unga såväl som vuxna. Om företagen är trygga med att det finns medarbetare så vågar de satsa och växa, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västernorrland.

Dagen inleddes med snabba möten där ett tiotal representanter från medlemsorganisationerna inom Svenskt Näringsliv uppdaterade om hur branscherna ser ut och vilka möjligheter till jobb som finns. Därefter fick deltagarna åka på fyra olika företagsbesök för att lyssna på och lära mer om den specifika arbetsplatsen och branschen. Besöken ägde rum på Xlent, Ikea, Permobil och Sernekes nya hotellbygge i Sundsvall.

Dagen avslutades med ett inspirationspass om prao, som numera är obligatoriskt, där Ung Företagsamhet i Västernorrland under hösten testat ett nytt koncept – Prao i Entreprenörskap.

– Ung Företagsamhet har under nästan 40 års tid jobbat riktat mot skolor med material kopplat till entreprenörskap, förutom nära kontakt med lärare så är kontakten med studie- och yrkesvägledare är en viktig del i arbetet, berättade Adam Malmrot, projektledare på Ung Företagsamhet i Västernorrland.

Under passet deltog även Julia Larsson och Felicia Pournasiri från Handelskammaren MittSverige som inspirerade i ämnet arbetsmarknadskunskap i skolan och deras satsning på Teknikbussen som riktar sig till flickor i grundskolan.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”En död hand över vissa avverkningar”

SKOGSÄGARE Från årsskiftet krävs det en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg. "Denna avgift kan nog tyvärr lägga en död hand över vissa avverkningar, då de riskerar att bli olönsamma. Utöver kostnaden får dessutom skogsnäringen ytterligare administration att hantera", säger Eddie Edwinsson, som driver skogsföretaget Mekanav i Örnsköldsvik.
NYHET Publicerad:

Tidig dialog lyfter tillståndsprocesser i Västernorrland

MYNDIGHETSUTÖVNING I höstas tog Länsstyrelsen Västernorrland ett initiativ för en gemensam dag tillsammans med LRF och flera kommuner för att flytta fram positionen kring serviceinriktad myndighetsutövning.
NYHET Publicerad:

Bilhandlaren Molin vill ha regler som underlättar för elbilar

FÖRETAGSBESÖK Klimat, regelkrångel och kompetensförsörjning var några av samtalsämnena när Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson träffade företagare i Sundsvall.
NYHET Publicerad:

Ånge kommun satsar på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv har senaste åren erbjudit en handfull kommuner runt om i landet att delta i fördjupade processer för att vässa arbetet med företagsklimatfrågor lite extra. I år deltar Ånge kommun från Västernorrland som en av elva kommuner i landet. "Det känns helt rätt att växla upp arbetet i dessa frågor, vi måste på alla plan arbeta för fler arbetstillfällen i vår fina kommun", säger Erik Lövgren, kommunalråd.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv blir fabrik för nya reformer inför 2022

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv startar nu projektet Reformagenda 2022. "Vi kommer tillsammans med företagen att ta fram en rad konkreta förslag till förbättringar och leverera till politikerna i god tid inför nästa val. Vi blir mer konstruktiva i stället för att gnälla på missförhållanden", säger Fredrik Persson, ordförande, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Företagare ska uppleva att de får hjälp snarare än att bara bli kontrollerade”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Det leder i sin tur till att flera företag väljer bort expansionsplaner för verksamheten.
NYHET Publicerad:

Omvårdnadsprogrammet i Örnsköldsvik har gett högst andel i jobb

UTBILDNING I Västernorrlands län ska cirka 2 800 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Klimatet för företagen under lupp

FÖRETAGSKLIMAT Nu är enkäten om det lokala företagsklimatet utskickad till drygt 30 000 företagare i Sverige varav 1800 i Västernorrland. Vad företagare svarar speglar deras uppfattning om möjligheten att driva och utveckla sina verksamheter utifrån attityder, bemötande och ärendehantering hos kommunerna.
NYHET Publicerad:

Att tänka tanken och våga göra skillnad

JULHÄLSNING "Det börjar närma sig tiden att lägga 2019 års arbete till handlingarna. Ett år som präglats av dialog och möten med företagare, politiker och tjänstemän med företagsklimatet i fokus. Möten som ger mig kraft och energi i mitt arbete", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Bättre inköpskontroll kan rädda kommunalt underskott

UPPHANDLING När Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen och Maskinentreprenörerna bjöd in till Samhällsbyggardagen med fokus på offentliga upphandlingar så var intresset stort och 75 personer från en mängd olika branscher och verksamheter deltog.
NYHET Publicerad:

Ingen ljusning att vänta i konjunkturen

KONJUNKTUR "Världsekonomin mattas av och läget för svensk ekonomi är oroande. Ett problem är den snabba befolkningsökningen och ett alldeles för svagt bostadsbyggande". Det sa nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv när han besökte Sundsvall för ett lunchmöte med tema konjunktur.
NYHET Publicerad:

Framtidens yrkesmöjligheter under lupp

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetsmarknaden är i ständig förändring och för studie- och yrkesvägledarna är det en utmaning att på bästa sätt guida skoleleverna i studie- och yrkesval. Som ett led i att minska glappet mellan utbildning och jobb bjöd Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationer in till en SYV-dag där ett 50-tal SYV:are från hela länet deltog.
NYHET Publicerad:

Krav på heltid oroar omsorgsföretag

UPPHANDLING I handlingsplanen till Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi slås fast att företag inom vård och omsorg ska erbjuda sin personal heltidstjänster. "En ekonomisk katastrof för oss", säger Anne-Lie Ströberg, vd på ES Hemservice i Stöde.
NYHET Publicerad:

Höga Kusten Teknikresurs gasellvinnare 2019

ENTREPRENÖRSKAP Det snabbast växande företaget i Västernorrland är Höga Kusten Teknikresurs i Kramfors, nu utsett till länets gasellvinnare med en tillväxt på 311 procent 2015 - 2018. "Den stora skillnaden för oss kom när vi själva började tillverka maskiner i stället för att endast vara konsult", säger vd:n och ägaren Stefan Andersson.
NYHET Publicerad:

Spelar företagsklimatet någon roll?

FÖRETAGSKLIMAT Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet i länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen.
NYHET Publicerad:

Tvärnit för industrin ger inget utrymme i avtalsrörelsen

KONKURRENSKRAFT Avtalsrörelsen 2020 närmar sig och kan bli en rysare för svensk industri. Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna, Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringslivs regionchef i Västernorrland och Per Braconier, projektledare, Svenskt Näringsliv, bjöd tillsammans in till ett lunchseminarium om avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

Spelet mellan politiker och företagare allt mer komplext och rörligt

ARBETSGIVARDAG Arbetsgivardagen i Sundsvall 2019 kryddades med en inspirerad föreläsning av Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl. Företagarna på plats fick höra hennes tankar om spelet mellan politiker, företagare och väljare. "Det är ett spel som blir allt mer komplext och rörligt. Var beredda på att många vill använda er för sina syften och se till att reflektera över er egen roll", var två av hennes råd.
NYHET Publicerad:

Kritiserat krav på heltid tonas ned

UPPHANDLING Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi tonas ned betydligt. Enligt den tillhörande handlingsplanen är det bara företag inom vård och omsorg som måste erbjuda heltider – och endast vid större upphandlingar. "Kravet ska också bara användas då det är rimligt att en leverantör kan bemanna med heltidstjänster", säger kommunens nya inköpschef Nils-Göran Johansson.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på (o)lika villkor

FÖRETAGKLIMAT En osund konkurrens mellan näringsidkare och kommuner drabbar ofta små lokala företagare. "Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet", menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.