Framtidens yrkesmöjligheter under lupp

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetsmarknaden är i ständig förändring och för studie- och yrkesvägledarna är det en utmaning att på bästa sätt guida skoleleverna i studie- och yrkesval.

SYV-dagen i Sundsvall 2019 - MO-torg
Deltagarna fick genom speeddating med medlemsorganisationerna aktuell uppdatering om framtida jobbmöjligheter.
Staffan Söder och Linda Moberg, Maskinentreprenörerna
Linda Moberg och Staffan Söder från Maskinentreprenörerna berättade om att behovet av maskinförare är stort. Utbildning är i princip lika med garanterat jobb när man är klar oavsett om man kommer från gymnasiet eller komvux. De som väljer att bli maskinförerare gillar ofta att jobba praktiskt och vara ute i verkligheten.
Gudrun Andersson, Installatörs
Gudrun Andersson, företagsrådgivare på Installatörsföretagen, lyfte en hel del kring branschens anpassning till framtidens utmaningar som t ex digitalisering och AI. Elektriker, VVS-montörer, elkraftsmontörer, tele/data/säkerhets-roller, sprinklertekniker och isolermontörer är några av de många rollerna som efterfrågas av branschen.
Sanna Strömstedt, Transportföretagen
Sanna Strömstedt från Transportföretagen vill specifikt lyfta sjöfartsutbildningen i Härnösand. Sjöfartsutbildningen kommer att ta in nya elever nästa höst.
Carina Grip, Teknikföretagen
Carina Grip från Teknikföretagen var på plats och berättade om hur ungas intresse för matematik, naturvetenskap och teknik är avgörande för att teknikföretag ska kunna attrahera kompetenta medarbetare. Teknikföretags behov av kompetens är stort och det är inte troligt att antalet ungdomar som kommer direkt från utbildningssystemet kommer att räcka framöver. Teknikföretag behöver därför även kunna rekrytera vuxna. Därför är det viktigt att se hela utbildningssystemet som en helhet från grundskola och gymnasium till komvux/yrkesvux samt yrkeshögskola och högskola. I utbildningssystemet är det viktigt att det genom hela livet finns vägar till utbildning, både akademiska och yrkesinriktade.
Hans Bergström, Plåt & Ventföretagen
Hans Bergström och Niklas Angelöf från Plåt & Ventföretagen var på plats och uppdaterade SYV:arna om vad som gäller för de elever som är intresserade av plåtslageriinriktning. Bland annat berättade de om branschskola-försöket som pågår under 2018–2023. Huvudmän för yrkesutbildningar kan söka statsbidrag för att skicka sina elever till en branschskola inom försöket. Något man hoppas gör att fler elever får upp ögonen för utbildning och jobb inom plåt och vent.
Therése Brink, Svensk Handel
Therése Brink, arbetsrättsexpert på Svensk Handel, berättade om en bransch i stor förändring. Digitala eran som slagit igenom och hur det påverkar handeln i mycket hög grad. Omvandlingen medför i sin tur omställning av den traditionella fysiska handel och jobben. Omställningen till e-handeln skapar efterfrågan på nya kompetenser och då främst utvecklare, analytiker, statistiker men även chaufförer och truckförare. Handeln som arbetsplats blir alltmer avancerad och mer utbildning kan behövas idag jämfört med tidigare.
Towe Emtfeldt Ersson
Towe Emtfeldt Ersson, företagsrådgivare på Sverige Byggindustrier, berättade om olika möjligheter som ges inom byggsektorn. Efterfrågan är stor av både yrkesarbetare från Bygg- och anläggningsprogrammet samt tjänstemän som t ex arbetsledare och byggingenjörer med utbildning från yrkeshögskola eller högskola/universitet. Jobben inom byggbranschen utvecklas kontinuerligt och nya yrken skapas som t ex drönartekniker. Branschen blir mer och mer digitaliserad, det ställer nya krav på medarbetarna inom sektorn.
Julia Karström och Ulricha Flemström Edlund
Ulricha Flemström Edlund, studie- och yrkesvägledare vid Hagaskolan i Sundsvall, använder Svenskt Näringslivs skolmaterial i undervisningen och vill gärna rekommendera andra att göra detsamma. Här tillsammans med Julia Karström, Svenskt Näringslivs skolnätverksansvarig i Gävleborg och Västerbotten, som fanns på plats under dagen för att berätta om Eduna.se där skolor enkelt kan beställa läromedel om företagande, jobb och ekonomi.
Adam Malmrot, Ung Företagsamhet Västernorrland
Ung företagsamhet gör skillnad på riktigt. Adam Malmrot, projektledare för UF i Västernorrland, var på plats under dagen och berättade om bland annat prao i entreprenörskap. Ett nytt grepp kopplat till prao som kan inspirera unga till företagsamhet och förståelse för företagande.
Arrangörerna av SYV-dagen i Sundsvall 2019
Svensk Handel, Plåt & Ventföretagen, Sveriges Byggindustrier, Transportföretagen, Almega, Teknikföretagen, Maskinentreprenörerna, Installatörsföretagen, TYA, Svenskt Näringsliv och Ung Företagsamhet välkomnade Västernorrlands läns studie- och yrkesvägledare till en heldag om framtida jobbmöjligheter.

Som ett led i att minska glappet mellan utbildning och jobb bjöd Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationer in till en SYV-dag där ett 50-tal SYV:are från hela länet deltog.

– Att hitta medarbetare med rätt kompetens till jobben är en av utmaningarna som står högst på agendan för många arbetsgivare. Det är oerhört viktigt att få till en bättre matchning mellan utbildning och jobb för unga såväl som vuxna. Om företagen är trygga med att det finns medarbetare så vågar de satsa och växa, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västernorrland.

Dagen inleddes med snabba möten där ett tiotal representanter från medlemsorganisationerna inom Svenskt Näringsliv uppdaterade om hur branscherna ser ut och vilka möjligheter till jobb som finns. Därefter fick deltagarna åka på fyra olika företagsbesök för att lyssna på och lära mer om den specifika arbetsplatsen och branschen. Besöken ägde rum på Xlent, Ikea, Permobil och Sernekes nya hotellbygge i Sundsvall.

Dagen avslutades med ett inspirationspass om prao, som numera är obligatoriskt, där Ung Företagsamhet i Västernorrland under hösten testat ett nytt koncept – Prao i Entreprenörskap.

– Ung Företagsamhet har under nästan 40 års tid jobbat riktat mot skolor med material kopplat till entreprenörskap, förutom nära kontakt med lärare så är kontakten med studie- och yrkesvägledare är en viktig del i arbetet, berättade Adam Malmrot, projektledare på Ung Företagsamhet i Västernorrland.

Under passet deltog även Julia Larsson och Felicia Pournasiri från Handelskammaren MittSverige som inspirerade i ämnet arbetsmarknadskunskap i skolan och deras satsning på Teknikbussen som riktar sig till flickor i grundskolan.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bättre inköpskontroll kan rädda kommunalt underskott

UPPHANDLING När Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen och Maskinentreprenörerna bjöd in till Samhällsbyggardagen med fokus på offentliga upphandlingar så var intresset stort och 75 personer från en mängd olika branscher och verksamheter deltog.
NYHET Publicerad:

Ingen ljusning att vänta i konjunkturen

KONJUNKTUR "Världsekonomin mattas av och läget för svensk ekonomi är oroande. Ett problem är den snabba befolkningsökningen och ett alldeles för svagt bostadsbyggande". Det sa nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv när han besökte Sundsvall för ett lunchmöte med tema konjunktur.
NYHET Publicerad:

Framtidens yrkesmöjligheter under lupp

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetsmarknaden är i ständig förändring och för studie- och yrkesvägledarna är det en utmaning att på bästa sätt guida skoleleverna i studie- och yrkesval. Som ett led i att minska glappet mellan utbildning och jobb bjöd Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationer in till en SYV-dag där ett 50-tal SYV:are från hela länet deltog.
NYHET Publicerad:

Krav på heltid oroar omsorgsföretag

UPPHANDLING I handlingsplanen till Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi slås fast att företag inom vård och omsorg ska erbjuda sin personal heltidstjänster. "En ekonomisk katastrof för oss", säger Anne-Lie Ströberg, vd på ES Hemservice i Stöde.
NYHET Publicerad:

Höga Kusten Teknikresurs gasellvinnare 2019

ENTREPRENÖRSKAP Det snabbast växande företaget i Västernorrland är Höga Kusten Teknikresurs i Kramfors, nu utsett till länets gasellvinnare med en tillväxt på 311 procent 2015 - 2018. "Den stora skillnaden för oss kom när vi själva började tillverka maskiner i stället för att endast vara konsult", säger vd:n och ägaren Stefan Andersson.
NYHET Publicerad:

Spelar företagsklimatet någon roll?

FÖRETAGSKLIMAT Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet i länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen.
NYHET Publicerad:

Tvärnit för industrin ger inget utrymme i avtalsrörelsen

KONKURRENSKRAFT Avtalsrörelsen 2020 närmar sig och kan bli en rysare för svensk industri. Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna, Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringslivs regionchef i Västernorrland och Per Braconier, projektledare, Svenskt Näringsliv, bjöd tillsammans in till ett lunchseminarium om avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

Spelet mellan politiker och företagare allt mer komplext och rörligt

ARBETSGIVARDAG Arbetsgivardagen i Sundsvall 2019 kryddades med en inspirerad föreläsning av Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl. Företagarna på plats fick höra hennes tankar om spelet mellan politiker, företagare och väljare. "Det är ett spel som blir allt mer komplext och rörligt. Var beredda på att många vill använda er för sina syften och se till att reflektera över er egen roll", var två av hennes råd.
NYHET Publicerad:

Kritiserat krav på heltid tonas ned

UPPHANDLING Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi tonas ned betydligt. Enligt den tillhörande handlingsplanen är det bara företag inom vård och omsorg som måste erbjuda heltider – och endast vid större upphandlingar. "Kravet ska också bara användas då det är rimligt att en leverantör kan bemanna med heltidstjänster", säger kommunens nya inköpschef Nils-Göran Johansson.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på (o)lika villkor

FÖRETAGKLIMAT En osund konkurrens mellan näringsidkare och kommuner drabbar ofta små lokala företagare. "Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet", menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Trots den nya tobakslagen – låga avgifter och mindre krångel

FÖRETAGSKLIMAT Det går att förenkla för företagare efter införandet av nya tobakslagen. Krokom och Sollefteå är kommuner som aktivt arbetat för att näringsidkare varken ska få oskäligt höga avgifter eller för mycket administration.
NYHET Publicerad:

Härnösand kan bli ett utbildningsnav för sjöfarten

YRKESUTBILDNING I dagarna träffas kommunstyrelsen i Härnösand för att diskutera den nyligen nedlagda sjöfartsutbildningens eventuella framtid. Vår förhoppning är att utbildningen ska återupptas eftersom Härnösand och hela Norrland skulle vinna stort på att utveckla ett utbildningsnav för sjöfarten. Det skriver Caj Luoma, Björn Lyngfelt och Anna Hedensjö Johansson i en gemensam debattartikel.
NYHET Publicerad:

Näringslivspolitiskt program ska förbättra kommunens service

FÖRETAGSKLIMAT Ett nytt näringslivspolitiskt program i Sundsvalls kommun ska ge fler nöjda företagare och ökad tillväxt. "Det här verktyget skickar viktiga signaler både internt och externt. Vi kan nu tydliggöra att företagens frågor ska prioriteras högst upp för tjänstemän på alla förvaltningar och ute i de kommunala bolagen, ja för alla som arbetar inom kommunen", säger kommunalrådet Peder Björk (S).
NYHET Publicerad:

Timrå tar upp kampen mot osund konkurrens

FÖRETAGSKLIMAT Timrå kommun startar flera aktiviteter samt ett internt konkurrensråd för att stoppa osund konkurrens. "Det är viktigt att vi inte finns på arenor där privata näringsidkare har sin intäkt. Vi hoppas också att det ska bli mer öppen dialog på det här området, för nu är det mest rykten som går ute bland företag", säger upphandlingsstrategen Stefan Eriksson.
NYHET Publicerad:

Serviceinriktad myndighetsutövning lönar sig

RANKING 2019 Västernorrlands bästa företagsklimat finns i Timrå. Det visar Svenskt Näringslivs ranking av kommunernas företagsklimat 2019. Årets klättrare i länet är Sollefteå som förbättrar sig med hela 60 placeringar jämfört med året innan och kniper genom det titeln ”länets näst bästa företagsklimat”.
NYHET Publicerad:

Tro på och investera i framtiden

UNG FÖRETAGSAMHET I tider som råder där kommuners försörjningsbörda ökar, ekonomin utmanas och besparingskrav råder är det viktigare än någonsin att investera i framtiden. Att investera i framtida entreprenörer, som oavsett om de går till en anställning eller startar egna företag, kommer skapa jobb, skatteintäkter och vara företagsamma. Här har Ung Företagsamhets verksamhet en avgörande roll och kan göra skillnad på riktigt.
NYHET Publicerad:

Aktuellt från länets riksdagsledamöter

NÄRINGSPOLITIK Riksdagen har högtidligt öppnat för säsongen och nu har höstbudgeten presenterats. Länets åtta riksdagsledamöter är laddade och passar på att uppdatera Västernorrlands företagare om vad som är på gång närmast dem på agendan.
NYHET Publicerad:

Målet - samhällsbyggande i världsklass

MYNDIGHETSUTÖVNING Bättre företagsklimat för byggföretag och fastighetsägare i Örnsköldsvik och en förbättrad dialog med kommunen var ämnet för ett engagerat möte under en eftermiddag i september.
NYHET Publicerad:

Våga investera i kompetens

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Näringslivet har ett stort ansvar att agera så att den egna branschen blir attraktiv. Det menar Lennart Bölin, vd för Teknikutbildarna. Han har på nära håll sett hur förväntningar hos arbetsgivare och arbetssökande inte alltid går hand i hand.
NYHET Publicerad:

Västernorrland näst bäst på patent

IMMATERIALRÄTT Västernorrland är en region som sticker ut på innovationsområdet. Patent- och registreringsverket presenterar årligen statistik över nationella ansökningar. ”Det är väldigt bra för hela Sverige att innovativa regioner finns på flera ställen i landet” säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv. ”