Framtidens yrkesmöjligheter under lupp

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetsmarknaden är i ständig förändring och för studie- och yrkesvägledarna är det en utmaning att på bästa sätt guida skoleleverna i studie- och yrkesval.

SYV-dagen i Sundsvall 2019 - MO-torg
Deltagarna fick genom speeddating med medlemsorganisationerna aktuell uppdatering om framtida jobbmöjligheter.
Staffan Söder och Linda Moberg, Maskinentreprenörerna
Linda Moberg och Staffan Söder från Maskinentreprenörerna berättade om att behovet av maskinförare är stort. Utbildning är i princip lika med garanterat jobb när man är klar oavsett om man kommer från gymnasiet eller komvux. De som väljer att bli maskinförerare gillar ofta att jobba praktiskt och vara ute i verkligheten.
Gudrun Andersson, Installatörs
Gudrun Andersson, företagsrådgivare på Installatörsföretagen, lyfte en hel del kring branschens anpassning till framtidens utmaningar som t ex digitalisering och AI. Elektriker, VVS-montörer, elkraftsmontörer, tele/data/säkerhets-roller, sprinklertekniker och isolermontörer är några av de många rollerna som efterfrågas av branschen.
Sanna Strömstedt, Transportföretagen
Sanna Strömstedt från Transportföretagen vill specifikt lyfta sjöfartsutbildningen i Härnösand. Sjöfartsutbildningen kommer att ta in nya elever nästa höst.
Carina Grip, Teknikföretagen
Carina Grip från Teknikföretagen var på plats och berättade om hur ungas intresse för matematik, naturvetenskap och teknik är avgörande för att teknikföretag ska kunna attrahera kompetenta medarbetare. Teknikföretags behov av kompetens är stort och det är inte troligt att antalet ungdomar som kommer direkt från utbildningssystemet kommer att räcka framöver. Teknikföretag behöver därför även kunna rekrytera vuxna. Därför är det viktigt att se hela utbildningssystemet som en helhet från grundskola och gymnasium till komvux/yrkesvux samt yrkeshögskola och högskola. I utbildningssystemet är det viktigt att det genom hela livet finns vägar till utbildning, både akademiska och yrkesinriktade.
Hans Bergström, Plåt & Ventföretagen
Hans Bergström och Niklas Angelöf från Plåt & Ventföretagen var på plats och uppdaterade SYV:arna om vad som gäller för de elever som är intresserade av plåtslageriinriktning. Bland annat berättade de om branschskola-försöket som pågår under 2018–2023. Huvudmän för yrkesutbildningar kan söka statsbidrag för att skicka sina elever till en branschskola inom försöket. Något man hoppas gör att fler elever får upp ögonen för utbildning och jobb inom plåt och vent.
Therése Brink, Svensk Handel
Therése Brink, arbetsrättsexpert på Svensk Handel, berättade om en bransch i stor förändring. Digitala eran som slagit igenom och hur det påverkar handeln i mycket hög grad. Omvandlingen medför i sin tur omställning av den traditionella fysiska handel och jobben. Omställningen till e-handeln skapar efterfrågan på nya kompetenser och då främst utvecklare, analytiker, statistiker men även chaufförer och truckförare. Handeln som arbetsplats blir alltmer avancerad och mer utbildning kan behövas idag jämfört med tidigare.
Towe Emtfeldt Ersson
Towe Emtfeldt Ersson, företagsrådgivare på Sverige Byggindustrier, berättade om olika möjligheter som ges inom byggsektorn. Efterfrågan är stor av både yrkesarbetare från Bygg- och anläggningsprogrammet samt tjänstemän som t ex arbetsledare och byggingenjörer med utbildning från yrkeshögskola eller högskola/universitet. Jobben inom byggbranschen utvecklas kontinuerligt och nya yrken skapas som t ex drönartekniker. Branschen blir mer och mer digitaliserad, det ställer nya krav på medarbetarna inom sektorn.
Julia Karström och Ulricha Flemström Edlund
Ulricha Flemström Edlund, studie- och yrkesvägledare vid Hagaskolan i Sundsvall, använder Svenskt Näringslivs skolmaterial i undervisningen och vill gärna rekommendera andra att göra detsamma. Här tillsammans med Julia Karström, Svenskt Näringslivs skolnätverksansvarig i Gävleborg och Västerbotten, som fanns på plats under dagen för att berätta om Eduna.se där skolor enkelt kan beställa läromedel om företagande, jobb och ekonomi.
Adam Malmrot, Ung Företagsamhet Västernorrland
Ung företagsamhet gör skillnad på riktigt. Adam Malmrot, projektledare för UF i Västernorrland, var på plats under dagen och berättade om bland annat prao i entreprenörskap. Ett nytt grepp kopplat till prao som kan inspirera unga till företagsamhet och förståelse för företagande.
Arrangörerna av SYV-dagen i Sundsvall 2019
Svensk Handel, Plåt & Ventföretagen, Sveriges Byggindustrier, Transportföretagen, Almega, Teknikföretagen, Maskinentreprenörerna, Installatörsföretagen, TYA, Svenskt Näringsliv och Ung Företagsamhet välkomnade Västernorrlands läns studie- och yrkesvägledare till en heldag om framtida jobbmöjligheter.

Som ett led i att minska glappet mellan utbildning och jobb bjöd Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationer in till en SYV-dag där ett 50-tal SYV:are från hela länet deltog.

– Att hitta medarbetare med rätt kompetens till jobben är en av utmaningarna som står högst på agendan för många arbetsgivare. Det är oerhört viktigt att få till en bättre matchning mellan utbildning och jobb för unga såväl som vuxna. Om företagen är trygga med att det finns medarbetare så vågar de satsa och växa, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västernorrland.

Dagen inleddes med snabba möten där ett tiotal representanter från medlemsorganisationerna inom Svenskt Näringsliv uppdaterade om hur branscherna ser ut och vilka möjligheter till jobb som finns. Därefter fick deltagarna åka på fyra olika företagsbesök för att lyssna på och lära mer om den specifika arbetsplatsen och branschen. Besöken ägde rum på Xlent, Ikea, Permobil och Sernekes nya hotellbygge i Sundsvall.

Dagen avslutades med ett inspirationspass om prao, som numera är obligatoriskt, där Ung Företagsamhet i Västernorrland under hösten testat ett nytt koncept – Prao i Entreprenörskap.

– Ung Företagsamhet har under nästan 40 års tid jobbat riktat mot skolor med material kopplat till entreprenörskap, förutom nära kontakt med lärare så är kontakten med studie- och yrkesvägledare är en viktig del i arbetet, berättade Adam Malmrot, projektledare på Ung Företagsamhet i Västernorrland.

Under passet deltog även Julia Larsson och Felicia Pournasiri från Handelskammaren MittSverige som inspirerade i ämnet arbetsmarknadskunskap i skolan och deras satsning på Teknikbussen som riktar sig till flickor i grundskolan.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En julidag från hemmakontoret 

KRÖNIKA Börjar dagen med att läsa av hur coronapandemin påverkar jobben och företagen. Ser att siffran för antal korttidspermitterade i Västernorrlands län ökat och berör 8 228 människor. Antal inskrivna arbetslösa ligger på 21 procent över fjolårets siffra vid samma tid och uppgår till 11 100 personer samtidigt som 425 personer är varslade. Det råder ingen tvekan om att coronapandemin fått märkbara effekter för företagen. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns mer att göra ...

CORONAKRISEN Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns fortfarande mycket att göra om vi ska kunna återstarta Västernorrlands län. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"Att driva företag är ingen lek …"

UNG FÖRETAGSAMHET Sara Wexén från Hedbergska gymnasiet i Sundsvall har tilldelats SM-guld i “Årets säljare” som utses av Ung Företagsamhet. Sara har precis tagit studenten och blivit erbjuden jobb som säljare när vi talar med henne.  
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning hos TRR

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Charlotta Öberg, regionchef för omställningsorganisationen TRR i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Permittering men ändå utveckling på Knaust

KOMPETENSSÄKRING Det har under coronakrisen öppnats möjligheter för företag att kompetensutveckla permitterad personal. På Elite Hotel Knaust i Sundsvall använder man detta för att i större utsträckning kunna jobba över avdelningsgränserna. 
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 med coronafilter 

FÖRETAGSKLIMAT "Detta är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Dom till äganderättens favör

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. "Vi får hoppas nu att efter många år och många långa påfrestande juridiska processer, så ges den grundlagsskyddade äganderätten den respekt den förtjänar och blir det självklara skydd som den syftar till att vara", säger skogsägaren Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

Orosmoln för svensk bärnäring 

ÖVERLEVNAD Den svenska bärnäringens framtid ser mörk ut. Nu är det inte bara hot om nya skatteregler som riskerar att resultera i att bären blir kvar i skogen, utan också coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Allvarlig situation för företag i Västernorrland

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 28 procent av företagen har lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 39 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader. "Siffrorna för Västernorrlands län är dramatiska. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Svar från länets riksdagspolitiker (S): Om stödpaketet

REPLIK "Hej Pär Melin och tack för ditt inlägg och din uppmaning till oss som riksdagsledamöter. Det är bra och vi välkomnar alltid en levande dialog mellan näringslivet och politiken. Vi hoppas att den ska finnas och fungera även i mer normala tider också." Så inleder länets socialdemokratiska riksdagsledamöter sitt svar på det öppna brevet från Pär Melin.
NYHET Publicerad:

”Stor vilja hos alla att komma tillbaka till normalläge”

FRIHANDEL Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen.
NYHET Publicerad:

Företagsakut snabbt på plats för att hjälpa företagen

KRISSTÖD Näringslivsenheten i Härnösand får denna vår många kontakter med företagare som mår psykiskt dåligt eller är förtvivlade över sin situation. Lösningen är två nya tjänster där upphandlade konsulter ger stöd till företagarna.
NYHET Publicerad:

Till våra riksdagspolitiker: Glöm inte bort industrin

ÖPPET BREV Pär Melin, vd Pichano Holding AB, skriver i ett öppet brev till riksdagspolitikerna och efterlyser mer konkret stöd för att rädda företagen i den pågående krisen.
NYHET Publicerad:

Omsättningsstöd ger hotellägare nytt hopp

CORONAKRISEN Hotellgruppen Sleepingfox har tappat 90 procent i omsättning under coronakrisen. Huvudägaren Lars-Jerker Molin pustar ut efter regeringens beslut om omställningsstöd. "Mycket bra, men jag räknar kallt med att det förlängs annars är vi snart lika illa ute igen", säger han.
NYHET Publicerad:

”Det är total tvärnit”

CORONAKRISEN ”Man tror man är med i någon film, det går inte att föreställa sig.” Så beskriver bussföraren och företagaren Micke Östberg den situation som han och hans företag har hamnat i.
NYHET Publicerad:

Kommunikation räddar bokhandlaren i kristid

CORONAKRISEN De fysiska bokhandlarna är en utsatt kategori företag under coronakrisen. Lennart Bergström som äger Vängåvans bokhandel i Sundsvall kan hittills stå emot nedgången och har recept på hur den kan pareras.
NYHET Publicerad:

Att överleva nu med hopp om framtiden

CORONAKRISEN Mats Löfroth, som är ägare och vd för Hotell Höga Kusten och Björkuddens Hotell & Restaurang i Kramfors, berättar att coronakrisen har slagit skoningslöst mot hans verksamheter.
NYHET Publicerad:

Regional omställningsakut ska rädda företag i kris

CORONAKRISEN Satsningen på Omställningsakuten har fått klartecken av Tillväxtverket och görs tillsammans med Region Västernorrland och länets kommuners näringslivskontor. Regina Duymaz och Matts Nyman från BizMaker står redo att tillsammans med sina affärscoacher stötta företag som går in i en omställningsfas.
NYHET Publicerad:

Hur resonerar länets kommunalråd i coronakrisen?

CORONAKRISEN Staten meddelade i början av april att 15 miljarder ytterligare öronmärks till kommunerna runt om i landet varav 245 miljoner fördelas i Västernorrlands kommuner. Vad kommer miljonerna att användas till? Hur ser kommunalråden på de åtgärder som är genomförda på kommunal nivå för företagen?