LogoLogo
LogoLogo
NYHET22 december 2020

Hej då 2020. Välkommen 2021!  

Året då coronaviruset drog in över Sverige och Västernorrland har inte lämnat någon oberörd. Oro och ovisshet har varit den röda tråden. Oro för människor, verksamheter, företag, jobb och ekonomi. Och en total ovisshet om framtiden.

Restriktioner gavs som resulterade i att flera verksamheter som hotell, restauranger, event, gym, konferenser och delar av detaljhandeln i det närmaste fick näringsförbud. Andra branscher som industri, sällanköpshandel och persontransporter drabbades också hårt. Omsättning och lönsamhet försvann i ett nafs.  

Sällan har det varit svårare att planera och fatta beslut. Från första stund har Svenskt Näringsliv stått på barrikaderna med en mängd förslag till åtgärder för att rädda jobben och företagen. Många av dem har vi fått gehör för. För att skapa förståelse för vad pandemin betytt för företagen har vi i våra egna kanaler och via media lyft många exempel på blödande företag. Men precis som pandemin slår olika hårt mot olika individer slår pandemin också olika hårt mot företagen. En del av näringslivet har klarat sig riktigt bra och några företag går faktiskt bättre än någonsin i pandemin. Det ska vi vara glada för.  

Fler behöver få upp ögonen för vad företag betyder för vår välfärd.

Lika viktigt som att lyfta de företag som har det tufft har det varit att visa på den enorma kraft som finns i entreprenörskapet. Vi har under året imponerats av och hyllat företag som anpassat sig och ställt om för att möta en ny verklighet på ett imponerande sätt. Vi ser att lösningen på många samhällsproblem är välfungerande företag – att världen nu börjar vaccinera sin befolkning med vaccin framtagna av vinstdrivande företag illustrerar just det. 

Högsta prioritet under krisen har självklart varit att skydda människors liv och hälsa. Viktigt att komma ihåg är att det är möjligt för att det finns företag och människor som anställts i de företagen som betalar skatt. De skatterna bekostar den livsnödvändiga vården och omsorgen. I Västernorrland är skattesumman imponerande 16,8 miljarder kronor. Många svenskar förstår att ett samhälle i välstånd bygger på ett välfungerande näringsliv, men långt ifrån alla. Ryggraden i Sveriges ekonomi är våra företagare, välfärdsskaparna, och de kan inte hamna i periferin i spåren av krisen. Därför kommer vi inte ge oss i vårt uppdrag i att försvara företagsamheten. Hoppas att du påminner om det sambandet i dina samtal med din personal, med beslutsfattare, vänner och bekanta. Fler behöver få upp ögonen för vad företag betyder för vår välfärd och varför företag behöver bra villkor för att kunna växa och anställa. Inte bara för sitt eget bästa utan för allas bästa. Pandemin har fått fler att förstå det. 

Min förhoppning är att vi går ett ljusare år till mötes. Med vaccin, lyfta restriktioner och en längtan efter aktivitet och socialt umgänge som skyndar på en gradvis återhämtning av ekonomin. I denna iver är det dock viktigt att vi inte tappar bort det vi har lärt oss och utvecklat under det gångna året. Jag talar då om entreprenörskap, innovationskraft, samarbetsvilja och en förståelse för att företagen spelar en avgörande roll i vårt samhälles utveckling. Tänk om vi kan ta med oss detta - då går vi i sanning stärkta ur krisen.  

krönikaAnna Hedensjö Johansson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist