Hög tid att förbereda för dataskyddsförordningen

NYHET Publicerad

DIGITALISERING Den nya dataskyddsförordningen stod i fokus för företag i Örnsköldsvik som på onsdagen fick möjlighet att ställa frågor till Svenskt Näringslivs Carolina Brånby. Det är hög tid att börja arbetet, var hennes budskap.

Carolina Brånby

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Den ställer stora krav på företag och därför åker Svenskt Näringslivs expert i frågan Carolina Brånby just nu runt i landet och informerar. På onsdagen samlades företag i Örnsköldsvik för att få veta mer.

– Maj nästa år kan verka avlägset, men kraven på företag är stora. Det kan krävas ombyggnad av IT-system och som vi vet kan det vara en omfattande process, sa Brånby.

Dataskyddsförordningen kommer att ersätta personuppgiftslagen, men är mer omfattande och har större konsekvenser om den inte följs. En av de stora förändringarna är att sanktionsavgifterna kan bli enorma. Datainspektionen kan påföra sanktioner på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av ett företags globala årsomsättning på koncernnivå. 

Kundregister stor fråga

En personuppgift är, enkelt uttryckt, allt som kan identifiera en enskild person. Det är allt från namn och adress till fingeravtryck och IP-adress. Företag har stora behov att lagra olika typer av information både om kunder och medarbetare. Det finns självklart möjligheter till det, även med den nya förordningen. Exempelvis får företag behandla personuppgifter nödvändiga för att följa lagar eller fullfölja avtal. Det går också att lagra uppgifter efter en så kallad intresseavvägning där företaget menar att man har ett berättigat intresse av att lagra en uppgift som väger tyngre än den enskildes behov av integritet.

– Intresseavvägningen kan ibland tolkas som en slasktratt, men man kan inte göra det generellt och säga ”allt vi lagrar är av intresse för oss”. Man måste konkret ta ställning till varje typ av personuppgiftsbehandling, sa Brånby.

Många frågor under seminariet rörde just hur man får hantera lönesystem, kundregister och listor med potentiella kunder. Carolina gav ett övergripande råd.

– Det är viktigt att dokumentera hur man har resonerat inför beslut om behandling. Ibland är förordningen svårtolkad eller svårtillämpad på en specifik situation. Kontakta Datainspektionen eller ta juridisk experthjälp, sa hon.

Carolina Brånby hade många tips att komma med. Ett är att alltid tänka över varför man sparar uppgifter. Allt som inte är nödvändigt ska man göra sig av med direkt. 

Att skaffa utgivningsbevis för företagets hemsida var ett annat praktiskt tips.

– Då kliver man ur dataskyddsförordningens regler, så det kan vara en bra investering, sa Brånby.

Högre krav på att informera om att och hur man behandlar personuppgifter, högre krav på att uppgifter ska raderas och krav på att rapportera om dataincidenter är tre andra nyheter som många berörs av. Carolina Brånbys uppmaning till företagarna i Örnsköldsvik var tydlig.

– Se över era system, utbilda personalen och skapa rutiner, sa hon.

Mycket att göra

Deltagarna lämnade seminariet med mycket att processa. Denna fråga berör både stora och små bolag, på olika sätt.

Lennart Nordin från Domsjö Fabriker såg behov av att fördjupa arbetet.

– Jag tror vi ska tillsätta en arbetsgrupp. För oss som ägs av ett indiskt bolag och har gemensamma system finns det mycket att tänka på, sa han.

Christine Persson, Norrflärke Allservice

För Christine Persson från Norrflärke Allservice var det skönt att få mer information.

– För oss är det mest aktuellt med kundregister och hemsidan. Jag hade ett hum innan, men det var bra att få veta mer.

Sven Olsson, SEKAB

Sven Olsson från SEKAB hade kommit för att få mer kött på benen.

–  All information är bra, men det är mycket som fortfarande är oklart. Vi måste sätta igång med detta arbete snart. Vi ska ha en plan klar i april.

Att mycket är oklart stämmer. I maj kommer den svenska dataskyddsutredningen med sitt betänkande och förslag till ett nytt svenskt regelverk. Svenskt Näringsliv fortsätter att följa frågan, men för företagarna i Örnsköldsvik är nu ett första steg taget mot att vara redo när förordningen träder i kraft.

Mer information om hur företag påverkas av dataskyddsförordningen finns här

Eva-Marie Byberg

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Prao omtyckt återvändare till skolan

PRAO Under tre veckor i oktober är det återigen dags för elever från Vara kommuns två högstadieskolor att prova på arbetslivet. Kommunen anses som ett gott exempel på en lyckosam process för att återinföra den lagstadgade praktiska arbetslivsorienteringen för elever.
NYHET Publicerad:

GDPR- expert: ”Samtycke har ingen rättslig grund i en beroendeställning”

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Gymnasieskolan som använde kameraövervakning bröt mot dataskyddsförordningen. När det finns en beroendeställning gäller inte samtycke som rättslig grund, menar jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Landets bästa myndighetskommuner – så tycker företagarna 

FÖRETAGSKLIMAT Tillstånd, tillsyn, bygglov och tillgången till mark och lokaler. Kommuner hanterar frågor som påverkar företagandet på många sätt. Se vilket betyg det lokala näringslivet ger myndighetsutövningen i sin hemkommun.
NYHET Publicerad:

Digitaliseringen av svensk offentlig förvaltning – ett arbete med förhinder?

KOMMENTAR I en OECD:s rapport ställs frågan varför Sverige, trots hög teknisk standard och datamognad, inte förmår använda digitaliseringen för att effektivisera svensk offentlig förvaltning.
NYHET Publicerad:

Plattformsekonomi – vad är det och hur fungerar den?

DATAEKONOMIN I samarbete med fyra medlemsorganisationer – IT och telekomföretagen, Svensk Handel, Teknikföretagen och Visita – höll SN ett seminarium på detta tema den 17 maj. 65 nyfikna deltagare samlades på Europahuset i Stockholm.
NYHET Publicerad:

Rekordet för att få ett bygglov – en timme

FÖRETAGSKLIMAT Vårgårda är den kommun i landet som fått högst betyg i det sammanfattande omdömet i årets företagarenkät om lokalt företagande. "Vi har en inställning från kommunens sida att saker går att lösa", säger kommunstyrelsens ordförande Bengt Hilmersson (C).
NYHET Publicerad:

Här finns bäst förutsättningar för företagen

FÖRETAGSKLIMAT Företagsklimatet i landets kommuner har aldrig varit så bra som nu. Samtidigt är skillnaderna stora mellan topp och botten visar årets företagarenkät. ”Fler kommuner presterar bättre, färre fastnar i botten”, konstaterar Christer Östlund, ansvarig för kommunrelationer.
NYHET Publicerad:

Här betalar företagarna livsmedelsfakturan utan att klaga

FÖRETAGSKLIMAT Surahammar sticker ut i positiv bemärkelse när det gäller myndighetsutövningen. Kommunen har bland annat infört en modell med efterhandsdebitering för sina livsmedelskontroller. "Inte en enda företagare har ifrågasatt varför de har fått en faktura", säger Minal Mistry, ansvarig för miljötillsyn.
NYHET Publicerad:

Krögare optimistiska till ny e-tjänst – mindre krångel utlovas

FÖRETAGSKLIMAT Det ska vara lika enkelt att söka serveringstillstånd i hela Blekinge, och hela processen ska kunna skötas digitalt. Det är tanken bakom e-tjänsten Serverat, som nu rullas ut i Blekinges fem kommuner. Länet  ska nu erbjuda en helt digital process. "Denna typ av kontakt med myndigheter uppskattar jag som företagare på grund av de tydliga stegen som i sin tur är tidsbesparande", säger David Berg, vd på restaurang Havsviken i Karlskrona.
NYHET Publicerad:

Så skapas AI du kan lita på

DIGITALISERING Ett 50-tal experter från universitet, näringsliv och civilsamhället har på EU-kommissionens uppdrag arbetat fram ett dokument med riktlinjer för Tillitsfull AI.
NYHET Publicerad:

Engagerade företag gjorde Strömstads strategiarbete framgångsrikt

FÖRETAGSKLIMAT 2016 började Strömstad ta fram en ny näringslivsstrategi. Två år senare fick kommunen utmärkelsen ”Årets klättrare” i Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Mod och nyfikenhet lyfter företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT "Mod, nyfikenhet och vilket perspektiv vi väljer är avgörande faktorer i arbetet med att förbättra företagsklimatet. Här gäller det att lära av varandra, att lära av de bästa", säger Christer Östlund, ansvarig för Svenskt Näringslivs kommunrelationer, på inspirationsdagen på Arlanda för 150 politiker och tjänstemän från kommuner runt om i Sverige.
NYHET Publicerad:

Gotland sätter fokus på företagsklimatet

FÖRETAGSKLIMAT Gotland har länge suttit fast i bottenskiktet i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet. Vid den senaste mätningen blev det placering 253 bland landets 290 kommuner. Ungefär i detta härad har Gotland befunnit sig under en lång rad år.
NYHET Publicerad:

Lågt betyg på företagsklimatet fick Svedala att agera

FÖRETAGSKLIMAT På sju år har Svedala sjunkit från plats 63 till 189 på Svenskt Näringslivs ranking av det lokala företagsklimatet. De negativa mätningarna har fått kommunen att reagera, bland annat genom att starta upp ett näringslivsråd och utbilda kommunrepresentanter i bättre bemötande. ”Vi har alla ett gemensamt ansvar för att se till så företagsklimatet förbättras”, säger Thomas Carlsson, näringslivs- och turismutvecklare i Svedala kommun.
NYHET Publicerad:

Låt inte ePrivacy dränka digitala möjligheter

KOMMENTAR Om ePrivacyförordningen får fel utformning, så beskär det möjligheterna till elektronisk överföring och lagring av data. Det är negativt för alla som kommunicerar digitalt. Kasta förslaget i soptunnan och börja om, skriver Carolina Brånby, jurist digital policy.
NYHET Publicerad:

Förenklingar och dialog ska lyfta Dalarnas näringsliv

UPPHANDLING Genom att arbeta strategiskt med upphandlingsfrågor kan kommuner både förbättra det lokala företagsklimatet och få större nytta för skattemedlen. Det har man insett i Dalarna och nu börjar Upphandlingscenters arbete märkas hos företagen.
NYHET Publicerad:

Företagsamheten växer snabbast i Jokkmokk

FÖRETAGSKLIMAT Jokkmokk kan stoltsera med Sveriges snabbast växande företagsamhet. Dessutom har kommunen landets sjunde högsta nyföretagsamhet och den tolfte högsta överlevandegraden. "Kommunens uppgift är att möjliggöra, inte att vara ett hinder", säger Stefan Andersson, tillväxtchef i Jokkmokks kommun.
NYHET Publicerad:

Nyföretagsamheten på rekordlåg nivå

FÖRETAGSKLIMAT Samtidigt som Sverige behöver fler och växande företag för att säkra tillväxt och välstånd sjunker andelen personer som väljer att starta företag. "Det är anmärkningsvärt och oroväckande. Nyföretagsamheten för kvinnor är särskilt bekymmersam eftersom den fortsätter att sjunka från en redan låg nivå", säger projektledare Jakob Steinstö.
NYHET Publicerad:

Akut att stoppa cyberbrottsligheten – så ska det gå till

IT-SÄKERHET I ljuset av den stora säkerhetsläckan från 1177 Vårdguiden är frågan hur Sverige ska stärka sin IT-säkerhet viktigare än någonsin. På Näringslivets Säkerhetsdelegations årsmöte diskuterades hur svenska företag och myndigheter kan arbeta för att stå emot den växande cyberbrottsligheten.