Hög tid att förbereda för dataskyddsförordningen

NYHET Publicerad

DIGITALISERING Den nya dataskyddsförordningen stod i fokus för företag i Örnsköldsvik som på onsdagen fick möjlighet att ställa frågor till Svenskt Näringslivs Carolina Brånby. Det är hög tid att börja arbetet, var hennes budskap.

Carolina Brånby

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen i kraft. Den ställer stora krav på företag och därför åker Svenskt Näringslivs expert i frågan Carolina Brånby just nu runt i landet och informerar. På onsdagen samlades företag i Örnsköldsvik för att få veta mer.

– Maj nästa år kan verka avlägset, men kraven på företag är stora. Det kan krävas ombyggnad av IT-system och som vi vet kan det vara en omfattande process, sa Brånby.

Dataskyddsförordningen kommer att ersätta personuppgiftslagen, men är mer omfattande och har större konsekvenser om den inte följs. En av de stora förändringarna är att sanktionsavgifterna kan bli enorma. Datainspektionen kan påföra sanktioner på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av ett företags globala årsomsättning på koncernnivå. 

Kundregister stor fråga

En personuppgift är, enkelt uttryckt, allt som kan identifiera en enskild person. Det är allt från namn och adress till fingeravtryck och IP-adress. Företag har stora behov att lagra olika typer av information både om kunder och medarbetare. Det finns självklart möjligheter till det, även med den nya förordningen. Exempelvis får företag behandla personuppgifter nödvändiga för att följa lagar eller fullfölja avtal. Det går också att lagra uppgifter efter en så kallad intresseavvägning där företaget menar att man har ett berättigat intresse av att lagra en uppgift som väger tyngre än den enskildes behov av integritet.

– Intresseavvägningen kan ibland tolkas som en slasktratt, men man kan inte göra det generellt och säga ”allt vi lagrar är av intresse för oss”. Man måste konkret ta ställning till varje typ av personuppgiftsbehandling, sa Brånby.

Många frågor under seminariet rörde just hur man får hantera lönesystem, kundregister och listor med potentiella kunder. Carolina gav ett övergripande råd.

– Det är viktigt att dokumentera hur man har resonerat inför beslut om behandling. Ibland är förordningen svårtolkad eller svårtillämpad på en specifik situation. Kontakta Datainspektionen eller ta juridisk experthjälp, sa hon.

Carolina Brånby hade många tips att komma med. Ett är att alltid tänka över varför man sparar uppgifter. Allt som inte är nödvändigt ska man göra sig av med direkt. 

Att skaffa utgivningsbevis för företagets hemsida var ett annat praktiskt tips.

– Då kliver man ur dataskyddsförordningens regler, så det kan vara en bra investering, sa Brånby.

Högre krav på att informera om att och hur man behandlar personuppgifter, högre krav på att uppgifter ska raderas och krav på att rapportera om dataincidenter är tre andra nyheter som många berörs av. Carolina Brånbys uppmaning till företagarna i Örnsköldsvik var tydlig.

– Se över era system, utbilda personalen och skapa rutiner, sa hon.

Mycket att göra

Deltagarna lämnade seminariet med mycket att processa. Denna fråga berör både stora och små bolag, på olika sätt.

Lennart Nordin från Domsjö Fabriker såg behov av att fördjupa arbetet.

Christine Persson, Norrflärke Allservice

– Jag tror vi ska tillsätta en arbetsgrupp. För oss som ägs av ett indiskt bolag och har gemensamma system finns det mycket att tänka på, sa han.

För Christine Persson från Norrflärke Allservice var det skönt att få mer information.

Sven Olsson, SEKAB

– För oss är det mest aktuellt med kundregister och hemsidan. Jag hade ett hum innan, men det var bra att få veta mer.

Sven Olsson från SEKAB hade kommit för att få mer kött på benen.

–  All information är bra, men det är mycket som fortfarande är oklart. Vi måste sätta igång med detta arbete snart. Vi ska ha en plan klar i april.

Att mycket är oklart stämmer. I maj kommer den svenska dataskyddsutredningen med sitt betänkande och förslag till ett nytt svenskt regelverk. Svenskt Näringsliv fortsätter att följa frågan, men för företagarna i Örnsköldsvik är nu ett första steg taget mot att vara redo när förordningen träder i kraft.

Mer information om hur företag påverkas av dataskyddsförordningen finns här

Eva-Marie Byberg

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Öka AI användningen

KOMMENTAR Sveriges har en tätposition i byggandet av framtidens digitala samhälle. AI-användning är centralt. För att lyckas krävs hög kunskapsnivå, en anpassad infrastruktur och ett fungerande regelverk, säger Carolina Brånby, jurist med fokus på digital policy.
NYHET Publicerad:

Livsmedelskontroll debiteras i efterhand

FÖRETAGSKLIMAT Företag som berörs av kommunal livsmedelskontroll kan glädjas. Regeringen vill införa obligatorisk efterhandsdebitering, framgår av en lagrådsremiss.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

GDPR: Mer stöd till företagen men inga lagändringar

KOMMENTAR Var fjärde år ska EU-kommissionen utvärdera dataskyddsförordningen (GDPR) och nu har den första rapporten presenterats. Kommissionen fastslår att Europa behöver enhetlig tillämpning av regelverket, hjälpa de mindre företagen och underlätta internationella dataöverföringar. "Det är glädjande att åtgärder kommer som speglar vad näringslivet efterfrågat och föreslagit", säger Carolina Brånby, policyansvarig, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Europas digitala omvandling får arbetsgivarnas stöd

DIGITALISERINGEN Svenskt Näringsliv är positiv till EU:s plan att skapa en gemensam digital inre marknad. Färre tekniska och rättsliga hinder och kompetenssatsningar är viktiga inslag i strategin.
NYHET Publicerad:

Kommuner som satsar på hyresrabatter

CORONAKRISEN Många företag har svårt att betala hyran. Utsatta branscher kan ta del av ett särskilt hyresstöd. Kiruna och Örnsköldsvik hjälper kämpande företag genom att vara generösa med hyran i de kommunala bostadsbolagen.
NYHET Publicerad:

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Det digitala Europa ska byggas med människan i centrum

KOMMENTAR EU-kommissionen har presenterat en strategi för hur man både ska kunna vara världsledande på artificiell intelligens, AI, samtidigt som medborgarnas rättigheter inte kränks av teknologin. "Tekniken är ett viktigt verktyg som politiken kan använda för att lösa existerande utmaningar och skapa ett modernt samhälle", skriver juristen Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Vill bredda ungas syn på arbetslivet

SYV I mitten av februari öppnar storsatsningen Jobblabb – Arbetets museums nya utställning, som ska nå alla elever i årskurs 5 i Östergötland. Då möter experimentverkstad studie- och yrkesvägledning.
NYHET Publicerad:

Resurssvag tillsynsmyndighet och villrådiga företagare – GDPR efter 18 månader

DATASKYDD Dataskyddsförordningen har varit i bruk i ett och ett halvt år. De värsta farhågorna har kommit på skam, men det finns ett stort behov av hjälp och förbättringar. ”Regeringen bör snarast möjligt tillsätta en ny utredning för att skapa regelförenkling”, säger Carolina Brånby, policyansvarig för dataskyddsfrågor.
NYHET Publicerad:

Företagarenkäten uppdateras

FÖRETAGSKLIMAT Årets företagarenkät innehåller nya frågor och sakområden. Björn Lindgren, ansvarig för lokalt företagsklimat, hoppas att uppdateringarna bättre ska spegla vad företagarna tycker om företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Det här är felet med GDPR

KOMMENTAR GDPR-förordningen kräver att företag skyddar personuppgifter. Det är bra, men mycket kan bli bättre. Det är hög tid att analysera hur reglerna påverkar innovation och internationell konkurrenskraft, skriver jurist Carolina Brånby.
NYHET Publicerad:

Här är landets första krångelombudsman

FÖRETAGSKLIMATET Malin Johnsson är landets första krångelombudsman. Kommunalrådet Peter Danielsson (M) jobbar hårt för att minska regelkrånglet men anser att kommunen har hamnat i en återvändsgränd och vill därför testa något nytt.
NYHET Publicerad:

Så blev kommunen kvitt förlorarstämpeln

FÖRETAGSKLIMATET 195 platser uppåt i kommunrankingen på tre år. Det är effekten av att Kungsör lägger sig nära företagarnas hållning. ”Vi satte oss ner och började prata med varandra, inte om varandra. Det hade ingen gjort tidigare, säger kommundirektören Claes-Urban Boström.
NYHET Publicerad:

Snabbfotade politiker lyfter Falkenberg i näringslivsranking

RANKING 2019 Det är enkelt att driva företag i Falkenberg, anser Lotta Peltoarvo, en av kommunens entreprenörer. ”Mycket handlar om närheten mellan kommun och företag. Vi känner oss lyssnade på”, säger hon.
NYHET Publicerad:

Sjudande näringsliv hos årets klättrare

RANKING 2019 Dalakommunen klättrar 158 placeringar, från plats 256 till 98 i årets undersökning. ”Det har aldrig varit roligare att vara företagare i Malung-Sälen”, säger Leif Nilsson.
NYHET Publicerad:

Här trivs företagen bäst – och sämst

RANKING 2019 Tydlig, tillgänglig och professionell. Så vill många företag att deras hemkommun ska vara. Och alla dessa egenskaper hittar vi hos – just det – Solna. Kommunen är bäst på företagande för tolfte gången i rad, enligt en färsk näringslivsranking.
NYHET Publicerad:

Prao omtyckt återvändare till skolan

PRAO Under tre veckor i oktober är det återigen dags för elever från Vara kommuns två högstadieskolor att prova på arbetslivet. Kommunen anses som ett gott exempel på en lyckosam process för att återinföra den lagstadgade praktiska arbetslivsorienteringen för elever.
NYHET Publicerad:

GDPR- expert: ”Samtycke har ingen rättslig grund i en beroendeställning”

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN Gymnasieskolan som använde kameraövervakning bröt mot dataskyddsförordningen. När det finns en beroendeställning gäller inte samtycke som rättslig grund, menar jurist Carolina Brånby.