Ingen ljusning att vänta i konjunkturen

NYHET Publicerad

KONJUNKTUR "Världsekonomin mattas av och läget för svensk ekonomi är oroande. Ett problem är den snabba befolkningsökningen och ett alldeles för svagt bostadsbyggande". Det sa nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv när han besökte Sundsvall för ett lunchmöte med tema konjunktur.

Maria Wessén och Göran Grahn
Foto: Anders Lövgren
Maria Wessén från Företagsekonomiska klubben med föreläsaren och nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv.
Göran Grahn
Foto: Anders Lövgren
Göra Grahn ser behovet och möjligheterna till ett nytt miljonprogram, men är tveksam till att det kommer att ske.
Lars Sörling, Nyföretagarcentrum
Foto: Anders Lövgren
Lars Sörling, styrelseordförande Nyföretagarcentrum – Sundsvall, Timrå, Härnösand: "Jag reflekterar över den internationella konjunkturavmattningen och osäkerhet om hur stor den blir, men fick ändå uppfattningen om att Sverige är bättre rustade för en lågkonjunktur än många länder i vårt närområde. Regionalt i Västernorrland så ser vi att offentlig sektor, utbildning och vård, som har högst sysselsättningsandel med 42,3 procent, ligger över snittet i riket och ger den lägsta ekonomiska tillväxten, BNP 0,3 procent. Den sektor som ger högst ekonomisk tillväxt, informations-, finans och företagstjänster ligger betydligt sämre till med 17,3 procent mot rikets 21,9. För bättre tillväxt behöver vi fler små- och medelstora företag i länet, ja i hela Sverige".
Therése Brink, Svensk Handel
Foto: Anders Lövgren
Therése Brink, arbetsrättsjurist, Svensk Handel: "Det står helt klart att ytterligare avmattning i konjunkturen är att vänta och att tillväxttakten i Sverige saktat in och förväntas vara låg under de närmsta åren. Så också i vårt län Västernorrland. Det som känns särskilt oroväckande efter Görans dragning är att de styrmedel som vanligtvis tas till vid lågkonjunktur i form av penningpolitik (sänkt styrränta) och finanspolitik (ökad statsskuld) i många länder redan är fullt utnyttjade och att det därför kan bli mycket svårt att sätta in traditionella verktyg som exempelvis sänkt ränta när konjunkturen viker alltmer och lågkonjunkturen slår till. Jag som arbetar med branschfrågor inom handeln, vilken är en mycket internationellt konkurrensutsatt bransch, oroas i tider med vikande konjunktur över hur svensk handel ska kunna behålla sin konkurrenskraft då vi har höga ingångslöner jämfört med andra länders minimilöner. Oroväckande ur ett konkurrensperspektiv men också oroande utifrån att det försvårar för människor att komma in på arbetsmarknaden i en tid då arbetslösheten stiger".
Per-Erik Persson, Norrlandsfonden
Foto: Anders Lövgren
Per-Erik Persson, företagsanalytiker, Norrlandsfonden: "Överlag kan jag konstatera att Svenskt Näringslivs konjunkturrapport överensstämmer på regional basis till stor del med utfallet i Norrlandsfondens konjunkturbarometer som presenterades för ett par veckor sedan. Västernorrland är starkt exportberoende och utvecklingen för delar av industrin, exempelvis sågverk, är väldigt starka indikatorer för en kommande avmattning. Överlag ser vi en vikande efterfrågan på krediter till investeringar men Norrlandsfonden står ekonomiskt stark för att kunna möta våra kundföretags behov av finansiering även i lite mer inbromsat läge".

I Sundsvall har invånarna de senaste åren vant sig vid byggkranar runt om i staden, och bostadsbyggandet har tagit fart efter lång stiltje. Men den bilden är inte representativ för landet i stort. Att det byggs under 50 000 bostäder om året räcker inte på långa vägar.

– Vi skulle behöva ett nytt miljonprogram för att komma i balans, säger Göran Grahn.

Bristen på bostäder har skapat hög efterfrågan, vilket drivit upp priserna på bostadsrätter och gjort att hushållens skulder rusat i höjden och är dubbelt så höga som 1995.

– Under lång tid har historiskt låg ränta hjälpt till att skapa den här obalansen. Det som oroar är givetvis vad som skulle hända om vi får en ränteökning. Låt säga att räntan hamnar på fem till sex procent som är en normal nivå, då är många hushåll illa ute, säger Göran Grahn.

Han konstaterar liksom många andra bedömare att faktorer som Brexit, handelstullar, Trump-effekter och stor oro och konflikthärdar i till exempel Chile, Bolivia, Irak och Hong Kong kan komma att påverka tillväxten globalt. Frågan är bara hur mycket.

– I skenet av detta måste vi påminna oss om att Sverige har ett relativt gynnsamt läge med en låg statsskuld, bara 30 procent av vår BNP. I många länder har man redan utnyttjat de verktyg som finns, sänkt styrränta och stora satsningar från staten i samhällsbyggande för att ge en injektion, och där är man nu illa ute. Vi har fortfarande möjligheter att ta till dessa grepp. Inte minst genom att stimulera bostadsbyggandet, säger Göran Grahn.

Han oroar sig över att Sverige blir fast i ett läge där många nyanlända trängs i små lägenheter för att det inte byggs bostäder, vilket bidrar till både en osund bostadsmarknad och till social misär.

– Ett nytt miljonprogram skulle kunna lösa flera bekymmer. För som jag ser det nu är det ingen som kliver fram och bygger för denna grupp, säger Göran Grahn.

– Samtidigt så är det ett politiskt dilemma. För om vi verkligen startar ett miljonprogram skickar det signaler som våra partier ogärna vill sända, att det blir lätt att få bostad i Sverige, säger Göran Grahn för att problematisera läget.

Andra satsningar som skulle kunna göra en liknande nytta är utbyggnad av 5G, nätutbyggnad för att klara omställningen till ökad eldrift och omfattande investeringar för den kommande klimatomställningen.

Lunchträffen avslutades med en analys av konjunkturläget för Västernorrland. En jämförelsevis stor offentlig sektor och en mindre privat och sjunkande sysselsättning har bidragit till att trycka ner tillväxten i länet och framtidsutsikterna sammanfattas som något dystra.

 

Läs hela rapporten

Det ekonomiska läget »

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

En julidag från hemmakontoret 

KRÖNIKA Börjar dagen med att läsa av hur coronapandemin påverkar jobben och företagen. Ser att siffran för antal korttidspermitterade i Västernorrlands län ökat och berör 8 228 människor. Antal inskrivna arbetslösa ligger på 21 procent över fjolårets siffra vid samma tid och uppgår till 11 100 personer samtidigt som 425 personer är varslade. Det råder ingen tvekan om att coronapandemin fått märkbara effekter för företagen. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns mer att göra ...

CORONAKRISEN Mycket bra har gjorts i krisen, men det finns fortfarande mycket att göra om vi ska kunna återstarta Västernorrlands län. Det skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

"Att driva företag är ingen lek …"

UNG FÖRETAGSAMHET Sara Wexén från Hedbergska gymnasiet i Sundsvall har tilldelats SM-guld i “Årets säljare” som utses av Ung Företagsamhet. Sara har precis tagit studenten och blivit erbjuden jobb som säljare när vi talar med henne.  
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Högt tryck på omställning hos TRR

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Charlotta Öberg, regionchef för omställningsorganisationen TRR i Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbottens län berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning. 
NYHET Publicerad:

Permittering men ändå utveckling på Knaust

KOMPETENSSÄKRING Det har under coronakrisen öppnats möjligheter för företag att kompetensutveckla permitterad personal. På Elite Hotel Knaust i Sundsvall använder man detta för att i större utsträckning kunna jobba över avdelningsgränserna. 
NYHET Publicerad:

Företagsklimatet 2020 med coronafilter 

FÖRETAGSKLIMAT "Detta är en svår tid för såväl företag som kommuner där både liv och livsverk står på spel. Det är en tid när kommunernas inställning och välvilja att hjälpa och underlätta för företag har fått prövas på ett helt unikt sätt. Aldrig tidigare har kommunernas vilja och förmåga att göra vad de kan för att rädda sitt lokala näringsliv visat sig så tydligt i praktiken", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Dom till äganderättens favör

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt. "Vi får hoppas nu att efter många år och många långa påfrestande juridiska processer, så ges den grundlagsskyddade äganderätten den respekt den förtjänar och blir det självklara skydd som den syftar till att vara", säger skogsägaren Arvid Callans.
NYHET Publicerad:

Orosmoln för svensk bärnäring 

ÖVERLEVNAD Den svenska bärnäringens framtid ser mörk ut. Nu är det inte bara hot om nya skatteregler som riskerar att resultera i att bären blir kvar i skogen, utan också coronakrisen.
NYHET Publicerad:

Allvarlig situation för företag i Västernorrland

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 28 procent av företagen har lägre antal anställda än för sex månader sedan. Hela 39 procent tror att antalet kommer att vara ännu färre om ytterligare sex månader. "Siffrorna för Västernorrlands län är dramatiska. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv Västernorrland.
NYHET Publicerad:

Svar från länets riksdagspolitiker (S): Om stödpaketet

REPLIK "Hej Pär Melin och tack för ditt inlägg och din uppmaning till oss som riksdagsledamöter. Det är bra och vi välkomnar alltid en levande dialog mellan näringslivet och politiken. Vi hoppas att den ska finnas och fungera även i mer normala tider också." Så inleder länets socialdemokratiska riksdagsledamöter sitt svar på det öppna brevet från Pär Melin.
NYHET Publicerad:

”Stor vilja hos alla att komma tillbaka till normalläge”

FRIHANDEL Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen.
NYHET Publicerad:

Företagsakut snabbt på plats för att hjälpa företagen

KRISSTÖD Näringslivsenheten i Härnösand får denna vår många kontakter med företagare som mår psykiskt dåligt eller är förtvivlade över sin situation. Lösningen är två nya tjänster där upphandlade konsulter ger stöd till företagarna.
NYHET Publicerad:

Till våra riksdagspolitiker: Glöm inte bort industrin

ÖPPET BREV Pär Melin, vd Pichano Holding AB, skriver i ett öppet brev till riksdagspolitikerna och efterlyser mer konkret stöd för att rädda företagen i den pågående krisen.
NYHET Publicerad:

Omsättningsstöd ger hotellägare nytt hopp

CORONAKRISEN Hotellgruppen Sleepingfox har tappat 90 procent i omsättning under coronakrisen. Huvudägaren Lars-Jerker Molin pustar ut efter regeringens beslut om omställningsstöd. "Mycket bra, men jag räknar kallt med att det förlängs annars är vi snart lika illa ute igen", säger han.
NYHET Publicerad:

”Det är total tvärnit”

CORONAKRISEN ”Man tror man är med i någon film, det går inte att föreställa sig.” Så beskriver bussföraren och företagaren Micke Östberg den situation som han och hans företag har hamnat i.
NYHET Publicerad:

Kommunikation räddar bokhandlaren i kristid

CORONAKRISEN De fysiska bokhandlarna är en utsatt kategori företag under coronakrisen. Lennart Bergström som äger Vängåvans bokhandel i Sundsvall kan hittills stå emot nedgången och har recept på hur den kan pareras.
NYHET Publicerad:

Att överleva nu med hopp om framtiden

CORONAKRISEN Mats Löfroth, som är ägare och vd för Hotell Höga Kusten och Björkuddens Hotell & Restaurang i Kramfors, berättar att coronakrisen har slagit skoningslöst mot hans verksamheter.
NYHET Publicerad:

Regional omställningsakut ska rädda företag i kris

CORONAKRISEN Satsningen på Omställningsakuten har fått klartecken av Tillväxtverket och görs tillsammans med Region Västernorrland och länets kommuners näringslivskontor. Regina Duymaz och Matts Nyman från BizMaker står redo att tillsammans med sina affärscoacher stötta företag som går in i en omställningsfas.
NYHET Publicerad:

Hur resonerar länets kommunalråd i coronakrisen?

CORONAKRISEN Staten meddelade i början av april att 15 miljarder ytterligare öronmärks till kommunerna runt om i landet varav 245 miljoner fördelas i Västernorrlands kommuner. Vad kommer miljonerna att användas till? Hur ser kommunalråden på de åtgärder som är genomförda på kommunal nivå för företagen?