Ingen ljusning att vänta i konjunkturen

NYHET Publicerad

KONJUNKTUR "Världsekonomin mattas av och läget för svensk ekonomi är oroande. Ett problem är den snabba befolkningsökningen och ett alldeles för svagt bostadsbyggande". Det sa nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv när han besökte Sundsvall för ett lunchmöte med tema konjunktur.

Maria Wessén och Göran Grahn
Foto: Anders Lövgren
Maria Wessén från Företagsekonomiska klubben med föreläsaren och nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv.
Göran Grahn
Foto: Anders Lövgren
Göra Grahn ser behovet och möjligheterna till ett nytt miljonprogram, men är tveksam till att det kommer att ske.
Lars Sörling, Nyföretagarcentrum
Foto: Anders Lövgren
Lars Sörling, styrelseordförande Nyföretagarcentrum – Sundsvall, Timrå, Härnösand: "Jag reflekterar över den internationella konjunkturavmattningen och osäkerhet om hur stor den blir, men fick ändå uppfattningen om att Sverige är bättre rustade för en lågkonjunktur än många länder i vårt närområde. Regionalt i Västernorrland så ser vi att offentlig sektor, utbildning och vård, som har högst sysselsättningsandel med 42,3 procent, ligger över snittet i riket och ger den lägsta ekonomiska tillväxten, BNP 0,3 procent. Den sektor som ger högst ekonomisk tillväxt, informations-, finans och företagstjänster ligger betydligt sämre till med 17,3 procent mot rikets 21,9. För bättre tillväxt behöver vi fler små- och medelstora företag i länet, ja i hela Sverige".
Therése Brink, Svensk Handel
Foto: Anders Lövgren
Therése Brink, arbetsrättsjurist, Svensk Handel: "Det står helt klart att ytterligare avmattning i konjunkturen är att vänta och att tillväxttakten i Sverige saktat in och förväntas vara låg under de närmsta åren. Så också i vårt län Västernorrland. Det som känns särskilt oroväckande efter Görans dragning är att de styrmedel som vanligtvis tas till vid lågkonjunktur i form av penningpolitik (sänkt styrränta) och finanspolitik (ökad statsskuld) i många länder redan är fullt utnyttjade och att det därför kan bli mycket svårt att sätta in traditionella verktyg som exempelvis sänkt ränta när konjunkturen viker alltmer och lågkonjunkturen slår till. Jag som arbetar med branschfrågor inom handeln, vilken är en mycket internationellt konkurrensutsatt bransch, oroas i tider med vikande konjunktur över hur svensk handel ska kunna behålla sin konkurrenskraft då vi har höga ingångslöner jämfört med andra länders minimilöner. Oroväckande ur ett konkurrensperspektiv men också oroande utifrån att det försvårar för människor att komma in på arbetsmarknaden i en tid då arbetslösheten stiger".
Per-Erik Persson, Norrlandsfonden
Foto: Anders Lövgren
Per-Erik Persson, företagsanalytiker, Norrlandsfonden: "Överlag kan jag konstatera att Svenskt Näringslivs konjunkturrapport överensstämmer på regional basis till stor del med utfallet i Norrlandsfondens konjunkturbarometer som presenterades för ett par veckor sedan. Västernorrland är starkt exportberoende och utvecklingen för delar av industrin, exempelvis sågverk, är väldigt starka indikatorer för en kommande avmattning. Överlag ser vi en vikande efterfrågan på krediter till investeringar men Norrlandsfonden står ekonomiskt stark för att kunna möta våra kundföretags behov av finansiering även i lite mer inbromsat läge".

I Sundsvall har invånarna de senaste åren vant sig vid byggkranar runt om i staden, och bostadsbyggandet har tagit fart efter lång stiltje. Men den bilden är inte representativ för landet i stort. Att det byggs under 50 000 bostäder om året räcker inte på långa vägar.

– Vi skulle behöva ett nytt miljonprogram för att komma i balans, säger Göran Grahn.

Bristen på bostäder har skapat hög efterfrågan, vilket drivit upp priserna på bostadsrätter och gjort att hushållens skulder rusat i höjden och är dubbelt så höga som 1995.

– Under lång tid har historiskt låg ränta hjälpt till att skapa den här obalansen. Det som oroar är givetvis vad som skulle hända om vi får en ränteökning. Låt säga att räntan hamnar på fem till sex procent som är en normal nivå, då är många hushåll illa ute, säger Göran Grahn.

Han konstaterar liksom många andra bedömare att faktorer som Brexit, handelstullar, Trump-effekter och stor oro och konflikthärdar i till exempel Chile, Bolivia, Irak och Hong Kong kan komma att påverka tillväxten globalt. Frågan är bara hur mycket.

– I skenet av detta måste vi påminna oss om att Sverige har ett relativt gynnsamt läge med en låg statsskuld, bara 30 procent av vår BNP. I många länder har man redan utnyttjat de verktyg som finns, sänkt styrränta och stora satsningar från staten i samhällsbyggande för att ge en injektion, och där är man nu illa ute. Vi har fortfarande möjligheter att ta till dessa grepp. Inte minst genom att stimulera bostadsbyggandet, säger Göran Grahn.

Han oroar sig över att Sverige blir fast i ett läge där många nyanlända trängs i små lägenheter för att det inte byggs bostäder, vilket bidrar till både en osund bostadsmarknad och till social misär.

– Ett nytt miljonprogram skulle kunna lösa flera bekymmer. För som jag ser det nu är det ingen som kliver fram och bygger för denna grupp, säger Göran Grahn.

– Samtidigt så är det ett politiskt dilemma. För om vi verkligen startar ett miljonprogram skickar det signaler som våra partier ogärna vill sända, att det blir lätt att få bostad i Sverige, säger Göran Grahn för att problematisera läget.

Andra satsningar som skulle kunna göra en liknande nytta är utbyggnad av 5G, nätutbyggnad för att klara omställningen till ökad eldrift och omfattande investeringar för den kommande klimatomställningen.

Lunchträffen avslutades med en analys av konjunkturläget för Västernorrland. En jämförelsevis stor offentlig sektor och en mindre privat och sjunkande sysselsättning har bidragit till att trycka ner tillväxten i länet och framtidsutsikterna sammanfattas som något dystra.

 

Läs hela rapporten

Det ekonomiska läget »

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Hur resonerar länets kommunalråd i coronakrisen?

CORONAKRISEN Staten meddelade i början av april att 15 miljarder ytterligare öronmärks till kommunerna runt om i landet varav 245 miljoner fördelas i Västernorrlands kommuner. Vad kommer miljonerna att användas till? Hur ser kommunalråden på de åtgärder som är genomförda på kommunal nivå för företagen?
NYHET Publicerad:

Företagsledarens bästa tips i kristid

LEDARSKAP I KRIS I kristider ställs företagsledaren på utmaningar utöver det vanliga. Ann-Christine Lundqvist, ägare och vd för Nylands Städ med 20 anställda ger här sina bästa tips på hur oro inom företaget kan hanteras.
NYHET Publicerad:

Så kan fler kommunala åtgärder rädda företagen

CORONAKRISEN Idag har nio av tio kommuner vidtagit någon form av åtgärd för att stödja det lokala näringslivet. I ett andra stödpaket från Svenskt Näringsliv ligger fokus på företagens kostnader och den kommunala ekonomin.
NYHET Publicerad:

Alla drar sitt strå till stacken 

CORONAKRISEN Många företag riskerar en snar konkurs och varslen om uppsägning har den senaste veckan skenat i höjden. På många håll i Västernorrland fattas därför beslut om åtgärder som kan underlätta för företagen i den svåra kris de befinner sig i.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Företagen parerar krisen med nya metoder

CORONAKRISEN Hotet om coronasmitta har försatt näringslivet i akut kris och strategierna för att stå emot de nya utmaningarna är många. Svenskt Näringsliv Västernorrland har pratat med företagen som med kreativitet och nytänkande håller sig kvar ovanför vattenytan och försöker rädda arbetstillfällen.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Så kan kommunerna hjälpa företagen

CORONAKRISEN Myndigheter, kommuner och regioner kan hjälpa till att mildra effekterna av coronaviruset. Regionverksamheten har tagit fram ett åtgärdspaket för att öka förståelsen för företagens utsatta läge och föreslår bland annat förlängda betalningstider och mer tid till krishantering.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Flickor i Teknik bryter stereotyper

TEKNIK Gymnasiearbetet Flickor i Teknik (FLIT) vill få fler tjejer att intressera sig för en teknikutbildning. Projektet har funnits i många år på Sundsvalls Gymnasium och drivs just nu av 8 tjejer som går sitt sista år på Teknikprogrammet.
NYHET Publicerad:

Olika förutsättningar för offentlig och privat hemtjänst

VALFRIHET Lagen om valfrihet (LOV) ger den enskilde individen möjlighet att själv bestämma vem som ska utföra exempelvis hemtjänstinsatser. Men om systemet ska fungera är det avgörande att privata och offentliga aktörer ges samma förutsättningar. "Vi kan inte gå med underskott under någon längre period utan att riskera att hela verksamheten går i konkurs, medan den kommunala verksamheten inte behöver oroa sig", säger Emelie Söderström, vd på Hemtjänst Ditt Liv AB.
NYHET Publicerad:

Att anstränga sig gör skillnad …

KRÖNIKA "Tar i skrivande stund del av vår senaste rapport om ”Företagsamheten”. I rapporten ser vi en fortsatt positiv ökning i länet av företagsamheten men jämfört med riket ligger den fortfarande under genomsnittet", skriver Anna Hedensjö Johansson i en krönika.
NYHET Publicerad:

Samverkan mellan offentligt och privat - Fem tips på hur ni tar steg i rätt riktning

GÄSTKRÖNIKA "Det är med en nyfunnen energi jag lämnar det bästa mötet jag än så länge haft med Länsstyrelsen Västernorrland. Känslan bekräftas av övriga företagare och byalagsrepresentanter när vi tar en gemensam lunch på Dockstabaren. Mötet har handlat om utveckling av Skuleskogens Nationalpark och Skuleberget och det här var riktigt bra". Så inleder Jerry Engström, Friluftsbyn, sin krönika.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga UF-företag på regionala mässan

UNG FÖRETAGSAMHET Årets höjdpunkt för alla elever i länet som driver UF-företag närmar sig. Torsdagen den 19 mars går Ung Företagsamhets årliga mässa ”Entreprenörskap på riktigt” av stapeln. Rekordmånga utställare kommer att finnas på plats på mässan, hela 560 elever fördelat på 180 UF-företag som erbjuder såväl varor som tjänster.
NYHET Publicerad:

”En död hand över vissa avverkningar”

SKOGSÄGARE Från årsskiftet krävs det en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg. "Denna avgift kan nog tyvärr lägga en död hand över vissa avverkningar, då de riskerar att bli olönsamma. Utöver kostnaden får dessutom skogsnäringen ytterligare administration att hantera", säger Eddie Edwinsson, som driver skogsföretaget Mekanav i Örnsköldsvik.
NYHET Publicerad:

Tidig dialog lyfter tillståndsprocesser i Västernorrland

MYNDIGHETSUTÖVNING I höstas tog Länsstyrelsen Västernorrland ett initiativ för en gemensam dag tillsammans med LRF och flera kommuner för att flytta fram positionen kring serviceinriktad myndighetsutövning.
NYHET Publicerad:

Bilhandlaren Molin vill ha regler som underlättar för elbilar

FÖRETAGSBESÖK Klimat, regelkrångel och kompetensförsörjning var några av samtalsämnena när Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson träffade företagare i Sundsvall.
NYHET Publicerad:

Ånge kommun satsar på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv har senaste åren erbjudit en handfull kommuner runt om i landet att delta i fördjupade processer för att vässa arbetet med företagsklimatfrågor lite extra. I år deltar Ånge kommun från Västernorrland som en av elva kommuner i landet. "Det känns helt rätt att växla upp arbetet i dessa frågor, vi måste på alla plan arbeta för fler arbetstillfällen i vår fina kommun", säger Erik Lövgren, kommunalråd.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.