Ingen ljusning att vänta i konjunkturen

NYHET Publicerad

KONJUNKTUR "Världsekonomin mattas av och läget för svensk ekonomi är oroande. Ett problem är den snabba befolkningsökningen och ett alldeles för svagt bostadsbyggande". Det sa nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv när han besökte Sundsvall för ett lunchmöte med tema konjunktur.

Maria Wessén och Göran Grahn
Foto: Anders Lövgren
Maria Wessén från Företagsekonomiska klubben med föreläsaren och nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv.
Göran Grahn
Foto: Anders Lövgren
Göra Grahn ser behovet och möjligheterna till ett nytt miljonprogram, men är tveksam till att det kommer att ske.
Lars Sörling, Nyföretagarcentrum
Foto: Anders Lövgren
Lars Sörling, styrelseordförande Nyföretagarcentrum – Sundsvall, Timrå, Härnösand: "Jag reflekterar över den internationella konjunkturavmattningen och osäkerhet om hur stor den blir, men fick ändå uppfattningen om att Sverige är bättre rustade för en lågkonjunktur än många länder i vårt närområde. Regionalt i Västernorrland så ser vi att offentlig sektor, utbildning och vård, som har högst sysselsättningsandel med 42,3 procent, ligger över snittet i riket och ger den lägsta ekonomiska tillväxten, BNP 0,3 procent. Den sektor som ger högst ekonomisk tillväxt, informations-, finans och företagstjänster ligger betydligt sämre till med 17,3 procent mot rikets 21,9. För bättre tillväxt behöver vi fler små- och medelstora företag i länet, ja i hela Sverige".
Therése Brink, Svensk Handel
Foto: Anders Lövgren
Therése Brink, arbetsrättsjurist, Svensk Handel: "Det står helt klart att ytterligare avmattning i konjunkturen är att vänta och att tillväxttakten i Sverige saktat in och förväntas vara låg under de närmsta åren. Så också i vårt län Västernorrland. Det som känns särskilt oroväckande efter Görans dragning är att de styrmedel som vanligtvis tas till vid lågkonjunktur i form av penningpolitik (sänkt styrränta) och finanspolitik (ökad statsskuld) i många länder redan är fullt utnyttjade och att det därför kan bli mycket svårt att sätta in traditionella verktyg som exempelvis sänkt ränta när konjunkturen viker alltmer och lågkonjunkturen slår till. Jag som arbetar med branschfrågor inom handeln, vilken är en mycket internationellt konkurrensutsatt bransch, oroas i tider med vikande konjunktur över hur svensk handel ska kunna behålla sin konkurrenskraft då vi har höga ingångslöner jämfört med andra länders minimilöner. Oroväckande ur ett konkurrensperspektiv men också oroande utifrån att det försvårar för människor att komma in på arbetsmarknaden i en tid då arbetslösheten stiger".
Per-Erik Persson, Norrlandsfonden
Foto: Anders Lövgren
Per-Erik Persson, företagsanalytiker, Norrlandsfonden: "Överlag kan jag konstatera att Svenskt Näringslivs konjunkturrapport överensstämmer på regional basis till stor del med utfallet i Norrlandsfondens konjunkturbarometer som presenterades för ett par veckor sedan. Västernorrland är starkt exportberoende och utvecklingen för delar av industrin, exempelvis sågverk, är väldigt starka indikatorer för en kommande avmattning. Överlag ser vi en vikande efterfrågan på krediter till investeringar men Norrlandsfonden står ekonomiskt stark för att kunna möta våra kundföretags behov av finansiering även i lite mer inbromsat läge".

I Sundsvall har invånarna de senaste åren vant sig vid byggkranar runt om i staden, och bostadsbyggandet har tagit fart efter lång stiltje. Men den bilden är inte representativ för landet i stort. Att det byggs under 50 000 bostäder om året räcker inte på långa vägar.

– Vi skulle behöva ett nytt miljonprogram för att komma i balans, säger Göran Grahn.

Bristen på bostäder har skapat hög efterfrågan, vilket drivit upp priserna på bostadsrätter och gjort att hushållens skulder rusat i höjden och är dubbelt så höga som 1995.

– Under lång tid har historiskt låg ränta hjälpt till att skapa den här obalansen. Det som oroar är givetvis vad som skulle hända om vi får en ränteökning. Låt säga att räntan hamnar på fem till sex procent som är en normal nivå, då är många hushåll illa ute, säger Göran Grahn.

Han konstaterar liksom många andra bedömare att faktorer som Brexit, handelstullar, Trump-effekter och stor oro och konflikthärdar i till exempel Chile, Bolivia, Irak och Hong Kong kan komma att påverka tillväxten globalt. Frågan är bara hur mycket.

– I skenet av detta måste vi påminna oss om att Sverige har ett relativt gynnsamt läge med en låg statsskuld, bara 30 procent av vår BNP. I många länder har man redan utnyttjat de verktyg som finns, sänkt styrränta och stora satsningar från staten i samhällsbyggande för att ge en injektion, och där är man nu illa ute. Vi har fortfarande möjligheter att ta till dessa grepp. Inte minst genom att stimulera bostadsbyggandet, säger Göran Grahn.

Han oroar sig över att Sverige blir fast i ett läge där många nyanlända trängs i små lägenheter för att det inte byggs bostäder, vilket bidrar till både en osund bostadsmarknad och till social misär.

– Ett nytt miljonprogram skulle kunna lösa flera bekymmer. För som jag ser det nu är det ingen som kliver fram och bygger för denna grupp, säger Göran Grahn.

– Samtidigt så är det ett politiskt dilemma. För om vi verkligen startar ett miljonprogram skickar det signaler som våra partier ogärna vill sända, att det blir lätt att få bostad i Sverige, säger Göran Grahn för att problematisera läget.

Andra satsningar som skulle kunna göra en liknande nytta är utbyggnad av 5G, nätutbyggnad för att klara omställningen till ökad eldrift och omfattande investeringar för den kommande klimatomställningen.

Lunchträffen avslutades med en analys av konjunkturläget för Västernorrland. En jämförelsevis stor offentlig sektor och en mindre privat och sjunkande sysselsättning har bidragit till att trycka ner tillväxten i länet och framtidsutsikterna sammanfattas som något dystra.

 

Läs hela rapporten

Det ekonomiska läget »

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”En död hand över vissa avverkningar”

SKOGSÄGARE Från årsskiftet krävs det en ansökan till Trafikverket och avgift om 2 900 kronor för att få göra ett virkesupplag vid väg. "Denna avgift kan nog tyvärr lägga en död hand över vissa avverkningar, då de riskerar att bli olönsamma. Utöver kostnaden får dessutom skogsnäringen ytterligare administration att hantera", säger Eddie Edwinsson, som driver skogsföretaget Mekanav i Örnsköldsvik.
NYHET Publicerad:

Tidig dialog lyfter tillståndsprocesser i Västernorrland

MYNDIGHETSUTÖVNING I höstas tog Länsstyrelsen Västernorrland ett initiativ för en gemensam dag tillsammans med LRF och flera kommuner för att flytta fram positionen kring serviceinriktad myndighetsutövning.
NYHET Publicerad:

Bilhandlaren Molin vill ha regler som underlättar för elbilar

FÖRETAGSBESÖK Klimat, regelkrångel och kompetensförsörjning var några av samtalsämnena när Svenskt Näringslivs ordförande Fredrik Persson träffade företagare i Sundsvall.
NYHET Publicerad:

Ånge kommun satsar på ett bättre företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv har senaste åren erbjudit en handfull kommuner runt om i landet att delta i fördjupade processer för att vässa arbetet med företagsklimatfrågor lite extra. I år deltar Ånge kommun från Västernorrland som en av elva kommuner i landet. "Det känns helt rätt att växla upp arbetet i dessa frågor, vi måste på alla plan arbeta för fler arbetstillfällen i vår fina kommun", säger Erik Lövgren, kommunalråd.
NYHET Publicerad:

Mattias Holmström ny näringspolitisk rådgivare 

NY PÅ JOBBET Den 1 februari börjar Mattias Holmström som näringspolitisk rådgivare på Svenskt Näringsliv med placering i Sundsvall. Mattias kommer att arbeta i de fem norra regionerna Västernorrland, Dalarna, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.
NYHET Publicerad:

Svenskt Näringsliv blir fabrik för nya reformer inför 2022

FÖRETAGSKLIMAT Svenskt Näringsliv startar nu projektet Reformagenda 2022. "Vi kommer tillsammans med företagen att ta fram en rad konkreta förslag till förbättringar och leverera till politikerna i god tid inför nästa val. Vi blir mer konstruktiva i stället för att gnälla på missförhållanden", säger Fredrik Persson, ordförande, Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

”Företagare ska uppleva att de får hjälp snarare än att bara bli kontrollerade”

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Det leder i sin tur till att flera företag väljer bort expansionsplaner för verksamheten.
NYHET Publicerad:

Omvårdnadsprogrammet i Örnsköldsvik har gett högst andel i jobb

UTBILDNING I Västernorrlands län ska cirka 2 800 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Klimatet för företagen under lupp

FÖRETAGSKLIMAT Nu är enkäten om det lokala företagsklimatet utskickad till drygt 30 000 företagare i Sverige varav 1800 i Västernorrland. Vad företagare svarar speglar deras uppfattning om möjligheten att driva och utveckla sina verksamheter utifrån attityder, bemötande och ärendehantering hos kommunerna.
NYHET Publicerad:

Att tänka tanken och våga göra skillnad

JULHÄLSNING "Det börjar närma sig tiden att lägga 2019 års arbete till handlingarna. Ett år som präglats av dialog och möten med företagare, politiker och tjänstemän med företagsklimatet i fokus. Möten som ger mig kraft och energi i mitt arbete", skriver Anna Hedensjö Johansson.
NYHET Publicerad:

Bättre inköpskontroll kan rädda kommunalt underskott

UPPHANDLING När Svenskt Näringsliv, Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen och Maskinentreprenörerna bjöd in till Samhällsbyggardagen med fokus på offentliga upphandlingar så var intresset stort och 75 personer från en mängd olika branscher och verksamheter deltog.
NYHET Publicerad:

Ingen ljusning att vänta i konjunkturen

KONJUNKTUR "Världsekonomin mattas av och läget för svensk ekonomi är oroande. Ett problem är den snabba befolkningsökningen och ett alldeles för svagt bostadsbyggande". Det sa nationalekonomen Göran Grahn från Svenskt Näringsliv när han besökte Sundsvall för ett lunchmöte med tema konjunktur.
NYHET Publicerad:

Framtidens yrkesmöjligheter under lupp

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Arbetsmarknaden är i ständig förändring och för studie- och yrkesvägledarna är det en utmaning att på bästa sätt guida skoleleverna i studie- och yrkesval. Som ett led i att minska glappet mellan utbildning och jobb bjöd Svenskt Näringsliv och medlemsorganisationer in till en SYV-dag där ett 50-tal SYV:are från hela länet deltog.
NYHET Publicerad:

Krav på heltid oroar omsorgsföretag

UPPHANDLING I handlingsplanen till Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi slås fast att företag inom vård och omsorg ska erbjuda sin personal heltidstjänster. "En ekonomisk katastrof för oss", säger Anne-Lie Ströberg, vd på ES Hemservice i Stöde.
NYHET Publicerad:

Höga Kusten Teknikresurs gasellvinnare 2019

ENTREPRENÖRSKAP Det snabbast växande företaget i Västernorrland är Höga Kusten Teknikresurs i Kramfors, nu utsett till länets gasellvinnare med en tillväxt på 311 procent 2015 - 2018. "Den stora skillnaden för oss kom när vi själva började tillverka maskiner i stället för att endast vara konsult", säger vd:n och ägaren Stefan Andersson.
NYHET Publicerad:

Spelar företagsklimatet någon roll?

FÖRETAGSKLIMAT Sedan vi på Svenskt Näringsliv presenterade årets ranking av företagsklimatet i länets alla kommuner har ledarskribenter och kommunpolitiker skickat med både ris och ros utifrån betydelsen av enkäten och rankingen.
NYHET Publicerad:

Tvärnit för industrin ger inget utrymme i avtalsrörelsen

KONKURRENSKRAFT Avtalsrörelsen 2020 närmar sig och kan bli en rysare för svensk industri. Per Hidesten, vd, Industriarbetsgivarna, Anna Hedensjö Johansson, Svenskt Näringslivs regionchef i Västernorrland och Per Braconier, projektledare, Svenskt Näringsliv, bjöd tillsammans in till ett lunchseminarium om avtalsrörelsen 2020.
NYHET Publicerad:

Spelet mellan politiker och företagare allt mer komplext och rörligt

ARBETSGIVARDAG Arbetsgivardagen i Sundsvall 2019 kryddades med en inspirerad föreläsning av Svenska Dagbladets politiska chefredaktör Tove Lifvendahl. Företagarna på plats fick höra hennes tankar om spelet mellan politiker, företagare och väljare. "Det är ett spel som blir allt mer komplext och rörligt. Var beredda på att många vill använda er för sina syften och se till att reflektera över er egen roll", var två av hennes råd.
NYHET Publicerad:

Kritiserat krav på heltid tonas ned

UPPHANDLING Sundsvalls kommuns kritiserade inköpsstrategi tonas ned betydligt. Enligt den tillhörande handlingsplanen är det bara företag inom vård och omsorg som måste erbjuda heltider – och endast vid större upphandlingar. "Kravet ska också bara användas då det är rimligt att en leverantör kan bemanna med heltidstjänster", säger kommunens nya inköpschef Nils-Göran Johansson.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på (o)lika villkor

FÖRETAGKLIMAT En osund konkurrens mellan näringsidkare och kommuner drabbar ofta små lokala företagare. "Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet", menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv.