NYHET11 november 2022

Lokförarutbildning går som tåget

När järnvägsbranschen avreglerades vid sekelskiftet och SJ:s utbildningsdel knoppades av såg företaget ProTrain möjlighet att börja utbilda lokförare. Under hösten öppnade bolaget en lokförarutbildning med säte i Sundsvall och intresset är stort.  

”Vi är igång med fullsatt kurs, där en kull nya förare tar examen hösten 2023, och då är planen att starta ytterligare en kurs”, säger Karl Johan Börjeson, vd för ProTrain. Foto: Anna Hedensjö Johansson

Rubriker om inställda tågresor på grund av lokförarbrist har blivit allt vanligare. Detta beror på att branschen lider av stor kompetensbrist. Det råder brist på tågtekniker och andra med kunnighet inom infrastruktur, men allra störst är bristen på just lokförare. Det syns dock inget bristande intresse när det kommer till att utbilda sig till lokförare – ProTrain har tio sökande per plats på sin ettåriga lokförarutbildning.

ProTrain är ett andra generationens familjeföretag som jobbar med järnvägsrelaterade affärer ovanpå spåren. Det innebär alltifrån utbildning av lokförare till att bedriva växlingsverksamhet i hamnarna i Göteborg och Gävle. Bolaget har vuxit snabbt och har i dagsläget cirka 150 medarbetare.

Utbildning i Sundsvall

ProTrain har sedan tidigare lokförarutbildning i Stockholm och Mjölby, men från och med hösten 2022 finns möjligheten också att utbilda sig på plats i centrala Sundsvall.

– Branschföretagen tillsammans med Tågföretagen/Almega utvärderar kontinuerligt lokförarbehovet, både i antal och geografiskt. I dialog med branschföretagen ansökte vi till MYH (Myndigheten för yrkeshögskolan) om utbildningsstarter i Sundsvall, där behovet av nya lokförare är stort. Nu är vi igång, med fullsatt kurs, där en kull nya förare tar examen hösten 2023, och då är planen att starta ytterligare en kurs, säger Karl Johan Börjeson, vd för ProTrain.

Trots att lokförarutbildningarna lockar till sig många sökanden menar Karl Johan Börjesson att det finns strukturella – och delvis självförvållade – problem som sätter käppar i hjulet för tågtrafikens kompetensförsörjning.

– Från Transportstyrelsens och EU:s håll har man låst fast sig vid att det ska krävas godkänt betyg från treårigt gymnasium för att få ett förarbevis och kunna jobba som bangårdsoperatör. Det gör att vi tappar många potentiella medarbetare som säkert skulle vara utmärkta för jobbet. Här finns det mycket att göra, avslutar han.

Kompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist