NYHET11 oktober 2023

Mondi visade vägen för lyckad rekrytering

När Mondi Dynäs behövde rekrytera 40 medarbetare insåg företaget att ett nytt grepp behövdes för att få fler kvinnliga sökande. Tricket som gav framgång var att använda nya budskap i rekryteringsannonserna, och nu följer fler företag i Höga Kusten efter.

Foto: Mondi Group
Erika Lundin
Foto: Mondi Group

2022 stod pappersbruket Mondi Dynäs i Kramfors inför en utökning av organisationen, vilken innebar rekrytering av drygt 40 personer till olika funktioner inom företaget.

– Tidigare hade vi anställt upp till fem medarbetare åt gången. Det här var ett nytt läge, och ett väldigt bra tillfälle att göra något åt den sneda könsfördelningen i vår organisation, säger HR-chefen Erika Lundin.

Med målet att åstadkomma jämnare könsfördelning startade bolaget ett rekryteringsprojekt med målet att öka andelen ansökningar från kvinnor. Hela Mondi Group-koncernen har ambitiösa mål inom mångfald och inkludering och kampanjen gick helt i linje med dessa.

– Utöver en stor rekryteringskampanj, översyn av kanalval och utbildning av chefer, så tittade vi noga på hur vi uttryckte oss i kravspecifikationer och i annonsering. För att nämna ett exempel så valde vi i våra texter fler ord som appellerar till kvinnor, ord som till exempel tillsammans, samarbete, gemensam och engagerad. I stället valde vi bort ord som självständig, oberoende och individuell som skickar ut manliga signaler. Budskapen förstärktes med fler kvinnor på bild, berättar Erika Lundin.

Foto: Talangattraktion Höga Kusten

Ett viktigt budskap i kampanjen formulerades som att det nu var möjligt att söka ett globalt jobb mitt i Höga kusten, en plats där goda livsvillkor väntar. Kampanjen rullade ut på bred front i sociala medier och på stora annonstavlor på välbesökta platser i Kramfors kommun, och var även kopplad till kommunens “flytta-hit-sida”.

Slutresultatet blev enligt Erika Lundin en fullträff. Männen sökte till företaget i minst samma utsträckning som tidigare, och antalet kvinnor ökade markant. 28 procent av de sökande var kvinnor, att jämföra med utgångsläget som var 10 procent. 85 procent av tjänsterna hade kvinnliga sökande. I 66 procent av tjänsterna fanns kvinnor med bland slutkandidaterna, och 36 procent av dem som till slut anställdes var kvinnor.

– Vår strategi fungerade och i hela organisationen har andelen kvinnor ökat från 11 till 16 procent, och det bidrar till mångfald hos oss. Flera av tjänsterna har också tillsatts av hitflyttade personer, säger hon.

Olle Lidgren
Foto: Talangattraktion Höga Kusten

Fler företag i Höga Kusten och länet kan nu ta del av erfarenheter som gjordes i denna rekryteringskampanj. Olle Lidgren fick uppdraget som projektledare för projekt Talangattraktion för kompetensförsörjning i Höga Kusten, finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Region Västernorrland och de fyra kommunerna, Härnösand, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik.

– Det som Mondi gjorde var så bra att vi gärna ville lyfta det som ett gott exempel för andra att hänga på. Tidigt i projektet såg vi behovet av en verktygslåda som företagen kunde använda för att stärka varumärket som arbetsgivare och för att rekrytera. Då är det bra att visa på hur andra har gjort för att fler ska använda verktygen. Utmaningen är densamma för många, men genom att använda mjukare budskap och berätta om Höga Kustens och länets mervärden, en attraktiv plats för både jobb och fritid, kan företagen nå nya målgrupper i hela Sverige, säger Olle Lidgren.

Projektet kring talangattraktion, som är på väg att avslutas, har resulterat i bland annat riktlinjer kring hur man kan använda platsen för att attrahera, rekrytera och behålla personal. Det ska även läggas upp en bank av bilder, filmer och texter som företag kan använda vid rekryteringar.

– Det är också möjligt för enskilda företag att få regionalt utvecklingsstöd eller flera företag tillsammans att få landsbygdsstöd för en rekryteringskampanj. Det är med andra ord bra läge att börja tänka i dessa banor för dem som söker kompetens nationellt och internationellt, säger Olle Lidgren.

Läs mer:

Läs mer om stöd för rekrytering, Best case Mondi och andra praktiska rekryteringstips på Talangattraktionsprojektets hemsida

Kompetensförsörjning
Skriven avAnders Lövgren
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist