Rättens dom sänke för privata vårdgivare

NYHET Publicerad

OSUND KONKURRENS ”Att landstinget saknar förmåga att åtgärda sina ekonomiska underskott ska inte behöva drabba oss privata vårdgivare och alla våra patienter. Förvaltningsrättens dom innebär att landstinget nu fortsätter pumpa in skattepengar i de egna vårdcentralerna utan att kvaliteten förbättras. Men vi blir utan motsvarande ersättning”. Det säger Jonas Alexandersson, vd för Humanresurs i Örnsköldsvik.

Jonas Alexandersson

Jonas Alexandersson är bekymrad över domen som ger landstinget rätt att kompensera de egna vårdcentralerna ekonomiskt, utan att de privata får samma möjlighet.

Foto: Thomas Thelin
Andreas Sjölander

Andreas Sjölander, nämndordförande (S).

Nyligen stod det klart att Förvaltningsrättens dom gällande offentliga vårdcentralers ekonomi inte tas upp av Kammarrätten. Därmed ligger beslutet fast att offentliga vårdcentralers minusresultat får kompenseras av landstinget i Västernorrland, medan de privata vårdcentralerna inte får samma förmån om de går med underskott.

Det är fem privata vårdbolag i Västernorrland som har gått samman och drivit frågan med stöd av en advokatbyrå. Humanresurs vd Jonas Alexandersson tog på sig projektledarrollen för de fem vårdbolagen.

– Det kändes som luften gick ur oss efter Kammarrättens nej till prövning. Jag anser fortfarande att detta innebär snedvriden konkurrens som strider mot lagen om valfrihet genom sitt ensidiga gynnande, säger Jonas Alexandersson.

Kammarrätten i Sundsvall valde att inte bevilja prövningstillstånd i ärendet. Det innebär att Förvaltningsrättens dom, vilken avslog vårdföretagens ansökan om rättelse, står fast.

Väljer att lämna branschen

Han har själv valt att sälja sina aktier i bolaget och avslutar sin anställning som vd vid Humanresurs i november. Även om förvaltningsrättens dom inte är huvudanledningen till att han nu söker nya utmaningar så har de senaste årens kamp bidragit till att han har tappat suget, liksom det obehagliga debattklimatet om vinster i välfärden.

– Det är jobbigt att arbeta i motvind. Ända sedan vi startade vår vårdcentral 2010 så har vi blivit utmålade av vissa politiker som parasiter som skor oss på välfärdspengar. Men i själva verket har vi bedrivit våra verksamheter med bättre kvalitet till mindre kostnad för skattebetalarna. Jag skulle önska att debatten fokuserade mer på hur skattepengar används mest effektivt i stället för att utmåla vinstdrivande företag som giriga, säger Jonas Alexandersson.

Han vill gärna rikta uppmärksamheten kring Västernorrlands landstings skötsel av de egna vårdcentralerna och varför de går med underskott.

– Deras vårdcentraler läcker pengar hela tiden och de borde fokusera på att söka orsaken till detta. I min mening tappar de på grund av tungrodda beslutsvägar, stora arbetsmiljöproblem och rekryteringssvårigheter till följd av detta, säger Jonas Alexandersson.

Nämndordförande välkomnar domen

Landstinget själva anser att en ekonomisk stöttning av de egna vårdinrättningarna är nödvändig av flera skäl. Andreas Sjölander (S) är ordförande i Folkhälso- och primärvårdsnämnden i Landstinget Västernorrland. Han pekar på en demografisk orättvisa. Och på det så kallade ”sistahandsansvaret”.

– Landstinget driver vårdcentraler på orter, främst ute på landsbygden, där inte entreprenörer är villiga att satsa och där lönsamheten är låg. Någon måste ta ansvar för dessa vårdbehövande. Dessutom har vi vårt sistahandsanvar som innebär att vi alltid måste erbjuda vård när alla andra möjligheter fallerar. Sådant kostar, säger Andreas Sjölander.

Men Jonas Alexandersson instämmer inte i den beskrivningen. Han har noga studerat vilka vårdcentraler som går med underskott bland de landstingsdrivna.

– Det är framför allt landstingets vårdinrättningar i centralorterna som fungerar dåligt ekonomiskt. De som ligger på landsbygden gör oftare plusresultat. Jag misstänker att de inte vill visa helhetsbilden eftersom den inte stämmer överens med deras ideologi, säger Jonas Alexandersson.

Ekonomisk uppförsbacke för landstinget

Landstingets Andreas Sjölander medger att de länge har brottats med ekonomiska problem och att dessa behöver åtgärdas. Men domen från Förvaltningsrätten tycker han ändå var viktig.

– Vi har haft en svår bemanningssituation med dyra stafettlösningar och det finns förbättringspotential vad gäller effektiviteten, men den frågan hör inte samman med domen. Förvaltningsrättens dom var viktig och den ska respekteras, säger Andreas Sjölander.

Nu återstår efterdyningarna av domen och den politiska debatten. Jonas Alexandersson hoppas på lagskärpning och att vårdföretagen får de förutsättningar de behöver för att fortsätta utveckla vården positivt även efter att han själv har slutat arbeta i branschen.

– Jag är glad över att jag har varit delaktig i att öka konkurrensen bland vårdinrättningarna så att landstinget har tvingats hålla jämna steg med oss. Det är vi som gått i bräschen för innovation och utveckling. Det tjänar skattebetalarna och i slutändan hela välfärdssverige, avslutar Jonas Alexandersson.

Enligt Vårdföretagarna har domen från Förvaltningsrätten i Härnösand ingen bindande verkan för andra domstolar och påverkar inte praxis. En annan domstol kan i ett liknande ärende komma att göra en annan bedömning och tolka lagen annorlunda. Vårdföretagarna menar att domen visar på brister i LOV, vilket Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, uttalade sig om nyligen i Dagens Medicin.

Henrik Sjögren

Fem vårdföretag mot landstinget

* De fem vårdbolagen som har drivit frågan om ekonomisk likabehandling är Humanresurs AB, Familjeläkarna Mitt AB, Njurunda Vårdcentral AB, Sundsvalls Vårdcentral AB och Johannesbergs Vårdcentral AB.

* Cirka 35 procent av vårdtagarna i Västernorrlands län tillhör privata vårdcentraler.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Väl fungerande konkurrens viktigare än på länge

KOMMENTAR Den aktuella ekonomiska krisen kommer leda till stora förändringar på marknaderna. Då behövs en stark myndighet som säkrar justa spelregler. Det skriver konkurrensexpert Stefan Sagebro med anledning av förslaget att låta Konkurrensverket få beslutanderätt i konkurrensmål.
NYHET Publicerad:

Effektivisering handlar inte om att springa fortare

KOMMENTAR Kommunsektorns kris kan undvikas, visar en ny rapport från Svensk Näringsliv. Lösningen är inte att springa fortare utan att lära av de mest framgångsrika kommunerna och tillämpa ny teknik. Mjuka faktorer som ledning, styrning, uppföljning och upphandling är avgörande för effektiviteten i en kommun, skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Krisande kommuner kan vända negativ trend

KOMMUNKRISEN Ekonomin är ansträngd i många kommuner. Diskussioner om sparpaket och skattehöjningar avlöser varandra. Ett sätt att råda bot på problemen är att effektivisera verksamheten. Besparingspotentialen är 30-40 miljarder kronor, enligt två studier.
NYHET Publicerad:

Nya listan: Sveriges effektivaste kommuner

KOMMUNKRISEN Ödeshög och Ydre är landets två effektivaste kommuner. De kombinerar låga kostnader med hög kvalitet, enligt en undersökning som Svenskt Näringsliv har gjort.
NYHET Publicerad:

Operationsstatistik höjer vårdkvalitén

VÄLFÄRD Brittiska erfarenheter av att göra information om vården tillgänglig för patienter diskuterades vid ett seminarium. Hjärtkirurgen sir Bruce Keogh anser att statistiken tjänar kvalitetsutvecklingen i vården och patienterna väl.
NYHET Publicerad:

Kommunal busstrafik oroar privata bolag

OSUND KONKURRENS Regioner och kommuner diskuterar att driva kollektivtrafik för buss i egen regi. Det riskerar att slå hårt mot bussbranschen eftersom samhällsbetalda transporter står för över 90 procent av intäkterna, enligt Transportföretagen.
NYHET Publicerad:

Valfriheten inom välfärden är åter hotad

KOMMENTAR Att ge regioner och kommuner rätt att reservera LOV-system för idéburna utförare är detsamma som att ge dem rätt att utesluta vinstdrivande företag från valfrihetssystemen. Det vore mycket olyckligt för valfriheten i välfärden, skriver Anders Morin, Svenskt Näringsliv och Christina Cedergren, Cedergruppen.
NYHET Publicerad:

Skattemedel i miljardklassen klantas bort

OFFENTLIG UPPHANDLING Miljarder slarvas bort i samband med offentlig upphandling. Usla inköp, dålig kontroll och uppföljning samt bristfällig konkurrens innebär att det saknas 70-100 miljarder kronor, enligt en ny kartläggning.
NYHET Publicerad:

Så vänder vi den negativa trenden i skolan

DEBATT Sverige måste vara ledande när det gäller kunskapsintensiv produktion av varor och tjänster, annars blir vi omsprungna av andra länder. Därför behöver vi en ny kurs för skolan – med reformer som är baserade på forskning, skriver Caroline af Ugglas, Anders Morin och Karin Rebas och presenterar fem reformförslag.
NYHET Publicerad:

Tjörnbolag växte snabbt med Lov

HEMTJÄNST Under flera år drev Margreth Andersson ett hemtjänstföretag på Tjörn. Hon beskriver kontakten med de äldre som underbar men konstaterar också att livet som småföretagare är tufft.
NYHET Publicerad:

Succé för industrigymnasiet i Södertälje

UTBILDNING Snart är det sju år sedan Scania och Astrazeneca startade ett industrigymnasium i Södertälje. Söktrycket till skolan är idag högst av alla gymnasier i hela Stockholmsregionen och utbildningen ger ett tillskott på hett efterfrågad kompetens i regionen.
NYHET Publicerad:

Nyköpingsskola prisas för kvalitetsarbete

YRKESUTBILDNING Målen är tydliga. Varje lärare och elev vet vad som gäller för att uppnå bästa resultat. Arbetet har gett Nyköping Strand Utbildningscentrum utmärkelsen Bättre skola 2018.
NYHET Publicerad:

Här uppmuntras äldre att leva livet

HEMTJÄNST Att ge äldre möjligheten att leva sitt liv fullt ut. Det är hemtjänstföretaget Alevas främsta mål. Framgångarna bygger på ett tydligt fokus på att individens behov tillgodoses, och att medarbetarna får stort handlingsutrymme att fatta beslut i vardagen.
NYHET Publicerad:

En myt att mer resurser löser välfärdens problem

KOMMENTAR Mer resurser löser inte välfärdens problem, utan leder till följdproblem. Den enda lösning som är förenlig med förbättrad välfärd är att öka användningen av modern teknik i kommunsektorn, skriver Bettina Kashefi, chefekonom och Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Offentlig sektor måste jobba smartare

WEBB-TV Pengar och personal saknas i offentlig verksamhet. Robert Thorburn förklarar hur ekvationen ska lösas.
NYHET Publicerad:

Nöjda lärare ger nöjda barn och föräldrar

FÖRSKOLA Med sin profil för bra mat, miljö och hälsa har Trädets förskola växt och frodats sedan starten. ”Ofta är det bemötandet och hur vi jobbar med barnen som uppskattas”, säger grundaren Erica Rautila. Snart är det dags att ta nästa steg och öppna förskola nummer två.
NYHET Publicerad:

Små förskolor får nytt liv med gemensamma processer

VALFRIHET Nya regler och myndighetskrav gör det allt krångligare att driva små förskolor. För att fler små förskolor ska överleva stöttar Tivoliförskolor dem med administrationen. ”Enda möjligheten att klara det på sikt är att samla många under samma paraply”, säger Anders Grahn, verksamhetschef.
NYHET Publicerad:

Familjär hemtjänst lockar både personal och äldre

OMSORG Hemtjänstföretaget Allas vård och omsorg i Enköping växer så att det knakar. Antalet anställda har ökat från 6 till 40 sedan starten för två år sedan. Enligt vd:n Elvir Blazevic ligger företagets familjära känsla bakom en stor del av framgångarna.
NYHET Publicerad:

Kommunerna måste bli effektivare – nu!

DEBATT Bristen på arbetskraft hotar den svenska välfärden. Om inget görs snarast kommer hela ökningen av sysselsättningen fram till år 2025 behöva ske i kommunsektorn. Ett sådant scenario vore förödande för Sverige, skriver Anders Morin, ansvarig välfärdspolitik.
NYHET Publicerad:

Domstol går på Visitas linje 

OSUND KONKURRENS Hotellbokningssajten booking.com strider mot konkurrenslagen genom att hindra hotell från att sätta lägre priser än vad sajten erbjuder. Det slår Patent- och marknadsdomstolen fast. "Dagens dom ökar hotellens möjlighet att sätta priser efter faktiska kostnader", säger Jonas Siljhammar, vd för Visita.