Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET17 juli 2020

Sollefteås kraftsamling ger resultat

Sollefteå kommun har senaste åren aktivt satsat på att förbättra företagsklimatet. Effekterna av satsningen syns tydligt i den årliga attitydundersökningen som Svenskt Näringsliv genomför. Johan Andersson, kommunalråd (C) i Sollefteå ger sin syn på den kraftsamling som skapats i kommunen och dess betydelse för kommunen nu och framåt.

Sollefteå kommun fortsätter att klättra när företagen säger sitt om kommunernas företagsklimat.
Johan Andersson vill att Sollefteå kommun ska utvärdera åtgärderna som vidtagits under pandemin och säger att en del av dem kanske kan bli permanenta. Foto: Jan Röhlander
Också när det handlar om kommunernas service och bemötande sticker Sollefteå ut på ett positivt sätt i Västernorrland.

Ett område som kommunen satsat tydligt på är service och bemötande. Ett område som många kanske uppfattar går stick i stäv med myndighetsutövning. Årets enkätsvar speglar en tydlig positiv effekt utifrån att företagen i betydligt större omfattning än tidigare upplever att kommunens service och bemötande blivit bättre. Omdömet ligger dessutom med mycket god marginal över Sverigesnittet. Johan, berätta vilka är nycklarna bakom denna positiva utveckling?

– Nyckeln tror jag ligger i ett oavbrutet och målinriktat arbete för att förbättra företagsklimatet på riktigt och att politiken och tjänstemännen går hand i hand. Att förbättra för våra företagare handlar i många fall om attityder hos oss som kommunpolitiker och tjänstepersoner. Att vi verkligen förstår vikten av att företagen i vår kommun får goda förutsättningar att utvecklas och växa. Min målsättning är att hela kommunorganisationen ska genomsyras av en förståelse om sambandet mellan ett gott företagsklimat och en god välfärd. Det ena leder till det andra och kommunen klarar sig inte utan våra företag och drivna entreprenörer.

Vad betyder ett bra företagsklimat för alla som bor och verkar i kommunen?

– Ett bra företagsklimat betyder tillväxt, fler arbetstillfällen, bättre service och en god samhällsservice i form av skola, vård och omsorg.

Under den rådande coronapandemin har ni som kommun agerat för att hjälpa företagen. Ni har bland annat kortat betalningstider på fakturor som kommunen ska betala, ni genomför enbart absolut nödvändig tillsyn, uteserveringar har fått öppna tidigare än vanligt och ingen avgift har tagits ut för uteserveringstillstånd för att nämna några insatser. Finns det mer ni kan göra som kommun och har ni någon fundering på att någon eller några av insatserna kan bli mer långsiktiga, kanske permanenteras?

– Ytterligare åtgärder som vidtagits är bland annat att kommunen planerar att köpa presentkort till våra anställda som kan användas hos våra lokala företagare. Ett presentkort som tagits fram av Handel Sollefteå. Det är för tidigt att säga vilka åtgärder som skulle kunna permanentas. Men när denna pandemi är över är min ambition att åtgärderna ska utvärderas. Vem vet, kanske en del av åtgärderna funkar bra för både kommunen och företagen att fortsätta jobba utifrån och då bli mer permanenta.”

Långsiktighet och tålamod i arbetet med att skapa ett bra företagsklimat är en nyckelfaktor. En kommun i länet som lyckats med detta är Timrå kommun. Hur tänker ni utifrån att hålla i den positiva utvecklingen för kommunen och finns det på näthinnan att kunna göra “en Timrå”?

– Timrå inspirerar absolut och det stora arbete som Ewa Lindstrand gjort i dessa frågor. Jag tror att det till stor del handlar om att finna ett fokus, några frågor som passar sin kommun och satsa på att förbättra dessa över tid, långsiktigt och uthålligt.

Läs mer: Målet: Vara en professionell myndighet som ger bra service

Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist