NYHET5 februari 2021

Växande oro för framtida elförsörjning 

Under förra året blev allt fler varse hur sårbart det svenska elsystemet är. Bortkoppling av abonnenter på grund av elbrist är något som tidigare oftast förknippats med länder i konfliktzoner men detta diskuteras nu som en möjlig utveckling även i Sverige.  

Foto: Mostphotos

Under 2020 hade Sverige rekordlåga elpriser, mycket tack vare ett gynnsamt väderläge och minskad elanvändning till följd av coronapandemin. De låga elpriserna togs av en del som intäkt för att det inte finns några större problem i det svenska elsystemet. 

Det scenariot har snabbt ändrats. 2021 inleddes med de högsta elpriserna sedan 2016, trots fortsatt pandemi. Men det är inte bara elpriserna som oroar, stabiliteten i elförsörjningen är också ifrågasatt. Allt fler ifrågasätter att Sverige verkligen kan få den mängd el som behövs, när den behövs. 

I en undersökning bland Svenskt Näringslivs medlemsföretag visar det sig att mindre än en tredjedel av dem har mycket stort eller stort förtroende för det svenska elsystemet. Västernorrlands län är siffran 34 procent. Det här är ett utslag av en negativ trend. 45 procent av de svarande företagen anger att de fått minskat förtroende för det svenska elsystemet under det senaste året.  

Lina Håkansdotter
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– Detta är siffror att ta på stort allvar. För många företag är tillgången på stabil elförsörjning helt avgörande. Det handlar inte bara om processindustrier som kan stå inför stora avbräck om produktionen måste stoppas på grund av elbrist. Idag är i princip alla företag beroende av att ha stabil tillgång på el – annars stannar it-system, man kan inte ta betalt av kunder i butiker och så vidare, säger Lina Håkansdotter, projektledare för Kraftsamling Elförsörjning och chef för avdelningen Hållbarhet och Infrastruktur på Svenskt Näringsliv.  

För 39 procent av företagen i Västernorrlands län är tillgången på stabil elförsörjning en viktig eller mycket viktig parameter när företag fattar beslut om nya investeringar. Om Sverige ska få fler företag och en växande arbetsmarknad så måste denna oro tas på större allvar.  

– Sverige är nu mitt uppe i en omställning där fossila bränslen fasas ut och ofta ersätts av elanvändning. Denna utveckling är helt central för att klimatmålen ska uppnås, men om företagen ska våga satsa på ny teknik så måste de kunna lita på att den nya tekniken kan användas, säger Lina Håkansdotter. 

– En av de första åtgärderna bör vara att ändra målet för det svenska elsystemet till 100 procent fossilfritt. Dagens målsättning om 100 procent förnybart beräknas bli minst 40 procent dyrare än nödvändigt – en kostnad som inte bara kommer att slå mot välståndet i Sverige utan även mot arbetet med att åstadkomma en snabb klimatomställning, fortsätter hon. 

– Ett kostnadseffektivt, klimatneutralt och leveranssäkert svenskt elsystem är oerhört betydelsefullt för Västernorrlands företag. Den ökande oron bland länets företag visar att frågan måste tas på största allvar, säger Anna Hedensjö Johansson, regionchef Svenskt Näringsliv i Västernorrland.   

Projekt Kraftsamling ElförsörjningElförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist