NYHET14 februari 2023

Angelica Lundberg: ”Utan stabil elförsörjning så kommer få företag kunna verka effektivt”

Vi har träffat riksdagsledamoten Angelica Lundberg (SD) från Västmanlands länsvalkrets för en kort intervju. Läs hennes tillbakablick av året som gått och hennes tankar om arbetet framåt.

Behovet av effektivare tillståndsprövningar är en central fråga, liksom utbyggnaden av elnät, menar Angelica Lundberg.Foto: Sveriges riksdag/Melker Dahlstrand

Närmare ett halvår har gått sedan riksdagsvalet 2022. Hur har starten på mandatperioden varit för dig?

– Bra, men annorlunda. Det har tagit ett tag för formerna i det nya samarbetet med Tidöpartierna att sätta sig men nu har vi kommit igång ordentligt och börjar planera för vår första gemensamma riktiga budget.

Västmanlands näringsliv har med breda penseldrag ett par fantastiska år framför sig. Vad anser du att politiken behöver göra för att lägga grunden för ett än starkare näringsliv framöver?

– Det behövs tydliga och långsiktiga spelregler för hela näringslivet såväl för stora som för små företag, och det är angeläget att företagen ges möjligheter att verka på en marknad med tydliga ramverk men utan onödigt regelkrångel. Det är så framtidens välstånd byggs. Behovet av effektivare tillståndsprövningar är en central fråga, liksom utbyggnaden av elnät. Hot, rån och snatterier är i dag vardag för alltför många. Även handlarnas anställda oroas och påverkas av det allt grövre våldet i samhället. Behovet av ett stärkt rättsväsende är därför centralt för samhälle och näringsliv. Kompetensförsörjningen är också viktig. Där vill jag se 2-åriga yrkesprogram med möjlighet att antingen börja jobba efter två år eller läsa ett tredje teoretiskt år.

Svenskt Näringsliv jobbar dagligen med att skapa goda förutsättningar för våra företagare i länet. Vad anser du behövs lokalt, regionalt eller nationellt för att skapa ett ännu bättre företagsklimat?

– En lyssnande och positiv attityd från myndigheter och politiker, inte minst på lokal nivå, spelar roll för näringslivet. Det kan handla om att man lokalt strävar efter utjämnade och rimliga tillstånds- och tillsynsavgifter. Sverigedemokraterna säger nej till utökat regelkrångel, fler och mer omfattande rapporteringar och kvotering i bolagsstyrelser. Ekonomin i Sverige är helt beroende av att det finns människor som vill och vågar driva företag och då måste det bli enklare att göra det och svenska företag ska inte drabbas negativt av en massa särlösningar utan kunna vara konkurrenskraftiga.

Har du någon specifik fråga du anser extra viktig för Sverige just nu, som du ämnar driva i din roll som riksdagsledamot?

– Tryggheten är A och O för att vi ska kunna leva det liv vi vill. Den är också en grundläggande förutsättning för företagande. Och då menar jag inte bara att få bukt med den ökade brottsligheten som även drabbar många företagare, utan också tryggheten att kunna leva på sitt företagande och att kunna anställa. Det andra som är viktigt just nu för både för hushåll och näringslivet är energiförsörjningen. Utan stabil och pålitlig elförsörjning så kommer få företag kunna verka effektivt. Vi behöver återskapa den fossilfria, billiga och stabila elproduktion som den tidigare regeringen la ner. Sverige ska ha en långsiktig, stabil och tillförlitlig produktion som levererar el till rimliga priser året runt och rimliga drivmedelspriser. Reduktionsplikten ska bort och ineffektiva skatter ska förpassas till det runda arkivet.

Lokalt FöretagsklimatAngelica LundbergSveriges Riksdag
Skriven avCarl Kling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist