NYHET14 februari 2023

Åsa Eriksson: ”Att minska kriminaliteten på alla områden är prioriterat”

Vi har träffat riksdagsledamoten Åsa Eriksson (S) från Västmanlands länsvalkrets för en kort intervju. Läs hennes tillbakablick av året som gått och hennes tankar om arbetet framåt.

För att både allmänhet och företagare ska känna tilltro till samhället måste vi få bukt med det eskalerande våldet menar Åsa Eriksson. Foto: Sveriges riksdag/Melker Dahlstrand

Närmare ett halvår har gått sedan riksdagsvalet 2022. Hur har starten på mandatperioden varit för dig?

– Det är en ny erfarenhet för mig att vara i opposition och det känns lite konstigt att inte längre kunna påverka politiken genom direkt dialog med Regeringskansliet. Jag har lämnat Näringsutskottet för att i stället ansvara för sjukförsäkringspolitiken i mitt parti. Det är kul med ett nytt politikområde men engagemanget för att göra Västmanland och Sverige till ännu bättre platser att bo och verka på är detsamma.

Västmanlands näringsliv har med breda penseldrag ett par fantastiska år framför sig. Vad anser du att politiken behöver göra för att lägga grunden för ett än starkare näringsliv framöver?

– Ur mitt perspektiv är det två saker som är helt avgörande för att näringslivet i Västmanland ska kunna nå sin fulla potential: regeringen måste ta initiativ till breda överenskommelser för att långsiktigt trygga elproduktionen och hålla elpriserna nere så att fler företag kan ställa om, fler kan elektrifiera och ännu fler företag etablera sig i vårt län. Vi behöver fler gröna jobb inom alla branscher. Vi måste också öka de nationella resurserna för fler utbildningsplatser på alla nivåer och fler möjligheter till omställning för redan anställda för att alla som vill rekrytera ska kunna hitta rätt kompetens.

Svenskt Näringsliv jobbar dagligen med att skapa goda förutsättningar för våra företagare i länet. Vad anser du behövs lokalt, regionalt eller nationellt för att skapa ett ännu bättre företagsklimat?

– Min bild är att företagsklimatet är mycket bra över lag. Det som saknas när det brister är nog en konstruktiv dialog. Jag upplever att alla är angelägna om att företagsklimatet ska vara det bästa möjliga men ibland saknas förståelse för företagares verklighet inom kommun, region och regeringskansli. Det har nog också hänt att företagare som är kritiska inte känner till vad som faktiskt är möjligt att göra eller bakgrunden till rutiner och regler. Om vi på allvar lyssnar till de behov och förutsättningar som finns – från alla parter - tror jag att vi kan nå långt.

Har du någon specifik fråga du anser extra viktig för Sverige just nu, som du ämnar driva i din roll som riksdagsledamot?

– För att både allmänhet och företagare ska känna tilltro till samhället måste vi få bukt med det eskalerande våldet, stölder och bedrägerier som drabbar många företagare och privatpersoner samt den stora mängd välfärdsbrott som dränerar vår gemensamma välfärd på resurser. Att minska kriminaliteten på alla områden är prioriterat, samt förstås att bidra till att det fruktansvärda anfallet på Ukraina får ett slut.

Lokalt FöretagsklimatÅsa ErikssonSveriges Riksdag
Skriven avCarl Kling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist