LogoLogo
LogoLogo
NYHET6 augusti 2020

Återindustrialisera Sverige

Sverige har en stark industritradition och vår kunskapsintensiva och högproduktiva ekonomi står sig fortfarande stark. Men vår starka ställning ska inte tas för given och har prövats allt mer på senare år.

Starkt humankapital i form av skickliga och välutbildade medarbetare blir allt mer avgörande för industrins konkurrenskraft.Foto: Monkey Business Images
"Nu är hög tid att vakna till och inse att det måste till reformer om Sverige även fortsatt ska kunna behålla positionen som ledande kunskapsnation", skriver Tony Gunnarsson.
Foto: Ernst Henry Photography AB

De senaste decenniernas globalisering har förändrat världen. Många nya industristater gör stora investeringar i teknikutveckling och infrastruktur för att stärka sin position. Sverige har på senare år haft en låg produktivitetstillväxt samtidigt som svensk industri har konkurrensnackdelar i form av höga skatter, svårigheter med kompetensförsörjning och stelbenta regleringar och tillstånd.

Nu är hög tid att vakna till och inse att det måste till reformer om Sverige även fortsatt ska kunna behålla positionen som ledande kunskapsnation. Det är läge för en ny näringslivs- och industripolitik. Med hög arbetslöshet, stora välfärdsutmaningar och coronakrisen som skadat svensk ekonomi är det dags för en återstart med fokus på svensk konkurrenskraft.

En sådan nystart kräver inte minst ett tydligare fokus på kompetensförsörjningen. Starkt humankapital i form av skickliga och välutbildade medarbetare blir allt mer avgörande för industrins konkurrenskraft. Därför är det ett problem att många svenska företag har svårt att hitta rätt kompetens. Det gäller såväl ingenjörer som praktiskt utbildade på gymnasienivå. Skolan måste hålla hög kvalitet och utbildningarna utformas i nära dialog med näringslivet.

För det andra behöver företagen kunna förlita sig på en stabil infrastruktur. Elförsörjningen måste vara säker och ske till konkurrenskraftiga priser. Bredband måste byggas ut snabbt i hela landet. Snabba och säkra transporter på väg och järnväg är avgörande för ett avlångt land som Sverige, varför underhåll och investeringar på detta område måste prioriteras och transportskatter begränsas.

Sist men inte minst måste svenska företags regelkrångel minska. Nya regler, inte minst på miljöområdet, måste vara konsekvensanalyserade, teknikneutrala och uppföljningsbara. Och myndigheternas tillämpning av lagar och regler måste förbättras. Myndighetsutövningen bör ha som utgångspunkt att det ska vara lätt att göra rätt och understödja företagen i förbättringsarbetet. Handläggningen av tillståndsärenden måste gå snabbare, det är inte acceptabelt att det som i dag kan ta åratal att få ett miljötillstånd.

Med dessa fokusområden, i kombination med satsningar på forskning och entreprenörskap, kan svensk industri och svenskt näringsliv stå sig starkt även i framtiden. Och då kan företagen fortsätta skapa jobb, tillväxt och välfärd i Sverige.

coronakrisenKompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist