NYHET7 november 2022

Brist på besked och förståelse hämmar företagets tillväxt

Ett förstående och serviceinriktad kommunalt myndighetsutövande har länge stått högt på önskelistan för företagare runtom i Sverige. Enligt Svenskt Näringslivs årliga ranking av det lokala företagsklimatet så är det just den kommunala servicen och bemötandet som ofta pekas ut som en av de viktigaste delarna som behöver förbättras. ”Vi hade kunnat påbörja projektet för flera månader sedan om vi bara fått besked från kommunen i tid” säger Björn Segerström, VD på Karl Segerström AB.

”För varje vecka som projektet försenas skjuts rekrytering av nya medarbetare på framtiden samtidigt som vi drar på oss extrakostnader för bygget”, säger Björn Segerström.Foto: Privat

Familjeföretaget Karl Segerström AB i Fagersta är ett sågverk som har levt vidare under flera generationer och som har lång tradition och erfarenhet av att förädla trävaror. Bolaget har ett 20-tal anställda och leds idag av Björn Segerström, barnbarn till grundaren Karl Segerström.

– Vi är inne i väldigt kraftig tillväxt just nu och har sedan 2019 ökat vår omsättning med 140 miljoner kronor. Samtidigt har vi inrättat ett vinstdelningssystem för att belöna våra medarbetare för deras hårda arbete under den här perioden.
I samband med den kraftiga tillväxten som verksamheten ständigt anpassar sig till så behöver vissa verksamhetsgrenar skalas upp och lokaler behöver byggas ut.

Ett sådant exempel är bolagets planerade Panncentral som var tänkt att ha byggstart i september – oktober. För att sjösätta bygget skickades en bygglovsansökan in. Byggkontoret har sedan skickat denna på remiss till Luftfartsverket och Försvarsmakten, i och med att en 20 meter hög skorsten behövde komma på plats. Några riktigt klara besked dröjde, och efter flertalet försök att få tag på rätt tjänsteperson så var Björn nära på att ge upp hoppet om att få göra utbyggnationen.

– Som företagare behöver vi klara och tydliga besked och en tidsram som vi kan anpassa oss till. Ovissheten och långa handläggningstider påverkar så klart vår investeringsvilja och förmåga att hålla drivkraften uppe i verksamheten.

Utbyggnationen är en stor ekonomisk satsning för Karl Segerström AB, men betyder också flera nya jobb i Fagersta.

– När projektet är klart kommer vi kunna anställa 3 - 4 personer. Varje vecka som projektet försenas skjuts detta på framtiden samtidigt som vi drar på oss extrakostnader för bygget. Allt detta hade kunnat undvikas om vi bara fått klara besked i tid. För att vi ska kunna planera våra rekryteringar och vår fortsatta tillväxt så behöver vi få tydliga och raka besked från kommunala och statliga myndigheter för att veta om och när vi kan sätta spaden i backen. Att gå och vänta utan besked, trots upprepade försök, ger oss inte den möjligheten, säger Björn.

En bristande kommunal service och brist på förståelse för företagarens förutsättningar skapar hinder för fortsatt ekonomisk tillväxt. Inte bara för företagen. Utan även för samhället och den gemensamma välfärden.

Uppdatering: Nu, drygt 3 månader senare, står bygglovet och det första spadtaget runt hörnet – hävdar förvaltningen. Björn Segerström ser fram emot att rekrytera ny hungrig kompetens till verksamheten.

Regelkrångel
Skriven avCarl Kling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist