NYHET6 april 2022

Byråkratin får inte bli ett hinder

Många företag vill hjälpa till i den akuta flyktingsituationen, men upptäcker att det fortfarande finns byråkrati och regler som försvårar. 

”Låt nu förnuftet råda och teori och praktik gå hand i hand”, skriver Kristin Lahed, regionchef Svenskt Näringsliv Västmanland.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Vi har nu i över en månad fasansfullt följt den ryska invasionen av Ukraina. Flera människor i vårt närområde är nu på flykt och söker en fristad i Sverige. Jag hoppas att tidigare erfarenheter av flyktingstormar lärt oss vikten av att snabbt kunna lotsa in dessa flyktingar in i vårt samhälle. 

Jag får signaler om hur företag och organisationer står redo för att med de medel de har tillhanda hjälpa till med att just stötta integrationen och ta emot människor i arbete. Våra tidigare lärdomar till trots får vi nu in många rapporter om hur byråkrati och regler nu sätter hinder. Det handlar exempelvis om att den som vill hyra ut sina lokaler till ukrainska flyktingar riskerar att drabbas av en skattesmäll, på grund av en gammal momsregel. Lokaler som hade kunnat användas står tomma i väntan på nya besked. 

I teorin kan den som flytt från Ukraina börja jobba från dag ett, men i praktiken är det svårare.

Den största nyttan företagen kan göra är att hjälpa de flyktingar som kan att snabbt komma in på arbetsmarknaden. Det är inte bara bra för flyktingarna själva utan något hela vårt samhälle vinner på. Svårigheterna att hitta personal med rätt kompetens är ett av de största problemen för näringslivet. Tre av tio försök att anställa misslyckas helt, vilket får konsekvenser i form av att produktionen minskar, investeringar skjuts på framtiden och att arbetslösheten blir hög. Många av de som nu kommer har kompetenser som företagen letar efter och som också hjälper våra företag och samhälle att utvecklas.

I teorin kan den som flytt från Ukraina börja jobba från dag ett, men i praktiken är det svårare. Det handlar inte bara om byråkratiska detaljer som att registrera sig hos Migrationsverket och få samordningsnummer, något som tar allt längre tid. Det handlar också om praktiska saker som att ordna boende, skola åt barnen, med mera, innan det blir möjligt att kunna arbeta. 

Att få hela processen att gå så snabbt och smidigt som möjligt är avgörande, både för flyktingarnas framtid och för vår egen. Låt nu förnuftet råda och teori och praktik gå hand i hand.

Rysslands anfallskrig mot UkrainaRegelkrångel
Skriven avKristin Lahed
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist