Kontaktpersoner

Johan Sjöberg

Senaste artiklarna

NYHET — 17 april 2024

Så påverkas svenska företag av säkerhetsläget

Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor, ger en lägesuppdatering om den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen med särskilt fokus på hur Rysslands aggressionskrig i Ukraina påverkar svenska företag säkerhetspolitiskt och handelsmässigt.
REMISSVAR — 22 januari 2024

Särskilda exportkreditgarantier för Ukraina

REMISSVAR — 20 december 2023

En modell för svensk försörjningsberedskap

REMISSVAR — 6 november 2023

Vägledning för att identifiera samhällsviktig verksamhet som kan vara i behov av särskild kravställning

REMISSVAR — 1 november 2023

Förslag till nya föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter

REMISSVAR — 3 oktober 2023

Promemorian Sveriges tillträde till vissa Natoavtal (Ds 2023:22)

NYHET — 3 oktober 2022

Så påverkas svenska företag av säkerhetsläget – tidigare rapporter

Johan Sjöberg, expert på försvars- och säkerhetsfrågor, ger en lägesuppdatering om hur kriget i Ukraina påverkar svenska företag säkerhetspolitiskt och handelsmässigt. Hur påverkas handelsrelationerna och hur slår sanktioner och motsanktioner mot olika branscher?
NYHET — 27 juni 2022

Ukrainakriget leder till brist på nya bilar

Bilbranschen är en av de branscher som har drabbats hårt av kriget i Ukraina och många återförsäljare vittnar om långa leveranstider och viss brist på reservdelar. ”Dagens läge är besvärligt”, säger Claes Åberg, vd på Visby BilCity AB.
NYHET — 18 maj 2022

Strengthened security is a prerequisite for a strong economy

We will develop our competitiveness, drive European cooperation towards entrepreneurship and innovation, and make our contribution to an enhanced security regime in our part of the world, write Jaana Tuominen, President Finlands EK and Fredrik Persson, President Confederation of Swedish Enterprise.
NYHET — 14 maj 2022

Stärkt säkerhet är en förutsättning för en stark ekonomi

Vi ska utveckla vår konkurrenskraft, driva det europeiska samarbetet mot företagsamhet och innovation, ge vårt bidrag till en utvecklad och stärkt säkerhetsordning i vår del av världen, skriver Jaana Tuominen, ordförande Finlands Näringsliv EK, och Fredrik Persson, ordförande i Svenskt Näringsliv.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist