Kontaktpersoner

Johan Sjöberg

Senaste artiklarna

NYHET — 31 maj 2023

Så påverkas svenska företag av Ukrainakriget

Johan Sjöberg, ansvarig för säkerhets- och försvarspolicyfrågor, ger en lägesuppdatering om den säkerhets- och försvarspolitiska utvecklingen med särskilt fokus på hur Rysslands aggressionskrig i Ukraina påverkar svenska företag säkerhetspolitiskt och handelsmässigt.
NYHET — 3 oktober 2022

Så påverkas svenska företag av Ukrainakriget – tidigare rapporter

Johan Sjöberg, expert på försvars- och säkerhetsfrågor, ger en lägesuppdatering om hur kriget i Ukraina påverkar svenska företag säkerhetspolitiskt och handelsmässigt. Hur påverkas handelsrelationerna och hur slår sanktioner och motsanktioner mot olika branscher?
NYHET — 27 juni 2022

Ukrainakriget leder till brist på nya bilar

Bilbranschen är en av de branscher som har drabbats hårt av kriget i Ukraina och många återförsäljare vittnar om långa leveranstider och viss brist på reservdelar. ”Dagens läge är besvärligt”, säger Claes Åberg, vd på Visby BilCity AB.
NYHET — 18 maj 2022

Strengthened security is a prerequisite for a strong economy

We will develop our competitiveness, drive European cooperation towards entrepreneurship and innovation, and make our contribution to an enhanced security regime in our part of the world, write Jaana Tuominen, President Finlands EK and Fredrik Persson, President Confederation of Swedish Enterprise.
NYHET — 14 maj 2022

Stärkt säkerhet är en förutsättning för en stark ekonomi

Vi ska utveckla vår konkurrenskraft, driva det europeiska samarbetet mot företagsamhet och innovation, ge vårt bidrag till en utvecklad och stärkt säkerhetsordning i vår del av världen, skriver Jaana Tuominen, ordförande Finlands Näringsliv EK, och Fredrik Persson, ordförande i Svenskt Näringsliv.
NYHET — 2 maj 2022

Analys: Så kan ukrainarna få jobb i Sverige

Arbetsmarknaden kokar och det finns fler jobb hos Arbetsförmedlingen än någonsin förr. ”Det är en optimal tid att komma in på svensk arbetsmarknad, säger Nordeas chefsekonom Susanne Spector. Men det finns utmaningar om så många ukrainare som möjligt ska kunna få jobb snabbt.
NYHET — 12 april 2022

Nya sanktioner mot Ryssland påverkar offentlig upphandling  

Svenska företag som har kontrakt med offentlig sektor i något EU/EES-land och har ryska samarbetspartner eller underleverantörer omfattas av EU:s nya hårdare restriktioner .
NYHET — 8 april 2022

”Företagen måste få rimlig ersättning”

Regeringen vill att näringslivet får en central roll i totalförsvaret, men några ersättningar kan företagen inte räkna med. ”Att lägga över ansvaret på näringslivet blir väldigt absurt”, säger Johan Sjöberg, säkerhets- och försvarspolitisk expert i en artikel i Di.
NYHET — 8 april 2022

Arbetsgivare kan hjälpa ukrainska flyktingar till jobb – experten har checklistan

För att ukrainska medborgare på flykt ska få ett jobb i Sverige måste vissa krav vara uppfyllda. Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert, förklarar vad som gäller för arbetsgivare.
NYHET — 6 april 2022

Undanröj alla hinder för att hjälpa

Många företag vill hjälpa till i den akuta flyktingsituationen, men upptäcker att det fortfarande finns byråkrati och regler som försvårar.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist