REMISSVAR1 november 2023

Förslag till nya föreskrifter om anmälan av utländska direktinvesteringar i vissa samhällsviktiga verksamheter

MOTTAGARE
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Externt diarienummer
MSB 2022-07200
Svenskt Näringslivs diarienummer
2023-145

Svenskt Näringsliv är en organisation som har 60 000 medlemsföretag från alla typer av branscher. Det gör att Svenskt Näringsliv inte företräder en enskild branschs syn på de aktuella frågorna utan har ett brett näringslivsperspektiv. Svenskt Näringsliv anser att det kommande systemet för granskning av utländska direktinvesteringar måste skapa förutsättningar för att anmälningsprocessen hanteras mycket skyndsamt och att förfarandet förenklas för den enskilde investeraren och berört företag. Systemets framgång kommer bygga på ansvariga myndigheters förmåga att snabbt och utan dröjsmål godkänna oproblematiska investeringar. Svenskt Näringsliv förordar således att omfattningen av föreslagna verksamheter kraftigt begränsas. Om en sådan begränsning inte kommer till stånd inför lagens ikraftträdande ser Svenskt Näringsliv det som nödvändigt att MSB påbörjar en ny sektoriell bedömning för att kunna revidera föreskrifterna så snart som möjligt.

Ansvarig handläggareJohan Sjöberg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist