NYHET14 maj 2022

Stärkt säkerhet är en förutsättning för en stark ekonomi

Relationerna mellan Finland och Sverige är viktiga. Vi ska fortsätta att utveckla vår konkurrenskraft, driva det europeiska samarbetet i riktning mot företagsamhet och innovation, och vi ska tillsammans ge vårt bidrag till en utvecklad och stärkt säkerhetsordning i vår del av världen, skriver Jaana Tuominen, ordförande Finlands Näringsliv EK, och Fredrik Persson, ordförande Svenskt Näringsliv.

Jaana Tuominen, ordförande Finlands Näringsliv EK, och Fredrik Persson, ordförande Svenskt Näringsliv.Foto: Elinkeinoelämän keskusliitto/Sören Andersson

När Finlands president kommer på statsbesök till Sverige är det en bekräftelse på hur nära våra två länder står varandra. Kontakterna har alltid varit frekventa och djupa, men detta är ett besök som sker under unikt allvarliga omständigheter. Vi har ett gemensamt ansvar också i denna svåra situation och det finns en tydlig vilja att ta det.

Sauli Niinistös besök är en påminnelse om vår gemensamma historia, men framför allt vår gemensamma framtid. Som representanter för företagsamheten i Finland och Sverige vill vi uttrycka vårt stöd för arbetet med att stärka det nordiska, europeiska och transatlantiska samarbetet. Den ryska invasionen av Ukraina har knutit oss ännu närmare varandra. När den europeiska säkerhetsordningen kastas över ända så behöver vi tillsammans vara med och bygga en ny.

Säkerhetspolitiken står av uppenbara skäl högst på våra länders politiska agendor. Både Finlands Näringsliv och Svenskt Näringsliv har landat i slutsatsen att våra respektive länder bör bli medlemmar i NATO. Vår fred och vår självständighet bygger på samarbete. Med ett finskt och svenskt medlemskap skulle alla nordiska länder tillsammans utforma ett starkt nordiskt block som kan ge hela Östersjöområdet den trygghet som är förutsättningen för ett fungerande och starkt företagande.

Nära och täta band mellan finländska och svenska företag är en styrka i de tider som vi nu befinner oss i. Näringslivet i Finland och Sverige har tydligt ställt upp bakom sanktionerna mot Ryssland. Vi tillhör varandras absolut viktigaste handelspartners. Vår integration över Östersjön fortsätter att drivas på av delade värderingar och en likartad industristruktur, men också av de möjligheter som det europeiska samarbetet ger. Den inre marknadens förverkligande har ett starkt exempel i relationen mellan våra två länder.

Statsbesöket handlar även om bredare och långsiktiga gemensamma intressen vad gäller utvecklingen i Norden och EU. Våra ledande politiska beslutsfattare har en viktig roll att spela för att samarbetet ska utvecklas på ett sätt som stärker vår konkurrenskraft. Inte minst handlar det om den roll ett dynamiskt och innovativt näringsliv kan spela.

I de stora och avgörande frågorna råder en samsyn som är viktigare än någonsin.

Kriget har visat att EU kan vara en stark röst också i utrikes- och säkerhetspolitiken. Den rösten bygger mer än något annat på att vi tillsammans är en stor och konkurrenskraftig ekonomi. Det är konkurrenskraften och ekonomins storlek som gör att sanktioner kan bli kännbara för länder de riktas mot. Det är därför viktigt att vi nu inte drar fel slutsatser. Det är Ryssland som ska isoleras, inte Europa.

Tillsammans med pandemin har det brutala kriget förstärkt debatten kring att EU behöver säkra egen kapacitet och förmåga på strategiskt valda områden. Strypt handel och mindre globalisering kommer dock inte att vara svaret på denna utmaning. Vår strategiska kapacitet kommer att behöva byggas tillsammans med andra demokratier runt om i världen. Det är också viktigt att kopplingen mellan denna kapacitet och vår innovativa förmåga förblir tydlig. Att ha ett näringsliv och forskningsmiljöer som driver den teknologiska utvecklingen, kommer bli allt viktigare för vår förmåga att agera både tydligt och självständigt på andra områden.

Nordiska företag befinner sig i den globala framkanten i den gröna och digitala omställningen. Vår export är en central del av den globala lösningen. Företag som kan konkurrera, investera i forskning och utveckling, och har god tillgång till globala marknader avgör den roll vi kan spela.

Goda och sämre tider har avlöst varandra under vår långa gemensamma historia. Men det som består är de nära relationerna mellan våra två länder. I de stora och avgörande frågorna råder en samsyn som är viktigare än någonsin. Det gäller i säkerhetspolitiken, men också bredare i det som rör relationerna mellan våra länder och vår förmåga till inflytande i EU.

Sverige och Finland bär ett ansvar för att tillsammans med partners utveckla hela Norden och EU. Vår samsyn vad gäller konkurrenskraft, klimatomställning, internationell handel och betydelsen av fria företag delas också av andra. Det är den alliansen som vi ska vara med och bygga.

Relationerna mellan Finland och Sverige har alltid varit viktiga och de kommer förbli viktiga. Vi ska fortsätta att utveckla vår konkurrenskraft, driva det europeiska samarbetet i riktning mot företagsamhet och innovation, och vi ska tillsammans ge vårt bidrag till en utvecklad och stärkt säkerhetsordning i vår del av världen.

Jaana Tuominen, ordförande Finlands Näringsliv EK
Fredrik Persson, ordförande Svenskt Näringsliv

Artikeln är även publicerad i Di

Rysslands anfallskrig mot Ukraina
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist