NYHET12 april 2022

Nya sanktioner mot Ryssland påverkar offentlig upphandling  

Svenska företag som har kontrakt med offentlig sektor i något EU/EES-land och har ryska samarbetspartner eller underleverantörer omfattas av EU:s nya hårdare restriktioner .

Ellen Hausel Heldahl, expert på offentlig upphandling.Foto: Stina Stjernqvist/TT

I förra veckan beslutade EU om nya restriktioner mot Ryssland och Belarus med anledning av aggressionen mot Ukraina. Förordningen är bindande och har direkt effekt. Det innebär att företag som har offentliga kontrakt med någon myndighet inom EU/EES-land och har ryska samarbetspartner eller underleverantörer omfattas av restriktionerna.

De nya reglerna säger bland annat att det är förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt som omfattas av tillämpningsområdet för direktiven om offentlig upphandling eller i förhållande till

a) ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland

b) juridiska personer, enheter eller organ vars äganderätter till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i led a i denna punkt, eller

c) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led a eller b i denna punkt.

Restriktionerna gäller även situationer där ryska företrädare står för mer än tio procent av kontraktets värde, är underleverantörer eller leverantörer samt enheter vars kapacitet utnyttjas i den mening som avses i direktiven om offentlig upphandling.

De nya reglerna gäller inte för avtal som ingåtts före den 9 april 2022 och som sträcker sig till 10 oktober 2022.

Svenska företag som ingått kontrakt efter en offentlig upphandling måste därför kontrollera om det finns ryska företrädare i delägarskap, i verksamhet som har affärsombud, i underleverantörskedjor eller företag som man i övrigt stödjer sig på. Då omfattas det svenska företaget av sanktionerna som är beslutade av EU.

Läs mer:

Rysslands anfallskrig mot Ukraina
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist