Dan Törnberg framför virkesupplag
Foto: Tony Gunnarsson

"Med en ökad automatisering och med en övergång till mer fossilfri energi, så kommer vi att förbruka mer el, vilket gör att elförsörjningsfrågan blir än viktigare om vi ser till långsiktiga investeringar, menar Dan Törnberg.

Elbrist oroar sågverken

NYHET Publicerad

ELFÖRSÖRJNING Bristande framtida elförsörjning hotar många företag i Västmanland. Inom den elintensiva sågverksbranschen, som skapar många jobb i bland annat Skinnskatteberg, Fagersta och Köping, växer oron. Detta efter varningssignaler vad gäller både underskott i elproduktionen och flaskhalsar i eldistributionen.

Sveriges över 130 sågverk, däribland Ljungträ i Munktorp och Karl Segerström i Fagersta, sysselsätter nästan 10 000 personer, varav många på landsbygden. Totalt sysselsätter skogsbruket och skogsindustrin tillsammans 70 000 personer. När underleverantörer räknas in sysselsätts cirka 120 000 personer. 80 % av skogsindustrin produktion går på export till ett värde av 145 miljarder kronor.

Denna, för Sveriges välstånd, viktiga bransch är mycket elintensiv. Därför finns bland många sågverksföretag en stor oro kring den framtida elförsörjningen, både vad gäller risken för elbrist i sig, men också kring hur minskad tillgång kan påverka elpriset.

– Tillgång till en stabil elförsörjning till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för skogsindustrins konkurrenskraft. Skogsindustrin använder cirka 21 TWh, vilket motsvarar 15 % av Sveriges totala elförbrukning och cirka 40 % av industrins elanvändning. Av detta står sågverken står för ca 1 TWh, berättar Johan Bruce, energidirektör på Skogsindustrierna.

Kapacitetsbrister i elnätet har redan förhindrat etableringar och försenat infrastrukturprojekt på flera håll i landet. Men även den framtida produktionen av el är ett orosmoln. Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045 enligt Svenskt Näringslivs bedömning. Samtidigt stängs två reaktorer i kärnkraftverket Ringhals och kraftvärmeproduktionen har fått sämre förutsättningar i form av kraftvärmeskatt och avfallsskatt. Detta oroar Skogsindustrierna, som vill att politikerna skyndsamt hanterar effektfrågan då Sverige inför nästa vinter kommer att ha en historiskt svag effektbalans under kalla vinterdagar.

– Det är viktigt att värna om förutsättningarna för alla kraftslag för att säkra tillgången på el. Det gäller såväl vattenkraft, kraftvärme, resterande kärnkraft samt vindkraft. Långsiktiga och förutsägbara spelregler underlättar för investeringsbeslut. Tillståndsprocesserna måste bli snabbare, enklare och mer förutsägbara. Detta gäller både för elledningar och produktion så som ny vindkraft och kraftvärme samt effektutbyggnad av befintlig vattenkraft, säger Johan Bruce.

Svenskt Näringsliv har utöver ökad elektrifiering pekat på övergång till mer bioenergi som en förutsättning för en grön omställning mot mer fossilfritt. Detta förutsätter en leveranssäker tillgång till både klimatneutral el och hållbar bioenergi till konkurrenskraftiga priser. Men ska produktionen av bioenergi kunna öka krävs stabila förutsättningar för hela skogsindustrin, påpekar Johan Bruce.

– Den tjocka delen av stammen på ett träd går till sågindustrin och blir trävaror, medan de tunnare delarna går till papper- och massaindustrin. Grenar och toppar blir biobränslen. Det är inte lönsamt att avverka träd enkom för att göra papper och massa eller bioenergi, utan en väl fungerande sågverksindustri är en förutsättning för en konkurrenskraftig papper- och massaindustri samt tillgång till biobränslen till kraftvärmeverken.

En av många oroade är Dan Törnberg, vd för sågverksföretaget Ljungträ i Munktorp utanför Köping.

– Som sågverk är en betydande parameter att vi har ett stabilt el-pris och en stabil el-försörjning för att kunna förädla råvaran i närområdet till konkurrenskraftiga priser. Eftersom marginalerna på sågverk är förhållandevis låga så slår exempelvis en 25%-ig elkostnadshöjning direkt på vår lönsamhet, en kostnadshöjning som vi ej kan förvänta oss att vi får tillbaka på prishöjningar på våra produkter på export.

Med tanke på utvecklingen inom branschen kommer företaget att i framtiden behöva mer el.

– Med en ökad automatisering och med en övergång till mer fossilfri energi, så kommer vi att förbruka mer el, vilket gör att denna parameter blir än viktigare om vi ser till långsiktiga investeringar, avslutar Dan Törnberg.

Välfärdsskapare

Ljungträ och deras medarbetare bidrar med skatteintäkter motsvarande 14 undersköterskor i hemtjänsten. Företagen skapar Sveriges välfärd!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Gröna jobb ett ljus i coronamörkret

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Många branscher i Västmanland är hårt drabbade av Coronakrisen med permitteringar, varsel och i värsta fall konkurser som följd. Men situationen är inte likadan överallt. Länets skogs- och trädgårdsföretagare står nu beredda att ta emot permitterad arbetskraft från andra sektorer.
NYHET Publicerad:

TSL redo att hjälpa vid arbetsbrist

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Markus Sandin, på Trygghetsfonden TSL region Mitt.
NYHET Publicerad:

Ryns skor möter kunder på nya sätt

CORONAKRISEN Sällanvaruhandeln är en av de branscher som drabbats hårdast av Coronakrisen. För Ryns skor i Västerås och Köping har det varit en dramatisk utveckling. ”Hela vår verksamhet har skakats om i grunden”, berättar ägaren Ulf Antman.
NYHET Publicerad:

Surahammars kommun vill hjälpa företagen

KOMMUNER SOM GÖR Surahammars kommun har infört en rad åtgärder för att underlätta för företagen under Corona-krisen. Detta välkomnas av kommunens företagare som bland annat kan få anstånd med avgifter, framskjutna tillsynsbesök och lätt hitta rätt i kontakten med kommunen genom ”en väg in”.
NYHET Publicerad:

Snabbt agerat av flera västmanländska kommuner

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb. Nu har många kommuner agerat för att mildra effekterna på näringslivet. "Flera av förslagen vi nu ser i kommunerna sänker företagens kostnader, minskar intäktsbortfallet och ökar möjligheten att överleva krisen. Många kommuner visar på en handlingskraft och stor förståelse för det akuta läge vi befinner oss i", säger Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv Västmanland.
NYHET Publicerad:

Få medlemsstöd i hanteringen av Coronakrisen

CORONAKRISEN Hur kan du som företagare och arbetsgivare bäst hantera Corona-krisen? Vilken hjälp finns att få? Och hur kan få nytta av korttidspermitteringen och de andra åtgärder som presenterats i de olika stödpaketen? Flera av våra medlemsorganisationer erbjuder nu webinarier där du som företagare kan få hjälp att orientera sig i dessa frågor.
NYHET Publicerad:

Slut upp bakom Västmanlands näringsliv!

KOMMENTAR Coronavirusets framfart påverkar oss alla. Vi tvingas lägga om våra vardagsrutiner, ställa in aktiviteter och begränsa våra sociala liv. Universitet och gymnasier har stängt och bedriver undervisningen på distans. Personalen inom vård och omsorg är hårt belastad och gör stora insatser för att rädda liv och hälsa. Som en följd av viruset, och åtgärderna i syfte att hämma smittspridningen, drabbas också näringslivet och dess medarbetare i Västmanland hårt.
NYHET Publicerad:

Företagen på Erikslund hjälper varandra i krisen

CORONAKRISEN Corona-krisen påverkar landets företag mycket hårt. Över 75 procent av de västmanländska företagen har redan upplevt nedgång i försäljning och i handeln märks effekterna tydligt. Därför går nu företagen på Erikslunds handelsområde i Västerås ihop för att hjälpa varandra genom krisen.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Sala stödjer företagen i krisen

CORONAKRISEN Sala kommun var snabba med att vidta åtgärder till stöd för de lokala företagen som drabbats hårt i Corona-krisens spår. Bland annat förlänger kommunens betalningstider, anpassar tillsynsarbetet och stärker informationen till företagen. Detta efter dialog med Svenskt Näringsliv och företagare i kommunen. "Vi ser hur näringslivet i vår kommun redan nu drabbas hårt av effekterna av viruset. Det är djupt oroande, och vi i Sala kommun vill göra vad vi kan för att mildra effekten, och åtminstone inte lägga sten på börda för hårt drabbade företagare", säger kommunstyrelsens ordförande, Anders Wigelsbo.
NYHET Publicerad:

Så här kan regionala åtgärder hjälpa länets företag i Coronatider

CORONA Vi lever verkligen i mycket annorlunda och ansträngda tider. Vi på Svenskt Näringsliv följer noggrant utvecklingen kring corona/covid-19 och vilka konsekvenser det får i företagen. Utöver de nationella åtgärder som nu görs, behövs även åtgärder i kommuner, regioner och länsstyrelser. Vi har listat ett antal förslag till åtgärder som kan genomföras för att mildra konsekvenserna i detta läge.
NYHET Publicerad:

Coronaviruset påverkar Västmanlands företag

KOMMENTAR Coronavirusets framfart påverkar oss alla. Hela samhället sluter nu upp i syfte att begränsa smittspridningen och att ge sjukvården bästa möjliga förutsättningar att ta hand om de som insjuknat. Dessa säkerhetsåtgärder är viktiga och bra, men skapar också negativa bieffekter för många företag. Företagen i Västmanland vittnar om fallande intäkter, problem i produktion och oro över möjligheten att behålla medarbetare.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Orättvisa förutsättningar för privat drivna verksamheter

VALFRIHET LOV-systemen i kommunerna och vårdvalet i regionerna bygger på att ökad konkurrens skapar högre kvalitet. Det skapar också en större valfrihet för fler människor. Om systemet ska fungera är det dock avgörande att privata och offentliga aktörer ges samma förutsättningar.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på (o)lika villkor

OSUND KONKURRENS 23 procent av Västmanlandsföretagen upplever osund konkurrens från kommunal verksamhet. Men så måste det inte vara. Det finns en hel del som en kommun eller offentlig aktör kan göra för att arbeta för en sundare konkurrens med näringslivet, menar Stefan Sagebro, expert hos Svenskt Näringsliv. 
NYHET Publicerad:

Västmanland behöver fler företagsamma kvinnor

FÖRETAGSAMHETEN I Västmanland är 9,9 procent av befolkningen företagsamma, vilket är lägst andel i landet. Denna siffra måste bli högre, framför allt bland kvinnor där andelen bara är 6,0 procent. Detta kräver bättre förutsättningar att driva företag i de kvinnodominerade branscherna. "Jag tror och hoppas att fler kvinnor är villiga att ta steget att driva företag, alla vinner på det", säger Madelené Hjelm, ägare av IB Transport i Västerås.
NYHET Publicerad:

Korttidsarbete måste snabbt på plats

KOMMENTAR Regeringen lägger ett lagförslag om korttidsarbete. Vi välkomnar förslaget som Svenskt Näringsliv arbetat och drivit på länge. Förslaget stärker Sveriges konkurrenskraft och kan rädda många svenska jobb, men reformen behöver skyndsamt på plats. Företagen kan inte vänta och första augusti kan vara för sent.
NYHET Publicerad:

Elbrist oroar sågverken

ELFÖRSÖRJNING Bristande framtida elförsörjning hotar många företag i Västmanland. Inom den elintensiva sågverksbranschen, som skapar många jobb i bland annat Skinnskatteberg,  Fagersta och Köping, växer oron. Detta efter varningssignaler vad gäller både underskott i elproduktionen och flaskhalsar i eldistributionen.
NYHET Publicerad:

Så kan Sveriges kommuner stå pall

KOMMUNKRISEN Det är kris i kommunsverige. Ungefär en tredjedel av alla kommuner gick minus förra året. Stora nedskärningar och skattehöjningar väntas på många håll i landet. Tony Gunnarsson, Svenskt Näringsliv i Västmanland anser dock att det finns en rad saker som kommunerna kan göra för att förbättra situationen, framför allt att långsiktigt utveckla det lokala företagsklimatet.