Dan Törnberg framför virkesupplag
Foto: Tony Gunnarsson

"Med en ökad automatisering och med en övergång till mer fossilfri energi, så kommer vi att förbruka mer el, vilket gör att elförsörjningsfrågan blir än viktigare om vi ser till långsiktiga investeringar, menar Dan Törnberg.

Elbrist oroar sågverken

NYHET Publicerad

ELFÖRSÖRJNING Bristande framtida elförsörjning hotar många företag i Västmanland. Inom den elintensiva sågverksbranschen, som skapar många jobb i bland annat Skinnskatteberg, Fagersta och Köping, växer oron. Detta efter varningssignaler vad gäller både underskott i elproduktionen och flaskhalsar i eldistributionen.

Sveriges över 130 sågverk, däribland Ljungträ i Munktorp och Karl Segerström i Fagersta, sysselsätter nästan 10 000 personer, varav många på landsbygden. Totalt sysselsätter skogsbruket och skogsindustrin tillsammans 70 000 personer. När underleverantörer räknas in sysselsätts cirka 120 000 personer. 80 % av skogsindustrin produktion går på export till ett värde av 145 miljarder kronor.

Denna, för Sveriges välstånd, viktiga bransch är mycket elintensiv. Därför finns bland många sågverksföretag en stor oro kring den framtida elförsörjningen, både vad gäller risken för elbrist i sig, men också kring hur minskad tillgång kan påverka elpriset.

– Tillgång till en stabil elförsörjning till konkurrenskraftiga priser är en förutsättning för skogsindustrins konkurrenskraft. Skogsindustrin använder cirka 21 TWh, vilket motsvarar 15 % av Sveriges totala elförbrukning och cirka 40 % av industrins elanvändning. Av detta står sågverken står för ca 1 TWh, berättar Johan Bruce, energidirektör på Skogsindustrierna.

Kapacitetsbrister i elnätet har redan förhindrat etableringar och försenat infrastrukturprojekt på flera håll i landet. Men även den framtida produktionen av el är ett orosmoln. Elbehovet i Sverige kommer att öka med minst 60 procent fram till 2045 enligt Svenskt Näringslivs bedömning. Samtidigt stängs två reaktorer i kärnkraftverket Ringhals och kraftvärmeproduktionen har fått sämre förutsättningar i form av kraftvärmeskatt och avfallsskatt. Detta oroar Skogsindustrierna, som vill att politikerna skyndsamt hanterar effektfrågan då Sverige inför nästa vinter kommer att ha en historiskt svag effektbalans under kalla vinterdagar.

– Det är viktigt att värna om förutsättningarna för alla kraftslag för att säkra tillgången på el. Det gäller såväl vattenkraft, kraftvärme, resterande kärnkraft samt vindkraft. Långsiktiga och förutsägbara spelregler underlättar för investeringsbeslut. Tillståndsprocesserna måste bli snabbare, enklare och mer förutsägbara. Detta gäller både för elledningar och produktion så som ny vindkraft och kraftvärme samt effektutbyggnad av befintlig vattenkraft, säger Johan Bruce.

Svenskt Näringsliv har utöver ökad elektrifiering pekat på övergång till mer bioenergi som en förutsättning för en grön omställning mot mer fossilfritt. Detta förutsätter en leveranssäker tillgång till både klimatneutral el och hållbar bioenergi till konkurrenskraftiga priser. Men ska produktionen av bioenergi kunna öka krävs stabila förutsättningar för hela skogsindustrin, påpekar Johan Bruce.

– Den tjocka delen av stammen på ett träd går till sågindustrin och blir trävaror, medan de tunnare delarna går till papper- och massaindustrin. Grenar och toppar blir biobränslen. Det är inte lönsamt att avverka träd enkom för att göra papper och massa eller bioenergi, utan en väl fungerande sågverksindustri är en förutsättning för en konkurrenskraftig papper- och massaindustri samt tillgång till biobränslen till kraftvärmeverken.

En av många oroade är Dan Törnberg, vd för sågverksföretaget Ljungträ i Munktorp utanför Köping.

– Som sågverk är en betydande parameter att vi har ett stabilt el-pris och en stabil el-försörjning för att kunna förädla råvaran i närområdet till konkurrenskraftiga priser. Eftersom marginalerna på sågverk är förhållandevis låga så slår exempelvis en 25%-ig elkostnadshöjning direkt på vår lönsamhet, en kostnadshöjning som vi ej kan förvänta oss att vi får tillbaka på prishöjningar på våra produkter på export.

Med tanke på utvecklingen inom branschen kommer företaget att i framtiden behöva mer el.

– Med en ökad automatisering och med en övergång till mer fossilfri energi, så kommer vi att förbruka mer el, vilket gör att denna parameter blir än viktigare om vi ser till långsiktiga investeringar, avslutar Dan Törnberg.

Välfärdsskapare

Ljungträ och deras medarbetare bidrar med skatteintäkter motsvarande 14 undersköterskor i hemtjänsten. Företagen skapar Sveriges välfärd!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

"Ge unga vuxna större möjligheter att karriärväxla"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hallå där, Johan Olsson, samordningsansvarig kompetensförsörjning på branschorganisationen Byggföretagen i Västerås. Ni arbetar bland annat med att bredda rekryteringsbasen till bygg- och anläggningsbranschen. Varför ska man söka sig till er bransch?
NYHET Publicerad:

Integrationsskulden måste jobbas bort

KRÖNIKA Sverige har fört en misslyckad integrationspolitik. Detta tar sig bland annat uttryck i den dåliga etableringen av utrikesfödda på arbetsmarknaden. Situationen förvärras dessutom av coronakrisen. Därför krävs ett omedelbart omtag i integrationspolitiken och reformer på flera områden.
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Elbrist oroar när Northvolt laddar för framtiden

ENERGIFÖRSÖRNING Det svenska industriföretaget Northvolt satsar stort på tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och lagring av energi. I Västerås har en stor anläggning för test- och utvecklingsverksamhet byggts upp och redan har många personer rekryterats. Ska Northvolt kunna fortsätta expandera behövs dock politiska satsningar på infrastrukturen, menar företaget.
NYHET Publicerad:

Var tredje företag i länet negativt påverkat av brottslighet

BROTTSLIGHET Problematiken med brottslighet ökar för företagen i Västmanland. 31 procent av företagen uppger nu att deras verksamhet påverkas negativt av brottslighet och otrygghet. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med 937 svarande företag i Västmanland.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling för jobben

DEBATT Tusentals människor har avlidit i covid-19 och åter tusentals är på väg tillbaka efter svår sjukdom. Samtidigt befinner sig svensk ekonomi i djup kris. För många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag har kunderna helt eller delvis försvunnit. Vi har träffat och pratat med många företagare som denna vår sett sina livsverk gå under. Sedan krisen inleddes har 13 115 personer i Västmanlands län antingen blivit arbetslösa eller korttidspermitterade.
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Vi ställer inte in, vi ställer om

KRÖNIKA "Med en hållbar ekonomi har vi också muskler att hantera miljöutmaningar, social utsatthet och andra aspekter av hållbarhetsfrågan. Satsningar på företagsamhet och företagsklimat är således en satsning för ett hållbarare samhälle." Det skriver Kristin Lahed i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Det är dags att återstarta länets ekonomi

DEBATT Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Västmanlands län kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt. Det skriver Kristin Lahed och Tony Gunnarsson, Svenskt Näringsliv i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR stöttar företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Erica Sundberg, regionchef för TRR Region Mitt, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.
NYHET Publicerad:

Så kompetenssäkrar du företaget under krisen

WEBBINAR Ett webbinarium om hur du som arbetsgivare kan använda tiden under corona till att behålla och stärka kompetensen i ditt företag, för att stå starkare när det vänder.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Kungsörsföretag hjälper vården

CORONAKRISEN Många företag landet över upplever just nu stora bekymmer där efterfrågan störtdykt men utgifter förblivit oförändrade. Västmanland är inget undantag, men det finns också företag där verkligheten är en annan. Ronny Berglund, vd på Packing Kungsör AB, har tack vare en snabb omstrukturering av verksamheten istället fått se en ökad omsättning.
NYHET Publicerad:

Varierade betyg på kommunernas företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT I drygt 20 år har Svenskt Näringsliv varje år genomfört en stor enkätundersökning för att mäta hur företagare upplever det lokala företagsklimatet i sin kommun. "De kommuner som presterar bäst i vår undersökning är kommuner som jobbat hårt och aktivt i flera år för att förbättra sitt lokala företagsklimat", säger Kristin Lahed.
NYHET Publicerad:

Recotech tuffar på trots Coronakrisen

CORONAKRISEN Recotech AB i Arboga kämpar likt många andra företag just nu mot en pandemi som både förändrat spelregler och möjigheter för våra svenska företag. Bo Martin Tell, VD, berättar att efter 1,5 års inbromsning hade trenden äntligen börjat vända och företaget fick allt fler ordrar. Då slog krisen till och skapade nya hinder.
NYHET Publicerad:

Tuff start för Fagersta Brukshotells nya ägare

CORONAKRISEN Besöksnäringen har drabbats extremt hårt av coronakrisen och för Jennifer Troëng Johansson som tillsammans med sin man Robert Troëng Johansson vid årsskiftet tog över Fagersta Brukshotell har starten varit minst sagt turbulent.
NYHET Publicerad:

Västmanlands företag spår en dyster framtid

KONJUNKTUR Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att 64 procent av företagen i Västmanland har en lägre produktion och försäljningsvolym än för sex månader sedan. Framtiden ser dyster ut när företagen blickar framåt.
NYHET Publicerad:

Stärkt inre marknad i EU är vägen framåt

EUROPADAGEN Idag den 9 maj firas Europadagen för att minnas startskottet till det som kommit att bli den europeiska unionen. EU har gett oss helt nya möjligheter att handla och samarbeta inom en av världens största integrerade ekonomier. De gränshinder som nyligen visat sig på EU:s inre marknad går på tvärs mot grundtanken med unionen. "Nu måste den ömsesidiga viljan till handel och utbyte av varor och tjänster stärkas för att Sveriges och EU:s företag ska kunna klara sig igenom denna svåra tid", säger Kristin Lahed, Svenskt Näringsliv Västmanland.