NYHET4 oktober 2021

Ett återvunnet självförtroende

Västmanland såsom politisk, ekonomisk och kulturell enhet har åtminstone 1000 år på nacken. Och de långa linjerna gör sig påminda: många gamla fenomen är fortsatt beständiga, så även inom näringslivet. Bergslagens bruks- och industritradition, liksom Mälardalens handel och internationella fokus är påtagliga än i dag. Trots detta vill jag ändå, kanske något förmätet, hävda mig ha observerat en viss förändring här i Västmanland under mina fem år på Svenskt Näringsliv.

Tony GunnarssonFoto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Baksidan av Västmanlands stolta industri- och exporthistoria har varit, och detta har många entreprenörer påpekat, att det etablerats ett påtagligt storskalighetsfokus, en konsensuskultur och maktcentralism. Det har uppenbarligen funnits stora fördelar historiskt i gemensam lokal kraftsamling där resurser koncentrerats och där alla slutit upp bakom bruket, bygden och kommunens inriktning. Men draget för långt och över tid leder sådan metod till stelnade strukturer, likriktning och arrogans.

Västmanland har länge haft få företagare och ett dåligt företagsklimat jämför med landet i övrigt. Företagarna har beskrivit hur en bruksanda med starka hierarkier, tystnadskultur och låg tolerans för nya handlingssätt fortsatt sätta sina spår runt om i länets kommuner av i dag.

På senare år har dock en utveckling i positiv riktning skett. Politiker, förvaltningstjänstemän och storföretagsledare har ödmjukat sig allt mer. Det finns ett ökat intresse av att lyssna in medborgarna, underlätta nya initiativ och att skapa bredare samarbeten, som inte bara grundar sig i att möta en växande kritik och hårdnande strukturell press från omvärlden, utan också kommer ur ett genuint engagemang och goda avsikter. På kommunalpolitisk nivå har kommuner som tidigare var slutna nu sträckt ut handen till företagen, börjat underlätta tillståndsprocesser, försökt göra tillsyn mer pedagogisk, släppt in mindre företag i upphandlingsprocesserna och tagit till sig av missnöjesyttringar.

Den positiva utvecklingen har också börjat visa sig i hårda data. Västmanland har långsamt börjat stärka sina siffror gällande företagsamhet och företagsklimat gentemot övriga landet. Företagsamheten i länet har ökat flera år i rad, en hög andel av länets elever läser Ung Företagsamhet och flera kommuner har börjat vandringar uppåt i företagsklimatsrankingen. Med nya näringslivsstrategier, företagarråd och tydliga mål kan förhoppningsvis denna utveckling fortsätta.

Västmanland har en gynnsam geografisk belägenhet, lockar till sig människor och företag samt satsar långsiktigt på infrastruktur och forskning. Kan man fortsätta att bygga och skruva på de gamla styrkorna utan att kväsa kraften i nya initiativ, med andra ord reformera för att bevara, ser framtiden ljus ut. Som västmanlänning har man alltså goda skäl att, för att citera en gammal finansminister, vara stolt men inte nöjd.

Med dessa ord tackar jag för mig efter fem spännande år på Svenskt Näringsliv i Västmanland. Varma hälsningar skickas härmed till alla företagare som genom åren tagit emot mig på företagsbesök och delat med sig av erfarenheter, reflektioner och åsikter. Tack också till alla politiker och myndighetstjänstemän som varit lyhörda för företagens perspektiv och jobbat hårt för att åstadkomma förändring. Era insatser gör skillnad!

Lokalt FöretagsklimatEntreprenörskapSvenskt Näringsliv
Skriven avTony Gunnarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist