LogoLogo
LogoLogo
Nyhet2 juni 2020

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes.

Birgitta Lindblad, vd
"Vi hoppas mycket på att de offentliga investeringarna fortlöper, det kommer vara viktigt för oss och vår verksamhet", säger Birgitta Lindblad.
Foto: Lasse Fredriksson

Företaget som firar 75 år har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.

Kadesjös är ett teknikkonsultföretag inom bygg- och VVS-projektering som främst arbetar med konstruktion och projektering vilket innefattar kalkylering, förprojektering men också besiktning och slutgiltiga kontroller. Birgitta Lindblad berättar att de redan innan Corona-krisen kände av en nedgång i konjunkturen men att pandemins intåg gav en mycket kraftigare inbromsning än vad de är vana vid.

– Den här våren har precis som för många andra företag varit tuff, vår bransch har ändå klarat sig relativt bra. Hade du frågat mig för en månad sedan så hade jag varit betydligt mer orolig men nu känner jag ändå en viss försiktig optimism då vi fått in lite fler beställningar den senaste tiden.

Företaget har inte permitterat några anställda men däremot så har en krisplan tagits fram för att kunna hantera situationen. Medarbetarna har delats in i tre olika grupper där de turas om att först arbeta två veckor för att sedan vara hemma en vecka. Lösningen har än så länge fungerat bra men Birgitta Lindblad ser med viss oro på vad resultatet av vårens pandemi kommer att bli i höst.

– Vi ser en sjunkande prisbild och även om vi har några projekt som fortlöper nu under våren och framöver råder det en osäkerhet kring vad som händer på bostadsmarknaden i höst. Vi hoppas mycket på att de offentliga investeringarna fortlöper, det kommer vara viktigt för oss och vår verksamhet.

Företaget ligger just nu lågt i sin försäljning mot nya kunder då det på grund av krisen helt enkelt är svårt att få till personliga möten och skapa relationer, detta har dock inte hindrat företaget från att hitta andra möjligheter där de kan göra nytta i samhället. Kadesjös har sedan en tid tillbaka tillverkat några av de bågar som nu används i de skyddsvisir som vården är i stort behov av. Bågarna tillverkas i företagets 3D-skrivare och har sedan skänkts till Västerås stad, ett initiativ som har varit mycket uppskattat berättar Birgitta Lindblad.

– Ja det är ett roligt projekt som en av våra medarbetare tog initiativ till, det är väldigt kul att kunna hjälpa till och mottagandet till initiativet har varit mycket positivt hos både våra anställda men också våra kunder. Sådant skapar en positiv känsla som vi kan ta med oss framöver avslutar Birgitta Lindblad.

Corona och covid-19coronakrisen
Skriven avSimon Thorstensson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist