Jenny Svärd föreläser om cirkulär ekonomi
Foto: Hanna Johansen

Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv, reder ut begreppet cirkulär ekonomi och hur företag kan göra för att effektivt nyttja sina resurser.

Med cirkulärt tänk omvandlas avfall till resurs

NYHET Publicerad

CIRKULÄR EKONOMI Klimat- och miljöfrågan stod på agendan när Svenskt Näringslivs arbetsgivardag gick av stapeln. Enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy, är dessa frågor viktiga för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Lika viktigt är det att med rätt investeringar och effektiv resurshantering spelar näringslivet en avgörande roll i arbetet mot att uppnå FN:s klimatmål.

Helen Pilerud, ägaren av Arboga Gardinaffär

"Vi behöver tänka hållbart! För att klara det måste vi, såväl som producenter och konsumenter, hålla oss informerade", säger Helen Pilerud, ägaren av Arboga Gardinaffär.

Foto: Hanna Johansen
Messe Birkeus

"Vi arbetar för att minimera branschens klimatavtryck, allt ska cirkulera", berättar Messe Birkeus, HR-chef på Svenska Retursystem, Stockholm.

Foto: Jennifer Glans Svartpunkt AB

Men, hur ska företag göra för att effektivt nyttja sina resurser? Vad är cirkulär ekonomi? Och, vad finns för det för hinder? Under seminariet “Hållbarhet behöver vara lönsamt” inspirerar Jenny till att tänka cirkulärt.

Att gå från linjär- till cirkulär ekonomi är ett resurseffektivt verktyg för företag när det kommer till att reducera klimat- och miljöpåverkan. Cirkulärt tänk innebär att produkter betraktas ur ett helhetsperspektiv och varje steg på produktens livsresa utvärderas, från design och produktion till användning och återvinning. Redan på designstadiet planerar man för hur onödigt avfall kan minimeras och återanvändning maximeras.

– Många företagare jag möter idag berättar att en övergång till cirkulär ekonomi är affärskritisk för deras verksamhet. En hotande resursbrist utgör idag en hög riskfaktor. Genom att tänka cirkulärt kan företagare säkra sin produktion inför framtiden.

Jenny presenterar flera affärsmodeller som företagare kan utgå ifrån när de vill börja tänka cirkulärt. En modell är att vid produktionen nyttja återvunnet eller biobaserat material. En annan går ut på att hyra ut produkter istället för att sälja dem.

– Idag ser vi flera företag som använder affärsmodellerna. Däribland Ikea som har som mål att år 2030 enbart producera varor gjorda på återvunnet och biobaserat material. De har dessutom redan introducerat möjligheten för företag att hyra kontorsmöbler istället för att köpa nya.

Ytterligare två modeller som föreslås är möjligheten att förlänga sin produkts livslängd, eller att övergå från försäljning av produkten till att erbjuda dess funktion. Jenny berättar om företaget Nudie Jeans vars byxor kommer med löftet om gratis reparation, därmed ökar de livslängden på sin produkt. Även Volvo lyfts fram som ett exempel på hur affärsmodellerna kan appliceras.

– Volvo har bland annat nyligen introducerat funktionen “mobilitet.” Genom en app ska man vid behov kunna få tillgång till ett fordon utan att behöva köpa en bil. Kärnan i cirkulära affärsmodeller ligger i att erbjuda produkter och tjänster med lång livslängd.

På EU-nivå har kommissionen pekat ut cirkulär ekonomi som en del av Green deal och en global megatrend, även i Januariöverenskommelsen lyfts verktyget fram som en viktig fråga. Mycket händer i näringslivet och det svenska näringslivet har höga ambitioner.

– Vi vill visa oss proaktiva, delta i diskussionen och verka för att beslut som tas inte hindrar näringslivet från effektiv omställning till mer cirkulära flöden. När jag möter företagare lyfter de framförallt lagstiftning, skatter och ökade rapporteringskrav som orosmoment och hinder. Det här är något som riskerar att hämma svensk konkurrenskraft och belyser vikten av harmoniserade regelverk på EU-nivå och att det i svensk lagstiftning inte införs särregleringar. Avfallslagstiftningen ett tydligt exempel. Den är anpassad efter linjär ekonomi och begränsar företagares möjligheter att effektivt utnyttja “avfall” som resurs.

Några som tyckte seminariet om cirkulär ekonomi var mycket inspirerande var ägaren av Arboga Gardinaffär, Helen Pilerud och Messe Birkéus HR-chef på Svenska Retursystem.

På Gardinaffären har Helen redan börjat tänka hållbart och cirkulärt. Utöver att enbart sälja påsar utav återvunnen plast, erbjuder hon sömnad. I butiken kan kunder få sina gardiner omsydda vid flytt eller laga och sy om sina kläder. Därigenom kan Helene erbjuda en tjänst som förlänger produkters livslängd och minskar onödig resursförbrukning. En utmaning Helene stött på är att klimatdiskussionen ofta fokuseras på fel områden.

– Vi behöver tänka hållbart! För att klara det måste vi, såväl som producenter och konsumenter, hålla oss informerade. Jag tror annars risken finns att vi går i fel riktning. Till exempel har vissa leverantörer börjat packa sina produkter i tyg, det är mycket mer resurskrävande än återvunnen plast.

Ett företag som ligger i framkant när det kommer till cirkulära affärsmodeller är Svenska Retursystem. Messe berättar hur företaget grundats av aktörer i dagligvaruhandeln för att möjliggöra ett hållbart och effektivt varuflöde.

– Vi arbetar för att minimera branschens klimatavtryck, allt ska cirkulera! Istället för att använda träpallar och engångsmaterial tillhandahåller vi pallar och lådor i plast. Hos oss tvättar, lagar och återvinner vi sedan lådorna när de är slitna. Genom att vässa logistiken och övergå till klimatsmarta transportalternativ arbetar vi mot att bli fossilfria 2025!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

BudAB ser ljuset i tunneln när flygtrafiken sakta återupptas

CORONAKRISEN I början av mars besökte Svenskt Näringsliv bud- och transportföretaget BudAB AB för att diskutera coronakrisens effekt på företaget. Då var företaget hårt ansatt och runt hörnet väntade en ekonomisk kris. Idag är situationen för företaget fortfarande ansträngd men ledningen ser ändå positivt på framtiden. 
NYHET Publicerad:

Integrationsskulden måste jobbas bort

KRÖNIKA Sverige har fört en misslyckad integrationspolitik. Detta tar sig bland annat uttryck i den dåliga etableringen av utrikesfödda på arbetsmarknaden. Situationen förvärras dessutom av coronakrisen. Därför krävs ett omedelbart omtag i integrationspolitiken och reformer på flera områden.
NYHET Publicerad:

"Ge unga vuxna större möjligheter att karriärväxla"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hallå där, Johan Olsson, samordningsansvarig kompetensförsörjning på branschorganisationen Byggföretagen i Västerås. Ni arbetar bland annat med att bredda rekryteringsbasen till bygg- och anläggningsbranschen. Varför ska man söka sig till er bransch?
NYHET Publicerad:

"Man måste vara beredd att tänka nytt"

CORONAKRISEN Hallå där Anna Hidegren, arrendator av Rullsands Havsbad och Camping. Hur mår ni i coronatider och hur har ni anpassat er?
NYHET Publicerad:

Visioner för miljön och klimatets skull

SOMMARKRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete. Sverige behöver ta fasta på utvecklingen i näringslivet, den hållbara utvecklingen, som en motor för att skapa ett välfärdssamhälle." Det skriver Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Elbrist oroar när Northvolt laddar för framtiden

ENERGIFÖRSÖRNING Det svenska industriföretaget Northvolt satsar stort på tillverkning av litiumjonbatterier för elbilar och lagring av energi. I Västerås har en stor anläggning för test- och utvecklingsverksamhet byggts upp och redan har många personer rekryterats. Ska Northvolt kunna fortsätta expandera behövs dock politiska satsningar på infrastrukturen, menar företaget.
NYHET Publicerad:

Var tredje företag i länet negativt påverkat av brottslighet

BROTTSLIGHET Problematiken med brottslighet ökar för företagen i Västmanland. 31 procent av företagen uppger nu att deras verksamhet påverkas negativt av brottslighet och otrygghet. Det visar en undersökning från Svenskt Näringsliv med 937 svarande företag i Västmanland.
NYHET Publicerad:

Så undviker du bluffakturor och vd-bedrägerier

SÄKERHET Bluffakturor och internetbedrägerier är något som drabbar företagen under hela året. Särskilt besvärligt är det under sommaren då ordinarie personal inte är på plats och därför inte heller erfarenheten kring vilka leverantörer företaget använder och således vilka fakturor som ska betalas. Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel, listar sina bästa tips för hantering av bluffakturor och vd-bedrägerier. 
NYHET Publicerad:

Utan utländska turister och bröllop hoppas Gimo Herrgård på "svemester"

CORONAKRISEN Hallå där, Mathias Schneider, General Manager på Gimo Herrgård. Hur mår ni i coronatider och hur har ni anpassat er? Och hur ser sommaren ut?
NYHET Publicerad:

Lekebergs kommun har siktet på framtiden

CORONAKRISEN Vid en undersökning genomförd av Lekebergs kommun visade det sig att 39% av företagen i kommunen påverkats negativt av den pandemi som just nu råder. Detta har inneburit stora utmaningar för företagen vilket både på kort och långt sikt kommer ha stor påverkan på kommunen, under den här tiden har därför kommunstyrelsens nytillträdde ordföranden Johan Niklasson (C) ställts inför utmaningar han inte räknade med då han tillträdde sin tjänst vid årsskiftet.
NYHET Publicerad:

Det är dags att återstarta Stockholms ekonomi

DEBATT "Bara i Stockholms län har 171 236 personer korttidspermitterats och hela 46 347 har varslats. Dessa siffror stiger för varje dag och det är svårt att veta hur framtiden kommer att se ut. Företagens roll blir dock densamma. Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Stockholm kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt." Det skriver Olle Karstorp i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Nu behövs kraftsamling för jobben

DEBATT Tusentals människor har avlidit i covid-19 och åter tusentals är på väg tillbaka efter svår sjukdom. Samtidigt befinner sig svensk ekonomi i djup kris. För många av Svenskt Näringslivs medlemsföretag har kunderna helt eller delvis försvunnit. Vi har träffat och pratat med många företagare som denna vår sett sina livsverk gå under. Sedan krisen inleddes har 13 115 personer i Västmanlands län antingen blivit arbetslösa eller korttidspermitterade.
NYHET Publicerad:

Återstart av Uppsala läns ekonomi

DEBATT "Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Uppsalaregionen kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt." Det skriver Anna-Lena Holmström, Svenskt Näringsliv Uppsalaregionen, i dennan debatt.
NYHET Publicerad:

Blandade känslor inför sommaren inom besöksnäringen

CORONAKRISEN När vi nu lämnar våren bakom oss kan många företagare inom besöksnäringen se tillbaka på en extremt tuff tid präglad av restriktioner och avbokningar. Sedan den 13 juni reserestriktionerna hävts och symptomfria personer kan resa fritt i landet, men känslorna inför hur sommaren ska bli är ändå oviss för många företagare.
NYHET Publicerad:

Vill att unga ska se företagande som ett naturligt yrkesval

SKOLNÄTVERK Välkommen Jennifer Österlund som kommer att arbeta heltid med att öka samverkan mellan skola och näringsliv i vår region. "Jag vill att företagande ska ses som ett lika naturligt yrkesval för unga som vilket annat som helst, och därför är jag väldigt glad och tacksam över att få jobba för det".
NYHET Publicerad:

Vi ställer inte in, vi ställer om

KRÖNIKA "Med en hållbar ekonomi har vi också muskler att hantera miljöutmaningar, social utsatthet och andra aspekter av hållbarhetsfrågan. Satsningar på företagsamhet och företagsklimat är således en satsning för ett hållbarare samhälle." Det skriver Kristin Lahed i denna krönika.
NYHET Publicerad:

Med rätt fokus får Värmdö bra resultat

FÖRETAGKLIMAT Värmdö kommun bryter en nationell nedåtgående trend och får högre betyg i Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet. Svenskt Näringsliv har talat med Värmdö kommuns näringslivschef Sofia Brorsson som delar med sig av det hårda arbete som ligger bakom framgången.
NYHET Publicerad:

Det är dags att återstarta länets ekonomi

DEBATT Det är de strukturella förutsättningarna för företagande, arbete, forskning, utveckling och investeringar som avgör hur snabbt Sverige och Västmanlands län kan komma tillbaka på fötter och blicka framåt. Det skriver Kristin Lahed och Tony Gunnarsson, Svenskt Näringsliv i denna debatt.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

TRR - ett stöd för företag i omställning

OMSTÄLLNING Att vara företagsledare och chef har alltid sina utmaningar, men för många är det tuffare än någonsin just nu. Jonas Björkman, regionchef för TRR i Örebro län, berättar om hur de stöttar företag som står inför omställning.