Jenny Svärd föreläser om cirkulär ekonomi
Foto: Hanna Johansen

Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv, reder ut begreppet cirkulär ekonomi och hur företag kan göra för att effektivt nyttja sina resurser.

Med cirkulärt tänk omvandlas avfall till resurs

NYHET Publicerad

CIRKULÄR EKONOMI Klimat- och miljöfrågan stod på agendan när Svenskt Näringslivs arbetsgivardag gick av stapeln. Enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy, är dessa frågor viktiga för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Lika viktigt är det att med rätt investeringar och effektiv resurshantering spelar näringslivet en avgörande roll i arbetet mot att uppnå FN:s klimatmål.

Helen Pilerud, ägaren av Arboga Gardinaffär

"Vi behöver tänka hållbart! För att klara det måste vi, såväl som producenter och konsumenter, hålla oss informerade", säger Helen Pilerud, ägaren av Arboga Gardinaffär.

Foto: Hanna Johansen
Messe Birkeus

"Vi arbetar för att minimera branschens klimatavtryck, allt ska cirkulera", berättar Messe Birkeus, HR-chef på Svenska Retursystem, Stockholm.

Foto: Jennifer Glans Svartpunkt AB

Men, hur ska företag göra för att effektivt nyttja sina resurser? Vad är cirkulär ekonomi? Och, vad finns för det för hinder? Under seminariet “Hållbarhet behöver vara lönsamt” inspirerar Jenny till att tänka cirkulärt.

Att gå från linjär- till cirkulär ekonomi är ett resurseffektivt verktyg för företag när det kommer till att reducera klimat- och miljöpåverkan. Cirkulärt tänk innebär att produkter betraktas ur ett helhetsperspektiv och varje steg på produktens livsresa utvärderas, från design och produktion till användning och återvinning. Redan på designstadiet planerar man för hur onödigt avfall kan minimeras och återanvändning maximeras.

– Många företagare jag möter idag berättar att en övergång till cirkulär ekonomi är affärskritisk för deras verksamhet. En hotande resursbrist utgör idag en hög riskfaktor. Genom att tänka cirkulärt kan företagare säkra sin produktion inför framtiden.

Jenny presenterar flera affärsmodeller som företagare kan utgå ifrån när de vill börja tänka cirkulärt. En modell är att vid produktionen nyttja återvunnet eller biobaserat material. En annan går ut på att hyra ut produkter istället för att sälja dem.

– Idag ser vi flera företag som använder affärsmodellerna. Däribland Ikea som har som mål att år 2030 enbart producera varor gjorda på återvunnet och biobaserat material. De har dessutom redan introducerat möjligheten för företag att hyra kontorsmöbler istället för att köpa nya.

Ytterligare två modeller som föreslås är möjligheten att förlänga sin produkts livslängd, eller att övergå från försäljning av produkten till att erbjuda dess funktion. Jenny berättar om företaget Nudie Jeans vars byxor kommer med löftet om gratis reparation, därmed ökar de livslängden på sin produkt. Även Volvo lyfts fram som ett exempel på hur affärsmodellerna kan appliceras.

– Volvo har bland annat nyligen introducerat funktionen “mobilitet.” Genom en app ska man vid behov kunna få tillgång till ett fordon utan att behöva köpa en bil. Kärnan i cirkulära affärsmodeller ligger i att erbjuda produkter och tjänster med lång livslängd.

På EU-nivå har kommissionen pekat ut cirkulär ekonomi som en del av Green deal och en global megatrend, även i Januariöverenskommelsen lyfts verktyget fram som en viktig fråga. Mycket händer i näringslivet och det svenska näringslivet har höga ambitioner.

– Vi vill visa oss proaktiva, delta i diskussionen och verka för att beslut som tas inte hindrar näringslivet från effektiv omställning till mer cirkulära flöden. När jag möter företagare lyfter de framförallt lagstiftning, skatter och ökade rapporteringskrav som orosmoment och hinder. Det här är något som riskerar att hämma svensk konkurrenskraft och belyser vikten av harmoniserade regelverk på EU-nivå och att det i svensk lagstiftning inte införs särregleringar. Avfallslagstiftningen ett tydligt exempel. Den är anpassad efter linjär ekonomi och begränsar företagares möjligheter att effektivt utnyttja “avfall” som resurs.

Några som tyckte seminariet om cirkulär ekonomi var mycket inspirerande var ägaren av Arboga Gardinaffär, Helen Pilerud och Messe Birkéus HR-chef på Svenska Retursystem.

På Gardinaffären har Helen redan börjat tänka hållbart och cirkulärt. Utöver att enbart sälja påsar utav återvunnen plast, erbjuder hon sömnad. I butiken kan kunder få sina gardiner omsydda vid flytt eller laga och sy om sina kläder. Därigenom kan Helene erbjuda en tjänst som förlänger produkters livslängd och minskar onödig resursförbrukning. En utmaning Helene stött på är att klimatdiskussionen ofta fokuseras på fel områden.

– Vi behöver tänka hållbart! För att klara det måste vi, såväl som producenter och konsumenter, hålla oss informerade. Jag tror annars risken finns att vi går i fel riktning. Till exempel har vissa leverantörer börjat packa sina produkter i tyg, det är mycket mer resurskrävande än återvunnen plast.

Ett företag som ligger i framkant när det kommer till cirkulära affärsmodeller är Svenska Retursystem. Messe berättar hur företaget grundats av aktörer i dagligvaruhandeln för att möjliggöra ett hållbart och effektivt varuflöde.

– Vi arbetar för att minimera branschens klimatavtryck, allt ska cirkulera! Istället för att använda träpallar och engångsmaterial tillhandahåller vi pallar och lådor i plast. Hos oss tvättar, lagar och återvinner vi sedan lådorna när de är slitna. Genom att vässa logistiken och övergå till klimatsmarta transportalternativ arbetar vi mot att bli fossilfria 2025!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.
NYHET Publicerad:

Blanka läkarintyg ska inte förekomma!

SJUKFRÅNVARO Vad gäller när en anställd blir sjuk? Hur hanterar du som arbetsgivare ett blankt eller innehållsfattigt sjukintyg? Enligt Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan, måste fler arbetsgivare bli medvetna om vad som gäller och hur man hjälper den anställde tillbaka till arbete.
NYHET Publicerad:

Bygglovhjälpen gör det lätt att göra rätt

FÖRETAGSKLIMAT Ofullständiga bygglovsansökningar ställer till det för både kunder och medarbetare. I Uppsala kommun ska den nylanserade tjänsten “Bygglovhjälpen” göra det lättare för företagare och privatpersoner att ansöka om bygglov. Yvonne Fredriksson, Enhetschef för bygglovhandläggning i Uppsala kommun, berättar om den digitala tjänsten som kan effektivisera ärendehanteringen för både kunder och medarbetare.
NYHET Publicerad:

Bygglovsprocessen - en brobyggare i Enköping

FÖRETAGSKLIMAT På Enköpings miljö- och byggnadsförvaltning upplevde medarbetare att kommunen och företagare talade om varandra snarare än med varandra. För att ta reda på vart det skavde antog förvaltningen en ny strategi. Med en fikakorg i handen begav de sig ut till de stora byggföretagen för att lyssna till deras upplevelser av förvaltningens hantering av bygglovsprocessen. "Vi såg möjligheten att bryta ett mönster av dåliga relationer", säger Magnus Holmberg Muhr förvaltningschef på miljö- och byggnadsförvaltningen.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen avgörande för Stockholms konkurrenskraft

AVTAL 2020 Att det blir ett bra utfall av avtalsrörelsen är avgörande för tillväxten i Stockholms län, inte minst för de många företag som verkar på den internationella marknaden. Stockholms export uppgår till cirka 310 miljarder kronor och cirka 40 000 industrijobb i länet är exportberoende. Totalt sett är 250-285 tusen jobb i länet beroende av utrikeshandel, vilket i sin tur motsvarar cirka 60 miljarder i skatteintäkter. Internationell hänsyn i avtalsrörelsen är alltså av stor vikt för alla länets invånare.
NYHET Publicerad:

Krångliga miljöprövningar hämmar västmanländska lantbruk

REGELKRÅNGEL För lantbrukare som vill expandera sin verksamhet är proceduren om att godkännas som tillståndspliktig verksamhet oerhört kostsam och tidskrävande. Många företagare expanderar därför sin verksamhet upp till gränsen för tillståndsplikt. Detta skapar ett tillstånd där företagen stannar i sin utveckling istället för att expandera, något som skadar Västmanlands län där de gröna näringarna står för 2,5 procent av sysselsättningen.
NYHET Publicerad:

"Målet är att elever ska lära sig mer om företagande och samhällsekonomi"

SKOLNÄTVERK "Jag är övertygad om att fler elever hade kunnat göra rationella beslut om sin framtid och även inspireras till att välja andra typer av yrken med mer kunskap inom företagande och samhällsekonomi" säger Jens Lepikko som är ny skolnätverksansvarig till Svenskt Näringslivs regionkontor i Uppsala. Jens kommer i sin roll som skolnätverksansvarig att arbeta med att öka samverkan mellan skola och näringsliv genom att förmedla Svenskt Näringslivs kostnadsfria skolmaterial.
NYHET Publicerad:

Idag är UF självklart val på Bromma Gymnasium

UNG FÖRETAGSAMHET På bara tre år har Bromma gymnasium gått från att två ekonomiklasser läste UF till att förra läsåret ha 300 UF-elever. Carl Kronberg förstelärare i entreprenörskap säger: ”Mitt främsta råd är att helt enkelt bara bestämma sig för att nu satsar vi på UF och sedan dra igång.”
NYHET Publicerad:

Framtidsdialog om företagens betydelse för Södertälje

FÖRETAGSKLIMAT Kompetensförsörjning, myndighetsutövning, regelkrångel, och trygghet är fyra politiska områden som påverkar företagares möjligheter att fortsätta växa i Södertälje. Det framkom när politiker, tjänsteman och branschorganisationer tillsammans med Svenskt Näringsliv besökte sex företag i Södertälje kommun. ”Det är i vardagen företagsklimatet avgörs”, säger Tage Gripenstam (C), kommunalråd och ordförande i styrgruppen för utveckling av företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Stora kompetensbehov inom den västmanländska industrin

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Trots en relativt stor arbetslöshet i Västmanland på 8,5 procent så har industrin i Västmanland väldigt svårt att hitta kompetens. Tre av fyra svenska industribolag uppger att verksamheten har påverkats av bristen på kompetens. Hälften av industriföretagen har inte kunnat utveckla produkter och tjänster som planerat på grund av kompetensbrist. För en tredjedel av företagen har svårigheterna att rekrytera inneburit att man har gått miste om potentiella affärer. Detta enligt Teknikföretagens rapport Vinna eller försvinna.
NYHET Publicerad:

Ledarskapspolicy - lösningen på destruktivt ledarskap

ARBETSGIVARDAGEN Forskning om ledarskap har gått in i en ny fas. Från att ha betraktat ledarskap som att “göra rätt saker, eller göra saker rätt,” till att uppmärksamma att även ledare gör fel. "Vi ställer ofta höga krav på ledare och förväntar oss att de ska vara superhjältar, men man får göra fel. Ett destruktivt ledarskap uppstår först när medarbetare systematiskt och under en längre tid påverkas på ett sätt som de upplever som negativt", säger Maria Fors Brandebo, Fil dr på Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
NYHET Publicerad:

Var hade vi varit utan rankingen?

KOMMENTAR Nu har det gått en dryg månad sedan vi på Svenskt Näringsliv släppte senaste rankingen av företagsklimatet i landet 290 kommuner och som traditionen bjuder har det varit mycket och livliga diskussioner. Det är bra för ju mer företagsklimatet är på agendan desto bättre är det.
NYHET Publicerad:

Skyll inte på lagstiftningen – gör istället er hemläxa!

UPPHANDLING Det pågår en intensiv debatt kring nyligen gjorda upphandlingar. Oavsett upphandling så skyller mer eller mindre alla som deltar i debatten på lagen om offentlig upphandling och kräver att denna ska ändras. Det påstås bland annat att det är lagens fel att upphandlande myndigheter måste köpa till ”lägsta pris”, att lagen förhindrar upphandlare att tala med leverantörer och att det enligt lagen inte får ställas krav på referenser. Inget kunde vara mer fel. Självklart får man beakta kvalitet i upphandlingen, tala med varandra och ställa krav på referensobjekt eller referenser.
NYHET Publicerad:

Brottsligheten skapar otrygghet för Västmanlands företagare

KOMMENTAR De senaste årens dramatiska ökning av grova våldsbrott har orsakat stora nyhetsrubriker. Den lågprioriterade mängdbrottsligheten uppmärksammas inte på samma sätt, trots att den är mycket utbredd, ofta fungerar som inkörsport till tyngre kriminalitet och kostar svenska företag stora belopp.
NYHET Publicerad:

Ansvarsfulla avtal säkrar jobb och välfärd

KOMMENTAR Konjunkturen bromsar nu in, inte bara i Västmanland och resten av Sverige, utan även på viktiga exportmarknader. Samtidigt finns en risk att svenska företag och jobb hamnar mitt i upptrappade handelskonflikter och fortsatt osäkerhet kring Brexit. Det råder alltså en betydande ovisshet kring den ekonomiska utvecklingen framöver.
NYHET Publicerad:

Ökad frihet att anpassa lönesättningen – optimalt för Tebex

AVTAL 2020 Förberedelserna inför avtalsrörelsen 2020 är i full gång. Redan i december ska industrins arbetsgivare och fackförbund byta avtalskrav inför 2020 års avtalsförhandlingar. Denna gången mot bakgrunden av konjunkturavmattning, Brexit och risken för ett internationellt handelskrig. För Tebex med 36 anställda och arbetskraftskostnader som uppgår till 40 procent av företagets kostnader, blir den stundande avtalsrörelsen viktig. Både för Tebex fortsatta konkurrenskraft och möjligheten att anställa nya medarbetare.
NYHET Publicerad:

Städbolaget där nio av tio är utlandsfödda

MÅNGFALD På Stockholms Städsystem är 90 procent av medarbetarna utlandsfödda och det är något som företagets vd Emma Unevik är mycket stolt över. ”Det är fantastiskt att handgripligen vara en del av integrationen. Vi pratar inte bara om det – vi gör det.”
NYHET Publicerad:

Kompetenskris i fokus inför stundande avtalsrörelse

AVTAL 2020 Strax innan jul ska parterna lämna in sina krav inför den avtalsrörelse som drar igång nästa år. 500 kollektivavtal ska omförhandlas, något som berör 2,8 miljoner anställda runt om i Sverige. För flera företag är huvudfrågan att öka flexibiliteten på arbetsmarknaden, och göra det lättare att hitta rätt kompetens.
NYHET Publicerad:

AquaOnTime UF sätter klimat och hälsa i centrum

UNG FÖRETAGSAMHET Bakom UF-företaget AquaOnTime står fyra aktiva tjejer från idrottsgymnasiet Celsiusskolan i Uppsala. När de kom på sig själva med att ofta dricka mer kaffe än vatten för att hålla uppe tempot under dagarna, bestämde de sig för att ta fram en affärsidé som kunde vända trenden.