Jenny Svärd föreläser om cirkulär ekonomi
Foto: Hanna Johansen

Jenny Svärd, Svenskt Näringsliv, reder ut begreppet cirkulär ekonomi och hur företag kan göra för att effektivt nyttja sina resurser.

Med cirkulärt tänk omvandlas avfall till resurs

NYHET Publicerad

CIRKULÄR EKONOMI Klimat- och miljöfrågan stod på agendan när Svenskt Näringslivs arbetsgivardag gick av stapeln. Enligt Jenny Svärd, ansvarig för miljöpolicy, är dessa frågor viktiga för Svenskt Näringslivs medlemsorganisationer. Lika viktigt är det att med rätt investeringar och effektiv resurshantering spelar näringslivet en avgörande roll i arbetet mot att uppnå FN:s klimatmål.

Helen Pilerud, ägaren av Arboga Gardinaffär

"Vi behöver tänka hållbart! För att klara det måste vi, såväl som producenter och konsumenter, hålla oss informerade", säger Helen Pilerud, ägaren av Arboga Gardinaffär.

Foto: Hanna Johansen
Messe Birkeus

"Vi arbetar för att minimera branschens klimatavtryck, allt ska cirkulera", berättar Messe Birkeus, HR-chef på Svenska Retursystem, Stockholm.

Foto: Jennifer Glans Svartpunkt AB

Men, hur ska företag göra för att effektivt nyttja sina resurser? Vad är cirkulär ekonomi? Och, vad finns för det för hinder? Under seminariet “Hållbarhet behöver vara lönsamt” inspirerar Jenny till att tänka cirkulärt.

Att gå från linjär- till cirkulär ekonomi är ett resurseffektivt verktyg för företag när det kommer till att reducera klimat- och miljöpåverkan. Cirkulärt tänk innebär att produkter betraktas ur ett helhetsperspektiv och varje steg på produktens livsresa utvärderas, från design och produktion till användning och återvinning. Redan på designstadiet planerar man för hur onödigt avfall kan minimeras och återanvändning maximeras.

– Många företagare jag möter idag berättar att en övergång till cirkulär ekonomi är affärskritisk för deras verksamhet. En hotande resursbrist utgör idag en hög riskfaktor. Genom att tänka cirkulärt kan företagare säkra sin produktion inför framtiden.

Jenny presenterar flera affärsmodeller som företagare kan utgå ifrån när de vill börja tänka cirkulärt. En modell är att vid produktionen nyttja återvunnet eller biobaserat material. En annan går ut på att hyra ut produkter istället för att sälja dem.

– Idag ser vi flera företag som använder affärsmodellerna. Däribland Ikea som har som mål att år 2030 enbart producera varor gjorda på återvunnet och biobaserat material. De har dessutom redan introducerat möjligheten för företag att hyra kontorsmöbler istället för att köpa nya.

Ytterligare två modeller som föreslås är möjligheten att förlänga sin produkts livslängd, eller att övergå från försäljning av produkten till att erbjuda dess funktion. Jenny berättar om företaget Nudie Jeans vars byxor kommer med löftet om gratis reparation, därmed ökar de livslängden på sin produkt. Även Volvo lyfts fram som ett exempel på hur affärsmodellerna kan appliceras.

– Volvo har bland annat nyligen introducerat funktionen “mobilitet.” Genom en app ska man vid behov kunna få tillgång till ett fordon utan att behöva köpa en bil. Kärnan i cirkulära affärsmodeller ligger i att erbjuda produkter och tjänster med lång livslängd.

På EU-nivå har kommissionen pekat ut cirkulär ekonomi som en del av Green deal och en global megatrend, även i Januariöverenskommelsen lyfts verktyget fram som en viktig fråga. Mycket händer i näringslivet och det svenska näringslivet har höga ambitioner.

– Vi vill visa oss proaktiva, delta i diskussionen och verka för att beslut som tas inte hindrar näringslivet från effektiv omställning till mer cirkulära flöden. När jag möter företagare lyfter de framförallt lagstiftning, skatter och ökade rapporteringskrav som orosmoment och hinder. Det här är något som riskerar att hämma svensk konkurrenskraft och belyser vikten av harmoniserade regelverk på EU-nivå och att det i svensk lagstiftning inte införs särregleringar. Avfallslagstiftningen ett tydligt exempel. Den är anpassad efter linjär ekonomi och begränsar företagares möjligheter att effektivt utnyttja “avfall” som resurs.

Några som tyckte seminariet om cirkulär ekonomi var mycket inspirerande var ägaren av Arboga Gardinaffär, Helen Pilerud och Messe Birkéus HR-chef på Svenska Retursystem.

På Gardinaffären har Helen redan börjat tänka hållbart och cirkulärt. Utöver att enbart sälja påsar utav återvunnen plast, erbjuder hon sömnad. I butiken kan kunder få sina gardiner omsydda vid flytt eller laga och sy om sina kläder. Därigenom kan Helene erbjuda en tjänst som förlänger produkters livslängd och minskar onödig resursförbrukning. En utmaning Helene stött på är att klimatdiskussionen ofta fokuseras på fel områden.

– Vi behöver tänka hållbart! För att klara det måste vi, såväl som producenter och konsumenter, hålla oss informerade. Jag tror annars risken finns att vi går i fel riktning. Till exempel har vissa leverantörer börjat packa sina produkter i tyg, det är mycket mer resurskrävande än återvunnen plast.

Ett företag som ligger i framkant när det kommer till cirkulära affärsmodeller är Svenska Retursystem. Messe berättar hur företaget grundats av aktörer i dagligvaruhandeln för att möjliggöra ett hållbart och effektivt varuflöde.

– Vi arbetar för att minimera branschens klimatavtryck, allt ska cirkulera! Istället för att använda träpallar och engångsmaterial tillhandahåller vi pallar och lådor i plast. Hos oss tvättar, lagar och återvinner vi sedan lådorna när de är slitna. Genom att vässa logistiken och övergå till klimatsmarta transportalternativ arbetar vi mot att bli fossilfria 2025!

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kompetensförsörjning toppar näringslivsrådets agenda

FÖRETAGSKLIMAT I Tierp invigs det nya året med ett uppgraderat näringslivsråd. Syftet är att bibehålla en positiv utveckling av företagsklimatet och lägga grunden för en långsiktigt hållbar utveckling. I rådet kommer aktörer från såväl jordbruk, som politik och näringsliv finnas representerade. Henrik Nyström, platschef på Atlas Copcos Tierpverken, välkomnar det nya forumet som kan komma att spela en betydande roll när nya utmaningar väntar kommunen.
NYHET Publicerad:

Elprogrammet på Praktiska gymnasiet i Uppsala bäst i länet

UTBILDNING I Uppsala län ska cirka 4 100 niondeklassare och deras föräldrar under de närmaste veckorna välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl.
NYHET Publicerad:

Handeln i Västmanland står inför stora utmaningar

HANDELN I Västmanland arbetar cirka 11 procent av de sysselsatta inom handeln och detaljhandeln omsätter 65 800 kronor per capita i länet, enligt Svensk Handels rapport Handelns betydelse. Branschen är dock stadd i stor förändring och utsatt för allt större internationell konkurrens. Därför blir det allt viktigare att politiker på både kommunal och nationell nivå skapar goda förutsättningar för de svenska handelsföretagen framgent.
NYHET Publicerad:

Alléskolan och Möckelngymnasiet i topp i Örebroregionen

UTBILDNING Under de närmaste veckorna ska cirka 3 300 niondeklassare i Örebroregionen välja gymnasieprogram inför nästa läsår. För att hjälpa dem att göra genomtänkta val visar Svenskt Näringsliv hur elever från olika gymnasieprogram har klarat sig på arbetsmarknaden med siffror från Ekonomifaktas Gymnasiepejl. 
NYHET Publicerad:

“Vi ska bli Sveriges mest hållbara företag”

MILJÖSATSNING I Morgongåva, sex mil väster om Uppsala, ligger Apoteas logistikcenter. Det är motorn i Sveriges första fullskaliga nätapotek. Med vd Pär Svärdson i täten, är de nu i full gång med att också bli Sveriges mest hållbara företag. "För oss är miljönytta är likställt med konkurrenskraft. Låga priser kan alltid bjudas under, men alla gynnas av hållbara klimatsatsningar!"
NYHET Publicerad:

RUT-avdraget allt populärare i Västmanland

RUT 2019 blev återigen ett nytt rekordår för Rutavdraget. I Västmanland ökade användningen av Rut-avdraget med hela 14 procent jämfört med året innan. Därmed var antalet köpare av Rut-tjänster i länet hela 25 350 under 2019. "Det är mycket positivt att Rut-marknaden stärks i Västmanland, för det bidrar till att underlätta folks vardag och samtidigt öppna upp en ny bransch, där fler kvinnor får möjlighet att driva och utveckla företag", säger Kristin Lahed, regionchef på Svenskt Näringsliv i Västmanland.
NYHET Publicerad:

Nu har du chansen att påverka våra politiker och tjänstemän

FÖRETAGSKLIMAT Den 2 januari skickades årets enkät om det lokala företagsklimatet ut till cirka 60 000 företagare i Sverige. Det är ni företagare som kan ge oss de rätta svaren, detta så vi tillsammans kan fortsätta arbetet med att förbättra och utveckla företagsklimatet i länet och i din kommun.
NYHET Publicerad:

”Vi vill kunna säga att vi tagit vårt ansvar”

MILJÖSATSNING Nya innovativa lösningar är nödvändiga för att parera en klimatkris. En viktig källa till nytänk och initiativtagande är våra företagare. På ICA Flygfyren i Norrtälje, pågår butikens hittills största miljösatsning. Om det berättade VD Magnus Aronsson, när Svenskt Näringslivs Anna-Lena Holmström, tillsammans med Norrtäljes näringslivsutvecklare Marcus Iliev och tidigare näringslivschef Rodrigo Garay, var på företagsbesök i Roslagen.
NYHET Publicerad:

Tierp inleder nytt år med uppgraderat näringslivsråd

FÖRETAGSKLIMAT I höst hade Tierps kommun all anledning att fira. När Svenskt Näringsliv tog den årliga tempen på företagsklimatet runt om i landet, klättrade Tierp 65 placeringar i kommunrankingen. I syfte att främja en fortsatt positiv trend och en hållbar näringslivsutveckling har kommunen klubbat igenom en uppgradering av sitt näringslivsråd.
NYHET Publicerad:

Sex år av verkstad, arbetsglädje och möten som gör skillnad

"Kärnan i mitt uppdrag har varit att låta företagens röster komma till tals. Under åren har jag besökt 200 olika företagare runt om i länet som lägger ner sin själ för att driva sina företag. Deras berättelser om svårigheter att rekrytera, snåriga anställningsvillkor, regelkrångel och en rad andra problem har varit drivkraften i mitt engagemang", det skriver Annika Bröms när hon summerar sina år på regionkontoret i Stockholm. Nu går hon vidare i organisationen och kommer ansvara för SME-kommittén och fortsätta lyfta företagens perspektiv.
NYHET Publicerad:

Väktare ska trygga butikskunder i Tierp

SÄKERHET Brottslighet medför stora ekonomiska konsekvenser för företagare. Det visar den rapport som HUI Research tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Det är också något Erik Bergström och Magnus Lindberg, ägare av Hemköpsbutiker i Uppsala och Tierp, fått erfara. Oroligheter kring butiken har medfört både snatteri och otrygghet. Nu anlitar de vakter för att trygga kunder och medarbetare.
NYHET Publicerad:

Stockholm öppnar för serviceinriktad myndighetsutövning

POLITIKER PÅ FÖRETAGSBESÖK Svenskt Näringsliv och Visita tog med Stockholms stads socialborgarråd Jan Jönsson (L) till Niklas Ahlbom som driver Restaurang Himlen. En givande dag som gav en god inblick i hur olika regler lägger en tung administrativ börda på företagaren och att kommuner och myndigheter behöver ha en serviceinriktad inställning när tillsyn utövas.
NYHET Publicerad:

Svensk e-identitet ”ser till att du är du”

ENTREPRENÖRSKAP I SVT:s gamla lokaler på Svartbäcksgatan huserar IT-företaget Svensk e-identitet. Företaget grundades för tio år sedan efter att matchningstjänsten Connect fört tre Uppsalaentreprenörer samman; Mikael Westöö, Jörgen Hellgren och Patrik Sandberg hade på var sitt håll fått upp ögonen för nya behov och en ny bransch.
NYHET Publicerad:

Sjukskrivna medarbetare och läkarintyg – vad gäller egentligen?

WEBBINAR I detta webbinar tillsammans med Catharina Bäck, socialförsäkringsexpert på Svenskt Näringsliv och Alija Dizdarevic, samverkansansvarig på Försäkringskassan får du svar på några av frågorna som uppstår i samband med sjukskrivna medarbetere och de sjukintyg som ligger till grund för sjukskrivningen.
NYHET Publicerad:

Här har du din julklapp, Stefan Löfven!

KOMMENTAR Sverige står inför stora problem. Med en svag tillväxt, växande utanförskap och omfattande integrationsutmaning borde goda råd vara dyra för regeringen. Här kommer en julklapp i form av fem budskap till Stefan Löfven från näringslivet som kan underlätta vardagen för såväl regeringen som svenska folket.
NYHET Publicerad:

TRR stöttar vid omställning “idag, igår & imorgon”

OMSTÄLLNING Digitalisering, Brexit och demografisk utveckling är faktorer som ökar kraven på dagens företagare. För vissa kan det skapa behov av omställning och uppsägning. Men, hur informerar man på bästa sätt sina medarbetare? Vilka framtidsmöjligheter har medarbetare efter uppsägning? och vad är egentligen en “people plan?” Det var frågor som Erica Sundberg och Susanne Corse från TRR besvarade under årets arbetsgivardag i Västerås.
NYHET Publicerad:

Arbetsbyrån UF hjälper unga ut i arbete

UNG FÖRETAGSAMHET Jadd Saliba, Kevin Amin och Mathias Lind går sista året på Celsiusskolans Handels- och administrationsprogram. Som gymnasieprojekt driver de UF-företaget Arbetsbyrån. I februari går startskottet för deras event som ska föra samman arbetsgivare och arbetssökande.
NYHET Publicerad:

Här ersätts kontroll och granskning av rådgivning och stöd

FÖRETAGSKLIMAT Värmdös kontroll av företagen kantades av svårigheter och resulterade i missnöjda företagare. Då bestämde sig kommunen för att ändra sitt arbetssätt, och resultatet är positivt.
NYHET Publicerad:

Ett år med GDPR – hur har det gått?

WEBBINAR I ett och ett halvt år har de nya dataskyddsreglerna med GDPR i spetsen tillämpats. Inför GDPR upplevde många företag brist på information och praktisk vägledning. Många företag har fortfarande en hel del frågor att sätta sig in i och förstå för att personuppgiftsbehandlingen ska klara de nya tuffare kraven.
NYHET Publicerad:

Lär dig mer om offentlig upphandling - Förbättra dina chanser att vinna med ditt anbud

WEBBINAR I detta webbinarium möter du Ellen Hausel Heldahl som är jurist och expert på offentlig upphandling. Ellen kommer att dela med sig av sina erfarenheter och beskriva konkreta exempel.