NYHET31 maj 2022

Mixat betyg på kommunernas företagsklimat

I dag presenterades årets enkätsvar om det lokala företagsklimatet i länets alla kommuner. 928 företagare i länet har, via IPSOS på uppdrag av Svenskt Näringsliv, svarat på hur de ser på sin kommuns företagsklimat. Betygen sätts efter en skala från 1 till 6 där 4 motsvarar bra och 3 godtagbart. I Västmanlands län gav företagen företagsklimatet betyget 3,2, vilket är något lägre än förra mätningen och under Sverigesnittet.

928 företag i länet har svarat på enkäten om hur det upplever företagsklimatet i den kommun de är verksamma i.Foto: Mostphotos

Svaren från undersökningen visar på stora skillnader mellan kommunerna gällande hur företagarna upplever det lokala företagsklimatet. Högst sammanfattande omdöme får Kungsörs kommun med betyget 4,3, tätt följd av Hallstahammars kommun på 3,9. Även Arboga, Västerås, Sala och Surahammar kan redovisa betyg som ligger över gränsen för godtagbart av sina företag. Dystrare är att fyra av länets tio kommuner inte når upp till betyget godtagbart, nämligen Norberg, Köping, Skinnskatteberg och Fagersta.

Kristin Lahed konstaterar att de kommuner som presterar bäst i mätningen är kommuner som har en långsiktig strategi för att förbättra sitt lokala företagsklimat.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Fagersta är för övrigt också den enda kommunen i länet som detta år förbättrat sitt företagsklimat något.

Norberg tillsammans med Köping är de kommuner i länet som får lägst betyg av sina företagare, detta gör att kommunerna hamnar bland de tio kommuner i landet som företagen uppfattar ha sämsta företagsklimat.

Svenskt Näringslivs regionchef Kristin Lahed menar att det lönar sig att jobba aktivt för ett bättre företagsklimat.

– De kommuner som presterar bäst i vår undersökning är kommuner som jobbat hårt och aktivt i flera år för att förbättra sitt lokala företagsklimat. Förhoppningsvis kan kommuner som Kungsör och Hallstahammar inspirera andra kommuner att prioritera och fokusera på att förbättra sitt företagsklimat. Undersökningar visar att ett gott företagsklimat ger inte bara nöjdare företagare utan på sikt bättre tillväxt, fler i jobb och ökade skatteintäkter men också att medborgare i kommunerna är mer positiva till kommunen i övrigt.

En tydlig trend är att företagen i de större kommunerna blir mindre nöjda med företagsklimatet.

– Det förefaller som de största kommunerna har svårare att få bra betyg på en rad områden. Det gäller inte minst frågan om det sammanfattande omdömet men även bland annat politikers och tjänstepersoner attityder till företag, kommunens dialog med näringslivet, informationen från kommunen samt service och bemötande, säger Kristin Lahed. 

Samtidigt är företagen i de största kommunerna mer nöjda med den fysiska och digitala infrastrukturen samt tillgången till arbetskraft med relevanta kompetens. Av de 25 största kommunerna hamnar Västerås på plats 15 gällande det sammanfattande omdömet. 

Områden som kommunerna i länet enligt undersökningen skulle behöva jobba mer med är upphandling, ökade kontakter mellan skola och näringsliv samt bättre information till företagen.

– Detta är utmaningar som många kommuner kämpar med, men som det går att förbättra. Kommunerna behöver hitta fler och nya sätt att föra dialog med företagen och se till att de är uppdaterade på vad som händer i kommunen. Med bättre dialog kan dessutom både upphandlingar och utbildningar och matchningen fungera bättre, säger Kristin Lahed.

Att minska brott- och otryggheten är en av de högst prioriterade åtgärderna för att förbättra företagsklimatet enligt företagen.

 21 procent av länets företag uppger att de i mycket eller ganska hög utsträckning påverkas negativt av brottslighet, vilket är över Sverigegenomsnittet.

– Brottslighet och otrygghet är problem som ökat kraftigt i omfattning och som verkligen påverkar företagen negativt. Där företag flyttar ut, flyttar otrygghet in. Detta ansvar faller på myndigheter på flera nivåer, men kommunerna kan bidra och vända trenden genom att försöka minska utanförskapet, ta till trygghetsskapande åtgärder och framför allt lyssna till de lokala företagen, avslutar Kristin Lahed.

Årets ranking av det lokala företagsklimatet som baseras på enkätsvar och statistik från SCB presenteras den 28 september.

KommunSammanfattande omdöme 2022Förändring från 2021
Kungsör4,3-0,1
Hallstahammar3,9-0,2
Arboga3,50
Västerås3,2-0,1
Sala3,20
Surahammar3,10
Skinnskatteberg2,90
Fagersta2,9+0,1
Köping2,6-0,2
Norberg2,6-0,5
Västmanland3,2-0,1
Lokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist